تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

راه های تشخیص فروشنده دروغگو

راه های تشخیص فروشنده دروغگو

برای تشخیص یک فروشنده دروغگو از یک فروشنده راستگو ما باید یک سری نشانه‌ها را بررسی کنیم، تعدادی از نشانه‌ها باید همزمان با هم دیده شوند تا به دروغگویی شخص اطمینان پیدا کنیم. زبان بدن افراد دروغگوی حرفه‌ای می‌تواند به مرور زمان دستخوش تغییرات بسیار گسترده‌ای شده و تشخیص آن سخت‌تر شود. اینکه چگونه فروشنده‌هایی که دروغگو هستند را بشناسیم؛ یک ویژگی است که با کمی دقت به آن دست پیدا خواهیم کرد.

نکته طلایی : هیچ‌گاه دروغ یک فروشنده را مستقیم افشا نکرده و سعی در اثبات دروغگو بودن او نکنید.

ویژگی افراد منفی نگر

ویژگی افراد منفی نگر

قدرت منفی بافی حتماً شما هم این کلمات را قبلاً شنیده اید، مخصوصاً در دورانی مثل امروز که روانشناسی مثبت نگر محبوبیت زیادی دارد: شاد بودن را انتخاب کنید. موفقیت خود را تجسم کنید و موفق شوید. اگر به چیزی باور داشته باشید، به آن دست پیدا خواهید کرد.

ذهن هوشیار

ذهن هوشیار

بخشی از ذهن شماست که فکر می کند و در پی علت می گردد. بخشی که برای تصمیم گیری روزانه ازآن استفاده می کنید. اراده ی آزاد شما در این بخش قرار دارد. شما به مدد ذهن هوشیار خود تصمیم می گیرید که می خواهید چه چیزی را در زندگی تان پدید آورید.

موارد کلیدی برای کسب مهارت خودآگاهی

موارد کلیدی برای کسب مهارت خودآگاهی

 برخی افراد شناخت صحیح و واقعی از خود و توانایی‌هایشان ندارند و بر اساس آنچه که واقعاً هستند (خود واقعی‌شان) برنامه‌ریزی و عمل نمی‌کنند، بلکه اهدافشان را بر اساس آنچه که دوست دارند باشند (خود ایده آل) طراحی می‌کنند.

روش به دست آوردن مهارت خودآگاهی

روش به دست آوردن مهارت خودآگاهی

بدون داشتن دانش در مورد اینکه "کیستی"، پذیرش خود و تغییر غیرممکن خواهد بود. داشتن دید روشن و واضح از آنچه که هستی و آنچه که می‌خواهی باشی.

"هوش هیجانی" یکی از معیارهای توانایی خودآگاهی

یکی دیگر از اجزای مهم مهارت خودآگاهی، پی بردن به«هوش هیجانی» خود می‌باشد. به‌راستی هوش هیجانی چیست؟

اهمیت و ضرورت مهارت خودآگاهی

اهمیت و ضرورت مهارت خودآگاهی

اکثر ما فقط در مورد ویژگی‌های کلی و عمومی خود ازجمله سن، جنس، نام خانوادگی، تحصیلات، وضعیت شغلی و ... خود صحبت می‌کنیم و از ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری خود اطلاعات کافی و مناسبی نداریم.

تعریف توانایی خودآگاهی

تعریف توانایی خودآگاهی

به‌منظور کسب موفقیت و برخورداری از آرامش و رضایت خاطردرزندگی، دستیابی به خودآگاهی و خودشناسی از اهمیت چشمگیری برخوردار است.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics