دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

قرارداد کار و مختصری در مورد آن

قرارداد کار و مختصری در مورد آن

قراردادهای کار مهمترین وسیله ایجاد ارتباط بین کارگر و کارفرما و از مبانی اصلی روابط کار به شمار می‌رود چرا که اثبات وجود روابط کارگری و کارفرمایی، اشتغال به کار کارگر و دریافت مزد در قبال کار انجام شده، از طریق قرارداد کار امکان‌پذیر است.

رسیدگی به اختلاف میان کارگر و کارفرما

رسیدگی به اختلاف میان کارگر و کارفرما

بررسی مسائل مربوط به کار و کارگر و ارتباط کارگر و کارفرما، از جمله مسائل مهمی است که ضرورت آن امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. این احساس نیاز با توجه به صنعتی شدن جوامع و دستیابی آنها به پیشرفت های اقتصادی در سایه افزایش حجم کارهای تولیدی و همچنین زیاد شدن جمعیت و نیروی کار، در سال های اخیر افزایش یافته است،

قانون کار ایران با توضیح مختصر

قانون کار ایران با توضیح مختصر

قانون کار ایران

قانون کار در آذرماه 1367 در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد؛ اما مجمع تشخیص مصلحت آن را به مجلس برگرداند و مجلس در تاریخ ۱۳۶۸/۷/۲ لایحه راتصویب کرد؛ اما شورای نگهبان بیش از ۱۳۰ اشکال شرعی و قانون اساسی بر آن وارد کرد.

مروری بر تاریخچه قانون کار

مروری بر تاریخچه قانون کار

سرآغاز پیدایش قوانین کار در ایران به دوره نهضت مشروطیت بازمی‌گردد. در نخستین سال‌های نهضت مشروطیت برخی از آگاه‌ترین قشرهای کارگران نسبت به ایجاد و تشکیل اتحادیه‌های کارگری اقدام کردند. این حرکت‌ها در سال‌های پس از نهضت مشروطیت نیز ادامه داشت.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics