تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

مدیریت مالی ؛ تمرکز مالکیت

مدیریت مالی ؛ تمرکز مالکیت

در شرکت های سهامی عام ساختار مالکیت می تواند پراکنده(وجود تعداد زیادی از سهامداران کوچک)یا متمرکز(وجود تعداد زیادی از سهامداران عمده) باشد زمانی که مالکیت در دست سهامداران عمده باشد

مدیریت مالی؛ حاکمیت شرکتی

مدیریت مالی؛ حاکمیت شرکتی

هیئت مدیره شرکتها یکی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد و به عقیده فاما و جنسن(1983) نقش محوری را در حاکمیت شرکتی بازی می کند، به طوری که یک هیئت مدیره مؤثر، مدیریت شرکت را به اعمال رویه های محافظه کارانه سوق می دهد

مدیریت مالی، سهامداران نهادی

مدیریت مالی، سهامداران نهادی

یکی از ساز و کار های کنترل بیرونی مؤثر برحاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده ای بوده، ظهور سرمایه گذاران نهادی است. طبق نظر گیلان و استارکس(2003) سهامداران نهادی

مدیریت مالی؛ تئوری نمایندگی در ارتباط با ساختار مالکیت

مدیریت مالی؛ تئوری نمایندگی در ارتباط با ساختار مالکیت

بر اساس تئوری نمایندگی، در ترکیب ساختار مالکیت شرکت، بخشی از مالکیت شرکت ها دراختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد، این گروه برای تصمیم گیری و نظارت برعملکرد مدیران شرکت، تنها به اطلاعات برون سازمانی همانند

مدیریت مالی؛ هزینه های نمایندگی

مدیریت مالی؛ هزینه های نمایندگی

بر اساس مفروضات تئوری نمایندگی، تفکیک مدیریت و مالکیت می تواند منجر به تضاد منافع بین مدیران و مالکان  شود .افراد به طور کلی برای حداکثر نمودن منافع خود می کوشند

مدیریت مالی؛ اقلام تعهدی عملیاتی و  غیر عملیاتی بر اساس مدل گیولی و هاین

مدیریت مالی؛ اقلام تعهدی عملیاتی و غیر عملیاتی بر اساس مدل گیولی و هاین

جمع اقلام تعهدی، عملیاتی (سرمایه در گردش) و اقلام تعهدی غیرعملیاتی براساس مدل گیولی و هاین (2000) و ژانگ (2008) به شرح ذیل می شود:

مدیریت مالی؛ روش های اندازه گیری محافظه کاری

مدیریت مالی؛ روش های اندازه گیری محافظه کاری

حال با توجه به اینکه محافظه کاری به دو نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده است. هر یک از انواع محافظه کاری با روش های گوناگون قابل سنجش است که در ذیل به آن پرداخته می شود.

مدیریت مالی؛ محافظه کاری ترازنامه ای

مدیریت مالی؛ محافظه کاری ترازنامه ای

این نوع محافظه کاری برخلاف محافظه کاری مشروط از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری الزام نگردیده است و حاصل کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها به وسیله رویه های از 

مدیریت مالی؛ محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده)

مدیریت مالی؛ محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده)

محافظه کاری مشروط، محافظه کاری است که توسط استاندارد های حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به مقطع زیان در صورت وجود اخبار (بازده منفی سهام) و نا مطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود

مدیریت مالی؛ معیارهای سود و اقلام تعهدی

مدیریت مالی؛ معیارهای سود و اقلام تعهدی

محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان ها هستند، زیرا صورت های مالی افزایش های تاییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسایی نمی­کنند، بلکه طی دوره­ های آتی و به

مدیریت مالی؛ معیارهای ارزیابی محافظه کاری

مدیریت مالی؛ معیارهای ارزیابی محافظه کاری

به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش از واقع دارایی ها و سود شود، راه حلی را برمی گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.

مدیریت مالی؛ نقش اقلام تعهدی

مدیریت مالی؛ نقش اقلام تعهدی

اقلام تعهدی را بیشتر بدین صورت تعریف کرده‌اند که گویای تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی آن است؛ به‌بیان دیگر، تفاوت میان زمانبندی جریانهای نقدی و زمانبندی شناخت معاملات است.

مدیریت مالی؛ مبانی نظری ارتباط اهرم مالی و سرمایه گذاری

مدیریت مالی؛ مبانی نظری ارتباط اهرم مالی و سرمایه گذاری

میرز (1997) در پژوهشی، تاثیر عواملی که متعاقب بدهی ایجاد می شود، بر استراتژی سرمایه گذاری بهینه سهامداران و مدیران را تحلیل نمود. 

مدیریت مالی؛ رابطه اهرم با اندازه شرکت

مدیریت مالی؛ رابطه اهرم با اندازه شرکت

از دیدگاه نظری رابطه بین اندازه شرکت و اهرم مالی روشن نیست. بر اساس مدل موازنه ایستا، شرکت‌های بزرگ‌تر دارای ظرفیت استقراض بیشتری بوده، و می‌توانند سودهای بیشتری را تحصیل کنند. 

مدیریت مالی؛ رابطه اهرم با سودآوری

مدیریت مالی؛ رابطه اهرم با سودآوری

شرکت‌های سودآور در مقایسه با سودآوری کمتر توان بیشتری برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق منابع مالی داخلی دارند.

مدیریت مالی؛ اهرم مالی و  بازده

مدیریت مالی؛ اهرم مالی و بازده

اهرم مالی به هزینه‌های ثابت مالی از قبیل بهره یا سود ثابت وام‌های بانکی متکی است به عبارت دیگر اهرم مالی به استفاده از وجوهی که شرکت برای آن‌ها مبالغ ثابتی پرداخت می‌کند مربوط می‌شود.

مدیریت مالی؛ خطر اخلاقی و تئوری نمایندگی

مدیریت مالی؛ خطر اخلاقی و تئوری نمایندگی

خطر اخلاقی ناشی از روابط نمایندگی بین مدیر و سهامدار است. هرگاه یک یا چند نفر که آن‌ها را موکل یا کارفرما می‌نامند دست به اقدام‌های زیر بزنند "رابطه نمایندگی" به وجود خواهد آمد:

مدیریت مالی؛ تعریف و انواع  اطلاعات نامتقارن

مدیریت مالی؛ تعریف و انواع اطلاعات نامتقارن

اطلاعات نامتقارن یعنی این‌‌که در یک معامله یکی از طرفین (خریدار یا فروشنده، وام دهنده یا وام‌گیرنده، مدیر یا کارکنان و سهامداران و... ) نسبت به دیگری اطلاعات بیشتری دارد.

مدیریت ریسک؛ هزینه های ورشکستگی (بحران مالی)

مدیریت ریسک؛ هزینه های ورشکستگی (بحران مالی)

نتیجه‌هایی که مودیلیانی و میلر به دست آوردند بر اساس این فرض قرار دارد که هیچ‌گونه هزینه ورشکستگی وجود ندارد. 

مدیریت مالی؛ اندازه گیری های مختلف نقدشوندگی دارایی ها

مدیریت مالی؛ اندازه گیری های مختلف نقدشوندگی دارایی ها

یکی از موانع پژوهش تجربی در خصوص نقدشوندگی دارایی، دشواری اندازه گیری آن می باشد.

« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics