تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

دستوالعمل اصلاحی

دستوالعمل اصلاحی

 

 

پیرو دستور العمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17 و در راستای بند(ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 و جزء (2) بند ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جزء (3)، (4)، (5) و (13) بند (ب) دستورالعمل یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردد. 

صورتهای مالی نمونه مطابق با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS ) برای سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2016

صورتهای مالی نمونه مطابق با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS ) برای سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2016

 

تفسیر:
یک صورت مالی در مقابل دو صورت مالی استاندارد بینالمللی حسابداری 1 مجاز میداند واحدهای تجاری سود یا زیان و سایر اقلام سود و زیان جامع را در یک صورت مالی یا در دو صورت مالی جداگانه اما به طور متوالی ارائه نمایند. نمایه شماره 1 ،سود یا زیان و سایر اقلام سود و زیان جامع بر مبنای کارکرد هزینه ها را، در یک صورت مالی نمایش میدهد. نمایه شماره 2(صفحات بعدی)، سود یا زیان و سایر اقلام سود و زیان جامع بر مبنای ماهیت هزینه ها را، در دو صورت مالی جداگانه اما متوالی، نمایش میدهد. 

مقایسه استانداردهای حسابداری ایران با بین المللی از جنبه اندازه گیری

مقایسه استانداردهای حسابداری ایران با بین المللی از جنبه اندازه گیری

مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و بین‌المللی تنها با تمرکز بر جنبه اندازه‌گیری تهیه و در کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است. موارد بااهمیت با رنگ سبز مشخص شده است. در هر صفحه خلاصه مقایسه استانداردها بیان شده و در صفحه بعدی به ترتیبِ ردیف مربوطه در صفحه قبل، شرح کامل بندهای مربوطه درج شده است. 

مطالب آموزشی مرتبط با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

مطالب آموزشی مرتبط با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

 

استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی 1 :پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی برای نخستین بار

دلایل انتشار این استاندارد: 1 -هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری، استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی 1 را در 1 ژوئن 2003 منتشر کرد.

دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی

دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی

 

 

کمیسیون مقرارات موسسات اعتباری با هدف ایجاد وحدت رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به اعتبار اسنادی داخلی در موسسات اعتباری و نیز ارتقاء شفافیت صورتهای مالی آنها، ...

نهادهای استاندارد گذار حسابداری و گزارشگری مالی

نهادهای استاندارد گذار حسابداری و گزارشگری مالی

شرکتهای سهامی عام:طبق قانون بورس اوراق بهادر 1934، کمیسیون اوراق بهادر و بورس(SEC) نهاد قانونی تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی برای شرکتهای سهامی عام آمریکا است.

نظر بنیاد IFRS درباره صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و نحوه انعکاس سپرده‌های سرمایه‌گذاری در ترازنامه

نظر بنیاد IFRS درباره صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و نحوه انعکاس سپرده‌های سرمایه‌گذاری در ترازنامه

جناب آقای هانس هوگرورست:طبق مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی به عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری در ایـران، کلیـه شرکتهای بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بانکها و شرکتهای بیمه ملزم هستند صورتهای مالی خود رابرای دوره مالی که از اول فروردین سال 1395(بیستم مارس سال 2016)شروع میشـود ، بـر اسـاس اسـتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تهیه کنند.

 

گذار به IFRS: کارنامه‌ی دوساله

گذار به IFRS: کارنامه‌ی دوساله

سازمان بورس و اوراق بهادار، دو سال پیش تر، گروهی از ناشران اوراق بهادار را، برای دوره های  و بعد از آن به ارائه ی صورت های مالی خود برمبنای استانداردهای 95 اسفند 29مالی منتهی به بین المللی گزارشگری مالی موظف ساخت. بدین ترتیب، اکنون دو سال است که برخی از ناشران عضو سازمان بورس، موظف به گزارشگری مالی برمبنای استانداردهای بین المللی هستد. 

دشواری‌ها و موانع تهیه‌ی صورت‌های مالی طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

دشواری‌ها و موانع تهیه‌ی صورت‌های مالی طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

بــه  رغــم الـزامـات پی درپی سازمان بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر ارائــه ی صورت های مالی مطابق با استانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی توسط شــرکت ها و تاکیدات متوالی جامعه حرفه ای کشور، مشاهده می گردد در عمل شرکت ها قادر بــه ارائه ی صحیح و کامــل صورت های مالی مذکور و انتشــار عمومــی آن (تا تاریخ تهیه این مقاله) نشــده اند. 

استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند. استانداردها به عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می گیرند، اما در عمل به طور دایم در تغییرند.

اهمیت توجه به استانداردهای حسابداری و کاربرد آن

اهمیت توجه به استانداردهای حسابداری و کاربرد آن

از ویژگی های اصلی و ضروری مدیران اصلی در واحدهای اقتصادی به عنوان مثال در شرکت های دولتی میتوان به توانایی های باالقوه ای در جهت تصاحب منافع اقتصادی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اشاره کرد.

بررسی استانداردهای حسابداری ایران و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS

بررسی استانداردهای حسابداری ایران و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS

درباره استانداردهای حسابداری: استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه شده است.

استانداردهای حسابداری ایران

استانداردهای حسابداری ایران

استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده‌است.

اینفوگرافیک استاندارد های حسابداری

اینفوگرافیک استاندارد های حسابداری

اینفوگرافیک چیست؟

احتمالاً این جمله را بارها شنیده‌اید که «ارزش یک تصویر بیش از هزار کلمه است». اساساً این جمله بیانگر ارزش و کارایی ارتباط تصویری (visual communication) است.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics