دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند. استانداردها به عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می گیرند، اما در عمل به طور دایم در تغییرند.

اهمیت توجه به استانداردهای حسابداری و کاربرد آن

اهمیت توجه به استانداردهای حسابداری و کاربرد آن

از ویژگی های اصلی و ضروری مدیران اصلی در واحدهای اقتصادی به عنوان مثال در شرکت های دولتی میتوان به توانایی های باالقوه ای در جهت تصاحب منافع اقتصادی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اشاره کرد.

بررسی استانداردهای حسابداری ایران و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS

بررسی استانداردهای حسابداری ایران و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS

درباره استانداردهای حسابداری: استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه شده است.

استانداردهای حسابداری ایران

استانداردهای حسابداری ایران

استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده‌است.

اینفوگرافیک استاندارد های حسابداری

اینفوگرافیک استاندارد های حسابداری

اینفوگرافیک چیست؟

احتمالاً این جمله را بارها شنیده‌اید که «ارزش یک تصویر بیش از هزار کلمه است». اساساً این جمله بیانگر ارزش و کارایی ارتباط تصویری (visual communication) است.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics