تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

اثربخشی در ارتباطات میان فردی

اثربخشی در ارتباطات میان فردی

  ارتباطات میان فردی همچون اشکال دیگر رفتارانسان ها، می‌تواند در دو حد غایی بسیار اثربخش و بسیار غیر اثربخش مطرح شود. به احتمال بسیار فراوان هیچ رفتار متقابل انسانی نمی تواند کاملاً موفقیت آمیز و یا کاملاً با شکست و ناکامی همراه باشد.

مرحله بندی یک ارتباط

مرحله بندی یک ارتباط

هر ارتباط با تماس آغاز می شود. در این مرحله، شما راجع به فرد مقابل اطلاعاتی کسب می کنید و آن ها را با علایق، افکار و ارزش های خود مطابقت داده و می سنجید که به این ارتباط ادامه بدهید یا نه؟

چرا دیگران از شما سوء استفاده می کنند؟!

چرا دیگران از شما سوء استفاده می کنند؟!

«نه» گفتن حق شماست رفتار محبت آمیز با دیگران هیچ منافاتی با قاطعیت ندارد. ما ایرانی ها به دلیل اینکه تعارف کردن جزء لاینفک زندگی مان شده است و روحیه قهرمانی و کمک به همنوع را در خودمان پرورش داده ایم، به راحتی نمی توانیم در مقابل خواسته های غیرمعقول دیگران نه بگوییم.

راهکارهای برای تقویت روابط بین فردی

راهکارهای برای تقویت روابط بین فردی

این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر فرد با انسان‌های دیگر کمک می‌کند. مشارکت و اعتماد واقع‌بینانه و همکاری با دیگران را مشخص می‌کند.

مهارت‌های برقراری ارتباط بین فردی

مهارت‌های برقراری ارتباط بین فردی

یکی از نشانه‌های سلامت روانی، وجود روابط سالم بین فردی است. روابط گرم و صمیمی با انسان‌های دیگر منبع اعتماد، راحتی و آسایش هرکدام از ماست.

اهمیت روابط بین فردی مؤثر

اهمیت روابط بین فردی مؤثر

ارتباط بین فردی چیزی فراتر از تبادل کلمات بین دو نفر است. اینکه چه چیزی، چگونه، چرا و کی گفته شود و چه چیزی گفته نمی‌شود، بر رابط بین فرستنده و گیرنده تأثیر می‌گذارد.

تعریف توانایی برقراری روابط بین فردی سازگارانه

تعریف توانایی برقراری روابط بین فردی سازگارانه

روابط بین فردی فرایندی است که در آن‌یک فرد اطلاعات و احساسات خود را از طریق پیام‌های کلامی و غیرکلامی به یک فرد یا افراد دیگر می‌رساند.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics