تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

صبر و حوصله را از مهمترین ارکان موفقیت تلقی کنید.

بدون تفکر و درنگ پاسخ ندهید.

همیشه به خاطر داشته باشید تواضع و متانت بر شکوه شما می‌افزاید.

با محول کردن مسئولیت به کارمندان مستعد و خلاق، زمینه رشد و خلاقیت آنان را فراهم کنید.

در مورد چیزی که نمی‌دانید، به کسی اطلاعات اشتباه ندهید و از گفتن نمی‌دانم، هراسی نداشته باشید.

انتقامجو نباشید.

از رفتارهایی که شما را در سازمان عصبی معرفی می‌کند، پرهیز کنید.

از هر کس، مطابق دانش و تجربه‌اش توقع داشته باشید تا بهترین نتیجه را بدست آورید.

با وسواس بیهوده در انتخاب، زمان را از دست ندهید و به خاطر داشته باشید زمان برای شما متوقف نمی‌شود.

با بی‌توجهی، تلاش و زحمات زیردستان را بی‌ارزش نکنید.

« 1 2 3 4 ... 5 43 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics