تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

‌قانون بودجه 1364 کل کشور
‌ماده واحده - بودجه سال 1364 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شش هزار و هشتصد و نود دو میلیارد و یکصد و بیست و‌شش میلیون و یکصد و شصت هزار ریال (6.892.126.106.000) و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها شش هزار و هشتصد و نود و دو میلیارد و‌یکصد و بیست و شش میلیون و یکصد و شصت هزار (6.892.126.160.000) ریال می‌باشد.

الف - بودجه عمومی دولت در سال 1364 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و‌یکصد و سی و دو میلیارد و نهصد و چهل و هفت میلیون و دویست و پنج هزار (4.132.947.205.000) ریال به شرح زیر به تصویب می‌رسد:
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهار صد و سی نه میلیون و پانصد و سی و پنج هزار(3.873.439.535.000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و سی نه میلیون و‌پانصد و سی و پنج هزار (3.873.439.535.000) ریال.
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و پنجاه و نه میلیارد و پانصد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد هزار(259.507.670.000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دویست و پنجاه و نه میلیارد و پانصد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد هزار(259.507.670.000) ریال.
‌به دولت اجازه داده می‌شود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1364 وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات دولتی همچنین کمکها و سایر اعتبارات را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در‌حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال 1364 و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد وبا رعایت قوانین و مقررات مربوط به تبصره‌های این‌قانون پرداخت نماید.
ب - بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی(‌سرمایه گذاری ثابت) آنها که از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود طبق قوانین و مقررات به اساسنامه‌های مربوط قابل اجراء خواهد بود.
‌بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال 1364 به صورت مؤسسات دولتی در آیند، برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب‌هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
‌تبصره 1 - میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال 1364 دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال است.
‌تبصره 2 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جبران کمبود نقدینگی لازم برای تهیه کود، خوراک دام، شیر خشک‌جهت فرآورده‌های لبنی، قند و شکر و گندم و تخم نوغان و سم و بذر و محصولات عمده تضمینی داخلی (‌نظیر پنبه، پیاز، سیب‌زمینی، خرما، برنج و‌جو و نهادهای صیادی - ماشین آلات) بر اساس برنامه‌های مصوب سالانه وجوه لازم را به عنوان تنخواه به پیشنهاد وزرای کشاورزی، جهاد‌سازندگی،‌بازرگانی و تأیید وزارت برنامه و بودجه مبنی بر لزوم اعطای تنخواه و میزان تضمین آن در اختیار تخصصی‌ترین دستگاه اجرایی دولتی ذیربط‌قرار دهد تا برای تهیه کالاهای مذکور مورد استفاده قرار گیرد.

 

برای مشاهده ادامه مطلب و دانلود اصل فایل کلیک کنید


تهیه کننده: حسین حیاتی

 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics