تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

قانون کارما

قانون کارما

آیا تا بحال با خود اندیشیده‏ اید که چرا زندگی، بازی بومرنگها است؟

 

در طبیعت قانونی داریم به نام کارما که این قانون، قانون عمل و عکس العمل، تابش و بازتابش و علت و معلول است. که بعضی آنرا تناسخ نیز می‏نامند که به نظر من این دو تفاوت زیادی با هم دارند و در زبان لاتین آنرا Karma می‏خوانند.

سلوک رفتار؛ آنچه در دل دارم

سلوک رفتار؛ آنچه در دل دارم

یکبار به شاعری گفتم: «ما قدر تو را نخواهیم دانست مگر بعد از مرگت.» 

سلوک رفتار؛ بالاخره راحت شدیم!

سلوک رفتار؛ بالاخره راحت شدیم!

یکی از نمادهای مقدس مسیحیت، تصویر پلیکان است. دلیلش ساده است. پلیکان هرگاه هیچ غذایی برای خوردن نیابد، منقار خود را در گوشتش فرو می برد تا بچه هایش را غذا بدهد. 

 

سلوک رفتار؛ پند و زندگی

سلوک رفتار؛ پند و زندگی

 

خردمندان، روانی آرام

ودلی سرشار از مهر دارند .  حکیم ارد بزرگ

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics