تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

ماموریت انسان

ماموریت انسان

مأموریت انسان در زندگی ، تغییر دادن جهان نیست . انسان مأمور تغییر خویشتن است . تمامی راه حل ها ، در درون انسانهاست .
ذهن شما قدرت بی نظیری دارد هنگامی که آن را ، با اندیشه های مثبت پالایش می کنی زندگی ات شروع به تغییر می کند.

رسالت شخصی خود را کشف کنید

رسالت شخصی خود را کشف کنید

در کتاب خودنبوغ‌شناسی نشان دادیم که هر یک از ما دارای استعداد و نبوغ ذاتی هستیم که با علایق اصیل و شور و شوق ما همسو است. آن کتاب سعی دارد به افراد در جهت کشف نبوغ ذاتی خود یاری رساند. اما کشف نبوغ ذاتی پایان کار نیست. سپس باید این اشتیاق و استعداد را با مقصد و معنای زندگی خود پیوند بزنیم. پیدایش ما بر روی این سیاره اتفاقی نیست بلکه برای مقصودی خاص به دنیا آمده‌ایم. رسالت شخصی نشان‌دهنده همین مقصود و غایت زندگی ماست.

رسالت؛ کافی است حرکت کنیم و بخواهیم

رسالت؛ کافی است حرکت کنیم و بخواهیم

سنت ترز آویلایی می گوید:

به یاد داشته باشید: پروردگار همه ی ما را به سوی خود خوانده و از آنجا که او حقیقت ناب است نمی توانیم در دعوت او شک کنیم. 

 

رسالت؛ زیستن سرنوشت شخصی مان رسالتی که برای ما رقم خورده

رسالت؛ زیستن سرنوشت شخصی مان رسالتی که برای ما رقم خورده

پادشاهی پیکی را به کشور دوری فرستاد تا پیمان صلحی را امضا کنند. پیک که می خواست از این سفر استفاده کند، به بعضی از دوستانش که در کشور مقصد کار مهمی داشتند، خبر داد. 

 

رسالت؛ اگر میخواهی نقش خودا را در دنیا بهتر بفهمی

رسالت؛ اگر میخواهی نقش خودا را در دنیا بهتر بفهمی

استاد می گوید: بنویس! چه یک نامه، خاطرات روزانه یا یادداشتی موقع صحبت با تلفن...   اما بنویس!

با نوشتن به خدا و دیگران نزدیک تر می شویم.

 

رسالت؛ راه خودت را برگزین و تا پایانش برو

رسالت؛ راه خودت را برگزین و تا پایانش برو

سه پری به مراسم غسل تعمید شاهزاده ای دعوت شدند. هدیه ی اولین پری به شاهزاده، یافتن عشق حقیقی اش بود. دومی به او پول زیادی داد تا هر کاری دلش می خواهد بکند و سومی به او زیبایی داد.

 

رسالت؛ تمام زندگی ات با من بودی

رسالت؛ تمام زندگی ات با من بودی

بوسکالگلیا داستانی درباره مجوس چهارم می گوید. او هم ستاره ی درخشان را بر فراز بیت لحم دید. اما همواره دیر به جایی می رسید که ممکن بود عیسی در آن جا باشد. چون در راه، فقرا و نیازمندان نگه اش می داشتند تا از او کمک بخواهند. 

 

رسالت؛

رسالت؛ "زندگی ام را به هدر دادم"

استاد می گوید: سرنوشت شخصی آن طور که می نماید، ساده نیست. هیچ ساده نیست! حتی ممکن است منجر به کار خطرناکی شود. 

 

رسالت؛ سهراب سپهری

رسالت؛ سهراب سپهری

به تماشا سوگند

و به آغاز کلام

و به پرواز کبوتر  در ذهن

واژه ای در قفس است.

 

رسالت؛ موعظه

رسالت؛ موعظه

یک پدر روحانی در جنبش تجدید روحانی ریو دو ژانیرو، سوار اتوبوسی بود که ناگهان آوایی به او گفت همان جا برخیزد و سخنان مسیح را موعظه کند.

پدر به صحبت با آوا پرداخت: فکر می کنند احمقم! این جا که جای وعظ نیست. اما آوا اصرار کرد که باید صحبت کند. پدر التماس کرد: من آدم کمرویی ام. خواهش می کنم چنین چیزی را از من نخواه.

 

رسالت؛ سرنوشت مکتوب

رسالت؛ سرنوشت مکتوب

مکتوب یعنی نوشته شده،به نظر اعراب، نوشته شده به راستی برگردان مناسبی نیست، چون با این که همه چیز پیشاپیش نوشته شده؛ اما خداوند مهربان است، و فقط برای آن همه چیز را پیشاپیش نوشت تا ما را یاری کند.

رسالت؛ رسالت انسان ها چگونه کشف می شود؟!

رسالت؛ رسالت انسان ها چگونه کشف می شود؟!

افسوس که دنیا درگیر یک مصیبت بزرگ است. تقریباً همه مردم برای امرار معاش کار می‌کنند و‌ این بدان معناست که تقریباً همه رنج می‌برند تا زنده بمانند؛ و  جالب آنکه همین افراد به نسل جوان‌تر نیز عیناً الگوی رفتاری بی‌ثمر خود را آموزش می‌دهند.

رسالت؛ رسالتمان،‌ توجیه حضورمان در کره خاکی...

رسالت؛ رسالتمان،‌ توجیه حضورمان در کره خاکی...

شک نکنید که خداوند هم از تک تک ما می‌خواهد به موفقیت خیره کننده‌ای دست پیدا کنیم و  فردی ثروتمند، سالم، شاد باشیم. منظور از رسالت شخصی، شغل یا حرفه یک فرد نیست،‌ منظور من از رسالت شخصی بالاترین هدف هر فرد در زندگی اوست. 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics