تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

نتیجه راستگویی از زبان شهید مطهری

نتیجه راستگویی از زبان شهید مطهری

شهید مطهری در کتابش چنین می نویسد: در زمان رضاشاه، آشوب هایی در مشهد شد و دامنه این آشوب ها به شهر ما "فریمان" نیز کشیده شد. بعد از آن قضایا، پدر من جزء کسانی بود که آن ها را گرفتند و بردند زندان. البته بعد از حدود یک ماه قرار منع تعقیب صادر شد و آزاد شد.

 

صداقت و درستکاری؛ صحت عمل و بیطرفی

صداقت و درستکاری؛ صحت عمل و بیطرفی

صدق یکى از صفات پسندیده و عالى انسانى است، و حقیقت صدق‏ در اثر تهذیب و تزکیه الهى به دست می‌آید. همچنین حصول صدق موجب تزکیه و برائت انسان از سیئات و اعمال قبیح می‌شود.

صداقت و درستکاری؛ گلدان بی گل

صداقت و درستکاری؛ گلدان بی گل

دویست و پنجاه سال پیش از میلاد در چین باستان شاهزاده ای تصمیم به ازدواج گرفت.

با مرد خردمندی مشورت کرد و تصمیم گرفت،

صداقت و درستکاری؛ صداقت

صداقت و درستکاری؛ صداقت

یه پسر و دختر کوچولو داشتن با هم بازی می‌کردن.

پسر کوچولو یه سری تیله داشت و...

صداقت و درستکاری؛ معالجه

صداقت و درستکاری؛ معالجه

جحی در قحط سالی گرنه به دهی رسید،

شنید که رئیس ده رنجور است.

صداقت و درستکاری؛ خودکشی شیرین

صداقت و درستکاری؛ خودکشی شیرین

جحی در کودکی چند روز شاگرد خیاطی بود.

روزی استادش کاسه ای عسل به دکان برد...

صداقت و درستکاری؛ یک نان جو

صداقت و درستکاری؛ یک نان جو

ابراهیم نام دیوانه ای در بغداد بود.

روزی وزیر خلیفه او را به دعوت برده بود.

صداقت و درستکاری؛ قسم دروغ

صداقت و درستکاری؛ قسم دروغ

شیطان را پرسیدند؛

کدام طایفه را دوست داری؟

صداقت و درستکاری؛ حقیقت ساده لوح

صداقت و درستکاری؛ حقیقت ساده لوح

روزی‌ دروغ به حقیقت گفت:

مــــیل داری با هم به دریـــا برویم و شنـــا کنیم‌؟

صداقت و درستکاری؛ دزد باورها

صداقت و درستکاری؛ دزد باورها

گویند روزی دزدی در راهی بسته ای یافت

که در آن چیز گران بهایی بود و دعایی نیز پیوست آن بود.

صداقت و درستکاری؛ ثواب صدقه، گناه دزدی

صداقت و درستکاری؛ ثواب صدقه، گناه دزدی

جحی گوسفند مردم می دزدید

و گوشتش صدقه می‌ کرد. 

صداقت و درستکاری؛ بیماری گرسنگی

صداقت و درستکاری؛ بیماری گرسنگی

قلندری نبض به طبیب داد

و پرسید که مرا چه رنجی است؟

صداقت و درستکاری؛ در فکر بودم

صداقت و درستکاری؛ در فکر بودم

یکی در باغ خود رفت.

دزدی را پشتواره پیاز در بسته دید.

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics