تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

سایر پژوهش ها (تطبیقی، تاریخی، میدانی) و ویژگی های آن

سایر پژوهش ها (تطبیقی، تاریخی، میدانی) و ویژگی های آن

در پژوهش تطبیقی پژوهشگر در صدد آن است که دو یا چند پدیده اعم از کشور، سازمان، تئوری و یا اندیشه را از منظر مختلف مثلا همسانی ها و ناهمسانی ها مورد مقایسه قرار دهد. 

انواع مورد پژوهی و مراحل آن

انواع مورد پژوهی و مراحل آن


جدی ترین تمایز در انواع مطالعات مورد پژوهی به این نکته بر می گردد که قرار است یک مورد را مطالعه کنیم یا چند مورد را. براین اساس مورد پژوهی به دو دسته اصلی زیر تقسیم بندی می شود:

مورد پژوهی،‌اهداف و ویژگی های آن

مورد پژوهی،‌اهداف و ویژگی های آن


پژوهشگر موردی یک مورد را انتخاب و آنرا از جنبه های مختلف بیشمار بررسی می کند. مورد پژوهی مطالعه ای است که طی آن اولا، یک مورد( مورد پژوهی تک موردی) یا تعداد محدودی از موردها (مورد پژوهی تطبیقی) در شرایط واقعی خود مطالعه شده، دوما یافته های حاصل از این مطالعه به شیوه کیفی مورد تحلیل قرار می گیرد.

 

ویژگی های پژوهش کیفی و مراحل انجام آن

ویژگی های پژوهش کیفی و مراحل انجام آن

مراحل انجام پژوهش کیفی: 1) تعیین استراتژی پژوهش: یعنی روشن ساختن این که پژوهش توصیفی، اکتشافی و یا تبیین است که به ترتیب استراتژیهای پژوهشی میدانی، مطالعه موردی و یا مطالعه میدانی همراه با مطالعه چندگانه را می طلبد.

پژوهش های کیفی و اهداف آن

پژوهش های کیفی و اهداف آن

تحقیق کیفی برای درک و تبیین پدیده‌های پیچیده اجتماعی از داده‌های کیفی نظیر داده‌های حاصله از مصاحبه، مشاهده مشارکتی، مستندات، پرسشنامه، کار میدانی و ... استفاده می‌کند. پیدایش تحقیق کیفی به وجود عامل انسانی مربوط می شود. 

مراحل پژوهش زمینه یابی

مراحل پژوهش زمینه یابی

اولین مرحله از پژوهش زمینه یابی، تعریف مسأله می باشد. مسئله یا موضوع پژوهش باید برای پاسخ دهندگان به اندازه ای جالب و مهم باشد که در آنها انگیزه ایجاد کند. برای اجرای این تحقیق محقق نیز باید اهداف خود را دقیق تعریف کند. این از آن جهت مهم است چون باید بر اساس همین اهداف سؤالات مناسبی را تهیه کند. هر سوالی که پرسیده می شود باید به یک یا بیشتر اهداف پژوهش مرتبط باشد.

انواع تحقیق زمینه یابی، مزایا و معایب آن

انواع تحقیق زمینه یابی، مزایا و معایب آن


 با توجه به موضوع و هدف تحقیق دو نوع طرح تحقیق زمینه یابی وجود دارد : تحقیق طولی و تحقیق مقطعی.  

پژوهش های توصیفی؛ تحقیق زمینه یابی (پیمایشی)- اهداف و ویژگی های آن

پژوهش های توصیفی؛ تحقیق زمینه یابی (پیمایشی)- اهداف و ویژگی های آن

تحقیق زمینه یابی یک روش جمع آوری داده هاست که از یک گروه خاص از افراد خواسته می شود تا به تعدادی از سؤالهای خاص پاسخ دهند. این تحقیقات جزء تحقیقات توصیفی می باشند و تا حدی شبیه سرشماری می باشند.

پژوهش ها ی توصیفی؛ پژوهش تحلیلی

پژوهش ها ی توصیفی؛ پژوهش تحلیلی

اغلب پژوهش های تحلیلی در محیط کنترل شده و با دست کاری متغیرها انجام می شود. به طور کلی پژوهش های تحلیلی به دو گروه پژوهش های تجربی و شبه تجربی تقسیم می شوند. ( طبیبی 232)

انواع پژوهش های توصیفی

انواع پژوهش های توصیفی

پژوهش های کمی هم از نظر فراوانی جایگاه بهتری نسبت به پژوهش های کیفی داشته و هم از نظر قدمت نیزسابقه بیشتری را دارا هستند.(طبیبی231) معمولا پژوهش های کمی را به سه حوزه توصیفی، ارتباطی و تجربی تقسیم می کنند.(خاکی87)  پژوهش های توصیفی برای تهیه تصویر دقیق از شرایط عینی یک پدیده و اولین گام برای در تلاش برای شناخت یک پدیده است. (طبیبی231)

 

طراحی الگو؛ تعریف الگو

طراحی الگو؛ تعریف الگو

الگو نمایشی خاص از یک واقعیت است (مهرگان,18). یعنی تصویری گویا، ساده و مختصر از واقعیت بوده و مسائل پیچیده را به صورت آسان و قابل درک ارائه میکند. طراحی الگوها در زمینه های مختلف علمی و حرفه ها و مشاغل گوناگون صورت می پذیرد و روز به روز بر اهمیت طراحی الگو افزوده می شود.

طبقه بندی الگوها بر حسب اهداف

طبقه بندی الگوها بر حسب اهداف


الگوها را میتوان بر پایه معیارهای مختلف تقسیم بندی نمود. بر اساس هدفها و موضوعات مورد نظر، الگوها به صورتی که در ادامه توضیح داده می شود، قابل تقسیم بندی است (تجبر, 30-28):

طبقه بندی الگوها بر اساس میزان انتزاع

طبقه بندی الگوها بر اساس میزان انتزاع

الگوها را میتوان بر پایه معیارهای مختلف تقسیم بندی نمود. بر اساس میزان انتزاع، الگوها به صورتی که در ادامه توضیح داده می شود، قابل تقسیم بندی است

شبیه سازی؛ ابزار مهم پژوهش

شبیه سازی؛ ابزار مهم پژوهش

امروزه,شبیه سازی به عنوان یکی از مهم¬ترین ابزار پژوهش در زمینه¬های مختلف علمی است. شبیه سازی به نوعی ساختن " ماکت " یا مدل عملیاتی است. در این مدل,واقعیت ساده¬تر ارائه می¬شود و عناصری از واقعیت که در آن ارائه می¬شود, از پیچیدگی کمتری برخور دارند. 

ویژگی­های یک فرضیه خوب

ویژگی­های یک فرضیه خوب

اهم ویژگی­های یک فرضیه خوب را می­توان به شرح زیر برشمرد:

انواع فرضیه

انواع فرضیه

فرضیه بر اساس ملاک­های مختلفی طبقه­بندی شده است. اما در یک طبقه­بندی کلی، فرضیه به دو دسته تقسیم می­شود: 

منابع فرضیه

منابع فرضیه

۱- کشف و شهود: فرضیه هایی که از کشف و شهود ناگهانی ناشی می شود ، ممکن است در برخی از موارد برای توسعه و پیشرفت علم مفید باشد.

بیان فرضیه

بیان فرضیه

در هنگام بیان فرضیه محقق به بررسی روابط بین متغیرها می پردازد. به طور متداول این بیان به سه شکل صورت خواهد گرفت: 

فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق

پژوهشگر پس از آن که مسئله پژوهش را برای خود روشن کرد، پاسخی را به عنوان فرضیه تحقیق بیان می کند. فرضیه، پاسخی بخردانه، احتمالی و موقت به سوال پژوهشی است که در مراحل بعدی تحقیق، درستی یا نادرستی آن مورد ازمایش قرار می گیرد.

ابزار گردآوری داده (روایی محتوا)

ابزار گردآوری داده (روایی محتوا)


اگر سؤال های یک پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که پژوهشگر قصد اندازه گیری آن ها را دارد، آن پرسشنامه دارای روایی محتوا خواهد بود. روایی محتوا درصدد سنجش کل دامنه و تمام ابعاد یک مفهوم است.

« 1 2 3 4 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics