تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

چگونه به خودمان امید بدهیم

چگونه به خودمان امید بدهیم

هنگام عبور از گردنه های دشوار زندگی لازم است به خودمان انرژی و امید بدهیم. وجود و همراهی دوستان، آَشنایان ، خانواده و همسر بسیار خوب و ضروری است اما حقیقت این است که بهترین راهنما وکسی که در این مسیر می تواند به ما کمک کند خودمان هستیم.

امید و آینده؛ امید به سوی ما باز می گردد

امید و آینده؛ امید به سوی ما باز می گردد

گاهی روزها و هفته ها می گذرند؛ بی آنکه هیچ حرکت لطف آمیزی از دیگران ببینیم. این دوره ها که گویی عطوفت انسانی از میان رفته است دشوارند. و زندگی فقط به تنازع بقا می نماید.

 

امید و آینده؛ آینده و شکیبایی

امید و آینده؛ آینده و شکیبایی

امید نصف خوشبختی است. ضرب المثل ترکی

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics