تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

آئین نامه تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده

آئین نامه تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادی و دارایی _ وزارت کشور

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده

 آئین نامه تبصره 3 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

آئین نامه تبصره 3 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 22/6/1388 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش و کشور و به استناد تبصره (3) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را تصویب نمودند که در ادامه به جزئیات این آیین نامه پرداخته می شود:

 آئین نامه بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

آئین نامه بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

هیئت‌ وزیران در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌ های اموراقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387 ـ آیین‌نامه بند یاد شده را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این آیین نامه پرداخته می شود:

جرائم مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده

جرائم مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده

جرایم ارزش افزوده طبق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده که دانستن آن برای هر فعال اقتصادی مفید و لازم می باشد .

قانون مالیات بر ارزش افزوده و تکالیف مالیاتی مودیان

قانون مالیات بر ارزش افزوده و تکالیف مالیاتی مودیان

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ 1387/02/17 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتادو پنجم‌(85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال از سال 1387 اجرا گردید.

آشنایی با مفهوم مالیات بر ارزش افزوده

آشنایی با مفهوم مالیات بر ارزش افزوده

یکی از منابع اصلی درآمد دولت ها مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول می شود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولت ها را تشکیل می دهد و در کشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از 60 درصد بودجه عمومی را تشکیل می دهد.

گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟

گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟

یکی از مسائل مهم در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده گرفتن مجوز فعالیت در این نهاد مالیاتی است. یکی از این مجوزها گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

مروری بر شکل گیری قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران

مروری بر شکل گیری قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران

مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیاتی غیرمستقیم که بر مصرف کالاها و خدمات وضع میگردد، هم اکنون در بیش از 140 کشور جهان به مورد اجرا گذاشته شده است.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics