تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

اصطلاحات مرتبط با دارایی های نامشهود

اصطلاحات مرتبط با دارایی های نامشهود

در این مبحث برخی از اصطلاحات مرتبط با دارایی های نامشهود ارائه می شود که عبارتند از: دارایی نامشهود، حق اختراع، علامت تجاری، ارزحق الامتیاز، حق تالیف و سرقفلی.

اصطلاحات مرتبط با استهلاک دارایی های ثابت

اصطلاحات مرتبط با استهلاک دارایی های ثابت

در این مبحث برخی از اصطلاحات مرتبط با استهلاک دارایی های ثابت ارائه می شود که عبارتند از: استهلاک، استهلاک دارایی نامشهود، تهی شدن، استهلاک انباشته و ارزش اسقاط.

اصطلاحات مرتبط با مخارج بعد از تحصیل دارایی های ثابت

اصطلاحات مرتبط با مخارج بعد از تحصیل دارایی های ثابت

در این مبحث برخی از اصطلاحات مرتبط با مخارج بعد از تحصیل دارایی های ثابت ارائه می شود که عبارتند از: مخارج درآمدی، مخارج سرمایه ای، مخارج نگهداری و تعمیرات، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، مخارج تعویض.

اصطلاحات مرتبط با موضوعات و ویژگی های دارایی های ثابت

اصطلاحات مرتبط با موضوعات و ویژگی های دارایی های ثابت

در این مبحث برخی از اصطلاحات مرتبط با موضوعات و ویژگی های دارایی های ثابت ارائه می شود که عبارتند از: دارایی، دارایی ثابت مشهود، ارزش دفتری، ارزش دفتری ساختمان و عمر مفید دارایی.

برخی از اصطلاحات پر کاربرد در حسابداری وجوه نقد

برخی از اصطلاحات پر کاربرد در حسابداری وجوه نقد

در این مبحث تعدادی از اصطلاحات مرتبط با وجوه نقد جهت آشنایی ارائه شده که عبارتند از؛ وجوه در راه، کارمزد خدمات بانکی، چک، سفته، برات و حواله بانکی.

اصطلاحات مرتبط با وام و تسهیلات مالی

اصطلاحات مرتبط با وام و تسهیلات مالی

در این مبحث تعدادی از اصطلاحات مرتبط با وام و تسهیلات مالی جهت آشنایی ارائه شده که عبارتند از؛ وام پرداختنی، وام بلندمدت، وام قرض الحسنه، تمدید وام، وام سنجی، بهره مرکب و هزینه بهره.

اصطلاحات مرتبط با حساب موجودی نقدی و بانک

اصطلاحات مرتبط با حساب موجودی نقدی و بانک

در این مبحث تعدادی از اصطلاحات مرتبط با سر فصل حساب موجودی نقد و بانک جهت آشنایی ارائه می گردد که عبارتند از؛ وجه نقد، موجودی بانک، تنخواه گردان، خزانه دار و نقدینگی.

اقلام صورت سود (زیان)

اقلام صورت سود (زیان)

 یکی از صورت‎های مالی اساسی  که چگونگی و نتیجه عملکرد مالی یک شخصیت حسابداری (واحد گزارشگر) را طی دوره مالی نشان می‎دهد. در اینجا تعدادی از اصطلاحات مربوطه به جهت آشنایی کاربران ارائه شده است.
 

اقلام حقوق و دستمزد

اقلام حقوق و دستمزد

در محاسبات حقوق و دستمزد  اقلام و مفاهیم گوناگونی وجود داشته که دانستن آن ها برای هر حسابدار حقوق و دستمزد الزامی است. در اینجا تعدادی از اصطلاحات مربوطه به جهت آشنایی کاربران ارائه شده است.

اصطلاحات مرتبط با حقوق و دستمزد

اصطلاحات مرتبط با حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد  از حوزه های بسیار حساس  در شرکت ها بوده که عهده دار محاسبات حقوق و پرداخت آن می باشد. در اینجا تعدادی از اصطلاحات حسابداری حقوق و دستمزد جهت آشنایی کاربران ارائه شده است.

اقلام حقوق صاحبان سهام

اقلام حقوق صاحبان سهام


حقوق صاحبان سهام شامل اقلامی از جمله سرمایه، انوخته ها، اندوخته قانونی و... می باشد. در این مبحث اصطلاحات انگلیسی به همراه مختصر توضیح جهت آشنایی هرچه بیشتر کاربران ارائه می‌گردد.

اقلام بدهی غیرجاری

اقلام بدهی غیرجاری

بدهی های غیر جاری به دیون و بدهی‌هایی که جزء بدهی‌های جاری نباشند، گفته می شود. در این مبحث اصطلاحات انگلیسی به همراه مختصر توضیح جهت آشنایی هرچه بیشتر کاربران ارائه می‌گردد.

اقلام بدهی جاری

اقلام بدهی جاری

بدهی جاری که در طرف چپ ترازنامه شامل اقلامی  از جمله حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری و... در این مبحث اصطلاحات انگلیسی به همراه مختصر توضیح جهت آشنایی هرچه بیشتر کاربران ارائه می‌گردد.

 

اقلام صورت مالی

اقلام صورت مالی

اجزای صورت‌های مالی که شامل  پنج گروه اصلی  ترازنامه، صورت سود و زیان و...می‌باشد. در این مبحث اصطلاحات انگلیسی به همراه مختصر توضیح جهت آشنایی هرچه بیشتر کاربران ارائه می‌گردد.

 

اقلام دارایی‌های غیر جاری

اقلام دارایی‌های غیر جاری

دارایی‌هایی که ویژگی دارایی‌های جاری را ندارند که شامل دارایی ثابت مشهود، دارایی نامشهود و ... می باشد.  در این مبحث اصطلاحات انگلیسی به همراه مختصر توضیح جهت آشنایی هرچه بیشتر کاربران ارائه می‌گردد.

اقلام دارایی‌های جاری

اقلام دارایی‌های جاری

دارایی‌ جاری‌ دارای دو ویژگی و شامل اقلامی اعم از وجه نقد، حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری و...می باشد. در این مبحث به بیان اصطلاحات انگلیسی به همراه مختصر توضیح جهت آشنایی هرچه بیشتر کاربران ارائه می‌گردد.

اقلام ترازنامه

اقلام ترازنامه

در ترازنامه پنج گروه اصلی وجود دارد که شامل دارایی جاری، دارایی غیرجاری، بدهی جاری و ... می باشد. در این مبحث اصطلاحات انگلیسی به همراه مختصر توضیح جهت آشنایی هرچه بیشتر کاربران ارائه می‌گردد.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics