تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

امید و بهار

امید و بهار

 

 

بهار،جلوه ای دیگر از اُمید است ،روح دمیده ی عشقی پنهان که دوباره سربر می آورد ، باریدنِ نم نمِ باران، آخرین پرسه های دلتنگی ست وقتی بهار رخ می تاباند با شکفتن گل ها و آواز عاشقانه ی بلبلان ، بوی عطر خوش زندگی دوباره جریان می یابد و این نشانی از امید است وقتی چراغ دلهایمان خسته از رفتن ها و نبودن ها تاریک شد و خاموش ماند

 

و عمر می گذرد

و عمر می گذرد

 

 

عمر میگذرد و من بیش تر میفهمم که هیچ چیز در این دنیا  ارزش گریه کردن را ندارد. ما آدم ها مدام چیزهایی را که اسمشان را مصیبت و بدبختی میگذاریم
در سرزمین افکارمان میچرخانیم و دور میکنیم و همین باعث میشود که در صدسالگی حسرتِ لذت نبردن از زندگی را بخوریم!

آدمها از دور زیباترند

آدمها از دور زیباترند

به آدمها نباید زیاد نزدیک شد.
هر آدمی باید با خود ابهاماتی داشته باشد .
آدمها با ابهاماتشان زیباترند.
با چیزهایی که در موردشان نمی بینیم و نمی دانیم دوست داشتنی ترند...خواستنی ترند.

استرس و انتظار

استرس و انتظار

چرا در این جهان این همه استرس و اضطراب وجود دارد؟

 

چون افراد انتظارات فراوانی دارند. اگر انتظار داشته باشی، استرس هم خواهی داشت. اما زمانی که بی انتظار باشی، استرس و اضطراب هم نخواهی داشت. استرس عارضه‌ای بیش نیست؛ هر چه بیشتر انتظار داشته باشی بیشتر هم مضطرب خواهی بود.

نیازی به اثبات نیست

نیازی به اثبات نیست

ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭﻗﺘﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻫﻴﭻ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﻧﻤﻲﺩﻫﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺁﻥ ﻛﺎﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻣﺜﻼً ﻛﺴﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻳﻚ ﺩﺭﺧﺖ ﺯﺭﺩﺁﻟﻮ ﺭﺍ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﻴﻮﻩ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﺭﺩﺁﻟﻮﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺵ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺩﺭﺧﺖ ﺯﺭﺩﺁﻟﻮﻱ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ .

سکوت کن

سکوت کن

هنگامی که ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ، ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ دهی ﻭ ﯾﺎ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﮕﻮﯾﯽ, ﻓﻘﻂ
ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ!
گاهی ﻧﮕﻔﺘﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦِ ﺳﺨﻨﺎﻥِ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺳﺒﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ... ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ سکوت ﮐﻦ .
ﯾﮏ وقتهایی ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯼ ﺑﺮ حرفهای نیش دار ، سکوت ﮐﻨﯽ
ﻭ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﺖ اجازه دهی سکوت ﺭﺍ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ ...

قطع رابطه

قطع رابطه

ما گاهی رابطه‌ای را قطع می کنیم برای آنکه از پایان یافتن آن نگرانیم. قطع رابطه غالباً ترفندی است برای بازگرداندن دیگری- نوعی فشار ناشی از خلاء است. یعنی فرد احساس می کند که فاصله میان او و محبوبش دهان گشوده است و مهار رابطه از دستش می گریزد- از این رو یکباره فضای رابطه را از حضور خود خالی می کند، تا فشار خلاء ناشی از غیبت اش محبوب را به سوی او بمکد.

پریشانی و سکوت

پریشانی و سکوت

زندگی پُر از پریشانی و دنیا بسیار شلوغ است؛ اما جنگ با این جنجال‌ها، راهِ رها شدن از آن نیست. راهِ رهایی، پذیرش کامل آن است. هرچه بیشتر بجنگید،عصبی‌تر خواهید شد؛ زیرا هرچه بیشتر بجنگید، پریشان‌تر می‌شوید. باز شوید. دنیا را بپذیرید. جنجال هم بخشی از زندگی است.

کدام روز مبادا ؟

کدام روز مبادا ؟

داشتم به میهمانم میگفتم اگر راحت تر است رویه نایلونی روی مبل های سفید را بردارم، اراده کرده بودم قبل از رسیدنشان برشان دارم،

او تعارف کرد و گفت راحت است. من اما گرمم شد و برش داشتم، بعد یکدفعه حس کردم چقدر راحت تر است.

سه سالی می شد خریدمشان اما هیچ لک و ضربه ای بر انها نیفتاده

اگر چه بیشتر اوقات بدلیل ماندن همین روپوش نایلونی بر رویشان از لذت راحتیشان محروم مانده ام...

بعد یاد همه روکش های زندگی خودم و اطرافیانم افتادم.

عقاب

عقاب

عقاب، وقتی می خواهد به ارتفاع بالاتری صعود کند، در لبه ی یک صخره، به انتظار یک اتفاق می نشیند.
می دانید اتفاق چیست؟
گردبادی ست که از روبه رو می آید.
عقاب، به محض اینکه آمدن گردباد را حس کرد، بال های خود را می گشاید و اجازه می دهد باد او را با خود بلند کند.

بهترین تصمیم

بهترین تصمیم

رنج از اشتباهی که از تصمیم خودت نشات میگیرد. بهتر از پاداشی است که نتیجه تصمیم دیگران در حق تو باشد.
در حین تصمیم گرفتن فقط به حرف دلت باور داشته باش. این است بهترین تصمیم حتی اگر شکست هم بخوری که چیزی در نزدیکی های محال است باز بهترین تصمیم است و خواهد ماند.

تسلیم نشو

تسلیم نشو

 

 

 

درست در آن نقطه از زندگی
که رنگش خیلی به سیاهی میرود
به همان نقطه که رسیدید
و حس کردید که دیگر باید رها کنید
در همان جا باید بیخیال هر آنچه که هست و نیست شوید.

تو از خودت متنفری

تو از خودت متنفری

آنکه از او نفرت داری ، امتداد خود توست.
تو از خود نفرت داری .
کسی منفور توست ، اما در حقیقت ، تو از بخشی از خود که در شخصی دیگر باقی مانده نفرت داری.
آن حس تحمیق کشنده ، یا حس قربانی شدن ، در درون توست و تنها کسی که رنج میبرد خود تویی نه آنکه منفور توست.
تو ، قادر به بخشیدن خود نیستی .

آدمهایی که باید قاب کرد

آدمهایی که باید قاب کرد

بعضی آدمها دنیارو زیبامیکنند
آدمهایی که هروقت ازشون بپرسی چطوری؟ میگن خوبم.
وقتی بهشون زنگ میزنی وبیدارشون میکنی! میگن بیداربودم !! یا میگن خوب شدزنگ زدی...
وقتی میبینن یه گنجشک داره رو  زمین غذا میخوره راهشون روکج میکنن که اون نپره  اگه یخ ام بزنن،دستتو ول نمیکنن بزارن تو جیبشون.
ادم هایی که با صد تا غصه تو دلشون بازم صبورانه پای درد دلات می شینن!

امان از جاهای خالی

امان از جاهای خالی

هرچیزى به اندازه جاى خالیش توى زندگیمون
ذهن و زندگیمون رو درگیر خودش میکنه
بعضى جاى خالى ها کوچکند و با چیزهاى کوچک پر مى شوند
مثل یک حبه قند کنار چاى
مثل یک چتر در روز بارانى
مثل یک مسافرت بدون موسیقى

ذهن کهنه

ذهن کهنه

اگر به آنچه دوست می دارید، گوش فرا دهید، مطابق ذهن کهنه خود عمل می کنید.اگر خلاف ذهن کهنه خود عمل کنید، ‌رشد خواهید کرد.رشد کردن به سادگی آنچه مردم تصور می کنند، ‌نیست. رشد کردن با درد همراه است و بیشترین درد را هنگامی متحمل می شوید که باید خلاف علایقتان عمل کنید.
آنکه در شما می گوید:

بعضی ها عجیب خوبند

بعضی ها عجیب خوبند

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ!
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺗﻪ ﺗﻪ ﺩﻟﺖ،
ﻭ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻠﺨﯽ ﻭ ﺍﺧﻢ ﻭ ﺗَﺨﻢ ﻭ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺮﻭﻧﺪ!ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺨﻨﺪﻧﺪ؛
ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛
ﺍﺻﻼ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﻟﮕﺮﻣﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ!
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛
ﺭﺩ ﭘﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮ!!

این بعضی ها

این بعضی ها

گاهی وقت ها ناگهان مغزتان قفل می کند!
عصبی می شوید و بهم میریزید!
دست به قلم می شوید تا شاید بتوانید چیزی بنویسید؛
اما این کلمات لعنتی کنار هم قرار نمی گیرند!
آنقدر خودخوری می کنید تا شاید فرجی حاصل شود!

برای لحظه هایی که ...

برای لحظه هایی که ...

ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ...
ﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ، ﭼﻪ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ...
ﺍﻣﺎ با ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ...
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺭﻭﺣﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ، ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...
ﺑﯽ ﺻﺪﺍ
ﺑﯽ ﻫﯿﺎﻫو
ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ...
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺭﺳﯿﺪﯾﻦ!

تو الهی هستی

تو الهی هستی

 

 

تو الهی هستی.
پس هرچه بر تو می گذرد فقط یک لحظه گذراست.
از آن آشفته نشو.
 اگر لذت است، آنرا تماشا کن.
اگردرد است، آنرا تماشا کن.
 لذت می گذرد.

« 1 2 3 4 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics