تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

اصول مهارت همدلی

اصول مهارت همدلی

به عقیده ی اغلب دانشمندان علوم رفتاری و ارتباطات، رسیدن به تفاهم با دیگران و درک آنان به راحتی امکان پذیر نیست و باید تلاش فراوانی کرد، اما اگر در همدلی با دیگران شکست بخوریم، بی شک در درک و تفاهم آن ها نیز با شکست مواجه خواهیم شد.

شیوه همدلی

شیوه همدلی

همدلی یعنی دنیا را از دریچه چشم دیگری دیدن، خود را جای دیگران گذاشتن، اینکه دیگری چگونه فکر یا ادراک می‌کند، چه احساسی دارد و محیطش را چگونه می‌بیند.

چرا همدلی در زندگی فردی و اجتماعی افراد مهم است

چرا همدلی در زندگی فردی و اجتماعی افراد مهم است

این جملات تقریباٌ برای همه ما آشناست یا درجایی شنیده‌ایم: "مرادرک نمی‌کند، باهم تفاهم نداریم" یکی از مهارت‌های لازم برای برقراری ارتباط با دیگران، مهارت همدلی است.

ضرورت همدلی

ضرورت همدلی

همدلی‌، زیباترین ویژگی انسان‌هاست. انسان‌ها با همدلی کردن می‌توانند احترام عمیق خود را به دیگران ابراز کنند.

تعریف همدلی

تعریف همدلی

همدلی در احساس و درک تجربیات احساسی دیگران است، بدون این‌که فرد، احساس خود را با آن‌ها یکی بداند.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics