تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

اهمیت رازداری در دوستی

اهمیت رازداری در دوستی

ما به طور روزمره در زندگی در محافل بزرگ و کوچک، خانوادگی،‌ اجتماعی و دوستی سخنان زیادی را می‌شنویم که اگر می‌خواهیم حرمت خود و سایر انسان‌ها حفظ شود نباید این سخنان را در هرجایی بیان کنیم.

رازداری؛ غلام رازدار

رازداری؛ غلام رازدار

غلامی طبق سرپوشیده‌ای بر سر داشت و خاموش و بی‌صدا در راهی می‌رفت.

شخصی در راه، به او برخورد و پرسید: «در این طبق چیست؟»

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics