تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

شرایط بیمه اتباع خارجی اعلام شد

شرایط بیمه اتباع خارجی اعلام شد

 

 

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی شرایط و سازوکار بیمه اتباع خارجی در داخل کشور را تشریح کرد.

ماده 38 قانون تامین اجتماعی

ماده 38 قانون تامین اجتماعی

طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی، در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که  کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد که در ادامه به جزئیات این ماده پرداخته می شود.

منابع درآمد سازمان تامین اجتماعی به روایت ماده 28 قانون تامین اجتماعی

منابع درآمد سازمان تامین اجتماعی به روایت ماده 28 قانون تامین اجتماعی

منابع درآمد سازمان تامین اجتماعی به روایت ماده 28 قانون تامین اجتماعی شامل 4 منبع و 3 تبصره می باشد که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

قرار داد های مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه

قرار داد های مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه

قرارداد های مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه به سه بخش تقسیم می گردند که در ادامه به جزئیات این قرارداد پرداخته می شود:

عدم شمول بازنشستگان تامین اجتماعی طبق رای دیوان عدالت اداری

عدم شمول بازنشستگان تامین اجتماعی طبق رای دیوان عدالت اداری

سازمان تأمین اجتماعی دستورالعمل شماره ۲۱۱۰۶ مورخ ۶/۸/۸۸ را درمورد عدم شمول بازنشستگان تامین اجتماعی طبق رای دیوان عدالت اداری اعلام نمود که در ادامه به جزئیات این مورد پرداخته می شود:

دستورالعمل نحوه شناسایی قراردادهای فنآوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان در قراردادهای مذکور

دستورالعمل نحوه شناسایی قراردادهای فنآوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان در قراردادهای مذکور

پیرو بخشنامه 14 جدید درآمد درخصوص چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی (موضوع بند هـ از بخش سوم فصل دوم بخشنامه مزبور) و با توجه به گسترش فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و در نتیجه انعقاد قراردادهای پیمانکاری در این زمینه، نحوه شناسائی و محاسبه حق بیمه قراردادهای مذکور تعیین می گردد که در ادامه به جزئیات این بخشنامه پرداخته می شود:

 

حداقل حقوق و حداکثر حقوق و مزد مشمول بیمه از دهه پنجاه 50 تا دهه نود 90

حداقل حقوق و حداکثر حقوق و مزد مشمول بیمه از دهه پنجاه 50 تا دهه نود 90

جدول حداقل دستمزد و حداکثر مزد مشمول بیمه از سال 1353 تاکنون ارائه گردیده که در ادامه به جزئیات این مورد پرداخته می شود:
 

 

بخشنامه ۱۱/۳ مورخ ۹۴/۱۱/۱۷ (اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی)

بخشنامه ۱۱/۳ مورخ ۹۴/۱۱/۱۷ (اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی)

بخشنامه ۱۱/۳ مورخ ۹۴/۱۱/۱۷ (اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی) مطابق با ماده 47 قانون تامین اجتماعی به منظور ارتقاء کیفی امر انجام بازرسی از دفاتر قانونی شرکت ها و ... ارائه شده هست که در ادامه به حزئیات این بخشنامه پرداخته می شود:

 

بخشنامه مورخ 2/10/1376 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه مورخ 2/10/1376 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی

به موجب دادنامه شماره 58 مورخ 25/5/76 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که موضوعاتی عینأ نقل می گردد که در ادامه به جزئیات این دادنامه پرداخته می شود:

نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست (PC و EPC)

نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست (PC و EPC)

 به موجب بخشنامه شماره 14/5 جدید درآمد، نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست (PC و EPC) و همچنین نجوه محاسبه جرائم حق بیمه قراردادهای پیمانکاری اعلام گردیده که در ادامه به جزئیات این بخشنامه پرداخته می شود:

 

بخشنامه ۱۴,۹ سازمان تامین اجتماعی موضوع اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید راجع به تولید کنندگانی که تولیدات را در محل کارگاه ثابت خود انجام

بخشنامه ۱۴,۹ سازمان تامین اجتماعی موضوع اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید راجع به تولید کنندگانی که تولیدات را در محل کارگاه ثابت خود انجام

برابر ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴، تبصره ای به شرح زیر به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۹۴/۴/۳ واصلاحات بعدی آن الحاق گردید که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

 

 

اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هشتم دیوان عدالت اداری راجع به اشتغال بکار بازنشستگان

اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هشتم دیوان عدالت اداری راجع به اشتغال بکار بازنشستگان

به موجب اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هشتم دیوان عدالت اداری توسط سازمان تامین اجتماعی مواردی ارائه شده که در ادامه به جزئیات این موضوع پرداخته می شود:

 

اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور

اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور

پیرو بخشنامه 14 و 14/1 جدید درآمد و با بررسی هاى کارشناسى انجام شده، بخشنامه 14 جدید درآمد اصلاح و طی مواردی جایگزین می گردد که در ادامه به جزئیات این موارد پرداخته می شود:

 

 

ابطال بخشنامه شماره 108 درآمد سازمان تأمین اجتماعی.

ابطال بخشنامه شماره 108 درآمد سازمان تأمین اجتماعی.

به موجب ابطال بخشنامه شماره 108 درآمد سازمان تأمین اجتماعی مواردی ارائه گردیده که در ادامه به جزئیات این بخشنامه پرداخته می شود:

 

بخشنامه شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۷۰/۲/۳۰

بخشنامه شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۷۰/۲/۳۰

به پیوست یک نسخه از نامه شماره ۶۳۰۱ ش ت مورخ ۴/۲/۷۰ منضم به تصویب نامه درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مصوب دویست و چهلمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ ۲۴/۱/۷۰ ارسال و مقرر می دارد که در ادامه به جزئیات این پیوست پرداخته می شود:

 

 

قانون تامین اجتماعی ایران با  توضیح مختصر

قانون تامین اجتماعی ایران با توضیح مختصر

قانون تامین اجتماعی: قانون فوق مشتمل بر 118 ماده و چهل تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354/03/19 در جلسه روز سه‌شنبه 1354/04/03 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه تامین اجتماعی و روش محاسبه آن

سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه تامین اجتماعی و روش محاسبه آن

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی است. این سازمان عمومی غیردولتی، وظیفه پوشش اجباری بیمه کارگران مزد، حقوق بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و شغل های آزاد می باشد.

تعریف بیمه، هدف از بیمه و انواع بیمه

تعریف بیمه، هدف از بیمه و انواع بیمه

بیمه چیست: بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که  پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. در اصل بیمه ساز و کاری است که طی آن یک بیمه گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد.

مروری بر تاریخچه تامین اجتماعی در جهان و ایران

مروری بر تاریخچه تامین اجتماعی در جهان و ایران

در روزهای ابتدایی بهمن سال 1331 اعلامیه تاسیس سازمان تامین اجتماعی صادر شد. آنچه می خوانید مروری مختصر بر تاریخچه تامین اجتماعی در جهان و ایران است.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics