تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

ابطال بند های 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040 هـ مورخ 23/6/93 هیات وزیران و نیز تبصره الحاقی به بند 3 مصوبه مذکور

ابطال بند های 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040 هـ مورخ 23/6/93 هیات وزیران و نیز تبصره الحاقی به بند 3 مصوبه مذکور

کلاسه پرونده: هـ ع/ 93/1005 ، 94/63 ، 94/165 و 94/377

 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکــی : 1- عبدالحسین رئیسی 2- مهدی محمدی سفید خـانی به وکـالت مدنی پژمـان حدیقی 3- سهراب فتحیه 4- محمد ربیعی نیا
طرف شکایت : هیات وزیران

ابطال بخشنامه تعیین وتسعیر ارز به شماره 200/93/524 – 93/6/22

ابطال بخشنامه تعیین وتسعیر ارز به شماره 200/93/524 – 93/6/22

هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شـاکــی: شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش – آقای محمد مسعود مراد زاده فهرجی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

کلاسه پرونده: هـ ع/ 95/52 و 94/809

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکــی : حمید اخوانی – سید احمد میرجعفری نظری
طرف شکایت : هیات وزیران
مـوضـوع خـواستـه : ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

ابطال بخشنامه شماره 768/7/91 مورخ 17/4/91 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ابطال بخشنامه شماره 768/7/91 مورخ 17/4/91 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکــی : آقای فرود رفعتی
طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 768/7/91 مورخ 17/4/91 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ابطال بندهای 1 و 2 اطلاعیه شماره 30/66589 مورخ 5/4/90 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ( رئیس امور حقوقی و قراردادها )

ابطال بندهای 1 و 2 اطلاعیه شماره 30/66589 مورخ 5/4/90 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ( رئیس امور حقوقی و قراردادها )

کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/242

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکــی : آقای مهدی کامکار با وکالت آقای رسول احمدی فر
طرف شکایت : 1- شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران 2- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه همدان
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بندهای 1 و 2 اطلاعیه شماره 30/66589 مورخ 5/4/90 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ( رئیس امور حقوقی و قراردادها )

ابطال بند سه بخشنامه 29/93/200 مورخ 5/3/93

ابطال بند سه بخشنامه 29/93/200 مورخ 5/3/93

کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/922

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکـی : شرکت فراگستر بیستون
طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بند سه بخشنامه 29/93/200 مورخ 5/3/93

ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230 /د مورخ 17/12/1392

ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230 /د مورخ 17/12/1392

کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/978

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکــی : جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230 /د مورخ 17/12/1392

ابطال تصویب نامه هیات وزیران ( از زمان تصویب ) به شماره 67604/ت 52058 هـ مورخ 28/5/94

ابطال تصویب نامه هیات وزیران ( از زمان تصویب ) به شماره 67604/ت 52058 هـ مورخ 28/5/94

کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/782

هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف، شـاکی : دیوان محاسبات کشور،  طرف شکایت : هیات دولت، مـوضـوع خـواستـه : ابطال تصویب نامه هیات وزیران ( از زمان تصویب ) به شماره 67604/ت 52058 هـ مورخ 28/5/94
 

ابطال تصمیم شماره 25890/232 / هـ مورخ 25/12/93 ، 2- تصمیم دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی در پاسخ به نامه شماره 19208/ش مورخ 9/2/94

ابطال تصمیم شماره 25890/232 / هـ مورخ 25/12/93 ، 2- تصمیم دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی در پاسخ به نامه شماره 19208/ش مورخ 9/2/94

کلاسه پرونده: هـ ع/ 95/218

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکــی : سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد با وکالت خانم سیما اسداللهی و حامد حرازی زاده یزدی
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
مـوضـوع خـواستـه : 1- ابطال تصمیم شماره 25890/232 / هـ مورخ 25/12/93 ، 2- تصمیم دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی در پاسخ به نامه شماره 19208/ش مورخ 9/2/94

ابطال بخشنامه شماره 245524/20184/51 مورخ 23/12/91 خزانه داری کل کشور

ابطال بخشنامه شماره 245524/20184/51 مورخ 23/12/91 خزانه داری کل کشور

کلاسه پرونده: هـ ع/94/956

هیـأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شماره پـرونـده : هـ ع/94/956 دادنامه : 203 تاریخ : 29/9/95
* شـاکـی : آقای محمد طاهری
* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی
* مـوضـوع خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره 245524/20184/51 مورخ 23/12/91 خزانه داری کل کشور

ابطال ماده 11 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور

ابطال ماده 11 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور

کلاسه پرونده: هـ ع/95/181

هیـأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شماره پــرونـده : هـ ع/95/181 دادنامه : 204 تاریخ: 29/9/95
* شـاکــی : اتاق اصناف شهرستان نجف آباد
* طرف شکایت : وزارت صنعت ،معدن و تجارت
* مـوضـوع خـواستـه: ابطال ماده 11 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور

ابطال مصوبه شماره 256711/ت 47907 هـ - 28/12/90 هیات دولت و نامه شماره 10 -7/1/91 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

ابطال مصوبه شماره 256711/ت 47907 هـ - 28/12/90 هیات دولت و نامه شماره 10 -7/1/91 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

کلاسه پرونده: هـ ع/93/364

هیــأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شماره پــرونـــده : هـ ع/93/364 دادنامه : 205 تاریخ : 29/9/95
* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور
* طرف شکایت : هیات وزیران – سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
* مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه شماره 256711/ت 47907 هـ - 28/12/90 هیات دولت و نامه شماره 10 -7/1/91 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

ابطال ماده 9 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مصوب مرداد 1390 و ماده 2 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات

ابطال ماده 9 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مصوب مرداد 1390 و ماده 2 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات

کلاسه پرونده: هـ ع/93/491

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

* شماره پــرونـــده : هـ ع/93/491 دادنامه : 223 تاریخ صدور: 29/9/95
* شـاکــی : دیوان محاسبات کشور
* طرف شکایت : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
* مـوضـوع خـواستـه: ابطال ماده 9 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مصوب مرداد 1390 و ماده 2 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب 27/12/1390 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ابطال مصوبات مورخ 18/11/94 و 27/3/95

ابطال مصوبات مورخ 18/11/94 و 27/3/95

کلاسه پرونده: 689/95

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شماره پــرونـــده : هـ ع/95/689 دادنامه : 288 تاریخ : 27/11/95
* شـاکــی : بنیاد تعاون ناجا (راهگشا) با وکالت آقای شهریار رسول زاده
* طرف شکایت : کمیسیون نظارت استان مازندران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبات مورخ 18/11/94 و 27/3/95

ابطال بخشنامه شماره 5/3907/9025 – 6/3/94 صادره از رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه

ابطال بخشنامه شماره 5/3907/9025 – 6/3/94 صادره از رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه

کلاسه پرونده: 582/94

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 94/582 دادنامه : 289 تاریخ: 27/11/95
* شـاکــی : آقای سید دانیال کرانیان فرزند سید محمد
* طرف شکایت : دادگستری استان کرمانشاه
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 5/3907/9025 – 6/3/94 صادره از رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه

ابطال تبصره 7 دستورالعمل شماره 77811/94 مورخ 12/5/95

ابطال تبصره 7 دستورالعمل شماره 77811/94 مورخ 12/5/95

کلاسه پرونده: 75/95

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 95/75 دادنامه : 287 تاریخ : 27/11/95
* شـاکــی : آقای محمد عقیلی غلامحسینی
* طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
* مـوضـوع خـواستـه: ابطال تبصره 7 دستورالعمل شماره 77811/94 مورخ 12/5/95

ابطال مواد 2 ، 5 و 6 آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی

ابطال مواد 2 ، 5 و 6 آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی

ابطال مواد 2 ، 5 و 6 آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 94/573 ، 94/961 ، 94/1211 دادنامه : 297 تاریخ : 30/11/95
* شـاکــی : 1- آقای ناصر شیخ جعفری 2- آقای مهرداد خمامی زاده 3- آقای احمد رضا جهان اندیش به وکالت از عبدالرضا اعتمادی
* طرف شکایت : سازمان خصوصی سازی، شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد 2 ، 5 و 6 آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی

ابطال نامه شماره 389/177/2 مورخ 10/4/94 دیوان محاسبات استان قزوین

ابطال نامه شماره 389/177/2 مورخ 10/4/94 دیوان محاسبات استان قزوین

کلاسه پرونده: هـ ع/95/422

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شماره پــرونـــده : هـ ع/95/422 دادنامه : 303 تاریخ : 10/12/95
* شـاکــی : آقای مسعود نصرتی – شهرداری قزوین به نمایندگی امیر عباس فقیهی – رامین رحمانی
* طرف شکایت : دیوان محاسبات
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره 389/177/2 مورخ 10/4/94 دیوان محاسبات استان قزوین

ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 29451/ص/91 – 20/9/91

ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 29451/ص/91 – 20/9/91

کلاسه پرونده: هـ ع/94/985

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

* شماره پــرونـــده : هـ ع/94/985 دادنامه : 313 تاریخ : 25/12/95
* شـاکــی : خانم فرزانه اقبالی بابادی
* طرف شکایت : سازمان بنادر و دریانوردی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 29451/ص/91 – 20/9/91

ابطال بخشنامه 133747/91/73/132/230 مورخ 24/7/91

ابطال بخشنامه 133747/91/73/132/230 مورخ 24/7/91

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

* شماره پــرونـــده : هـ ع/95/ 422 دادنامه : 27 تاریخ : 31/2/96
* شـاکــی : شرکت کیمیا گوهر خاک با مدیریت محمدرضا جواشی
* طرف شکایت : گمرک – ج .ا. ایران – سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه 133747/91/73/132/230 مورخ 24/7/91

1 2 صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics