تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

بخشنامه حمایت از مدیران

بخشنامه حمایت از مدیران

بخشنامه به وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی،

موسسات عمومی غیردولتی و استانداریهای سراسر کشور

شیوه نامه استفاده از خدمات حقوقی

شیوه نامه استفاده از خدمات حقوقی

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی

جدول مناطق کمتر توسعه یافته (حمایتی)

جدول مناطق کمتر توسعه یافته (حمایتی)

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن - وزارت کشور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

آئین نامه بازنشستگی پیش از موعد( 1386)

آئین نامه بازنشستگی پیش از موعد( 1386)

استانداری

معاون محترم پشتیبانی و توسعه منبع انسانی

سازمان ثبت احوال کشور

مدیر کل محترم امور اداری

شهرداری تهران

مدیر کل محترم منابع انسانی

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

مدیر کل محترم امور اداری و مالی

مشاغل حاکمیتی

مشاغل حاکمیتی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

بیمه خدمات درمانی سال 91

بیمه خدمات درمانی سال 91

به: کلیه ادارات استان یزد

موضوع: اعلام نرخ حق سرانه سال 1391

 

بیمه خدمات درمانی سال 88

بیمه خدمات درمانی سال 88

اداره کل بیمه خدمات درمانی استان

موضوع: نرخ حق بیمه تبعی2

قانون اصلاح بازنشستگی جانبازان

قانون اصلاح بازنشستگی جانبازان

قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور - مصوب 1376

بیمه جانبازان

بیمه جانبازان

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر موسوی

معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری

حمایت جامع از معلولان 83

حمایت جامع از معلولان 83

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

تاریخ تصویب:1383/2/16

نقل از روزنامه رسمی شماره : 17264

تاریخ : 1383/3/20

شماره:11671

تارخ:1383/3/17

وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی

 

مصوبه ضریب سنواتی حداقل و حداکثر حقوق و ..... سال 1390

مصوبه ضریب سنواتی حداقل و حداکثر حقوق و ..... سال 1390

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

مصوبه ضریب سنواتی حداقل و حداکثر حقوق و ..... سال 1391

مصوبه ضریب سنواتی حداقل و حداکثر حقوق و ..... سال 1391

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

مصوبه ضریب سنواتی حداقل و حداکثر حقوق و ..... سال 1392

مصوبه ضریب سنواتی حداقل و حداکثر حقوق و ..... سال 1392

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

اصلاحیه مصوبه ضریب 93

اصلاحیه مصوبه ضریب 93

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

مصوبه ضریب سنواتی حداقل و حداکثر حقوق و ..... سال 1393

مصوبه ضریب سنواتی حداقل و حداکثر حقوق و ..... سال 1393

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

دستورالعمل موضوع ماده 7  قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی

دستورالعمل موضوع ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

« 1 2 3 4 5 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics