تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

فرمول مذاکره موفق!

فرمول مذاکره موفق!

انسان های خلاق نسبت به احساسات خود و دیگران بسیار حساس هستند. ما از احساسات خود برای برقراری رابطه با افراد در محل کار استفاده می کنیم. ما دائما به خود اطمینان می دهیم که وظیفه مان در زندگی، رسیدن به چیزی است که به دنبالش هستیم.

فقط 10روش برای پولدارشدن

فقط 10روش برای پولدارشدن

آیا می‌خواهید پولدار شوید؟ بیشتر مردم معتقدند موفقیت مالی و ثروتمند شدن کلاً به شانس بستگی دارد. اما این طرز فکر کاملاً اشتباه است. زیرا در دنیای امروزی هزاران راه مختلف برای پولدار شدن در پیش روی ما است. 

تورم را رصد کنید تا ثروتمند شوید؛ برنارد مست

تورم را رصد کنید تا ثروتمند شوید؛ برنارد مست

اگر چه در دنیا اغلب ثروتمندان در کنار رسیدن به رفاه لازم اهدافی همچون کسب شهرت را جست‌وجو می‌کنند، اما در میان سرمایه‌گذاران موفق جهان هستند افرادی که ناشناس مانده و البته خواهان ناشناخته ماندن هم هستند.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics