تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

شادترین انسان روی زمین چگونه به این مقام رسیده است؟

شادترین انسان روی زمین چگونه به این مقام رسیده است؟

ریچارد یک زندگی شاد و خوب دارد. وی اصل شفقت و مهربانی را در زندگی در دستور کار خود قرار داده است و این موضوع را تنها و تنها به عنوان راهی اساسی به سوی شادی و شادکامی در نظر گرفته است.

دیالوگ ماندگار سینما؛ حس زندگی 1

دیالوگ ماندگار سینما؛ حس زندگی 1

گاهی اوقات تو در زندگی انتخاب می کنی و

گاهی زندگی تورو انتخاب می کنه

دیالوگ ماندگار سینما؛ حس زندگی 2

دیالوگ ماندگار سینما؛ حس زندگی 2

 

 

       شب رو باید بی‌چراغ روشن کرد.

دیالوگ ماندگار کتاب؛ حس زندگی 1

دیالوگ ماندگار کتاب؛ حس زندگی 1

به کجا چنین شتابان...؟
گون از نسیم پرسید!
 

دیالوگ ماندگار سینما؛ حس زندگی 3

دیالوگ ماندگار سینما؛ حس زندگی 3

مرد: تا حالا آرزوی مرگ کردی؟
پیرمرد: نه! احمقانه ست که تو این زمونه آرزوی نعمت داشته باشی...

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics