تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

فلسفه چیست ؟

فلسفه چیست ؟

فلسفه را معمولاً یکی از مظاهر بسیار عالی فرهنگ انسانی می شمارند اما فلسفه مانند صورت های دیگر فرهنگ فقط یک پدیدار فرهنگی نیست بلکه تفکری است که بینش ما را درباره فرهنگ انسانی افزون می سازد.

تفاوت واقعیت با حقیقت در چیست؟

تفاوت واقعیت با حقیقت در چیست؟

برخی از مردم معتقدند حقیقت چیزی است که باید باشد ولی واقعیت آن چیزی است الان هست. به عنوان نمونه آنان گویند: حقیقت این است که همه مردم باید خیلی پولدار باشند ولی واقعیت این است که تنها عده کمی خیلی پولدارند.

حقیقت یابی؛ درک حقیقت

حقیقت یابی؛ درک حقیقت

حقیقت والا که طبیعت را تعالی می بخشد، برای رسیدن از شخصی به شخص دیگر، از مسیر کلام عبور نمی کند، حقیقت، برای رسیدن خویش به روح های نازنین، سکوت را برمی گزیند.

 

حقیقت یابی؛ طالب حقیقت

حقیقت یابی؛ طالب حقیقت

من هرگز درباره ی حقیقتی که نیازمند توضیح بود تردید نکردم، مگر آن حقیقتی که خودم را مجبور به تحلیل توضیح آن دیدم. 

 

حقیقت یابی؛ کشف حقیقت

حقیقت یابی؛ کشف حقیقت

حقیقتی که به دلیل و برهان محتاج است فقط نیمی از حقیقت است.

 

کسی که به حقیقت گوش می سپارد کمتر از کسی نیست که حقیقت را بر زبان جاری می سازد.

 

حقیقت یابی؛ روشنایی حقیقی

حقیقت یابی؛ روشنایی حقیقی

روشنایی حقیقی آن است که از درون آدمی پرتو افشانی کند. این روشنایی رازهای روح را بر روح آشکار می کند و به آن امکان می دهد در زندگی شادمانی کند، و به نام جان هستی آواز بخواند. 

 

حقیقت یابی؛ آزادی

حقیقت یابی؛ آزادی

برخی بدترین جنایت های نوع بشر، به نام حقیقت انجام شده است. مرد ها و زنان بسیاری بر سر تیرک ها در آتش سوختند.

 

حقیقت یابی؛ آیین حقیقت یابی

حقیقت یابی؛ آیین حقیقت یابی

گزارشات و اظهار نظرات را باید مبتنی بر مدارک مستند و شواهدی استوار سازد که دلالت بر حقیقت رویدادها دارد. به نحوی که هرگز ادعای ذکر شده  متضمن حدس یا گمان نبوده و یا در فرض واقعیت بدون پشتوانه استنادی نباشد.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics