تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

مصادیق سرقت علمی کدامند؟

مصادیق سرقت علمی کدامند؟

همان طور که ذکر شد، انتشار یافتههای فکری و دستاوردهای تحقیقاتی دیگران به نام خود، مصداق اصلی سرقت علمی است. ولی این عمل همیشه مثل دو روی سفید و سیاه کاغذ، قابل تشخیص نیست و ممکن است به روشهای گوناگون انجام گیرد.

انواع سرقت

انواع سرقت

سرقت علمی از جمله تخلفات شایع مربوط به حوزهٔ نگارش است و می‌توان آن را از مصادیق تقلب یا فریبکاری در پژوهش به شمار آورد. مبحث سرقت علمی دامنهٔ گسترده‌ای را شامل می‌شود و تخلفات بسیاری را می‌توان از جمله مصادیق آن به حساب آورد

سرقت علمی چیست

سرقت علمی چیست

سرقت یا دستبرد علمی، دزدی ادبی، ایده‌دزدی، دزدی کلمات، محتواربایی و معادل عربی آن انتحال و معادل انگلیسی آن پلی‌جریسم و ... واژگانی هستند که به اقدامی غیر اخلاقی و نوعی تخلف در حوزهٔ پژوهش و نگارش اشاره دارند. به نظر می‌رسد که می‌توان ده‌ها عبارت و واژهٔ دیگر هم جایگزین کرد

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics