تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

سخنانی زیبا از موریس مترلینگ

سخنانی زیبا از موریس مترلینگ

هر چه مرگ نزدیک می شود این رویداد در نظرم بی اهمیت تر می گردد زیرا در می یابم که مرگ اگر واپسین رویداد زندگی آدم نبود هیچ اهمیتی نداشت. برای من محقق است همان جوری که از حال بیماری به خواب رفتن لذت دارد همان جور هم از رنج و درد آزاد شدن و وارد عرصه مرگ گردیدن لذت بخش است.

سخنانی از اسکاول شین

سخنانی از اسکاول شین

فلورانس اسکاول شین تصویرگر کتاب و هنرمند آمریکایی بود که از میانه عمرش به فرقه تفکر نو پیوست و کتبی در ترویج دیدگاههای این فرقه نوشت.او در یک خانواده‌ی کهن "فیلادلفیایی" به دنیا آمد و سالیان بسیار در مقام نقاش و متافیزیسین و سخنران، نامی پرآوازه داشت و با خدمت بزرگ شفا بخشیدن، هزاران تن از مردمان را در گشودن گره‌ها و از بین بردن دشواری‌های زندگی شان یاری نمود. وی سالها در نیویورک، دانش الهی را تدریس می‌کرد. افراد بی‌شماری در کلاس هایش شرکت می‌کردند و از این راه، پیام معنویت را به بخش گسترده‌ای از مردم می‌رساند.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics