تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

دیالوگ ماندگار سینما؛ موفقیت 1

دیالوگ ماندگار سینما؛ موفقیت 1

برای رسیدن به موفقیت باید

تصور موفقیت رو داشت.

دیالوگ ماندگار سینما؛ موفقیت 2

دیالوگ ماندگار سینما؛ موفقیت 2

کارآگاه لوکی:امید به بهترین وضعیت داشته باش،

ولی خودت رو برای بدترین حالت آماده کن!

دیالوگ ماندگار سینما؛ موفقیت 3

دیالوگ ماندگار سینما؛ موفقیت 3

لُرنزو: غم انگیز ترین چیز توی زندگی،

یه استعداد تلف شدست...!


 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics