تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

کار پژوهشگر، جمع­آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده از متغیرهاست. همان­طور که قبلاً ذکر شد، متغیرها به وسیلۀ عدد یا ارزش، مشخص می­شوند.

کار پژوهشگر، جمع­آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده از متغیرهاست. همان­طور که قبلاً ذکر شد، متغیرها به وسیلۀ عدد یا ارزش، مشخص می­شوند.

 

 

ماهیت اعداد و ارزش­ها بستگی به این دارد که متغیر موردنظر پیوسته است یا گسسته.

 

 

متغیر گسسته می­تواند اعداد یا ارزش­هایی را که مشخص کننده یک وجه مشخص و معین از یک مقیاس هستند، به خود اختصاص دهد.

 

به عنوان مثال، جنس یک متغیر گسسته است: یک شخص یا زن است یا مرد. اختصاص هر نوع ارزش دیگری بین این دو نوع ارزش امکان­پذیر نیست. تعداد بازیکنان یک تیم فوتبال نیز یک متغیر گسسته است، زیرا فقط امکان داشتن 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 بازیکن وجود دارد و نه 5/7 نفر بازیکن.

 

 

 متغیر پیوسته، متغیری است که بین دو واحد آن هر نقطه یا ارزشی را می­توان انتخاب کرد. در این متغیر درجات مختلف اندازه­گیری وجود دارد و دقت وسیلۀ اندازه­گیری، تعداد این درجات را تعیین می­کند. به عنوان مثال، وزن یک متغیر پیوسته است و می­تواند بین صفر تا بی­نهایت باشد.

 

 

 

قد، زمان، طول یا ارتفاع پرش، درصد چاقی بدن، و سطح هموگلوبین خون متغیرهای پیوسته هستند. ناگفته نماند که در عمل تشخیص بین متغیر پیوسته و گسسته به صورت نظری امکان­پذیر نیست. دلیل این امر فقدان وسایل  اندازه­ گیری دقیق و مناسب است.

 

در خیلی از متغیرهای پیوسته ما ناگزیریم اعداد را به صورت کلی برای اندازه­گیری به کار بریم. بهرۀ هوشی از نظر تئوری یک متغیر پیوسته است. اما در عمل، آزمودنی که برای اندازه­گیری هوش به کار برده می­شود، به گونه­ای است که نمره­ها را به صورت کلی یا نمره­های گسسته نشان می­دهد.

 

 

منبع:

ایران پژوهان

در صورت علاقه مندی به یادگیری کامل مبحث تدوین پروپزال جهت پیش ثبت نام و یا  شرکت در دوره ها کلیک کنید.

جهت پیش ثبت نام  کلیک کنید...

در صورتی که به مشاوره پیرامون موضوع فوق علاقه دارید کلیک کنید...

اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

وحید سعیدی |   1395/10/03 22:17:34   |
10     3
متغیر پیوسته(Continuous):
متغیری است که 1- بین دو واحد آن هر نقطه یا ارزشی را می توان انتخاب کرد 2- درجات مختلف اندازه گیری وجود دارد 3- بین دو ارزش ، تمام اعداد صحیح، کسری و اعشاری قابل قبول است. مانند: وزن، قد، سن، طول و درجه حرارت (کمی و پیوسته اند)
متغیر گسسته(Discontinuous/ Discrete):
متغیری است که 1- بین دو واحد آن هر نقطه یا ارزشی را نمی توان انتخاب کرد 2- عملا اعداد صحیح را می پذیرند 3و قابل شمارش هستند. مانند: تعداد خودروهای تولید شده سال 1390 و ...(کمی و گسسته)
نکته: متغیر گسسته هم می تواند کیفی باشد (مانند جنسیت )و هم می تواند کمی باشد (مثل تعداد دانش آموزان یک کلاس). اما متغیر پیوسته طبیعتا کمی است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
masoud sadeghi |   1395/10/04 18:42:11   |
4     3
در تعریف متغیر گسسته می توان بیان داشت که :
متغیری است که بین دو واحد آن هر نقطه یا ارزش را نمی توان انتخاب کرد. متغیر گسسته می تواند اعداد یا ارزش هایی را که مشخص کننده یک وجه مشخص از یک مقیاس هستند به خود اختصاص دهد. مثل تعداد دانش آموزان کلاس که ما نمی توانیم ۴۷/۲ دانش آموز در کلاس داشته باشیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نفیسه شعله ور |   1395/10/06 13:32:05   |
5     2
متغیر پیوسته متغیری است که بین دو مقدار متوالی ان مقادیر بی شماری وجود دارد مثل وزن، متغیر گسسته متغیری است که بین هر دو مقدار متوالی ان نمیتوان مقادیر دیگری را پیدا کرد ،مثل تعداد فرزندان
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
افسانه زارعی |   1395/10/25 15:08:58   |
6     0
طبقه بندی متغیر ها بر اساس گسسته و پیوسته
متغیر گسسته می تواند اعداد یا ارزش هایی را که مشخص کننده یک وجه مشخص و معین از یک مقیاس هستند، به خود اختصاص دهد .
به عبارت دیگر، متغیری است که در آن افراد بر حسب داشتن یا نداشتن صفت طبقه بند می شوند.
متغیر های گسسته به صورت دو وجهی یا چند وجهی هستند.
دو وجهی از قبیل جنس (مرد یا زن) و چند وجهی مانند محل تولد (تهران، اصفهان، ....) برای تشخیص این متغیر ها در تحقیقات (خصوصا تحقیقات پیمایشی) از اعداد استفاده می شود و این اعداد، معنی مقداری (یعنی کمتر یا بیشتر) را ندارند بلکه صرفا جهت تمیز بکار می روند.
متغیر پیوسته، متغیری است که بین دو واحد آن نقطه یا ارزشی را می توان انتخاب کرد.
در این متغیر درجات اندازه گیری وجود دارد و دقت وسیله اندازه گیری تعداد این درجات را تعیین می کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آزاده عربیان |   1395/10/27 20:16:16   |
0     0
متغیر پیوسته:متغیری است که 1- بین دو واحد آن هر نقطه یا ارزشی را می توان انتخاب کرد 2- درجات مختلف اندازه گیری وجود دارد 3- بین دو ارزش ، تمام اعداد صحیح، کسری و اعشاری قابل قبول است. مانند: وزن، قد، سن، طول و درجه حرارت (کمی و پیوسته اند)
متغیر گسسته:متغیری است که 1- بین دو واحد آن هر نقطه یا ارزشی را نمی توان انتخاب کرد 2- عملا اعداد صحیح را می پذیرند 3و قابل شمارش هستند. مانند: تعداد خودروهای تولید شده سال 1390 و ...(کمی و گسسته)
نکته: متغیر گسسته هم می تواند کیفی باشد (مانند جنسیت )و هم می تواند کمی باشد (مثل تعداد دانش آموزان یک کلاس). اما متغیر پیوسته طبیعتا کمی است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
صدیقه شکران |   1395/10/27 21:20:59   |
0     1
متغیر پیوسته، متغیری است که بین دو واحد آن هر نقطه یا ارزشی را می­توان انتخاب کرد. در این متغیر درجات مختلف اندازه­گیری وجود دارد و دقت وسیلۀ اندازه­گیری، تعداد این درجات را تعیین می­کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نغمه |   1395/10/28 00:10:32   |
1     1
ماهیت اعداد و ارزش­ها بستگی به این دارد که متغیر موردنظر پیوسته است یا گسسته.متغیر گسسته می­تواند اعداد یا ارزش­هایی را که مشخص کننده یک وجه مشخص و معین از یک مقیاس هستند، به خود اختصاص دهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نجمی |   1395/10/28 08:43:48   |
0     0
در عمل، تشخیص بین متغیر پیوسته و گسسته به صورت نظری امکان پذیر نیست. دلیل این امر فقدان وسایل اندازه گیری دقیق و مناسب است. در خیلی از متغیرهای پیوسته ما ناگزیریم اعداد را به صورت کلی برای اندازه گیری به کار بریم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محدثه السادات میراحمدی |   1395/10/28 11:46:32   |
0     0
متغیر پیوسته، متغیری است که بین دو واحد آن هر نقطه یا ارزشی را می­توان انتخاب کرد. در این متغیر درجات مختلف اندازه­گیری وجود دارد و دقت وسیلۀ اندازه­گیری، تعداد این درجات را تعیین می­ک

ند. به عنوان مثال، وزن یک متغیر پیوسته است و می­تواند بین صفر تا بی­نهایت باشد
متغیر گسسته می­تواند اعداد یا ارزش­هایی را که مشخص کننده یک وجه مشخص و معین از یک مقیاس هستند، به خود اختصاص دهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
عاطفه صابر |   1395/10/28 12:15:38   |
0     1
این موضوع به این دلیل مورد اهمیت است که ماهیت اعداد و ارزشها بستگی به این دارد که متغیر مورد نظر پیوسته است یا گسسته
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
صغری شکران |   1395/10/28 17:52:27   |
1     0
ماهیت اعداد و ارزش­ها بستگی به این دارد که متغیر موردنظر پیوسته است یا گسسته.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نعیمه پژوهش |   1396/02/29 10:15:42   |
0     0
متغیر گسسته می تواند اعداد یا ارزش هایی را که مشخص کننده یک وجه مشخص و معین از یک مقیاس هستند، به خود اختصاص دهد .
به عبارت دیگر، متغیری است که در آن افراد بر حسب داشتن یا نداشتن صفت طبقه بند می شوند.
متغیر های گسسته به صورت دو وجهی یا چند وجهی هستند.
دو وجهی از قبیل جنس (مرد یا زن) و چند وجهی مانند محل تولد (تهران، اصفهان، ....) برای تشخیص این متغیر ها در تحقیقات (خصوصا تحقیقات پیمایشی) از اعداد استفاده می شود و این اعداد، معنی مقداری (یعنی کمتر یا بیشتر) را ندارند بلکه صرفا جهت تمیز بکار می روند.
متغیر پیوسته، متغیری است که بین دو واحد آن نقطه یا ارزشی را می توان انتخاب کرد.
در این متغیر درجات اندازه گیری وجود دارد و دقت وسیله اندازه گیری تعداد این درجات را تعیین می کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
mehri sadeghi |   1396/03/29 11:30:49   |
0     0
متغیر گسسته و پیوسته:متغیر پیوسته متغیری است که قابلیت این را دارد که مجموعه منظمی از ارزش‌ها یا مقادیر را در محدوده معینی بپذیرد. هر چه ارزش یک متغیر بیشتر باشد، به این معنی است که در مقایسه با ارزش کوچک‌تر، مقادیر بیشتری از خصوصیت مورد نظر را دارد

متغیر گسسته متغیری است که نمیتواند هر ارزشی را به خود اختصاص دهد؛ بلکه فقط مقدار مشخصی را به خود نسبت می‌دهد. در این نوع متغیرها، مقیاس مورد استفاده، اسمی می‌باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا تیموری |   1396/09/10 17:12:10   |
0     0
ماهیت اعداد و ارزش¬ها بستگی به این دارد که متغیر موردنظر پیوسته است یا گسسته.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضا حاتمی |   1396/09/15 18:21:52   |
0     0
در عمل تشخیص بین متغیر پیوسته و گسسته به صورت نظری امکان­پذیر نیست. دلیل این امر فقدان وسایل اندازه­ گیری دقیق و مناسب است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمید زارعی |   1396/10/09 19:35:24   |
1     0
متغیر گسسته می­تواند اعداد یا ارزش­هایی را که مشخص کننده یک وجه مشخص و معین از یک مقیاس هستند، به خود اختصاص دهد.به عنوان مثال، جنس یک متغیر گسسته است: یک شخص یا زن است یا مرد. اختصاص هر نوع ارزش دیگری بین این دو نوع ارزش امکان­پذیر نیست. تعداد بازیکنان یک تیم فوتبال نیز یک متغیر گسسته است، زیرا فقط امکان داشتن 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 بازیکن وجود دارد و نه 5/7 نفر بازیکن.

متغیر پیوسته، متغیری است که بین دو واحد آن هر نقطه یا ارزشی را می­توان انتخاب کرد. در این متغیر درجات مختلف اندازه­گیری وجود دارد و دقت وسیلۀ اندازه­گیری، تعداد این درجات را تعیین می­کند. به عنوان مثال، وزن یک متغیر پیوسته است و می­تواند بین صفر تا بی­نهایت باشد.

قد، زمان، طول یا ارتفاع پرش، درصد چاقی بدن، و سطح هموگلوبین خون متغیرهای پیوسته هستند. ناگفته نماند که در عمل تشخیص بین متغیر پیوسته و گسسته به صورت نظری امکان­پذیر نیست. دلیل این امر فقدان وسایل اندازه­ گیری دقیق و مناسب است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Mozhgan Seifi |   1396/10/22 23:44:36   |
0     0
ماهیت اعداد و ارزش­ها بستگی به این دارد که متغیر موردنظر پیوسته است یا گسسته.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیدابوالقاسم ابریشم |   1396/11/01 15:14:31   |
0     0
متغیر گسسته و پیوسته

کار پژوهشگر، جمع­آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده از متغیرهاست. همان­طور که قبلاً ذکر شد، متغیرها به وسیلۀ عدد یا ارزش، مشخص می­شوند. ماهیت اعداد و ارزش­ها بستگی به این دارد که متغیر موردنظر پیوسته است یا گسسته.

متغیر گسسته می­تواند اعداد یا ارزش­هایی را که مشخص کننده یک وجه مشخص و معین از یک مقیاس هستند، به خود اختصاص دهد. به عنوان مثال، جنس یک متغیر گسسته است: یک شخص یا زن است یا مرد. اختصاص هر نوع ارزش دیگری بین این دو نوع ارزش امکان­پذیر نیست. تعداد بازیکنان یک تیم فوتبال نیز یک متغیر گسسته است، زیرا فقط امکان داشتن 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 بازیکن وجود دارد و نه 5/7 نفر بازیکن.

متغیر پیوسته، متغیری است که بین دو واحد آن هر نقطه یا ارزشی را می­توان انتخاب کرد. در این متغیر درجات مختلف اندازه­گیری وجود دارد و دقت وسیلۀ اندازه­گیری، تعداد این درجات را تعیین می­کند. به عنوان مثال، وزن یک متغیر پیوسته است و می­تواند بین صفر تا بی­نهایت باشد. قد، زمان، طول یا ارتفاع پرش، درصد چاقی بدن، و سطح هموگلوبین خون متغیرهای پیوسته هستند. ناگفته نماند که در عمل تشخیص بین متغیر پیوسته و گسسته به صورت نظری امکان­پذیر نیست. دلیل این امر فقدان وسایل
اندازه­گیری دقیق و مناسب است. در خیلی از متغیرهای پیوسته ما ناگزیریم اعداد را به صورت کلی برای اندازه­گیری به کار بریم. بهرۀ هوشی از نظر تئوری یک متغیر پیوسته است. اما در عمل، آزمودنی که برای اندازه­گیری هوش به کار برده می­شود، به گونه­ای است که نمره­ها را به صورت کلی یا نمره­های گسسته نشان می­دهد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی ویسی |   1396/11/03 22:38:46   |
0     0
متغیرهای پیوسته، متغیرهایی هستند که به بیان ساده می‌توانند بی‌نهایت عضو داشته باشند، برای نمونه سن افراد یک متغیر پیوسته است، فشار خون، قد، وزن و ... همه متغیرهای پیوسته هستند.

در تمامی آن‌ها، هر عنصر جامعه مورد بررسی، در صورتی که ابزار اندازه‌گیری دقیق باشد می‌تواند بی‌نهایت عضو را قبول نماید. برای مثال وقتی که قد شخصی را 165cm در نظر می‌گیریم، چون ابزار دقیق‌تری نداشته‌ایم به 165cm بسنده کرده‌ایم این در حالی است که بعنوان مثال قد شخص 165/2436cm است که اعداد اعشاری می‌توانند تا بی‌نهایت ادامه پیدا کنند. به همین دلیل امکان ندارد قد دو نفر یکسان باشد و متغیر قد می‌تواند بی‌نهایت عضو بپذیرد. همانطور که مشاهده می‌شود متغیرهایی مانند زمان، سن، قند خون، فشار خون، سرعت، ضریب هوشی و ... متغیر پیوسته هستند.
متغیرهای گسسته، برخلاف متغیرهای پیوسته تعداد سطوح محدودی دارند. برای مثال متغیر جنسیت دارای دو سطح زن و مرد است و هر شخص در جامعه مورد بررسی یا زن خواهد بود یا مرد، و یا متغیر سطح تحصیلات (بعنوان مثال) دارای سطوح محدودِ زیردیپلم، دیپلم و بالاتر از دیپلم است و مانند متغیر پیوسته بی‌نهایت سطح ندارد. متغیرهای نظیر جنسیت، سطح تحصیلات، تعداد فرزند، وضعیت تأهل، استان محل زندگی و... از این دسته هستند.

متغیرهای گسسته خود به دو دسته متغیرهای اسمی گسسته و ترتیبی گسسته تقسیم می‌شوند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیدمحمد امامی مقدم |   1396/11/05 21:28:36   |
0     2
متغیر گسسته و پیوسته

کار پژوهشگر، جمع­آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده از متغیرهاست. همان­طور که قبلاً ذکر شد، متغیرها به وسیلۀ عدد یا ارزش، مشخص می­شوند. ماهیت اعداد و ارزش­ها بستگی به این دارد که متغیر موردنظر پیوسته است یا گسسته.

متغیر گسسته می­تواند اعداد یا ارزش­هایی را که مشخص کننده یک وجه مشخص و معین از یک مقیاس هستند، به خود اختصاص دهد. به عنوان مثال، جنس یک متغیر گسسته است: یک شخص یا زن است یا مرد. اختصاص هر نوع ارزش دیگری بین این دو نوع ارزش امکان­پذیر نیست. تعداد بازیکنان یک تیم فوتبال نیز یک متغیر گسسته است، زیرا فقط امکان داشتن 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 بازیکن وجود دارد و نه 5/7 نفر بازیکن.

متغیر پیوسته، متغیری است که بین دو واحد آن هر نقطه یا ارزشی را می­توان انتخاب کرد. در این متغیر درجات مختلف اندازه­گیری وجود دارد و دقت وسیلۀ اندازه­گیری، تعداد این درجات را تعیین می­کند. به عنوان مثال، وزن یک متغیر پیوسته است و می­تواند بین صفر تا بی­نهایت باشد. قد، زمان، طول یا ارتفاع پرش، درصد چاقی بدن، و سطح هموگلوبین خون متغیرهای پیوسته هستند. ناگفته نماند که در عمل تشخیص بین متغیر پیوسته و گسسته به صورت نظری امکان­پذیر نیست. دلیل این امر فقدان وسایل
اندازه­گیری دقیق و مناسب است. در خیلی از متغیرهای پیوسته ما ناگزیریم اعداد را به صورت کلی برای اندازه­گیری به کار بریم. بهرۀ هوشی از نظر تئوری یک متغیر پیوسته است. اما در عمل، آزمودنی که برای اندازه­گیری هوش به کار برده می­شود، به گونه­ای است که نمره­ها را به صورت کلی یا نمره­های گسسته نشان می­دهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آرزوالسادات آینده |   1396/11/06 23:02:54   |
3     0
متغیر گسسته و پیوسته
کار پژوهشگر، جمع­آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده از متغیرهاست. همان­طور که قبلاً ذکر شد، متغیرها به وسیلۀ عدد یا ارزش، مشخص می­شوند. ماهیت اعداد و ارزش­ها بستگی به این دارد که متغیر موردنظر پیوسته است یا گسسته.
متغیر گسسته می­تواند اعداد یا ارزش­هایی را که مشخص کننده یک وجه مشخص و معین از یک مقیاس هستند، به خود اختصاص دهد. به عنوان مثال، جنس یک متغیر گسسته است: یک شخص یا زن است یا مرد. اختصاص هر نوع ارزش دیگری بین این دو نوع ارزش امکان­پذیر نیست. تعداد بازیکنان یک تیم فوتبال نیز یک متغیر گسسته است، زیرا فقط امکان داشتن 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 بازیکن وجود دارد و نه 5/7 نفر بازیکن.
متغیر پیوسته، متغیری است که بین دو واحد آن هر نقطه یا ارزشی را می­توان انتخاب کرد. در این متغیر درجات مختلف اندازه­گیری وجود دارد و دقت وسیلۀ اندازه­گیری، تعداد این درجات را تعیین می­کند. به عنوان مثال، وزن یک متغیر پیوسته است و می­تواند بین صفر تا بی­نهایت باشد. قد، زمان، طول یا ارتفاع پرش، درصد چاقی بدن، و سطح هموگلوبین خون متغیرهای پیوسته هستند. ناگفته نماند که در عمل تشخیص بین متغیر پیوسته و گسسته به صورت نظری امکان­پذیر نیست. دلیل این امر فقدان وسایل
اندازه­گیری دقیق و مناسب است. در خیلی از متغیرهای پیوسته ما ناگزیریم اعداد را به صورت کلی برای اندازه­گیری به کار بریم. بهرۀ هوشی از نظر تئوری یک متغیر پیوسته است. اما در عمل، آزمودنی که برای اندازه­گیری هوش به کار برده می­شود، به گونه­ای است که نمره­ها را به صورت کلی یا نمره­های گسسته نشان می­دهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics