تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

برای فصل دوم ، با عنوان " سابقه تاریخی، مبانی نظری، ادبیات پژوهش" نیاز به  صرف وقت زیاد و کار بیشتری دارید. آن چه که قبلا برای پیشنهاد پژوهش خود تهیه نموده اید پایه کار است.

 ولی باید در حد گسترده ای توضیح یابد.

در بخش سابقه تاریخی، باید در مورد گذشته دور و نزدیک پدیده عنوان  یا پدیده‌های موجود در عنوان تا قبل از زمان پژوهش خویش و بر اساس  دوره‌های زمانی (از گذشته تا به حال) به ارائه سابقه امر بپردازد. ارائه مطالب باید همراه با استناد باشد تا مشخص گردد که این مطالب را از کجا گرفته‌اید.

 

 

 در بخش مبانی نظری، به‌منظور روشنگری مفاهیم نظری و هویت مفهوم، با برشمردن ویژگی‌ها و ابعاد آن، اقدام به ارائه این بخش می‌نمایید. بدین نحو که مفاهیم اصلی و بنیادی مربوط به پژوهش خود را مشخص نموده و با بهره‌گیری از آثار و نوشته‌های اندیشمندان و نویسندگان مختلف و حتماً با استناد و با رعایت نظمی معقول، به توصیف و تشریح این مفاهیم در چارچوب علمی می‌پردازید. توجه داشته باشید که چارچوب نظری به طوری که از نام آن پیداست، با مفاهیمی که به نوعی با هم ارتباط مشترک دارند، اطلاق می‌شود.

 

فصل دوم با موضوع مرور پژوهش‌های مربوط در داخل و خارج از کشور خاتمه می‌یابد. در این قسمت باید مرور پژوهش‌ها را به انجام رسانید و به تفکیک درج نمایید. ابتدا پژوهش‌های داخل کشور و در ادامه پژوهش‌های خارج کشور را مطرح نمایید. دقت نمایید که مطالب براساس تاریخ انتشار و از جدید به قدیم تنظیم شوند. به عبارت دیگر، اولین پژوهش مطرح شده در هر قسمت داخل و خارج کشور، جدیدترین پژوهش خواهد بود.

 

به طور خلاصه فصل دوم با عنوان پیشینه یا ادبیات پژوهش شامل موارد زیر خواهد بود:

1-مقدمه (حدود یک پارگراف)

2-بررسی متون، نظریه ها و تاریخچه

3-پژوهش های داخلی

4-پژوهش های خارجی

 

منابع:

تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله علمی تألیف دکتر سید جمال الدین طبیبی و همکاران

مدیریت ترازمند مقالات با رویکرد از تدوین تا انتشار  تالیف دکتر محمد آقایی و همکاران

در صورت علاقه مندی به یادگیری کامل مبحث راهنمای نگارش پایان نامه جهت پیش ثبت نام و یا  شرکت در دوره ها کلیک کنید.

جهت پیش ثبت نام  کلیک کنید...

در صورتی که به مشاوره پیرامون موضوع فوق علاقه دارید کلیک کنید...

اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

کبیری |   1395/03/26 09:10:59   |
10     5
یاد گرفتم که فصل دوم شامل چه قسمت هایی است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی اژدری |   1395/10/02 22:52:33   |
6     3
در فصل دوم می توان جدول خلاصه پژوهش های داخلی و خارجی را ذکر نمود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نوروز سویدا |   1395/10/04 21:15:47   |
6     2
برای توسعه و پیشرفت علمی مقدمات زیر ضرورت دارد.
1_ وجود فرهنگ تحقیق
2_وجود محقق
3_تامین بودجه
4_وجود سازمان لازم
5_وجود ابزار تحقیقاتی
6_فراغت لازم برای محقق
7_ضوابط ومقررات مالی و اجرایی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
masoud sadeghi |   1395/10/05 13:58:55   |
4     0
می شود در خصوص مراحل بررسی پیشینه پژوهش عبارت زیر را بیان کرد :
1- تعیین واژگان کلیدی 2- جستجوی منابع 3- یافتن منابع 4- طبقه بندی منابع 5- گزینش منایع 6- خلاصه سازی منابع 7- نقد منابع 8- تدوین مبانی تجربی پژوهش
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
masoud sadeghi |   1395/10/05 13:58:55   |
5     1
می شود در خصوص مراحل بررسی پیشینه پژوهش عبارت زیر را بیان کرد :
1- تعیین واژگان کلیدی 2- جستجوی منابع 3- یافتن منابع 4- طبقه بندی منابع 5- گزینش منایع 6- خلاصه سازی منابع 7- نقد منابع 8- تدوین مبانی تجربی پژوهش
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نفیسه شعله ور |   1395/10/27 23:33:15   |
4     0
فصل دوم با عنوان پیشینه یا ادبیات پژوهش شامل موارد زیر خواهد بود:
1-مقدمه (حدود یک پارگراف)
2-بررسی متون، نظریه ها و تاریخچه
3-پژوهش های داخلی
4-پژوهش های خارجی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
صدیقه شکران |   1395/10/28 01:23:34   |
4     1
فصل دوم با عنوان پیشینه یا ادبیات پژوهش شامل موارد زیر خواهد بود:
1-مقدمه (حدود یک پارگراف)
2-بررسی متون، نظریه ها و تاریخچه
3-پژوهش های داخلی
4-پژوهش های خارجی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
عاطفه صابر |   1395/10/28 13:49:29   |
5     0
در بخش مبانی نظری، به‌منظور روشنگری مفاهیم نظری و هویت مفهوم، با برشمردن ویژگی‌ها و ابعاد آن، اقدام به ارائه این بخش می‌نمایید. بدین نحو که مفاهیم اصلی و بنیادی مربوط به پژوهش خود را مشخص نموده و با بهره‌گیری از آثار و نوشته‌های اندیشمندان و نویسندگان مختلف و حتماً با استناد و با رعایت نظمی معقول، به توصیف و تشریح این مفاهیم در چارچوب علمی می‌پردازید. توجه داشته باشید که چارچوب نظری به طوری که از نام آن پیداست، با مفاهیمی که به نوعی با هم ارتباط مشترک دارند، اطلاق می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نوشین دینیاریان |   1395/10/28 19:04:46   |
2     0
به طور خلاصه فصل دوم با عنوان پیشینه یا ادبیات پژوهش شامل موارد زیر خواهد بود:
1-مقدمه (حدود یک پارگراف)
2-بررسی متون، نظریه ها و تاریخچه
3-پژوهش های داخلی
4-پژوهش های خارجی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
امین |   1395/10/29 23:03:59   |
2     1
بنابراین یکی از وظایف محقق در فصل دوم پایان نامه ، بررسی پیشینه تحقیق – ارزشیابی ، نقدو بررسی انتقادی و تفسیر و تحلیل موضوعات ، نظریات و تحقیقات به عمل آمده در حوزه های مشابه عنوان پژوهش و مقایسه نظرات و تحقیقات مختلف با همدیگر به منظور افزایش آگاهی های پژوهشگر در جهت انجام تحقیق خاص مورد نظر او و ارائه فرضیاتی سنجیده می باشد .برای این منظور لازم است به بررسی و تجزیه و تحلیل مقالات، پایان نامه ها، کتب و … که در داخل یا خارج از کشور انجام شده است، پرداخته شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نغمه |   1395/11/02 00:49:55   |
2     0
برای فصل دوم ، با عنوان " سابقه تاریخی، مبانی نظری، ادبیات پژوهش" نیاز به صرف وقت زیاد و کار بیشتری دارید. آن چه که قبلا برای پیشنهاد پژوهش خود تهیه نموده اید پایه کار است. در بخش مبانی نظری، به‌منظور روشنگری مفاهیم نظری و هویت مفهوم، با برشمردن ویژگی‌ها و ابعاد آن، اقدام به ارائه این بخش می‌نمایید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد خالق |   1395/11/03 22:05:35   |
2     2
1-مقدمه (حدود یک پارگراف)
2-بررسی متون، نظریه ها و تاریخچه
3-پژوهش های داخلی
4-پژوهش های خارجی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد رضا |   1396/02/05 19:44:08   |
0     0
ر زمینه بررسی پیشینه پژوهش و مربوط ساختن یافته ها به اطلاعات دیگر، باید گفت :
پژوهش امری گروهی است . هر مطالعه ضمن آن که مبتنی بر مطالعات قبلی است ، خود نیز مقدمه و پایه ای برای مطالعات بعدی است . هر قدر تعداد ارتباط ها و پیوند های ممکن یک مطالعه با مطالعات قبلی و تئوری های موجود بیشتر باشد ، اهمیت و سهم آن مطالعه در بسط دانش آدمی بیشتر خواهد بود .
این پرسش مطرح است که اندیشه ها و مفاهیم اصلی پژوهش از کجا می آید و چگونه می توان آن ها را برای تدوین فرضیه با یکدیگر ربط داد . این اندیشه ها و مفاهیم تا حدودی از تفکر خود پژوهشگر و در حد قابل توجهی نیز از کارهای قبلی که نوشته ها ، ادبیات ، یا نشریات پژوهشی نامیده می شود ، استخراج می گردد… حتی در مواردی که نیاز به اجرای پژوهش های ابتکاری ، نوین و اصیل باشد ، باید کارهای گذشته مورد بررسی قرار گیرد تا از تکرار آن ها پرهیز شود .
مهم تر آن که ، کارهای قبلی در حقیقت نقطه جهشی است برای کارهایی که هم باید مبتنی بر آن باشد و هم آن را گسترش دهد . از این گذشته ، بررسی دقیق مطالعات عمده در یک زمینه مورد علاقه می تواند از لحاظ کمک به تفسیر یافته های قبلی ، انتخاب بین توضیحات متفاوت ، یا نشان دادن کاربرد های مفید نیز رهنمود های با ارزشی در اختیار پژوهشگر قرار داده ، همپوشی ها ، تنگناها و شکاف های موجود در یک زمینه خاص را روشن سازد .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد علی زارع |   1396/02/17 13:35:48   |
0     0
بررسی پشتوانه های نظری و تجربی پژوهش در بردارنده نقدی از دانش موجود درباب مسئله پژوهش است و با اهداف زیر صورت می گیرد:
1- تعریف و تحدید مسئله پایان نامه و پروپوزال به منظور شناسایی هر چه بهتر مسئله و ابعاد آن و درنهایت دستیابی به طبقه بندی های موجود در باب مسئلخ و تشریح ابعاد آن.
2- مشخص نمودن چارچوبی جهت فرار دادن نتایج پایان نامه و پروپوزال در راستای مطالعات قبلی.
3- جلوگیری از دوباره کاری به منظور صرفه جویی در زمان ف نیروی انسانی و هزینه های پژوهشی.
4- بررسی و شناسایی ابزار های بکار رفته در مطالعات قبلی به منظور انتخاب روش و ابزار های دقیقتر و مناسبتر جهت پژوهش.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Fereshte Montazeri |   1396/03/28 10:22:28   |
1     0
فصل دوم شامل مروری بر ادبیات موضوع (کلیات یا بررسی منابع یا مباحث نظری تحقیق) ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1. بررسی نظریه‌های پیرامون موضوع تحقیق
2-2. بررسی تحقیق‌های انجام شده
2-3. چارچوب نظری تحقیق
2-4. مدل تحلیلی تحقیق
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
hosein dehshiri |   1396/03/28 23:44:03   |
0     0
مبانی نظری تحقیق:
منظور از مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال ، تئوریها ، نظریه ها و مدلهای علمی است که پژوهشگر به عنوان سنگ بنای پژوهش خود انتخاب می نماید تا بدین طریق بتواند نتایج پژوهش خود را در راستای آزمون نظریه یا مدل مورد نظر تبیین نماید.
در باب انتخاب مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال باید به مراحل زیر توجه نمود:
1-بررسی نظریات و تئوریهای موجود باب موضوع پژوهش
2- نقد نظریات و تئوریها: در این مرحله پژوهشگر موظف است به نقد تئوریهای موجود در حیطه موضوعی پژوهش بپردازد تا بدین طریق بتواند به شناسایی تئوریهای معتبر و قوی در زمینه موضوع پژوهش دست یابد.
3- مشخص نمودن نوع نظریه مبنایی در پژوهش:
پژوهشگر باید نسبت به مشخص نمودن نظریه استنادی خود در پژوهش از طریق بررسی نظریات و تئوریهای موجود در حیطه موضوع پژوهش خود اقدام نمائید.در این مرحله پژوهشگر می تواند به یکی از طرق زیر نظریه مبنایی خود را نتخاب نماید:
الف: تئوری مادر: در این روش تنها یک تئوری به عنوان بنای نظری پژوهش انتخاب می شود طوری که تئوری مد نظر قادر به نبیین روابط بین متغیر های پژوهش باشد .
ب: چندین تئوری خرد: در این روش پژوهشگر جهت بررسی روابط بین متغیر های پژوهش چندین تئوری خرد که هر یک حداقل قادر به تبیین یکی از روابط بین متغیر ها باشد اقدام می نماید.
ج: تئوری ترکیبی: در این روش پژوهشگر جهت تبیین روابط بین متغیر ها می تواند از ترکیب دو روش فوق یعنی یک تئوری مادر بهمراه چندین تئوری خرد استفاده نماید.
4- بررسی جوانب و رویکردهای موجود در تئوری انتخاب شده :
یک نظریه یا تئوری هماواره از جوانب مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد طوری که نسبت به بررسی یک مسئله از دیگاه ای مختلف بهره می برد .در این قسمت پژوهشگر باید به تشخیص ،ررسی و ارزیابی جوانب یا رویکرد های موجود در نظریه بپردازد.
5- تعیین رویکرد مناسب در تئوری جهت طرح پژوهش: در این مرحله پژوهشگر حیطه موضوعی پژو.هش را محدود به یک رویکرد خاص در باب موضوع پژوهش می نماید.این امر سبب می شود که نتایج پژوهش دقیق تر ، جزیی تر و در نهایت بر اساس رویکرد مد نظر مورد تحلیل و تسیر مناسب قرار گیرند.
6-بررسی تاریخچه و سیر شکل گیری رویکرد مد نظر.
7- بررسی صاحب نظران مطرح در رویکرد انتخاب شده.
8- تعریف متغیر های پژوهش از دیدگاه صاحب نظران.
9- نقد و ارزیابی تعاریف ارائه شده و مشخص نمودن تعاریف مورد استناد در پژوهش برای متغیر ها.
10- جمع بندی مبانی نظری پژوهش در قالب محتوایی مدون و منسجم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
hosein dehshiri |   1396/03/28 23:44:51   |
1     0
مراحل بررسی پیشینه پژوهش:
1- تعیین واژگان کلیدی.
2- جستجوی منابع .
3- یافتن منابع.
4- طبقه بندی منابع.
5- گزینش منایع.
6- خلاصه سازی منابع.
7- نقد منابع .
8- تدوین مبانی تجربی پژوهش.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جواد رضائی حسن آباد |   1396/03/28 23:54:16   |
0     0
گستره علوم فلسفی:

علوم فلسفی به چهار گروه بزرگ تقسیم می شود. اصناف علوم فلسفی را می توان در چهار دایره محیط بر یکدیگر ترسیم کرد. در دایره کوچک (دایره اول)، مابعدالطبیه، معرفت شناسی و فلسفه منطق قرار می گیرد. در دایره بزرگتر(دوم) این زیر شاخه ها قرار دارند: فلسفه ذهن. فلسفه زبان، فلسفه عمل، فلسفه اخلاق، فلسفه تاریخ، فلسفه دین، فلسفه عرفان، فلسفه هنر. در دایره سوم، این گروه قرار می گیرند: فلسفه تجربی انسان، فلسفه تاریخ، فلسفه الهیات، فلسفه علوم تجربی طبیعی، فلسفه اخلاق(به معنای دوم) ، فلسفه زیبا شناختی، فلسفه حیات، فلسفه علوم تفسیری، فلسفه علوم اجتماعی. در دایره چهارم: فلسفه فیزیک، فلسفه شیمی، فلسفه زیست شناسی، فلسفه سیاست، فلسفه جامعه شناسی و ....

دو نکته: در هر دایره یی که بخواهید اتخاذ موضوع کنید، ابتدا باید در موضع تان در دایره قبل از آن روشن و شفاف شده باشد. بنابر این تمام شاخه های فلسفی به مابعدالطبیعه، معرفت شناسی و فلسفه ی منطق محتاجند. و نکته دوم این که سه قسم مابعدالطبیعه و معرفت شناسی و منطق با یک دیگر، نیاز دو سویه دارند.
رضایی-ارشد-94-ازاد-یزد---تشکر
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رنجبر |   1396/03/28 23:58:55   |
2     0
در اینجا به بررسی اهداف مبانی نظری و تجربی تحقیق و پژوهش، ارکان و مراحل مبانی نظری و انواع مطالعات تجربی و مراحل جستجوی مطالعات تجربی در نوشتن پروپوزال، پایان نامه، مقاله ISI، مقاله ISC، مقاله علمی و پژوهشی و طرح های پژوهشی پرداخته می شود.
به طور کلی می‌توان گفت چارچوب نظری پایه‌ای است که تمام طرح و پروژه مطالعاتی بر روی آن قرار داده می‌شود. معمولاً چارچوب نظری براساس مبانی نظری ( نظریه های صاحبنظران)، کارهای مطالعاتی پیشین و دانش و تجربه محقق تنظیم می گردد.حال در ذیل به این موارد یصورت مجزا پرداخته می شود:
دستیابی به منشاء و مبداء هر پدیده اجتماعی کمک می‌کند که پژوهشگر موضوع مورد مطالعه را بهتر بشناسد. مثلاً در مطالعه اعتماد اجتماعی، مراجعه به مطالعات قبلی سبب می‌شود که راحت‌تر بتوان مطالعه را به انجام رساند. نداشتن این اطلاعات، مشکلاتی را برای محققین ایجاد خواهد نمود که پیشرفت کار را کند می‌کند، به‌ علاوه در هر پایان نامه و پروپوزال محقق به مواردی برخورد می‌کند که عدم شناسایی قبلی آنها موجب می‌شود که پژوهش کامل نباشد و نارسا بماند.
در ضمن باید یادآور شد که خصلت تجربی علم ایجاد می‌کند که ما بدانیم قبل از پایان نامه و پروپوزال ما، چه مطالعات علمی در این خصوص در داخل و خارج از کشور انجام گرفته و ما می‌توانیم چه چیزی را به دستاوردهای دیگران اضافه کنیم. پس به‌طور کلی استفاده از مطالعات گذشته سبب غنای بیشتر پایان نامه و پروپوزال ، جلوگیری از تکرار انجام کار و در نهایت استفاده از نتایج مطالعات گذشته در فرضیه‌سازی و.. می‌شود. بطور کلی در این قسمت محقق به بررسی، نقد، تفاوت و تشابه پژوهش خود با مطالعاتی که به عنوان پیشینه آورده می پردازد. لازم به توضیح می باشد که در حین اجرای پژوهش ، محقق با مطالعه مفهوم و مختصات موضوع، ادبیات گذشته، مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال و همچنین دانسته‌های خود، مدل نظری پژوهش (مدل مفهومی) را تهیه می‌کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
hosein dehshiri |   1396/04/06 23:24:41   |
0     0
یکی از وظایف محقق در فصل دوم پایان نامه ، بررسی پیشینه تحقیق – ارزشیابی ، نقدو بررسی انتقادی و تفسیر و تحلیل موضوعات ، نظریات و تحقیقات به عمل آمده در حوزه های مشابه عنوان پژوهش و مقایسه نظرات و تحقیقات مختلف با همدیگر به منظور افزایش آگاهی های پژوهشگر در جهت انجام تحقیق خاص مورد نظر او و ارائه فرضیاتی سنجیده می باشد .برای این منظور لازم است به بررسی و تجزیه و تحلیل مقالات، پایان نامه ها، کتب و … که در داخل یا خارج از کشور انجام شده است، بپردازید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد کاظم سالاری |   1396/09/18 08:35:51   |
2     0
برای فصل دوم ، با عنوان " سابقه تاریخی، مبانی نظری، ادبیات پژوهش" نیاز به صرف وقت زیاد و کار بیشتری دارید. آن چه که قبلا برای پیشنهاد پژوهش خود تهیه نموده اید پایه کار است.
ولی باید در حد گسترده ای توضیح یابد.
در بخش سابقه تاریخی، باید در مورد گذشته دور و نزدیک پدیده عنوان یا پدیده‌های موجود در عنوان تا قبل از زمان پژوهش خویش و بر اساس دوره‌های زمانی (از گذشته تا به حال) به ارائه سابقه امر بپردازد. ارائه مطالب باید همراه با استناد باشد تا مشخص گردد که این مطالب را از کجا گرفته‌اید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
DAMIRI |   1396/09/30 19:06:59   |
0     0
رعایت نکات ادبی و ویرایشی در فصل ۲ بسیار ضروری است و به زیبایی کار بسیار کمک خواهد کرد. مثلا” نقطه یا ویرگول باید به کلمه ماقبل خود چسبیده باشد بعد فاصله(اسپیس) داده شود یا وجود غلط املایی که معمولا” از ارزش کار می کاهد.۱
علاوه بر مطالب فوق، نکات فنی دیگری نیز باید در تدوین فصل ۲ مدنظر قرار گیرد مثل شیوه زی نویس کردن، شیوه انعکاس معادل لاتین واژه ها، شماره فونت، نوع فونت و فاصله خطوط، شیوه تیترگذاری و ….. خیلی موارد دیگر که باید دانشجو به دستورالعمل استاندارد دانشگاه مراجعه نماید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محسن برزگری |   1396/10/02 16:48:11   |
0     0
1.مقدمه : معرفی محتوای فصل
2.مبانی نظری: نطریه های مرتبط با موضوع و قابل بحث در فصل پنج (در تعدادی معدودی از دانشگاه ها مبانی نظری در فصل یک ارایه می شود)
3.پیشینه تحقیق: تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع
4.جمع بندی کلی: جمع بندی از مجموع ادبیات پیشینه
5.معرفی سازمان: معرفی و تشریح سازمان مورد مطالعه.
6.چهارچوب نظری: تشریح متغیر های پژوهش
7.مدل مفهومی: مدل رابطه بین طرح نظری(تئوری)وکار جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشد.
8.خلاصه مطالب: خلاصه مطالب ارایه شده.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمید زارعی |   1396/10/09 17:41:05   |
0     1
برای فصل دوم ، با عنوان " سابقه تاریخی، مبانی نظری، ادبیات پژوهش" نیاز به صرف وقت زیاد و کار بیشتری دارید. آن چه که قبلا برای پیشنهاد پژوهش خود تهیه نموده اید پایه کار است.برای این منظور لازم است به بررسی و تجزیه و تحلیل مقالات، پایان نامه ها، کتب و … که در داخل یا خارج از کشور انجام شده است، بپردازید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعید نورالهی |   1396/10/20 20:05:27   |
0     0
فصل دوم با موضوع مرور پژوهش‌های مربوط در داخل و خارج از کشور خاتمه می‌یابد. در این قسمت باید مرور پژوهش‌ها را به انجام رسانید و به تفکیک درج نمایید. ابتدا پژوهش‌های داخل کشور و در ادامه پژوهش‌های خارج کشور را مطرح نمایید. دقت نمایید که مطالب براساس تاریخ انتشار و از جدید به قدیم تنظیم شوند. به عبارت دیگر، اولین پژوهش مطرح شده در هر قسمت داخل و خارج کشور، جدیدترین پژوهش خواهد بود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی ویسی |   1396/11/03 22:57:31   |
0     0
فصل دوم با عنوان پیشینه یا ادبیات پژوهش شامل موارد زیر خواهد بود:
1-مقدمه (حدود یک پارگراف)
2-بررسی متون، نظریه ها و تاریخچه
3-پژوهش های داخلی
4-پژوهش های خارجی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آرزوالسادات آینده |   1396/11/13 21:25:33   |
0     0
ادبیات تحقیق و پژوهش
ادبیات تحقیق و پژوهش : یک محقق ، قبل از انجام تحقیق پایان نامه خود و بعد از انتخاب موضوع تحقیق و تدوین و گردآوری عنوان و قبل از نگارش طرح تحقیق. نیاز دارد که با مراجعه به مدارک و ادبیات، پیرامون موضوع و مسئله‏ای که برای تحقیق انتخاب کرده است، سطح آگاهی خود را توسعه دهد ؛ تا بتواند در اطلاعات به دست آمده ، مسئله تحقیق و فرضیه های خود را دوباره معین و مشخص کند .
اهمیت ادبیات تحقیق و پژوهش
بررسی و انجام ادبیات پایان نامه امری مهم است زیرا این کار به یافتن مطالبی که دیگران در مورد موضوع شما تحقیق کرده اند کمک شایانی میکند. همچنین باعث میشود که با روش کاری ک دیگران در این موضوع استفاده کرده اند اشنا شوید. همچنین اگر پژوهش های گذشته، موفق و معروف باشند، دلیل محکمی است که دیگران از پژوهش و تحقیق شما حمایت نمایند .
ادبیات تحقیق و پژوهش یا به اصطلاح Review of Literature ، به دانشجویان کمک می‏کند تا تحقیقات خود را در راستای مجموعه پژوهش‏ های خود و در راستای تحقیقات دیگران هماهنگ کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح اله برزگری بافقی |   1397/11/12 06:59:45   |
0     0
ادبیات تحقیق و پژوهش یا به اصطلاح Review of Literature ، به دانشجویان کمک می‏کند تا تحقیقات خود را در راستای مجموعه پژوهش‏ های خود و در راستای تحقیقات دیگران هماهنگ کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics