دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

بعد از چکیده، فصول اصلی شروع می شوند که صفحه اول آن با شماره گذاری یک خواهد بود ولی بر روی آن نوشته نمی شود. این فصل به معرفی پژوهش می پردازد.

هدف از فصل اول آشنا ساختن خواننده با کلیات تحقیق است. حداقل محورهای که لازم است مطرح شود به شرح زیر است:

 

1.مقدمه (حدود یک پاراگراف)

 در مقدمه با آوردن مطالبی برای خواننده ذهنیتی را برای مخاطب ایجاد می کند. (با مبانی وکلیات تحقیق اشنا می کند). مقدمه نباید طولانی باشد. مطالب حاشیه ای و غیر مرتبط و مطالبی که در فصل های دیگر باید توضیح داده شود را در این قسمت بیان نکنید.

 

2. بیان مساله پژوهش

تدوین بیان مسئله، اهمیت و وجوه تمایز پژوهش به شیوه مناسب، نقش بسیار مهمی در پذیرش یک طرح پژوهشی ایفا می نماید. این بخش از پژوهش چرایی و دلایل انجام پژوهش را مطرح می سازد .بطورکلی بیان مسئله از سه بخش اصلی تشکیل میشود:

بخش اول: این بخش برای تعریف مشکل پژوهش پیش بینی شده است. دراین بخش باید کلیه متغیرهای اصلی را مطرح ساخت و روابط آنها تشریح کرد. دراین بخش درصورت لزوم می توان به تاریخچه بروز مسئله پرداخت و سیر تحولات را مطرح ساخت. یکی دیگر از اجزای بخش اول بیان مسئله، اهمیت مساله است. دراین قسمت، باید مشخص نمایید که چرا انجام پژوهش مهم است، برای چه کسی و کدام سازمان اهمیت دارد و اهمیت پژوهش در کدام زمینه است. از دیگر اجزای این بخش ، می توان به نحوه برخورد با مشکل، راه حل ها و خدمات موجود اشاره نمود. بالاخره آخرین محوری که در بخش اول بیان مسئله باید مطرح کردد بحث عوارض ناشی از تداوم مشکل است. در اینجا باید تشریح شود که اگر اقدامی صورت نپذیرد، براساس شواهد موجود و روند پیشرفت، با ثابت بودن متغیرها، مشکل چگونه تداوم خواهد یافت.

بخش دوم: در این بخش باید راه حل یا عوامل موثر برحل مشکل مطرح شوند. برای این منظور یافته های پژوهش های مربوط بسیار مفید خواهند بود.

بخش سوم: در بخش پایانی بیان مسئله، باید منظور از انجام پژوهش، توضیح دقیق تری از این که می خواهید در این پژوهش چه کاری را به انجام برسانید وجزییات بیشتری از کار را مطرح سازید.

آنچه که در دوبخش نخست بیان مسئله بسیار حایز اهمیت است، موضوع استناد است .تمامی مطالبی که در بخش اول و دوم باید از استناد علمی درستی برخوردار باشند.

 

3. اهمیت انجام پژوهش و وجه تمایز پژوهش با سایر پژوهش ها

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش عبارت است از مجموع اطلاعاتی که مشخص می‌کند نتایج این تحقیق، تا چه حد بر ای محقق و نیز تا چه حد برای دیگران مفید و مثمر می‌باشد. به عبارت دیگر، نتایج این تحقیق منشأ چه دستاوردها و آگاهی‌های جدیدی است؟ به هنگام نوشتن اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش توجه داشته باشید که اولاً، مشخص کنید که این پژوهش چه موردی را برای دیگران روشن خواهد کرد و یا در چه موردی اطلاعات جدیدی در اختیار دیگران خواهد گذاشت .ثانیاً، نتایج حاصل از این پژوهش در کجا و کدام قسمت و چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این زمینه باید معلوم شود که نتایج حاصل از این پژوهش چگونه در قسمت‌های مختلف آموزش، خدمات و مدیریت حرفه موردنظر و یا گسترش علم به‌طور اعم تأثیر خواهد گذاشت.

 

4. اهداف پژوهش

یکی از عناوین مهمی در طرح پژوهشی اهمیت پژوهش است. در اهمیت پژوهش لازم است مشخص نمایید که درچه زمینه ای، چه بخشی از آن، برای چه کسانی، و تا درجه ای انجام پژوهش شما اهمیت دارد.

 

5.سوالات پژوهش

سوالات پژوهش دقیقا برگرفته از اهداف ویژه خواهند بود. سوالات پژوهشی باید نظمی سیستماتیک و به ازا هر هدف و ویژه، یک سوال پژوهشی و دقیقا با همان متغیر یا متغیرهای موجود در آن هدف ویژه طرح گردد.

 

6.فرضیات پژوهش

در پژوهش های کمی و تجربی و در پژوهش های ترکیبی، شاهد تدوین فرضیه هستیم. در این پژوهش ها، فرضیه همواره برگرفته از سوال پژوهش است.

 

7. دامنه پژوهش

الف - قلمرو موضوعی: در طرح تحقیق حیطه موضوعی موضوع و مساله پژوهش باید بطور کلی و همچنین بطور خاص و جزئی بیان شود.

ب - قلمرو مکانی: محیط پژوهش مکانی است که تحقیق در آن انجام می شود. محیط پژوهش بایستی به دقت توصیف شود و معلوم گردد که پژوهش در چه مکانی صورت می گیرد. در ثوصیف محیط پژوهش و ویژگی های آن باید دلیل انتخاب آن محیط برای انجام پژوهش مورد نظر را توضیح داد و استدلال نمود که چرا محیط انتخابی، محیط مناسبی برای انجام این پژوهش است.

ج - قلمرو زمانی: با توجه به انجام پژوهش در دامنه زمانی خاصی و اهمیت زمان در جمع آوری داده ها و همچنین ارائه یافته های پژوهش در طرح تحقیق قلمر و زمانی به شکلی واضح و روشن مورد توجه و اشاره قرار می گیرد.

 

8. امکانات و محدودیت های پژوهش

همواره پژوهشگران در تحقیقات خود با محدودیت‌هایی مواجه هستند که بخشی از آن‌ها حتی در ابتدای کار نیز خود را نشان می‌دهند. از عمده‌ترین ارکان تحقیق و پژوهش دسترسی به آمار و اطلاعات است. در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که موجب شده خدمات تحقیقاتی از قبیل دسترسی به کتب ، مجلات ، آمار ، بانک‌های اطلاعاتی  و ... در کشور به‌راحتی ممکن نباشد. بخشی از این مشکل ناشی از فقدان یا کمبود هر یک از خدمات تحقیقات فوق است. و از سوی دیگر فرهنگ غلط، سبب خصوصی تلقی کردن این موارد شده و در نتیجه افراد و مؤسسات به‌نوعی از انتقال‌یافته‌های خویش به دیگران خودداری می‌کنند. از سوی دیگر تغییرهای ناخواسته که ممکن است حاصل طرح‌ها و روش‌های ویژه‌ای باشند که در تحقیق بکار گرفته می‌شوند، غالباً به گونه‌های مختلف، اعتبار درونی و بیرونی تحقیق را به مخاطره می‌اندازند.

 

9. تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها

در غالب پژوهش‌ها به ویژه پژوهش‌های کمی، مقوله متغیر همواره مطرح بوده و حساسیتی ویژه یافته است. شناخت دقیق متغیرها تنوع آن‌ها، وجوه تمایز متغیرها از یکسو و شناخت نقش آن‌ها از سوی دیگر اهمیتی بسزا دارد.

بخش‌هایی از اطلاعاتی را که در فرم پروپوزال وجود دارد، مطابق با محورهای فوق بوده و مناسب برای فصل اول است، انتخاب و در جای خود درج کنید.

نکته 1)  فراموش نکنید که برخلاف پیشنهاد پژوهش که زمان افعال آینده‌اند، هنگام تدوین پایان‌نامه و رساله، زمان‌ها باید به صورت گذشته بیان شوند.

نکته 2)  فصل اول و سوم تقریباً شبیه به هم می‌باشد، فصل اول کلیت ارائه می‌شود ولی فصل سوم باید کاملاً توضیح داد. (برای مثال در فصل اول روش آزمون استفاده شده فقط بیان می‌شود ولی فصل سوم روش آزمون استفاده شده، مزایا و معایب هم توضیح داده می‌شود).

 اما مطالبی که در این دو فصل ارائه می‌شود باید کاملاً متفاوت از هم باشد، اگر این دو فصل کپی باشند ایراد می‌گیرند. برای مثال فرضیه‌ها را در فصل اول به صورت فرعی و اصلی بیاریم ولی در فصل سوم پشت سر هم باشند یا متغیر اصلی و وابسته را فصل اول بیاریم، متغیر کنترلی و تعدیل کننده را در فصل سوم بیاریم.

در صورتی که در مرحله پروپوزال، محتوا به خوبی تدوین شده باشد، معمولاً در نگارش فصل اول مشکل جدی وجود نخواهد داشت. فقط مطالب جدیدی را که پس از تصویب پروپوزال یافته‌اید، باید به این بخش اضافه شود.

 

 

منابع

تدوین پایان نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی تألیف دکتر سید جمال‌الدین طبیبی و همکاران

مدیریت ترازمند مقالات با رویکرد از تدوین تا انتشار  تالیف دکتر محمد آقایی و همکاران

 
 
علی اژدری |   1395/10/02 22:50:23   |
1     5
متن بالا کامل است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نوروز سویدا |   1395/10/03 21:24:19   |
0     0
مشخصات کلی تحقیق علمی؟
1_برخورداربودن از آداب و تشریفات خاص
2_توسعه قلمرو معرفت
3_شناخت حاصل از تحقیق در بیرون ذهن.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
masoud sadeghi |   1395/10/05 13:54:16   |
1     0
در خصوص اهداف پژوهش می توان بیان داشت که ، شامل اکتشاف، توصیف، تبیین، فهم، پیش بینی، تغییر، ارزشیابی، و برآورد تاثیر است.
در ارتباط با اهداف پژوهش می توانیم میان پژوهش های بنیادی و کاربردی تمایز بگذاریم. بدین ترتیب کانون توجه « پژوهش بنیادی » بر اکتشاف، توصیف، تبیین، فهم و پیش بینی مبتنی است، و به خصوص بر توصیف، تبیین و فهم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
صدیقه شکران |   1395/10/28 01:19:47   |
1     0
یکی از عناوین مهمی در طرح پژوهشی اهمیت پژوهش است. در اهمیت پژوهش لازم است مشخص نمایید که درچه زمینه ای، چه بخشی از آن، برای چه کسانی، و تا درجه ای انجام پژوهش شما اهمیت دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
صدیقه شکران |   1395/10/28 01:21:39   |
0     0
به هنگام نوشتن اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش توجه داشته باشید که اولاً، مشخص کنید که این پژوهش چه موردی را برای دیگران روشن خواهد کرد و یا در چه موردی اطلاعات جدیدی در اختیار دیگران خواهد گذاشت .ثانیاً، نتایج حاصل از این پژوهش در کجا و کدام قسمت و چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نفیسه شعله ور |   1395/10/28 09:44:42   |
0     1
فصل اول پایان نامه شامل 16 قسمت است:
مقدمه،بیان مساله،کلیات تاریخچه و ادبیات موضوع تحقیق،اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، اهداف تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، مدل تحلیلی تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، قلمرو مکانی تحقیق، قلمرو زمانی، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه، ابزارهای گردآوری داده ها، روش تجزیه و تحلیل دادها، محدودیت های تحقیق، شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
عاطفه صابر |   1395/10/28 13:47:45   |
0     1
در مقدمه با آوردن مطالبی برای خواننده ذهنیتی را برای مخاطب ایجاد می کند. (با مبانی وکلیات تحقیق اشنا می کند). مقدمه نباید طولانی باشد. مطالب حاشیه ای و غیر مرتبط و مطالبی که در فصل های دیگر باید توضیح داده شود را در این قسمت بیان نکنید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجیدی نژاد |   1395/10/28 23:16:41   |
0     0
دامنه پژوهش

الف - قلمرو موضوعی: در طرح تحقیق حیطه موضوعی موضوع و مساله پژوهش باید بطور کلی و همچنین بطور خاص و جزئی بیان شود.
ب - قلمرو مکانی: محیط پژوهش مکانی است که تحقیق در آن انجام می شود. محیط پژوهش بایستی به دقت توصیف شود و معلوم گردد که پژوهش در چه مکانی صورت می گیرد. در ثوصیف محیط پژوهش و ویژگی های آن باید دلیل انتخاب آن محیط برای انجام پژوهش مورد نظر را توضیح داد و استدلال نمود که چرا محیط انتخابی، محیط مناسبی برای انجام این پژوهش است.
ج - قلمرو زمانی: با توجه به انجام پژوهش در دامنه زمانی خاصی و اهمیت زمان در جمع آوری داده ها و همچنین ارائه یافته های پژوهش در طرح تحقیق قلمر و زمانی به شکلی واضح و روشن مورد توجه و اشاره قرار می گیرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجیدی نژاد |   1395/10/28 23:17:09   |
0     0
اهداف پژوهش

یکی از عناوین مهمی در طرح پژوهشی اهمیت پژوهش است. در اهمیت پژوهش لازم است مشخص نمایید که درچه زمینه ای، چه بخشی از آن، برای چه کسانی، و تا درجه ای انجام پژوهش شما اهمیت دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
امین |   1395/10/29 22:59:21   |
1     0
بیان مسئله پژوهش شامل:
تعریف مختصر از موضوع مورد بحث تحقیق و بیان وسعت ،شدت و بار مسئله تحقیق (می بایستی مستند باشد)، ذکر نیازهای مرتبط با مسئله و ابعاد مسئله ­آمیز آن، عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر مسئله و پیامدهای حاصل از مشکل و اقداماتی که در حال حاضر برای حل مشکل انجام می شود و تفاوت آن با اقدامات قبلی می پردازد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نغمه |   1395/11/02 00:48:49   |
0     1
1.مقدمه (حدود یک پاراگراف)

در مقدمه با آوردن مطالبی برای خواننده ذهنیتی را برای مخاطب ایجاد می کند. (با مبانی وکلیات تحقیق اشنا می کند). مقدمه نباید طولانی باشد. مطالب حاشیه ای و غیر مرتبط و مطالبی که در فصل های دیگر باید توضیح داده شود را در این قسمت بیان نکنید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد رضا زارع |   1396/02/05 19:36:28   |
0     0
کلیات تحقیق مى بایست شامل موارد ذیل باشد:

1- بیان واضح و کامل مسئله مورد بررسى یا هدف مطالعه.

2- بیان دلایل اهمیت موضوع و ارزشیابى آن.

3- بیان مختصر تاریخچه کارها و تحقیقات قبلى انجام شده روى موضوع و وضعیت فعلى آن.

4- معرفى و مرور اجزاء ‌و بخش هاى پایان نامه. این مطالب به این سؤال که چرا این بررسى یا پایان نامه صورت مى پذیرد پاسخ داده، و نشان می‏دهد که گامى در جهت تکمیل و با رفع نقص فعالیت گذشتگان مى باشد.

5- توضیحات مختصرى در مورد نحوه تجزیه و تحلیل مسأله و روشها، نحوه انجام تحقیق ونتایج بدست آمده از آن به نظر مى رسد که ضرورتى نداشته باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Fereshte Montazeri |   1396/03/28 10:18:27   |
0     0
فصل اول باید شامل موارد زیر باشد
کلیات پژوهش
1-1. مقدمه
1-2. بیان مسأله(شامل تشریح ابعاد، معرفی دقیق آن، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغییرهای مربوطه همراه با مستندات علمی و پژوهشی )
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4. اهداف تحقیق: الف) اهداف کلی ب) اهداف جزئی یا فرعی تحقیق
1-5. سوالات تحقیق
1-6. فرضیه‌های تحقیق
1-7. تعریف واژه‌ها، مفاهیم و متغیرها: الف) تعریف نظری ب) تعریف عملیاتی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
hosein dehshiri |   1396/03/28 23:39:36   |
0     0
کلیات تحقیق یا مقدمه اولین فصل متن اصلی پایان نامه می باشد و هدف از آن آشنایی خواننده با موضوع مورد تحقیق است، مطالب مندرج در مقدمه باید به نحوی باشد که با جملات بسیار ساده اهمیت مساله مورد تحقیق، محدودیت های تحقیق، چهارچوب نظری را مشخص نموده و با روش منطقی و هدف دار خواننده را به سوی موضوع مورد تحقیق هدایت نماید، ارائه تعریف واژه ها، متغیرها و بعضی دیگر از توضیحات در متن مقدمه باعث جذابیت آن خواهد شد.

کلیات تحقیق مى بایست شامل موارد ذیلباشد:
-1 بیان واضح و کامل مسئله مورد بررسى یا هدف مطالعه.
-2 بیان دلایل اهمیت موضوع و ارزشیابى آن.
3 - بیان مختصر تاریخچه کارها و تحقیقات قبلى انجام شده روى موضوع و وضعیت فعلى آن.
4 - معرفى و مرور اجزاء‌و بخش هاى پایان نامه. این مطالب به این سؤال که چرا این بررسى یا پایان نامه صورت مى پذیرد پاسخ داده، و نشان می‏دهد که گامى در جهت تکمیل و با رفع نقص فعالیت گذشتگان مى باشد.
-5 توضیحات مختصرى در مورد نحوه تجزیه و تحلیل مسأله و روشها، نحوه انجام تحقیق ونتایج بدست آمده از آن به نظر مى رسد که ضرورتى نداشته باشد.
دهشیری-ارشدحسابداری94
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رنجبر |   1396/03/28 23:51:47   |
0     0
فصل اول یک پایان نامه از قسمت های زیر تشکیل می شود:

1- مقدمه 2- بیان مساله 3- سوالات پژوهش 4- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 5- اهداف پژوهش 6- فرضیه های پژوهش 7- کاربران پژوهش 8- محدوده مکانى و زمانى

ابتدا فصل دوم ادبیات و مبانی نظری تحقیق نوشته می شود فصل اول و سوم کلیات تحقیق و روش تحقیق را در انتها تحقیق می نویسند.

این قسمت شامل هدفهای مورد نظر در پایان نامه، روشها و نحوه انجام تحقیق و نتایج حاصل از آن می باشد. اغلب منابع مروری (Literature Review) نیز در این قسمت انجام می پذیرد. همچنین ذکر اهمیت موضوع تحقیق در رابطه با توسعه کشور توصیه می شود.

توضیح ساختار پایان نامه با ذکر مختصر از مطالبی که در فصلهای مختلف آورده شده است ضروری است.

تاریخچه و سابقه موضوع در قسمت چکیده ذکر نمی شود، بلکه در مقدمه پروژه توضیح داده مى شود.

کلیات تحقیق یا مقدمه اولین فصل متن اصلی پایان نامه می باشد و هدف از آن آشنایی خواننده با موضوع مورد تحقیق است، مطالب مندرج در مقدمه باید به نحوی باشد که با جملات بسیار ساده اهمیت مساله مورد تحقیق، محدودیت های تحقیق، چهارچوب نظری را مشخص نموده و با روش منطقی و هدف دار خواننده را به سوی موضوع مورد تحقیق هدایت نماید، ارائه تعریف واژه ها، متغیرها و بعضی دیگر از توضیحات در متن مقدمه باعث جذابیت آن خواهد شد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جواد رضائی حسن آباد |   1396/03/29 00:04:52   |
0     0
بعد از چکیده، فصول اصلی شروع می شوند که صفحه اول آن با شماره گذاری 1 خواهد بود، ولی بر روی آن نوشته نمی شود. این فصل به معرفی پژوهش می پردازد. حداقل محورهایی که لازم است مطرح شود به شرح زیر است:

مقدمه (حدود یک پاراگراف)
بیان مساله پژوهش
اهمیت انجام پژوهش و وجه تمایزپژوهش با سایر پژوهش ها (توجیه لزوم انجام پژوهش)
اهداف پژوهش (آرمانی، اصلی و ویژه)
فرضیه ها یا سوالات پژوهش
دامنه پژوهش
امکانات و محدودیت های پژوهش
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
بخش هایی از اطلاعاتی را که در فرم پیشنهاد پژوهش وجود دارد، مطابق با محورهای فوق بوده و مناسب برای فصل اول است، انتخاب و در جای خود درج کنید. فراموش نکنید که برخلاف پیشنهاد پژوهش که زمان افعال آینده اند، هنگام تدوین پایان نامه و رساله، زمان ها باید به صورت گذشته بیان شوند. در صورتی که در مرحله پیشنهاد پژوهش، محتوا، بخوبی تدوین شده باشد، معمولا در نگارش فصول اولیه مشکل جدی وجود نخواهد داشت. فقط مطالب جدیدی را که پس از تصویب پیشنهاد پژوهش یافته اید، باید به این بخش اضافه شود. نحوه تنظیم مطالب در پایان نامه و رساله بسیار حائز اهمیت است. گاهی ملاحظه می شود که پژوهشگر مطالب مختلف را بدون تناسب و دلیل در کنار هم قرار می دهد. به عبارت دیگر، توالی منطقی مطالب رعایت نمی شود. بر این اساس، لازم است در سازماندهی مطالب و تیترهای اصلی و فرعی و پیکره اصلی متن دقت به عمل آید. کدگذاری عددی مطالب و استفاده از حروف الفبا دو شیوه غالب در مطرح ساختن مطالب گزارشات است. به عنوان مثال، در شیوه کدگذاری عددی، کد اصلی با شماره فصل شروع شده، تیترهای اصلی دارای شماره های بعدی بوده و به همبن ترتیب، می تواند زیر تیترهای فرعی شکل بگیرد.
با تشکر
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
hosein dehshiri |   1396/04/06 23:21:07   |
0     0
فصل اول: طرح تحقیق یا کلیات پژوهش
طرح تحقیق یا کلیات پژوهش فصل اول پایان نامه و بسیار مشابه پروپوزال است. مهمترین قسمتهای طرح تحقیق عبارتند از
۱- عنوان تحقیق ؛ باید شناختی دقیق و روشن از موضوع تحقیق را عرضه دارد و خالی از هرگونه ابهام و پیچیدگی باشد .
۲- مقدمه یا تاریخچه ای از موضوع تحقیق : در این قسمت مختصری از نظرات و تحقیقات مربوط به موضوع و یا مسائل و مشکلات حل نشده در این حوزه و همچنین توجه و علاقه جامعه به این موضوع اشاره میشود .
۳- تعریف موضوع تحقیق : در این قسمت محقق موضوع مورد علاقه و یا نیاز احساس شده خود را در حوزه تحقیق بیان میدارد و عوامل موجود در موقیعت را تعریف و تعیین میکند .
۴- هدف یا هدفهای کلی تحقیق : این قسمت باید با جملات مثبت و کلی طرح شود و ازطولانی شدن مطالب پرهیز شود
5-روش انجام تحقیق : در این قسمت پژوهشگر روش کاری خود را بیان میدارد و شیوه های گوناگونی را که در گرد آوری مطالب خود به کار برده ذکر میکند و همچنین اگر روش آماری خاصی را در تهیه و تدوین اطلاعات به کار برده آن شیوه را بیان میکندو بیان آن یکی از ملزومات است .
۶-ا همیت و ارزش تحقیق : با توجه به تشابه این قسمت از طرح تحقیق با تعریف موضوع تحقیق که در آن محقق نیاز خود را در آگاهی به نتایج مطالعه عنوان میسازد ، در این قسمت منابع شخصی یا علمی که از خاتمه تحقیق به محقق دست میدهد ، بحث میشود .
۷-محدودیت های تحقیق : محدودیت هایی که کنترل آن از عهده محقق خارج است مانند انتخاب نوع بافته ها و یا زیر اندازها و دیگر محدودیت هایی که کنترل آن در دست محقق است مانند موضوع و محل تحقیق و ...
8-تعریف واژه‌ها: در این قسمت محقق باید واژه های کلیدی تحقیق را براساس منابعی معتبر به صورتی کاربردی تعریف کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا تیموری |   1396/09/10 17:21:19   |
0     0
یکی از عناوین مهمی در طرح پژوهشی اهمیت پژوهش است. در اهمیت پژوهش لازم است مشخص نمایید که درچه زمینه ای، چه بخشی از آن، برای چه کسانی، و تا درجه ای انجام پژوهش شما اهمیت دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد کاظم سالاری |   1396/09/18 08:36:52   |
0     0
بعد از چکیده، فصول اصلی شروع می شوند که صفحه اول آن با شماره گذاری یک خواهد بود ولی بر روی آن نوشته نمی شود. این فصل به معرفی پژوهش می پردازد.
هدف از فصل اول آشنا ساختن خواننده با کلیات تحقیق است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
DAMIRI |   1396/09/30 19:00:49   |
1     0
نکات مهم در نگارش فصل اول پایان نامه
محتوای کلی فصل یک پایان نامه را معمولا” همان پروپوزال دانشجو تشکیل می دهد. لذا، مطالعه مطالبی که درخصوص نحوه تنظیم پروپوزال در همین وبلاگ ارائه شده است خالی از لطف نخواهد بود. برخی معتقدند که در فصل یک، باید پروپوزال مصوب دانشجو بدون کم و کاست منعکس گردد اما اعتقاد بنده بر آن است که به دو دلیل، لازم است محتوای این فصل حین انجام پایان نامه، دستخوش تغییرات و اصلاحات گردد:
اولا”، دانشجو هنگام تنظیم پروپوزال، هر چقدر هم که زمان صرف نماید و مشرف و مسلط بر موضوع فرض شود باز هم در درک و شناخت تمام جوانب موضوع مورد بررسی، دچار ضعف و کاستی خواهد بود، لذا، پروپوزال تنظیمی و مصوب، معمولا” از حداقل های لازم برخوردار می باشد.
ثانیا”، دانشجو حین انجام پایان نامه، به درک و شناختی از موضوع دست خواهد یافت که با تلقی مقدماتی وی از موضوع، گاه کاملا” متفاوت است. لذا، بنا به این دو دلیل، معمولا” لازم است فصل یک تا زمانیکه پایان نامه به اتمام برسد مورد اصلاحات موردی قرار گیرد. با اینحال، باید توجه داشت که پروپوزال مصوب، حکم نقشه راه دانشجو را داشته و دانشجو نباید از این مسیر بطور کامل خارج شود بلکه در همان چارچوب و قالب می تواند مانور دهد. لازم است دانشجویان، هنگام تنظیم فصل یک و یا بطور کلی، پایان نامه، حتما” به چند نمونه پایان نامه دفاع شده بعنوان الگو نگاهی داشته باشند تا هم خود درگیر آزمون و خطا نشوند و وقت خود را هدر ندهند و هم زمان و انرژی استاد راهنما را تباه نکنند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محسن برزگری |   1396/10/02 16:47:30   |
0     0
مقدمه ۱ -۱
۲- بیان مسئله
۳- اهمیت و ضرورت پژوهش
۴- اهداف پژوهش
۵- فرضیات تحقیق
یا:
1.مقدمه: طرح کلیات تحقیق
2.بیان مساله: شرح مشکل و ارایه آنها به شکل سوال کلیدی برای پاسخ به کمک تحقیق
3.ضرورت و اهمیت تحقیق: چرایی انجام کار و معرفی کاربران احتمالی نتایج تحقیق
4.اهداف تحقیق: آنچه تحقیق به دنبال انجام آن است
5.فرضیه ها یا سؤال های تحقیق: مسیری برای اجرای تحقیق
6.پیش فرض ها: قبول مواردی برای اطمینان از حرکت در مسیر اجرای تحقیق
7.تعریف نظری و عملیاتی وا‍ژه های تحقیق: اقدامی برای برداشت مشترک از مفاهیم تحقیق (مختصر)
8.روش تحقیق: روش اجرای پژوهش بصورت مختصر.
9.قلمرو پژوهش: قلمرو موضوعی ، زمانی و مکانی.
10.خلاصه مطالب: خلاصه مطالب ارایه شده

۶- تعریف متغیرها
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمید زارعی |   1396/10/09 17:39:25   |
0     0
کلیات تحقیق مى بایست شامل موارد ذیل باشد:

1- بیان واضح و کامل مسئله مورد بررسى یا هدف مطالعه.

2- بیان دلایل اهمیت موضوع و ارزشیابى آن.

3- بیان مختصر تاریخچه کارها و تحقیقات قبلى انجام شده روى موضوع و وضعیت فعلى آن.

4- معرفى و مرور اجزاء ‌و بخش هاى پایان نامه. این مطالب به این سؤال که چرا این بررسى یا پایان نامه صورت مى پذیرد پاسخ داده، و نشان می‏دهد که گامى در جهت تکمیل و با رفع نقص فعالیت گذشتگان مى باشد.

5- توضیحات مختصرى در مورد نحوه تجزیه و تحلیل مسأله و روشها، نحوه انجام تحقیق ونتایج بدست آمده از آن به نظر مى رسد که ضرورتى نداشته باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضا حاتمی |   1396/10/30 21:58:45   |
0     0
دامنه پژوهش :الف - قلمرو موضوعی: در طرح تحقیق حیطه موضوعی موضوع و مساله پژوهش باید بطور کلی و همچنین بطور خاص و جزئی بیان شود.
ب - قلمرو مکانی: محیط پژوهش مکانی است که تحقیق در آن انجام می شود. محیط پژوهش بایستی به دقت توصیف شود و معلوم گردد که پژوهش در چه مکانی صورت می گیرد. در ثوصیف محیط پژوهش و ویژگی های آن باید دلیل انتخاب آن محیط برای انجام پژوهش مورد نظر را توضیح داد و استدلال نمود که چرا محیط انتخابی، محیط مناسبی برای انجام این پژوهش است.
ج - قلمرو زمانی: با توجه به انجام پژوهش در دامنه زمانی خاصی و اهمیت زمان در جمع آوری داده ها و همچنین ارائه یافته های پژوهش در طرح تحقیق قلمر و زمانی به شکلی واضح و روشن مورد توجه و اشاره قرار می گیرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آرزوالسادات آینده |   1396/11/13 21:23:34   |
0     1
فصل اول یک پایان نامه از قسمت های زیر تشکیل می شود:
1- مقدمه 2- بیان مساله 3- سوالات پژوهش 4- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 5- اهداف پژوهش 6- فرضیه های پژوهش 7- کاربران پژوهش 8- محدوده مکانى و زمانى
ابتدا فصل دوم ادبیات و مبانی نظری تحقیق نوشته می شود فصل اول و سوم کلیات تحقیق و روش تحقیق را در انتها تحقیق می نویسند.
این قسمت شامل هدفهای مورد نظر در پایان نامه، روشها و نحوه انجام تحقیق و نتایج حاصل از آن می باشد. اغلب منابع مروری (Literature Review) نیز در این قسمت انجام می پذیرد. همچنین ذکر اهمیت موضوع تحقیق در رابطه با توسعه کشور توصیه می شود.
توضیح ساختار پایان نامه با ذکر مختصر از مطالبی که در فصلهای مختلف آورده شده است ضروری است.
تاریخچه و سابقه موضوع در قسمت چکیده ذکر نمی شود، بلکه در مقدمه پروژه توضیح داده مى شود.
کلیات تحقیق یا مقدمه اولین فصل متن اصلی پایان نامه می باشد و هدف از آن آشنایی خواننده با موضوع مورد تحقیق است، مطالب مندرج در مقدمه باید به نحوی باشد که با جملات بسیار ساده اهمیت مساله مورد تحقیق، محدودیت های تحقیق، چهارچوب نظری را مشخص نموده و با روش منطقی و هدف دار خواننده را به سوی موضوع مورد تحقیق هدایت نماید، ارائه تعریف واژه ها، متغیرها و بعضی دیگر از توضیحات در متن مقدمه باعث جذابیت آن خواهد شد.
کلیات تحقیق مى بایست شامل موارد ذیل باشد:
1- بیان واضح و کامل مسئله مورد بررسى یا هدف مطالعه.
2- بیان دلایل اهمیت موضوع و ارزشیابى آن.
3- بیان مختصر تاریخچه کارها و تحقیقات قبلى انجام شده روى موضوع و وضعیت فعلى آن.
4- معرفى و مرور اجزاء ‌و بخش هاى پایان نامه. این مطالب به این سؤال که چرا این بررسى یا پایان نامه صورت مى پذیرد پاسخ داده، و نشان می‏دهد که گامى در جهت تکمیل و با رفع نقص فعالیت گذشتگان مى باشد.
5- توضیحات مختصرى در مورد نحوه تجزیه و تحلیل مسأله و روشها، نحوه انجام تحقیق ونتایج بدست آمده از آن به نظر مى رسد که ضرورتى نداشته باشد.
همانطور که اشاره شد متن پایان نامه معمولا با فصلی تحت عنوان کلیات تحقیق یا مقدمه شروع شده و با ارائه فهرست منابع و پیوست ها پایان می پذیرد.
تذکر: اولین صفحه شماره دار پایان نامه صفحه کلیات تحقیق یا مقدمه است، صفحات قبل از مقدمه با حروف الفبا شماره گذاری می شوند و شماره صفحات در پایین صفحه به صورت وسط چین، به فاصله 2 سانتی متر از لبه پایینی کاغذ نوشته می شود. (توجه شود اگر چه شمارش صفحات مقدماتی از جلد شروع می شود اما صفحه روی جلد و صفحه سفید و صفحه بسم ا.. شماره گذاری نمی شوند و شماره گذاری صفحات مقدماتی از صفحه عنوان با حرف (ت) شروع می گردد).

قابل ذکر است، که هر فصل تنها یک عنوان اصلی دارد که به فاصله سه سانتی متر از کادر بالایی در وسط صفحه ظاهر می شود. ضمنا هر فصل، شماری عناوین فرعی دارد، که اولین عنوان فرعی به فاصله دو سطر از عنوان اصلی و در منتهی الیه سمت راست کادر قرار می گیرد. پس از آن متن فصل به فاصله یک سطر شروع می شود. عناوین فرعی همواره به فاصله دو سطر از قسمت قبلی نگاشته می شود. برای آگاهی بیشتر به نمونه آورده شده تذکر: لازم است عنوان اصلی با فونت 18 و عنوان فرعی با فونت 16 نازنین تایپ شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics