تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

هر چیزی که بتواند ارزش های گوناگون و متفاوت را بپذیرد، به آن متغیر می گویند. بنا به تعریف دیگر، متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می شود.

 

به عبارت دیگر، متغیربه ویژگی هایی اطلاق می شود که می توان آن ها را مشاهده یا اندازه گیری کرد و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آن ها قرار داد. (دلاور) در غالب پژوهش ها به ویژه پژوهش های کمی، مقوله متغیر همواره مطرح بوده و حساسیتی ویژه یافته است. برای پژوهشگران و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی، شناخت دقیق متغیرها، تنوع آن ها، وجوه تمایز متغیرها از یک سو و شناخت نقش آن ها، مقیاس اندازه گیری آن ها از سوی دیگر اهمیتی بسزایی دارد. به علاوه ، آگاهی از انواع مقیاس ها و امکان محاسبات آماری هریک از مقیاس ها برای هر پژوهشگری اهمیت بسیار دارد.

 

نقش متغیرها در پژوهش:

نقش متغیرها در پژوهش های کمی: متغیرها در پژوهش های کمی می توانند نقش های مختلفی را ایفا نمایند. رایج ترین طبقه بندی در این خصوص عبارتست از:

 

متغیر مستقل: منظور از مستقل، متغیرهایی است که بر دیگر متغیرها اثر می گذارند. متغیر مستقل به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد.

 

متغیر وابسته: متغیرهایی هستند که متاثر از متغیرهایی دیگرند.

متغیر کنترل: متغیرهایی است که چند متغیر دیگر را تحت کنترل دارند.

 

متغیرهای تحقیق سه دسته هستند، متغیرهای وابسته( سمت چپ فرمول) ، متغیرهای مستقل و کنترلی ( سمت راست فرمول ).

نقش متغیرها در پژوهش های توصیفی: برخلاف پژوهش های کمی، که متغیرها می تواند چندین نقش ایفا نمایند، متغیرها در پژوهش های توصیفی یا کیفی تنها دارای یک نقش هستند. با توجه به این که در مطالعات توصیفی، پژوهشگر قصد مداخله در پژوهش را نداشته، صرفا توصیف گر یک تصویر است، لذا، نقش های معمول در پژوهش های کمی از قبیل ، مستقل و وابسته در این جا مصداق ندارد.در مطالعات توصیفی، متغیرها تنها یک نقش را پذیرفته به عنوان متغیر مستقل تلقی می شوند. سایر تقسیم بندی متغیرها حسب مورد در پژوهش های توصیفی نیز صدق می کنند.

در صورت علاقه مندی به یادگیری کامل مبحث راهنمای نگارش پایان نامه جهت پیش ثبت نام و یا  شرکت در دوره ها کلیک کنید.

جهت پیش ثبت نام  کلیک کنید...

در صورتی که به مشاوره پیرامون موضوع فوق علاقه دارید کلیک کنید...

اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

رویـــا اسماعیلی |   1395/04/30 09:49:43   |
5     4
سلام خدمت خانم دکترتفتیان.مرسی بابت اطلاعات خوبی که دراختیاردانشجویان گذاشتید.ان شالله هرجاهستید موفق و موید باشید و یه تشکر ویژه از اعضای تیم متفکران نوین مالی.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه منتظرقائم |   1396/10/23 11:30:17   |
رایج ترین طبقه بندی متغیرها در این خصوص عبارتست از:
متغیر مستقل: منظور از مستقل، متغیرهایی است که بر دیگر متغیرها اثر می گذارند. متغیر مستقل به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد.
متغیر وابسته: متغیرهایی هستند که متاثر از متغیرهایی دیگرند.
متغیر کنترل: متغیرهایی است که چند متغیر دیگر را تحت کنترل دارند.
نفیسه شعله ور |   1395/10/04 12:59:03   |
6     1
متغیر کمیتی است که در دامنه ی معینی می تواند از یک فرد به فرد دیگر و از یک مشاهده به مشاهده دیگر مقادیر مختلفی را ایجاد کند .
انواع متغیر:متغیر مستقل، متغیر وابسته، متغیر تعدیل گر، متغیر مداخله گر،متغیر کنترل
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رویا هادوی |   1395/10/13 02:58:48   |
7     3
متغیرها
لازم است متغیرهای تحقیق نیز به طور خلاصه بیان گردد. متغیرها را می توان از نظر ماهیت مقادیر به دو دسته تقسیم نمود الف– متغیرهای کیفی(یا مقوله ای شامل حالت های گوناگون یک ویژگی است)، مانند : مذهب، شغل ، گروه خونی و ... ب- متغیرهای کمی ( متغیرهایی که جهت اندازه گیری آنها می توان اعداد را به وضعیت آزمودنی و طبق قاعده ای معین منتسب کرد) که به دو نوع 1- متغیر کمی گسسته، مانند: تعداد فرزندان و تعداد کتب و ... 2- متغیرکمی پیوسته ، مانند: قد و وزن و ...
همچنین بطور کلی متغیرها را از نظر نقش می توان به پنج دسته تقسیم نمود .
1- متغیر مستقل 2- متغیر وابسته 3- متغیر تعدیل کننده 4- متغیر کنترل 5- متغیر مداخله گر
1- متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب و دخالت پژوهشگر، مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر دیگر متغیرها مشاهده شود .
2- متغیر وابسته: متغیری که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد.
بطور مثال در موضوع بررسی تاثیر شیوه های تشویق بر یادگیری دانش آموزان، یادگیری بعنوان متغیر وابسته و شیوه های تشویق بعنوان متغیر مستقل ایفای نقش می کنند.
3- متغیر تعدیل کننده: متغیر کیفی یا کمی است که جهت یا میزان رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تاثیر قرار می دهد.
بطور مثال در بررسی تاثیر شیوه های مختلف تشویق بر یادگیری دانش آموزان دختر و پسر، جنسیت نقش متغیر تعدیل کننده را ایفا می کند، این متغیر را متغیر مستقل دوم نیز می گویند.
4- متغیر کنترل: در یک تحقیق، پژوهشگر نمی تواند تاثیر تمام متغیر ها را بر یکدیگر مطالعه کند لذا باید برخی متغیرها را کنترل کرده و آنها را خنثی نماید.
بطور مثال در «چه رابطه ای میان پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر سوم راهنمایی وجود دارد ؟
اثر پایه تحصیلی و جنسیت بر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس کنترل می شود.
5- متغیر مداخله گر: متغیری است که محقق برای استنتاج از نحوه تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد نظر قرار می دهد .
بطور مثال در یک طرح تحقیق که هدف آن بررسی تاثیر روش آموزش برنامه ای در مقایسه با سخنرانی برای دروس ریاضی پایه پنجم ابتدایی است، متغیر مستقل روش تدریس و متغیر وابسته پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است و از آنجاکه یادگیری متغیری است که تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را تحت تاثیر قرار می دهد و مشاهده آن به طور مستقیم امکان پذیر نمی باشد، متغیر مداخله گر نامیده می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
عاطفه صابر |   1395/10/28 11:34:53   |
6     0
اهمیت متغیر ها برای دانشجویان و پژوهشگران در زمینه های :
شناخت دقیق متغیرها، تنوع آن ها، وجوه تمایز متغیرها و شناخت نقش آن ها، مقیاس اندازه گیری آن ها
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجیدی نژاد |   1395/10/29 09:03:47   |
3     0
متغیر مستقل: منظور از مستقل، متغیرهایی است که بر دیگر متغیرها اثر می گذارند. متغیر مستقل به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد.
متغیر وابسته: متغیرهایی هستند که متاثر از متغیرهایی دیگرند.
متغیر کنترل: متغیرهایی است که چند متغیر دیگر را تحت کنترل دارند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فرشته فامیلی |   1396/03/26 23:47:29   |
2     2
بهتر است در یک پژوهش چند متغیر وجود داشته باشد؟
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مصطفی بیدکی |   1396/04/19 23:02:15   |
6     0
متغیر تعدیل کننده: متغیر کمی یا کیفی است که جهت یا میزان رابطه ی میان متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می دهد. گاهی این متغیر یک متغیر مستقل ثانوی است که بر جهت یا میزان ارتباط متغیر مستقل و وابسته تأثیر می گذارد. برای مثال در بررسی تأثیر شیوه های مختلف تشویق بر یادگیری دانش آموزان دختر و پسر، محقق می خواهد تأثیر جنسیت را نیز بر رابطه ی بین تشویق و یادگیری مورد مطالعه قرار دهد. بنابراین در این تحقیق جنسیت متغیر تعدیل کننده محسوب می شود. نکته مهم این است که متغیر تعدیل کننده قابلیت بررسی و یا کنترل دارد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مصطفی بیدکی |   1396/04/19 23:12:45   |
3     1
متغیر کنترل: در یک تحقیق، اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی‌توان به طور هم زمان مورد مطالعه قرار داد. بنابراین محقق اثر برخی از متغیرها را کنترل نموده، آن ها را خنثی می‌کند. این نوع متغیرها، متغیر کنترل نامیده می‌شو‌ند. برای مثال این سؤال پژوهشی را که» چه رابطه ای میان پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی وجود دارد؟ «مورد نظر قرار می دهیم. در این سؤال، اثر پایه تحصیلی و جنسیت بر پیشرفت تحصیلی وعزت نفس، کنترل می شود. کنترل متغیرها از دو طریق ممکن می باشد: الف-کنترل های تحقیقی، ب- کنترل های آماری.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد کاظم سالاری |   1396/09/18 08:25:27   |
1     0
هر چیزی که بتواند ارزش های گوناگون و متفاوت را بپذیرد، به آن متغیر می گویند. بنا به تعریف دیگر، متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعید نورالهی |   1396/09/29 18:49:50   |
2     0
طبق مطالب مندرج در کتاب روش تحقیق دکتر بازرگان متغیرها از نظر نقش آنها در تحقیق به 5دسته زیر تقسیم می شوند:
1-متغیر مستقل 2-متغیر وابسته 3-متغیر تعدیل کننده 4-متغیر کنترل
5- متغیر داخله گر
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
الهام رضایی نسب |   1396/10/08 21:48:00   |
2     1
متغیرها در پژوهش های کمی نقشهای مختلفی ایفا میکنند که تقسیم بندی های متفاوتی برای آن مطرح شده است،رایج ترین طبقه بندی عبارتست از:
1.متغیر مستقل:متغیری است که بر متغیرهای دیگر تاثیر می گذارد،متغیر مستقل یک جز از محیط فیزیکی و اجتماعی است که بعد از انتخاب ، دخالت یا دستکاری شدن توسط پژوهشگر مقادیری را میپذیرد تا تاثیری را بر روی متغیر دیگر(وابسته ) نشان دهد
2.متغیر وابسته:این نوع از متغیرها ، متغیرهایی هستند که متاثر از متغیرهای دیگرند.
متغیر ها در هر پژوهش،با توجه
به هدف های آن،می تواند دارای نقش متغیر مستقل یا وابسته باشند.
هر متغیر مستقل نیز در یک پژوهش،خود وابسته به متغیرهای مستقل دیگری است.بسیار کم اتفاق می افتد که یک متغیر مستقل شرط لازم و کافی در پیدایش یا تغییر متغیر وابسته باشد.معمولا یک متغیر وابسته از شبکه یا مجموعه ای از متغرهای مستقل تاثیر میپذیرد.
3.متغیر مداخله گر:این متغیر از زمانیکه متغیرهای مستقل به جریان می افتند تا بر متغیر وابسته اثر بگذارند و تا زمانیکه این تاثیر گذاری ظاهر میشود،در فرایند تاثیر می گذارد.بدین ترتیب ،نوعی ویژگی یا بعد زمانی برای متغیر مداخله گر وجود دارد.این متغیر بعنوان تایعی از متغیرهای مستقلی که در هر موقعیتی عمل میکنند ظاهر میشود و به استنباط و توصیف نفوذ متغیرهای مستقل بر وابسته کمک میکند.
4.متغیر زمینه ای :متغیرهایی که به درک و شناخت بهتر موضوع کمک میکنند.
با وجود اهمیتی که این متغیرها دارند ولی بعنوان هدف پژوهش تلقی نمیشوند.
5.متغیر تعدیل کننده:متغیری ات که بر جهت رابطه یا شدت رابطه متغیرهای مستقل و وابسته میتواند موثر باشد.اثرات این متغیر قابل مشاهده و اندازه گیری است.
6.متغیر کنترل:گاهی اوقات متغیرهایی یافت میشوند که تاثیر برخی از انها در تعیین رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته باید خنثی و یا ثابت نگاه داشته شوند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعید نورالهی |   1396/10/20 17:50:47   |
1     0
متغیربه ویژگی هایی اطلاق می شود که می توان آن ها را مشاهده یا اندازه گیری کرد و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آن ها قرار داد. (دلاور) در غالب پژوهش ها به ویژه پژوهش های کمی، مقوله متغیر همواره مطرح بوده و حساسیتی ویژه یافته است. برای پژوهشگران و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی، شناخت دقیق متغیرها، تنوع آن ها، وجوه تمایز متغیرها از یک سو و شناخت نقش آن ها، مقیاس اندازه گیری آن ها از سوی دیگر اهمیتی بسزایی دارد. به علاوه ، آگاهی از انواع مقیاس ها و امکان محاسبات آماری هریک از مقیاس ها برای هر پژوهشگری اهمیت بسیار دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محسن وطن چیان |   1396/10/20 18:18:14   |
2     1
متغیرها در پژوهش های کمی نقشهای مختلفی ایفا میکنند که تقسیم بندی های متفاوتی برای آن مطرح شده است،رایج ترین طبقه بندی عبارتست از:
1.متغیر مستقل:متغیری است که بر متغیرهای دیگر تاثیر می گذارد،متغیر مستقل یک جز از محیط فیزیکی و اجتماعی است که بعد از انتخاب ، دخالت یا دستکاری شدن توسط پژوهشگر مقادیری را میپذیرد تا تاثیری را بر روی متغیر دیگر(وابسته ) نشان دهد
2.متغیر وابسته:این نوع از متغیرها ، متغیرهایی هستند که متاثر از متغیرهای دیگرند.
متغیر ها در هر پژوهش،با توجه
به هدف های آن،می تواند دارای نقش متغیر مستقل یا وابسته باشند.
هر متغیر مستقل نیز در یک پژوهش،خود وابسته به متغیرهای مستقل دیگری است.بسیار کم اتفاق می افتد که یک متغیر مستقل شرط لازم و کافی در پیدایش یا تغییر متغیر وابسته باشد.معمولا یک متغیر وابسته از شبکه یا مجموعه ای از متغرهای مستقل تاثیر میپذیرد.
3.متغیر مداخله گر:این متغیر از زمانیکه متغیرهای مستقل به جریان می افتند تا بر متغیر وابسته اثر بگذارند و تا زمانیکه این تاثیر گذاری ظاهر میشود،در فرایند تاثیر می گذارد.بدین ترتیب ،نوعی ویژگی یا بعد زمانی برای متغیر مداخله گر وجود دارد.این متغیر بعنوان تایعی از متغیرهای مستقلی که در هر موقعیتی عمل میکنند ظاهر میشود و به استنباط و توصیف نفوذ متغیرهای مستقل بر وابسته کمک میکند.
4.متغیر زمینه ای :متغیرهایی که به درک و شناخت بهتر موضوع کمک میکنند.
با وجود اهمیتی که این متغیرها دارند ولی بعنوان هدف پژوهش تلقی نمیشوند.
5.متغیر تعدیل کننده:متغیری ات که بر جهت رابطه یا شدت رابطه متغیرهای مستقل و وابسته میتواند موثر باشد.اثرات این متغیر قابل مشاهده و اندازه گیری است.
6.متغیر کنترل:گاهی اوقات متغیرهایی یافت میشوند که تاثیر برخی از انها در تعیین رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته باید خنثی و یا ثابت نگاه داشته شوند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Masoud Abedi |   1396/10/24 00:24:12   |
0     1
متغیر مستقل: منظور از مستقل، متغیرهایی است که بر دیگر متغیرها اثر می گذارند. متغیر مستقل به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد.

متغیر وابسته: متغیرهایی هستند که متاثر از متغیرهایی دیگرند.

متغیر کنترل: متغیرهایی است که چند متغیر دیگر را تحت کنترل دارند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه نبوی |   1397/04/14 21:38:17   |
5     2
سلام خدمت شما خوب بود.
یکی از دوستان من موضوع پایان نامه اش این است .
بررسی فقهی در زیارت قبور در مذاهب خمسه .
لطف کنید از دوستان گرامی و یا مدیر محترم مقداری توضیح دهید که متغیرهای ایشان چه مواردی می باشد.
و البته با توجه به آنچه من از این پست شما مطالعه نمودم معلوم است که متغیرهای ایشان از نوع توصیفی است نه کمی .
با تشکر و سپاس فراوان .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
raha |   1397/10/08 23:51:35   |
5     1
سلام و خسته نباشید
میشه متغییرهای (بررسی وضعیت اجرای برنامه درسی هنر )را اگر راهنمایی کنین ممنون میشم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics