تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

جهان، بزرگ و چشم‌براه شماست و کارهای بسیاری هست که می‌توانید انجام دهید. باید جاهایی را پیدا کنید که دست هیچ‌کس به آنها نرسیده و کارهایی را بکنید که هیچ‌کس تاکنون انجام نداده است.

برای گریز از پشیمانی، فقط یک راه وجود دارد و آن، نهایت تلاش در هر کاری‌ست که انجام می‌دهید.

امکانات در هر حیطه‌ی کاری، پنهان هستند و این شما هستید که باید آنها را کشف کنید.

هر کس که خود را وقف کارش کرده، هرگز شکست نخورده است.

اگر گمان می‌کنید که نمی‌توانید کاری را انجام دهید، اگر گمان می‌کنید که شایستگی‌‌های انجام کاری را ندارید، پس بدانید که هرگز نمی‌توانید کار مهمی انجام دهید.

اگر خود را باور داشته باشید، هر کاری، شدنی‌ست.

هر کاری را باید کسی انجام دهد که شایستگی آن را دارد.

اگر کسی به راستی از شایستگی خود، بهره گرفته و سخت کار کند، همه چیز امکان‌پذیر است.

اگر می‌خواهید در اوج بمانید، باید به همان اندازه سخت‌تر کار کنید.

اگر بتوانید همهء کارکنان یک سازمان را به سوی یک هدف مشترک بسیج کنید, در هر رشته و در هر بازار و در برابر هر رقیبی, در هر زمانی موفق خواهید شد.

« 1 2 3 4 ... 5 43 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics