دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست. کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه خود را در درون خود خلق کنید. زندگی ایده‌آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند حفظ کنید.

 


تمرکز راه رسیدن به خودشناسی است. با این کار به درون خودت می روی تا منابع درونی ات را پیدا کنی و بفهمی برای غلبه بر مشکلاتی که داری باید از کدام استعدادهایت استفاده کنی.                                                                                                                              آرنولدپالمر


می خواهم در هر شرایطی همچنان شاد و خوشحال باقی بمانم. زیرا در اثر تجربه فهمیده ام که بخش زیادی از شادی ها و غم هایمان نتیجه طرز فکرمان است نه شرایطی که در آن قرار گرفته ایم.                                                                                                      مارتا واشینگتن

 

منبع:

کتاب قوانین جهانی موفقیت  

کتاب الگوهای من-  برایان تریسی
 

 
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics