تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

اندیشیدن قانون دارد وقانون اندیشیدن، آزادی ذهن است، ذهن بدون آزادی قادر به رشد وتعالی نمی شود و نمی تواند اندیشه زایی کند.

من برای خلق اندیشه به دنیا آمده ام، نه برای پر کردن شکمم! من برای پرکردن ذهن خود آمده ام، نه برای پرکردن دهان خودم! ذهن سه درجه است: ذهن درجه سه، وقتی خوشحال است که مانند بقیه تفکر می کند. ذهن درجه دو، وقتی خوشحال است که مخالف با بقیه تفکر می کند. ذهن درجه یک، وقتی خوشحال است که تفکر می کند. برخی فکر می کنندچون من حرف نمی زنم، حتما ساکت و خموش هستم، ولی آنها سخت در اشتباه اند. چون من بی وقفه درحال با خود حرف زدن(اندیشیدن) هستم و سرگرم گفت گوهای متعالی هستم، که وقتی بخواهم با برخی حرف بزنم، قادر نمی شوم همان گفتگو را با آنها داشته باشم. موفقیت نصیب کسانی می شود که تعداد برخاستن هایش بیش از افتادهایش باشد. وقتی تصمیم گرفتیم، دیگر برای تصمیمات خودمان تصمیم نگیریم! بلکه بی درنگ تصمیمات خودمان را عملی کنیم. مطالبی که مطالعه کردید گزیده ای از کتاب "یک سبد اندیشه مثبت" که توسط آقای محمد نظری گندشمین تهیه شده است. وفایل برای دانلود در ادامه قرارگرفته است.

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

ناهید علی نژاد |   1394/12/05 08:05:54   |
0     0
سلام. زندگی یعنی تکاپو، زندگی یعنی هیاهو، زندگی یعنی شب نو، روز نو، اندیشه ای نو ..... تشکر از تیم متفکران نوین مالی بابت مطلب بسیار مفیدشان.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics