تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

همه ما اشتباه می کنیم و هر چه مشغول تر باشیم، اشتباهات بیشتری مرتکب می شویم. سوال این است:" در برابر پستی و بلندی های زندگی چه رفتاری داشته باشیم؟"

 و زندگی را به صورت سلسله ای از مشکلات و فرآیندی ظالمانه تفسیر می کنند. آن ها انتظارات زیادی ندارند و موفقیت چندانی هم نصیبشان نمی شود. هنگام بروز مشکلات، شانه هایشان را بالا می اندازند و باحالتی انفعالی می گویند:«زندگی همین است که هست.» از طرف دیگر، افرادی که بینش مثبت دارند دنیای ادر ابتدا باید جهان بینی مثبت و منفی را بشناسیم: جهان بینی دونوع است: مثبت ومنفی. افرادی که بینش منفی  دارند خود را یک قربانی می بینندطراف خود را پر از فرصت ها و امکانات می بینند. آن ها فکر می کنند هر اتفاقی که می افتد جزئی از یک جریان بزرگ است که برای موفقیت و خوشبختی آن ها به وجود آمده است. برخوردشان با زندگی، کار و روابط با دیگران، مثبت، پرنشاط و همراه با انتظارت مثبت است و کمتر ناامید می شوند.


ذهن تان را تقویت کنید:
موقعی که مهارت یادگیری از اشتباهات را می آموزید، موانع و شکست ها را فرصتی برای تقویت قوای ذهنی و پیشرفت می بینید و برای شما مشکلات پلکان ترقی خواهندبود. دو روش از معمول ترین نحوه برخورد با اشتباهات همیشه موانع بزرگی در راه کسب موفقیت ایجاد می کنند:
اولین روش معمول ولی غلط، نپذیرفتن اشتباه است. براساس آمار، به طور متوسط 70 درصد تصمیم های ما اشتباه هستند. باور کردن اینکه بیشتر تصمیمات ما غلط است مشکل به نظر می رسد.ولی حقیقت دارد. اگرچنین است. پس چطور جامعه ما به رشد وپیشرفت ادامه می دهد؟


زیان ها را کاهش دهید:
واقعیت این است که جامعه، خانواده، شرکت ها و روابط ما، به این  علت به بقا و رشد خود ادامه می دهند که افراد هوشمند مدام سعی می کنند اشتباهات شان را به حداقل برسانند و ضرر وزیان خود را کاهش دهند. فقط هنگامی اشتباهات بسیارگران وآزار دهنده می شوند که افراد از قبول اشتباه خود سرباز می زنند و با اصرار روی تصمیم خود عواقب آن را طولانی می کنند.


از اشتباهات بیاموزید:
دومین نحوه برخورد با اشتباهات که ضرر زیادی به تعداد بی شماری از زندگی ها می زند نیاموختن از اشتباهات برای بهبود کیفیف ذهن و فکر است. آموختن از اشتباهات یک مهارت اساسی است که به شما توانایی می دهد تا به جای اینکه قربانی تغییرات شوید روی آن ها تسلط پیدا کنید. کسی که متوجه اشتباهش بشود وبه سرعت جهت خود را تغییر بدهد، در این عصر اطلاعات، تکنولوژی و رقابت فزاینده برنده خواهدبود. با تصحیح اشتباهات می توانید در هر زمینه از رقبای خود پیشی بگیرید. آن وقت شما آفریننده شرایط خواهیدبود، نه قربانی آن ها.


منبع:
کتاب آموزش های برایان تریسی
 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics