دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید برایتان به واقعیت بدل می‌شود. شما آنچه را که می‌بینید باور نمی‌کنید، بلکه آن چیزی را می‌بینید که قبلا به عنوان یک باور انتخاب کرده‌اید. پس باید: باورهای محدود کننده‌ای را که مانع موفقیت شما هستند شناسایی کنید وآنها را از بین ببرید.

 


لحظه ای که یک انسان برای رسیدن به یک هدف مصمم می شود و خودش را متعهد می کند، مشیت الهی نیز به حرکت در می آید و در نتیجه این تصمیم،  جریان پیوسته ای از رویدادها شروع می شوند؛ رویدادهای پیش بینی نشده، ملاقات ها، مواد و ابزار مورد نیاز برای رسیدن به آن هدف برای او فراهم می شوند، به شکلی که او حتی فکرش را هم نمی توانست بکند.                                                                                   ویلیام موری

 

منبع:

قوانین موفقیت جهانی- برایان تریسی

الگوهای من- برایان تریسی
 

 
 
مهدیه میرجلبلی |   1396/01/15 11:17:02   |
0     0
خودتان را باورکنید حتی اگر هیچ کس باور نکرد
آن وقت است که پیروز می شوید
(ونوس ویلیامز)
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics