دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

همه چیز قابل بحث و مذاکره است. چه در خرید و چه در فروش، هر پیشنهاد قیمت یا شرایطی از سوی یکی از طرفین معامله در صورتی پیشنهاد است که بازار آن را بپذیرد.

 

همیشه برای رسیدن به قیمت بهتر صحبت کنید.

 

برای موفق شدن در هر کاری فقط  یک راه وجود دارد و آن این است که باتمام وجود تلاش کنی.                                           وینس لمباردی

 

منبع:

کتاب الگوهای من

کتاب قوانین جهانی موفقیت- برایان تریسی

 
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics