تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

تاریخ اجرای ارزش معاملاتی سال 1373
شماره: 6176/15885/31
تاریخ: 14/06/1373

 
اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران
اداره کل مالیاتهای ( غرب ، شرق ومرکز) تهران
 
نظرباینکه ارزش معاملاتی سال 1373 املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه درتاریخ 6/2/1373 به تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک رسیده وحسب مقررات ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه بعدی آن ازتاریخ 7/7/1373 لازم الاجراء میباشدلذاتوجه خواهند داشت گواهی های صادره قبل از 7/7/1373 که برمبنای ارزش معاملاتی قبلی محاسبه میگردد تا تاریخ مذکورمعتبر بوده و بنابراین درج اعتبار تاریخ مذکوردرمتن گواهیهای صادره مورد تاکید قرارگیرد تا مفاصاحسابهائیکه بعدازتاریخ اجراء ارزش معاملاتی جدید به دفاتر اسناد رسمی ارائه خواهد شد مورد بررسی ومحاسبه مجدد مالیات متعلقه به حوزه های مالیاتی ذیربط عودت داده شود.
 
 
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
 
 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 
|  تاریخ ثبت: 1396/05/04   | |  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics