تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

شما در فکر کردن، درک کردن و تصمیم گرفتن صدرصد احساسی عمل می کنید. با احساستان تصمیم می گیرید و با عقلتان توجیه می کنید. از آنجایی که کنترل افکارتان در دست خودتان است، خوشبختی شما نیز بستگی به میزان اراده شما در کنترل افکارتان دارد.

 

تمرکز راه رسیدن به خودشناسی است. با این کار به درون خودت می روی تا منابع درونی ات را پیدا کنی و بفهمی برای غلبه بر مشکلاتی که داری باید از کدام یک از استعدادهایت استفاده کنی.             
                                                                                                                                                               آرنولد پالمر


 روحیه و ثبات قدم بر هر مانعی غلبه می کنند.
                                                                                                                                          بنجامین فرانکلین

 

منبع:

کتاب قوانین جهانی موفقیت

کتاب الگوهای من- برایان تریسی
 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics