تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

هرچیزی را  که مرتبا تمرین کنید تبدیل به یک عادت جدید می شود. شما می توانید رویکردها، توانایی ها و کیفیات خوشبختی و موفقیت را در خود بپروانید، به این صورت که قوانین موفقیت را برای خود آنقدر تکرار کنید تا جزئی از شخصیت شما شوند.

 

هیچ کار بزرگی انجام نشده است مگر توسط کسانی که آنقدر شجاع بوده اند که باور کرده اند چیزی در درون شان از شرایط بیرونی برتر است.
                                                                                                                                                         بروس بارتون


یکی از خصوصیات آمریکایی ها این است که هیچ موقعیتی را ناامید کننده نمی دانند.
                                                                                                                                                   توماس جفرسون

 

منبع:

کتاب قوانین جهانی موفقیت

کتاب الگوهای من- برایان تریسی

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

حسن مقدسی |   1395/04/03 23:45:23   |
0     0
هیچ کار بزرگی انجام نشده است مگر توسط کسانی که آنقدر شجاع بوده اند که باور کرده اند چیزی در درون شان از شرایط بیرونی برتر است.
بروس بارتون
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics