دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

اسکار وایلد می‌گوید: جامعه می‌تواند جنایتکاران را ببخشد، اما هرگز یک رؤیا پرداز را نخواهد بخشید.

اما قانون جهانی ما رابه رؤیا پردازی وادار می‌کند. باید همیشه این را در ذهن داشت.

 

 

هرگز نباید از دیگری بپرسیم: در زندگیت چه می‌کنی؟ پرسش یک انسان خردمند چنین خواهد بود: آیا به رویاهایت وفادار هستی؟!

 

با گفتن این حرف، او را در مسولیت پاسخ گویی قرار می‌دهیم. دیگران را وادار می‌کنیم به اهمیت حرکاتشان در زندگی بیندیشند. در اغتشاش روزمره، مکثی ایجاد می‌کنیم و با هستی روبه رو می‌شویم.

 

در برابر هر پرسش به پاسخی نیاز داریم.

ما تجلی اندیشه خداوندیم. او انتظار دارد که زندگی ما سزاوار این باشد.

 

پائلو کوئلیو

 
 
مهران بخشی |   1395/04/06 00:14:45   |
2     0
"هر آنچه را که ببینی ،به دست می آوری"
انسانهای موفق دنیا همیشه رویای خود را در ذهن دارند.آنها مدتها پیش از آنکه دنیا اهدافشان را در دنیای بیرونی ببیند،آن را در ذهن خود و در دنیای درونی دیده اند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics