دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

مارکوس گارسیا، راهب سیسترسیان می گفت: گاهی خداوند برکتی را پس میگیرد تا در درک بهتر آن به شخص کمک کند. خداوند میداند یک روح را تا چه سطحی میتواند بیازماید و هرگز از آن سطح فراتر نمیرود.

 

 

در چنین مواقعی هرگز نمیگوییم: "خداوند مرا ترک کرده!"  اگر خدا آزمون دشواری را بر ما تحمیل کند همواره الطاف کافی نیز نصیب ما می کند؛ حتی شاید بیشتر از کافی تا با این آزمون روبرو شویم.

 

هنگامی که خود را دور از حضور خداوند میابیم باید ار خود بپرسیم: آیا میفهمم چگونه باید از آن چه خداوند بر سر راهم قرار داده استفاده کنم؟

 

پائلو کوئلیو

 
 
افشین نمیرانیان |   1395/04/06 01:12:40   |
2     0
بـــار الها

تـــو نادیده می ‌گیری

مــــن هم نادیده می گیرم

تـــو خطاهایـم را

مـــن عطاهایـت را...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics