تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

خداوند می‌فرماید که هر زمانی که از دست شما برآمد انفاق کنید. همواره در این کار شتاب ورزید، سرعت بگیرید و بکوشید در انجام اعمال خیر و نیک چون انفاق پیش دستی کرده و بر دیگران سبقت بگیرید و جزو سابقون باشید.

(بقره148،مائده48 ،آل عمران 133).

 البته انفاق در برخی زمان ها سفارش بیشتری شده هم چون ماه رمضان، عید غدیر برخی دیگر از ایام الله. خداوند در آیه 274 بقره، انفاق شبانه را مورد توجه قرار داده است.

 

هر کسی که نیازی دارد می‌توان انفاق کرد، هر چند که انفاق به نیازمندانی چون مساکین، فقیران و در راه ماندگان به ویژه کمک های مالی به آنان بسیار پسندیده است. خداوند در آیه 10 ضحی توجه خاص به سائلان می‌کند و می‌فرماید که از در خواست ایشان رنجیده خاطر نشوید و آنان را از خود نرانید؛ چرا که در هر نعمتی که خداوند به انسان می‌دهد، حقی برای دو گروه اصلی نیازمندان محروم و سائلان وجود دارد. (ذاریات19، معارج25) انفاق به اهل بیت(ع) و ذوی القربی و خویشان خود (اسراء26 روم38) از واجبات است. حتی براساس که آیه 272 بقره می توان به غیر مسلمان و بینوایان آنان انفاق کرد. با این عمل حتی از پاداش آن چیزی کم نمی شود. نقل است که مؤمنان از انفاق مال به غیر مسلمانان امتناع می‌ورزیدند؛ آیه یاد شده نازل شد و آنان را از امتناع انفاق به غیر مسلمان نهی‌کرد. (مجمع البیان، ذیل آیه) اما این که چه کسی می بایست انفاق کند؟ باید گفت که بر همگان است و تفاوتی میان دارا و ندار نیست؛ زیرا هر کسی در حد خود دارایی دارد و می‌تواند از همان کم خویش نیز انفاق کند. (آل عمران134) چنان که باید در هر حالی چه شادی و غم یعنی سراء و ضراء انفاق کنیم. (همان) در همه حال حتی رکوع و عبادت محض (مائده55) در مسجد و غیر مسجد در سفر و حضر و در شادی و غم، در دارایی و نداری؛ زیرا روزی برای همگان است و همگان در هر روز از روزی الهی برخوردار می‌شوند، پس در هر حال و در هر جایی می توان بخشی از روزی های مادی و معنوی را در راه خدا انفاق کرد.

 

 

منبع: تبیان

 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 
|  تاریخ ثبت: 1394/11/11   | |  
  |
افسانه زارعی |   1395/01/14 17:51:55   |
1     0
بخشیدن همیشه لذت بخش است!
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی رضایی |   1395/04/05 04:04:12   |
0     0
مبادا از خرج کردن در راه خدا دریغ کنی، که در نتیجه دو برابر آن را در نافرمانی خدا خرج کنی! " امام کاظم (ع)"
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics