تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

بودجه بندی و مدیریت پول

بودجه بندی بخش مهمی از مدیریت پول است. بودجه طرح مخارج و پس انداز بر مبنای درآمدها و هزینه های مورد انتظار است. هدف از بودجه، طرح ریزی چگونگی خرج کردن پول یا پس انداز کردن آن است.

بودجه شبیه صورت جریان وجوه نقد است؛ چرا که هر دوی آنها برای ثبت درآمدها (جریانات نقدی ورودی) و هزینه ها (جریانات نقد خروجی) مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال صورت جریان وجوه نقد متفاوت از بودجه می باشد، چون صورت جریان وجوه نقد جریانات نقدی ورودی و جریانات نقدی خروجی واقعی را فهرست می کند تا میزان پول در دسترس در یک تاریخ خاص را نشان دهد.

 

بودجه درآمدها و هزینه های برآوردی را برای کمک به ایجاد یک طرح مالی فهرست می کند. هدف ایجاد یک طرح مالی است تا بتوان برای رسیدن به مخارج و پس اندازهای روزانه و آینده ی خود بر مبنای درآمدهای مورد انتظار آماده شد. بودجه باید طوری طراحی شود که کمک کند به اهداف مالی از جمله پرداخت برای هزینه های فعلی و پس انداز برای آینده برسید.

 

با توجه به مقدار پولی که برای خرج کردن یا پس انداز در دسترس است، چه مبلغ از آن را پس انداز خواهید کرد و چه مبلغ از آن را خرج خواهید کرد. همچنین باید کالاها و خدماتی که قصد دارید بابت آنها پول خرج کنید را مشخص کنید. به یاد داشته باشید که بودجه یک طرح است. درآمد واقعی، پس انداز و مخارج ممکن است دقیقا اعداد پیش بینی شده نباشند. می توانید مخارج و پس انداز واقعی را با آنچه در بودجه آمده است مقایسه کنید تا ببینید خوب طرح ریزی کرده اید یا نه. این فرایند در ایجاد یک بودجه بهتر در آینده به شما کمک می کند.

 

مراحل تهیه بودجه

برای تهیه بودجه شخصی، چهار مرحله ساده وجود دارد.

 

مرحله ی ۱ درآمد را برآورد کنید

ممکن است منابع درآمدی مختلفی داشته باشید. چه این پول از کار یا از منبعی غیر از کار به دست آمده باشد، باید مسیری که از آن آمده و اینکه چند وقت یکبار دریافت می شود را ردیابی کنید. به دلیل اینکه بودجه برای یک سال تهیه می شود، باید درآمد را برای کل سال محاسبه کنید.

 

ممکن است درآمد شما به صورت هفتگی، ماهانه، سالانه یا در سایر فواصل زمانی دریافت شود. بدون در نظر گرفتن اینکه درآمد چه زمانی دریافت می شود می تواند بر حسب بودجه ماهانه یا سالانه به حساب گرفته شود. اگر به صورت هفتگی درآمد کسب می کنید برای محاسبه درآمد ماه، عدد به دست آمده برای هر هفته را در عدد ۴ ضرب کنید. برای مثال اگر هر هفته ۰ ۰ ۱۰٫۰ تومان دریافت کنید درآمد دریافتی ماه ۰ ۰ ۴۰٫۰ تومان میشود. (گرد کردن اعداد تا زمانی که مبلغ سالانه درست محاسبه شود مشکلی ندارد). اگر درآمد را ماهانه دریافت می کنید، برای محاسبه درآمد سالانه باید عدد بدست آمده را در ۱۲ ضرب کنید.

 

مرحله ی ۲ پس انداز را طرح ریزی کنید 

 برای آنچه که می خواهید خرج کنید، طرح ریزی کنید. ممکن است پولی برای پس انداز باقی نماند. مبلغی از پول که تمایل به پس انداز کردن دارید را در بودجه وارد کنید. بعد از وارد کردن هزینه ها ممکن است نیاز به تعدیل مبلغ پس انداز داشته باشید نمیتوانید تمام مبلغ را پس انداز کنید و در عین حال توانایی پرداخت همه هزینه ها را داشته باشید. برای پس انداز بخشی از پول طرح ریزی کنید که شاید در عمل ممکن نباشد. با پس انداز ممکن است بتوانید هم برای نیازهای منتظره و هم برای نیازهای غیرمنتظره پول بپردازید.

 

مرحله ی ۳ هزینه ها را برآورد کنید

هزینه ها اقلامی هستند که برای آنها پول پرداخت می کنید. لباس، نهار در مدرسه و کرایه ی اتوبوس مثالهایی از هزینه ها هستند. همچنین ممکن است پرداختی بابت خرید یک دارایی، برای مثال یک اتومبیل داشته باشید. سایر هزینه ها مربوط به هزینه های زندگی و سرگرمی می باشند. ردیابی آنچه خرج کردید در برآورد هزینه ها در آینده مفید است. اگر سعی دارید هزینه ها را کنترل کنید، دقت میزان پولی که در حال حاضر برای هر یک از اقلام هزینه صرف می کنید می تواند مفید باشد.

 

دو نوع هزینه وجود دارد. هزینه هایی که در هر ماه تغییر نمی کنند که هزینه های ثابت نامیده می شود. اجاره، بیمه و قسط اتومبیل، نمونه هایی از هزینه های ثابت هستند. مستاجرها معمولا قرارداد اجاره دارند که پرداخت اجاره ماهانه در طول مدت اجاره تغی یر نمی کند. پرداخت های ماهانه اتومبیل این هزینه ها هر ماه ثابت باقی میمانند و حتی زمانی که درآمد کمتر از حد مورد انتظار است باید پرداخت شوند. اگر در آمد همچنان کمتر از حد طرح ریزی ش ده باشد ممکن است مجبور به حذف هزینه های ثابت شوید. برای مثال اگر درامد شما به خاطر از دست دادن شغل پایین بیاید، ممکن است برای اجتناب از پرداخت اقساط اتومبیل خود آن را بفروشید.

 

هزینه های متغیر هزینه هایی هستند که هر ماه تغییر می کنند. قبض گاز و برق نمونه ای از هزینه های متغیر هستند. هنگامی که هوا سرد می شود، هزینه گرمایش منزل زیاد می شود. همچنین هزینه ها می توانند به دلیل تغییر قیمت ها متفاوت باشند. برای مثال هنگامی که هزینه سوخت افزایش می یابد، هزینه های حمل و نقل نیز افزایش می یابد، نمونه های دیگر از هزینه های متغیر هزینه ی غذا، لباس و سرگرمی است. اگر درآمد کمتر یا هزینه های بیشتر از انتظار در ماه داشته باشید، ممکن است نیاز به صرف هزینه کمتر برای سرگرمی خود داشته باشید. بسیاری از مردم کمک به خیریه را به عنوان قسمتی از هزینه های ماهانه خود در نظلر میگیرند. کمک به خیریه، عمل تخصیص وجه نقد یا اوقات فردی به جنبشی است که به آن ایمان دارید. ممکن است کمکهای خود را به مساجد یا صلیب سرخ یا یک سازمان غیر انتفاعی اهدا کنید. برای مثال ممکن است پول خود را به هلال احمر برای کمک به قربانیان زلزله اهدا کنید.

 

مرحله ی ۴ بودجه را تراز کنید

کل پس انداز و هزینه ها را با درآمد مقایسه کنید. این مبلغ می تواند معادل مبلغ کل در آمد باشد گاهی که این مبالغ یکی هستند، بودجه تراز است. اگر جمع پس انداز و هزینه ها بیشتر از درآمد باشد، بودجه خود را به منظور ایجاد تراز تعدیل کنید. برای این کار مجبور به کاهش هزینه ها، کاهش پس انداز یا افزایش درآمد خود خواهید بود.

 

 فرم تجزیه و تحلیل بودجه را تهیه کنید

 نباید انتظار داشته باشید که درآمدها، پس انداز و هزینه ها به طور دقیق طبق طرح ریزی باشد. انحرافات، اختلاف بین مقادیر طرح ریزی شده و مقادیر واقعی می باشند. نگاه به انحرافات موجود در مبلغ درامد و هزینه های انجام شده می تواند در طرح ریزی بهتر بودجه های آتی کمک کند انحرافات بودجه می تواند مطلوب یا نامطلوب باشد. انحراف مطلوب زمانی رخ می دهد که درآمد پس انداز بیش از برآورد شما باشد یا هزینه ها کمتر از سطح طرح ریزی باشد. انحراف نامطلوب زمانی رخ می دهد که درآمد یا پس انداز کمتر از میزان برآورد شما باشد یا هزینه ها بیشتر از سطح طرح ریزی باشد.

 

 برای محاسبه ی درصد طرح ریزی درامد و پس انداز، مبلغ بودجه را از مبلغ واقعی کسر کنید، سپس اختلاف را تقسیم بر مبلغ بودجه کنید. برای محاسبه ی درصد مربوط به مبلغ هزینه ها، مبلغ واقعی را از مبلغ بودجه کسر و سپس اختلاف را بر مبلغ بودجه تقسیم کنید.

 

با دقت در انحرافات می توان مشاهده کرد که کجا پول بیشتر و کجا پول کمتر از مقدار برآورد شده خرج کرده اید. هر انحراف که بیشتر یا کمتر از ۱۰ درصد مبلغ طرح ریزی شده است باید با دقت بررسی شود.

 

رای مثال حمید طرح ریزی کرد تا ۶۰,۰۰۰ تومان برای لباس و کفش در آن ماه صرف کند؛ اما در واقع او ۷۰,۰۰۰ تومان خرج کرد. این ۱۰,۰۰۰ تومان پرداختی یا همان ۱۷ درصد اختلاف مازاد بر بودجه است. حمید باید فکر کند که چرا این اختلاف پیش آمده است. او باید تعیین کند که باید در بودجه خود تجدید نظر کند یا مخارج خود را تغییر دهد. تجزیه و تحلیل انحرافات می تواند در درک و براورد بهتر درآمدها و هزینه ها مفید باشد.

منبع خبر: تولید محتوای حَسمان
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

ادمین سواد مالی . |   1399/01/01 13:20:45   |
5     0
بودجه بندی به یک برنامه ریزی مالی می گویند که در آن دخل و خرج محاسبه می شود و تخمین میزند در یک بازه زمانی مشخص یک فرد چقدر پول کسب میکند و چقدر هزینه می کند.

- تا کنون برای خودبرنامه ریزی مالی و بودجه بندی داشته اید؟
- دربودجه بندی به چه چیزهایی توجه می کنید؟
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Mona |   1399/03/01 10:39:36   |
بودجه بندی برنامه ایه که ما دخل و خرج رو در اون محاسبه میکنیم و متناسب با بودجه ی خود اقدام به ایجاد هزینه یا کاهش هزینه ها کرده و باید به میزان دستمزد دریافتی.شرایط اقتصادی .توجه نمود
مسعود زارع بیدکی |   1399/03/06 07:24:46   |
بله-درآمد -هزینه و پس اندازتوجه می شود
زهرا افتخاری |   1399/03/06 12:24:11   |
بله
در هنگام بودجه بندی باید به درامد،هزینه ثابت و جاری،هزینه های غیرعادی،شرایط اقتصادی توجه نمود.
فرزانه جنتی |   1399/03/07 14:29:32   |
بله. به میزان درامد. حذف هزینه های غیر ضروری و پس انداز طبق شرایط اقتصادی و..
مرتضی ندافی |   1399/03/20 20:44:02   |
بله با محاسبه خرج و دخل خود برنامه ای برای کنترل آن ها داشتم
به خرج و دخل و پس انداز و سرمایه گذاری و شرایط زندگی توانایی کاهش هزینه ها
الناز بهروزی |   1399/03/20 20:45:36   |
بله برنامه ای ساده با توجه به درآمد و هزینه های خود تهیه نمودم
به هزینه ها و درآمدها و سرمایه گذاری و پس انداز و ..
fatemeh tak |   1399/03/26 13:24:50   |
بله داشته ام
ورودی ، خروجی ، پس انداز
مرجان السادات خداپرست |   1399/04/04 00:51:54   |
بله.
باید به کاهش هزینه ها و افزایش درامد یا پس انداز درامد توجه
داشته باشیم البته شرایط اقتصادی و ... مؤثر هستند
محدثه دهقان طزرجانی |   1399/04/13 16:20:19   |
بله، به میزان درآمد خود وهزینه های خود، وبا توجه به این موارد برای هر مورد وجه مورد نیاز را اختصاص می‌دهم
مهدی رضایی بیداخویدی |   1399/04/14 19:09:55   |
بله
میزان درآمد
طبقه بندی هزینه
شرایط اقتصادی
زهرا غنی زاده زارچ |   1399/04/14 19:53:31   |
بله
عواملی مانند مبلغی که در اختیار داریم، مبلغ چک هایی که باید بپردازیم، مبلغ صورتحساب قبوض آب، برق، گاز، تلفن و...، پرداخت شهریه، خرید میوه و غذاو....که ضروری هستند و مبلغ باقیمانده پس انداز می شود.
علیرضا آزاد |   1399/04/24 19:01:59   |
بله
به میزان درآمد و هزینه های جاری و نادیده گرفتن هزینه های غیرضروری توجه میشود.
حسین فتوحی اردکانی |   1399/04/26 00:32:13   |
مراحل تهیه بودجه ابتدا درامدرا براورد کرده بعد پس انداز وبعد هزینه ها تا بودجه تراز شود اگر بودجه واقعی با بودجه تراز شده مطابقت نداشت باید در هزینه ها تجدیدنظر کرد تا بودحه واقعی بدست اید
محمدصالح شکیبا |   1399/04/26 14:02:53   |
بله با محاسبه خرج و دخل خود برنامه ای برای کنترل آن ها داشتم
به خرج و دخل و پس انداز و سرمایه گذاری و شرایط زندگی توانایی کاهش هزینه ها
مهدی کاظمی |   1399/04/27 09:29:41   |
بله
میزان درامد ومیزان هزینه ها
مرجان عباسی نسب |   1399/04/28 00:16:01   |
بله - به درامدهایی که قرار است کسب کنم و هزینه های جاری و سرمایه ای
پوریا گراشی |   1399/04/28 12:31:05   |
بله-درآمد -هزینه و پس اندازتوجه می شود
وحید احمد باریکزهی |   1399/04/30 10:23:22   |
خیر
به میزان درامد و کاهش هزینه های اضافی
صادق زاده ربیعی |   1399/04/30 12:59:33   |
بله. به میزان درامد. حذف هزینه های غیر ضروری و پس انداز طبق شرایط اقتصادی و..
مهدیه السادات موسوی |   1399/04/30 16:27:47   |
بله ولی خیلی کم
به هزینه ودرامد هایی که درزندگیمان وجوددارد
نجمه السادات زارع |   1399/04/30 19:21:06   |
دربودجه بندی به درامد پس انداز هزینه ها و برنامه ریزی عاقلانه ای باید توجه نمود
محمد پوراکبری |   1399/04/31 10:08:35   |
خیر نیازی ب این کار نمیبینم .
ب میزان درامد و هزینه های خود و همچنین اهداف مالی خود ک میخواهم ب انها دست یابم .
مریم دهقان بنادکی |   1399/04/31 21:39:24   |
بله
باید به درآمد ثابت وغیر ثابت،هزینه های جاری،هزینه های که احتمال دارد پیش بیاید
مهدیه گولشائیان |   1399/05/02 17:11:41   |
بله
در برنامه ریزی هزینه هایی که ثابت هستند را باید در نظر گرفت وهمچنین باید احتمال ایجاد هزینه هایی که ممکن است دراینده بوجود اید هم در نظر داشته باشیم
محمد حسین بخت جو |   1399/05/03 15:00:52   |
بله محاسبه دخل و خرج حذف هزینه های اضافی
کاهش هزینه ها و افزایش درامد
مهدیه گلشائیان |   1399/05/05 23:44:40   |
بله
در برنامه ریزی هزینه هایی که ثابت هستند را باید در نظر گرفت وهمچنین باید احتمال ایجاد هزینه هایی که ممکن است دراینده بوجود اید هم در نظر داشته باشیم
محمد رحیمی |   1399/05/08 10:32:48   |
نه
میزان درامد رفع نیازها به بهترین شکل و بیشترین پس انداز ممکن جهت رسیدن له تمام اهداف
مبینادشتی |   1399/05/08 14:24:32   |
هزینه که باید هزینه های ثابت مثل اجاره خانه وهزینه های متغیر مثل حمل ونقل که به خاطر افزایش سود هست را بر آورد کنیم.تراز بودجه کل پس انداز وهزینه ها را با درآمد مقایسه کنیم هم تراز نبود یا باید درآمد را افزایش بدیم یا هزینه ها را کاهش بدیم .فرم تجزیه وتحلیل بودجه برای این که انحرافات هزینه ودرآمد مشخص بشه
سعید دامگی علی آباد |   1399/05/09 20:30:59   |
بله
درامد و هزینه و پس انداز
سارا محمودآبادی |   1399/05/14 12:07:56   |
بله،به درآمد و هزینه ها توجه میکنم
سارا محمودآبادی |   1399/05/21 19:48:25   |
بله
عواملی مانند مبلغی که در اختیار داریم، مبلغ چک هایی که باید بپردازیم، مبلغ صورتحساب قبوض آب، برق، گاز، تلفن و...، پرداخت شهریه، خرید میوه و غذاو....که ضروری هستند و مبلغ باقیمانده پس انداز می شود.
محمد مهدی کمالی |   1399/06/06 10:42:56   |
بله
ابتدا به میزان درامد سپس خرج های ضروری و بعد پس انداز
بهنام گشتاسبی |   1399/06/09 13:39:16   |
بله
میزان درآمد و مخارج لازم برای ادامه زندگی
شکیبا |   1399/02/14 13:28:50   |
0     0
قبل از بودجه بندی بنظرم در ابتدا باید تفاوت نیاز و خواسته رو بررسی کنیم. تو مرحله سوم بودجه بندی که میخوایم هزینه ها رو برآورد کنیم، هزینه ها رو ترجیحأ نیازهامون تشکیل بدن نه خواسته هامون. چون خواسته هامون تمومی نداره و بودجه مون تراز نمیشه هیچ وقت :)
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دهقان |   1399/02/15 08:54:46   |
0     0
در زندگی بودجه بندی را بر اساس زمان انجام می دهم بودجه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. بودجه های کوتاه مدت معمولا برای کمتر از سه ماه اند.
در بوذجه بندی سه آیتم مهم وجود دارد که عبارتند از :
برآورد درآمد، حدود پس انداز در نظر گرفته شده و برآورد هزینه ها
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دهقان |   1399/02/16 11:17:23   |
0     0
باید همیشه برای زندگی بهتر برنامه ریزی مالی مطلوبی داشت. بودجه بندی نیز نوعی برنامه ریزی مالی است که بخش مهمی از مدیریت پول را شامل می شود
در بوجه بندی باید به موارد مهمی توجه داشت از جمله: میزان درآمد، میزان هزینه ها، میزان پس انداز و...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
شاوردی |   1399/02/20 08:13:24   |
0     0
به نظرم برنامه ریزی یا طرح ریزی یعنی اندیشیدن از پیش. تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و ساختن راه ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند.
باید در بودجه ریزی به تعیین اهداف کوتاه مدت - کسب اطلاعات کامل دربارة فعالیت های مورد نظر - دسته بندی و تحلیل اطلاعات - تعیین فرضیه ها و شناخت موانع نیز توجه شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه کریمی |   1399/02/20 13:00:44   |
0     0
دربودجه بندی باید به مقدار پولی که خرج میکنیم و درآمدی داریم توجه کنیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
تشکری |   1399/02/24 01:12:37   |
0     0
برداشتم از بودجه بندی در واقع نوعی برنامه­ ریزی مالی محسوب می­شود. که بزرگترین نهاد اجتماعی که دولت است تا کوچکترین که خانواده می­باشد بودجه بندی را بعنوان یکی از وظایف خود انجام میدهند و وقتی دقیق تر خرج تان را بدانید، نشان دهنده مدیریت مالی بی نظیر شماست.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهنام رقاقی |   1399/02/27 16:38:27   |
0     0
با سلام
بودجه بندی و مدیریت پول یک رابطه مستقیمی با هم دارند. به هر میزان بودجه بندی دقیقی داشته باشیم مدیریت پول از کیفیت بالایی برخوردار می شود.
از طرفی دیگر به هر میزان کیفیت مدیریت پول و منابع افزایش پیدا کند ما بودجه بندی اثربخشی را شاهد خواهیم بود.
بهنام رقاقی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
zahra azodi |   1399/02/28 14:48:35   |
0     0
اهداف کلی ما از تهیه بودجه و ایجاد سیستم کنترل بودجه
اول تهیه و تنظیم جزئیات برنامه زندگی در قالب اعداد ارقام برای یک دوره معین در آینده است. دوم هماهنگ کردن فعالیت برای تحقق بخشیدن به هدفهای زندگی به نحوی که حداکثر بازدهی با حداقل منابع امکان پذیر باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدی سامعی |   1399/02/28 22:39:25   |
0     0
بنده از زمانی که شاغل شدم و درآمد مستقل داشتم همیشه بر اساس اهدافی که داشتم برنامه ریزی و بودجه ریزی می کردم برای درآمد ها و هزینه های که داشتم. و در بودجه ریزی بیشتر به اهدافی که دارم توجه می کنم و هزینه ها و درآمد های خودم را مطابق با آن طرح ریزی و برنامه ریزی می کنم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محبوبه سرخیان |   1399/02/31 20:17:34   |
0     0
بودجه بندی همان برنامه ریزی مالی است که باید ماهانه یا سالانه انجام شود .

ودر بودجه بندی باید به میزان درآمد .هزینه ها .و پس انداز توجه کرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رویا زیلوباف |   1399/03/01 12:56:42   |
0     0
بودجه بندی یعنی داشتن برنامه ریزی مالی باتوجه به اهداف وشرایط اقتصادی جامعه در بودجه بندی باید به میزان درامد فرد ومیزان هزینه ها و پس انداز توجه کرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سارازارع منشادی |   1399/03/01 23:33:48   |
0     0
همان برنامه ریزی کردن برای خرج کردن درامد و همچنین پس انداز مقداری از درامد می باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرضیه انتظارقائم |   1399/03/02 10:44:15   |
0     0
به عنوان والدین و مدیران مالی خانواده باید تفاوت بین نیاز‌ها و خواسته‌های اعضای خانواده را به خوبی درک کنید تا بتوانید آن را به سایر اعضا نیز منتقل کنید. امروزه رسانه‌های تبلیغاتی، با روش‌های مختلف می‌خواهند خواسته‌های خانواده‌ها را به نیاز تبدیل کنند، آنها به‌گونه‌ای در تبلیغات خود، اعضای خانواده را جادو می‌کنند که گویی هر آنچه بیان می‌کنند برای خانواده لازم و ضروری است. از همان دوران کودکی بچه‌ها، می‌توانید به روش‌های مختلف، تفاوت بین نیاز و خواسته را برای آنها بازگو کنید.نیازها شامل آن دسته از احتیاجاتی است که برای داشتن یک زندگی معمولی و به عبارت دیگر گذراندن زندگی لازم است، ولی خواسته‌ها آن دسته از مایحتاج است که نبود آن در زندگی تاثیر آنچنانی ندارد، اما اگر آنها را تهیه کنید، کیفیت زندگی می‌تواند بهتر شود، هر خانواده‌ای ابتدا باید مطمئن شود که توان مالی تهیه نیاز‌های خود را دارد و سپس اگر پول بیشتری در دسترس بود با برنامه‌ریزی به خواسته‌های اعضای خود رسیدگی کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد پری زاد |   1399/03/02 13:06:48   |
0     0
بله. مخصوصا زمان هایی که می خواهم یک خرید بزرگ انجام دهم. مثل خانه یا خودرو

به نوع محصول و قیمت آن، البته باید تورم را هم در نظر گرفت
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آزاده السادات تراب زاده بافقی |   1399/03/02 19:28:36   |
0     0
بهترین روش در بودجه بندی، داشتن آمار درآمدها و هزینه ها است. در اولین قدم باید بدانیم که پول‌های خود را چگونه خرج می‌کنیم. برای این منظور باید منابع خرج‌های اصلی زندگی خود را شناسایی و تعیین کنیم و همچنین اهدافی که در زندگی قصد رسیدن به آنها را داریم مشخص نماییم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید حسین بخشایش |   1399/03/03 22:24:20   |
0     0
انجام طبقه بندی بودجه می تواند نظم خاصی به انجام بودجه بندی کند نکته حائز اهمیت در این دسته بندی این است که پس انداز قبل از محاسبه هزینه هاست تا در اینجا اهمیت پس انداز مشخص شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین علی پناه |   1399/03/04 02:31:29   |
0     0
پاسخ ؛ بله ، با توجه به ماهیت و شغل حرفه ای خود و فعالیتهای اجتماعی ، اقتصادی و مالی در هر لحظه از زمان و ابتدای سال برنامه ریزی مالی ، بودجه بندی و اهداف همان سال به عنوان اهداف کوتاه مدت و بعضا" در جهت رسیدن به اهداف بلند مدت برنامه ریزی صورت گرفته و در حال تکمیل یا رسیدن به آن می باشم.
پاسخ سوال دوم ؛ توجه به عوامل ذیل می باشد:
1) اهداف و استراتژیهای کوتاه و بلند مدت .
2) شرایط تورمی و رکودی جامعه .
3) نگاه جامع و شرایط فرهنگی و نیاز عموم مردم .
4) افزایش درآمد و کنترل هزینه ها.
5) انعطاف پذیری بودجه ریزی و میزان جابه جای بین اهداف ( فصول) شخصی و...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا دهقان |   1399/03/04 14:42:33   |
0     0
بله فکر مکنم موجب برنامه ریزی بهتر در زندگی و راهی برای رسیدن به اهداف می شود
درآمد را برآورد، پس انداز را طرح ریزی، هزینه ها را برآورد و در نهایت کل پس انداز و هزینه ها را با درآمد مقایسه کرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیدعلی حسینی |   1399/03/05 20:16:59   |
0     0
ما کارمند جماعت به نوعی درآمدمان طوریست که بودجه بندی شده می باشد و چون درآمد مشخص است و فقط می بایست از هزینه هایمان بزنیم تا شاید به آخر برح برسیم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید سرایانی |   1399/03/06 03:20:13   |
0     0
بله در شرایط خاصی برای خودم برنامه ریزی مالی و بودجه بندی داشته ام
دربودجه بندی به الویت ها و ضروری ها و غیر ضروری ها باید توجه داشت
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا سلیمانی |   1399/03/07 17:45:54   |
0     0
بله ، با توجه به بعضی از شرایط در مواقع زیادی برنامه ریزی بودجه ای برای خودم داسته ام.
در بودجه بندی ه زینه ها ، درآمد و مقدار پس انداز را در نظر میگیرم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
احمد واحدیان اردکانی |   1399/03/08 21:49:34   |
0     0
بودجه‌بندی فقط برای محاسبه‌ی پرداخت بدهی و قبض‌ها نیست بلکه مشخص می‌کند که چقدر پول را روی چه چیزی خرج کنید. قانون ۵۰/۲۰/۳۰ برای بودجه‌بندی، کمک می‌کند تا میزان هزینه‌های خود را با اهداف پس انداز پول متناسب کنید.
۵۰ درصد
درآمدتان
را صرف هزینه‌های ضروری کنید
۲۰ درصد درآمدتان را پس انداز کنید
۳۰ درصد درآمدتان را صرف هزینه‌های شخصی کنید
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سمیرا |   1399/03/09 00:50:57   |
0     0
بله ، هم به میزان درآمد و هم میزان هزینه و پس انداز توجه دارم . که به مشکل برنخورم .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مژگان محمدی یزدی |   1399/03/19 02:33:00   |
0     0
بله چندین بار پیش آمده که به اجبار این کار را تجربه کردم
در بودجه بندی بیشتر به مقدار بودجه با توجه به موقعیت موجود میتوان توجه کرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد سجاد حجتی پور |   1399/03/20 12:04:55   |
0     0
بهترین روش در بودجه بندی، داشتن آمار درآمدها و هزینه ها است. در اولین قدم باید بدانیم که پول‌های خود را چگونه خرج می‌کنیم برای این منظور باید منابع خرج‌های اصلی زندگی خود را شناسایی و تعیین کنیم و همچنین اهدافی که در زندگی قصد رسیدن به آنها را داریم مشخص نماییم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
mrz |   1399/03/24 19:16:11   |
0     0
بله
به خرج و دخل و پس انداز و سرمایه گذاری و شرایط زندگی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا ابراهیمی |   1399/03/25 17:02:59   |
0     0
له ، با توجه به بعضی از شرایط در مواقع زیادی برنامه ریزی بودجه ای برای خودم داسته ام.
در بودجه بندی ه زینه ها ، درآمد و مقدار پس انداز را در نظر میگیرم.
پاسخ
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حشمت الله اسدی زیدابادی |   1399/03/25 18:54:40   |
0     0
بودجه بندی و مدیریت پول یک رابطه مستقیم دارند. در اکثر موارد بودجه داشته ام و دخل و خرج را تعیین می نماییم تا با مشکلات مالی نداشته باشم.
از طرفی به هر میزان کیفیت مدیریت پول و منابع افزایش پیدا کند ما بودجه بندی اثربخشتر و زندگی با کیفیتر داریم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعیده دهقان |   1399/03/29 14:49:43   |
0     0
تعیین بودجه شامل موارد زیر می‌شود:
بدهکار نباشید
در دام هزینه‌های ناخواسته گرفتار نشوید
حساب بانکی خوبی داشته باشید
توانایی شناخت زمان و مکان مناسب برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را پیدا کنید
برای خرید ماشین، خانه یا سفر پس‌انداز داشته باشید
در اولین قدم باید بدانید که پول‌های خود را چگونه خرج می‌کنید. برای این منظور باید منابع خرج‌های اصلی زندگی خود را شناسایی و تعیین کنید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Morteaza Poursoleiman |   1399/03/30 09:16:37   |
0     0
بله. اصولا پس از کسب درآمد و بررسی هزینه های ضروری برای نیازهای بلند مدت برنامه ریزی کرده و مقداری پول پس انداز و در محل مناسب سرمایه گذاری می کنم
2. در بودجه بندی درامد، نیازهای ضروری و اهداف بلند مدت را با توجه به تورم و شرایط اقتصادی،سیاسی و اجتماعی جامعه را در نظر میگیرم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
afkhami |   1399/04/02 23:10:51   |
0     0
بله.
به خرج و دخل و پس انداز و سرمایه گذاری و شرایط
زندگی.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین یزدی یوسفی |   1399/04/03 23:21:57   |
0     0
بودجه بندی برای مشخص کردن نتایج مورد انتظار کسب و کار و خطوط عملیاتی ممکن که در آینده باید برای دست یابی به این نتایج پیموده شود انجام میشود.
بودجه بندی را میتوان به صورت «پیش بینی برنامه عملیات بر اساس بازدهی مورد انتظار عملیات» تعریف نمود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا صالحی نیا |   1399/04/06 01:34:01   |
0     0
بله
به میزان درامدم در یک دوره و خرج های ضروری و غیر ضروری بستگی دارد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح اله خزاعی |   1399/04/07 08:46:17   |
0     0
یکی از مواردی که در بودجه بندی مهم است میزان درآمد ماهیانه است. این موضوع برای افرادی که درآمد ثابت دارند مثلا کارمند هستند شاید امکان پذیر باشد ولی برای افرادی که مشاغل دیگری دارند به سختی قابل اندازه گیری است . در برخی موارد میزان درآمد در یک ماه چندین برابر بیشتر از ماه قبل یا ماه بعد خواهد بود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا دوستی |   1399/04/09 17:58:18   |
0     0
بله .در هنگام بودجه بندی باید به درامد،هزینه ،هزینه های غیرعادی،شرایط اقتصادی و تورم توجه نمود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا کبیری |   1399/04/09 23:21:57   |
0     0
بله. به درآمد ، هزینه ها و همینطور هزینه های احتمالی ، مقدار پس انداز و شرایط اقتصادی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا حاجی زاده |   1399/04/10 00:17:12   |
0     0
بله
در بوجه بندی باید به موارد مهمی توجه داشت از جمله: میزان درآمد، میزان هزینه ها، میزان پس انداز و...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
لعیا حیدری |   1399/04/10 01:30:41   |
0     0
بله با داشتن برنامه ریزی مالی زندگی شاد تر و بدون استرسی خواهیم داشت.
در بودجه بندی به درآمد های براورد شده ،طرح ریزی پس انداز ها ، هزینه های برآورد شده که شامل هزینه های ثابت و متغییر میشود توجه میکنیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
معصومه یاری علی ابادی |   1399/04/13 10:23:36   |
0     0
مراحل تهیه بودجه ابتدا درامدرا براورد کرده بعد پس انداز وبعد هزینه ها تا بودجه تراز شود اگر بودجه واقعی با بودجه تراز شده مطابقت نداشت باید در هزینه ها تجدیدنظر کرد تا بودحه واقعی بدست اید
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جمال سالاری |   1399/04/13 12:46:14   |
0     0
بله
در بودجه بندی به میزان درآمد ، نیازهای هزینه ای ، اولویت ها ، مدت زمان توجه میشود .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
sajad zare |   1399/04/13 22:47:23   |
0     0
عنوان والدین و مدیران مالی خانواده باید تفاوت بین نیاز‌ها و خواسته‌های اعضای خانواده را به خوبی درک کنید تا بتوانید آن را به سایر اعضا نیز منتقل کنید. امروزه رسانه‌های تبلیغاتی، با روش‌های مختلف می‌خواهند خواسته‌های خانواده‌ها را به نیاز تبدیل کنند، آنها به‌گونه‌ای در تبلیغات خود، اعضای خانواده را جادو می‌کنند که گویی هر آنچه بیان می‌کنند برای خانواده لازم و ضروری است. از همان دوران کودکی بچه‌ها، می‌توانید به روش‌های مختلف، تفاوت بین نیاز و خواسته را برای آنها بازگو کنید.نیازها شامل آن دسته از احتیاجاتی است که برای داشتن یک زندگی معمولی و به عبارت دیگر گذراندن زندگی لازم است، ولی خواسته‌ها آن دسته از مایحتاج است که نبود آن در زندگی تاثیر آنچنانی ندارد، اما اگر آنها را تهیه کنید، کیفیت زندگی می‌تواند بهتر شود، هر خانواده‌ای ابتدا باید مطمئن شود که توان مالی تهیه نیاز‌های خود را دارد و سپس اگر پول بیشتری در دسترس بود با برنامه‌ریزی به خواسته‌های اعضای خود رسیدگی کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Hamidreza Mirmohammadi |   1399/04/13 22:55:03   |
0     0
بله پس از کسب درامد وبرسی هزینه های ضروری برای نیازهای بلند مدت برنامه ریزی کرده و مقداری پول پس انداز ودر محل مناسب سرمایه گذاری کنیم در بودجه بندی باید به مواردمهمی توجه داشت از جمله میزان هزینه ها و...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل |   1399/04/14 10:48:53   |
0     0
بله
در هنگام بودجه بندی باید به درامدها،هزینه ثابت و جاری،هزینه های غیرعادی،شرایط اقتصادی توجه نمود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه مستانی |   1399/04/17 21:57:49   |
0     0
-بله
-در بودجه بندی باید به میزان درآمد و هزینه، پس انداز و ...توجه کرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح الله بخشی |   1399/04/17 22:12:32   |
0     0
بله تا حدودی..
در بودجه‌ بندی به میزان درآمد ، هزینه ، شرایط اقتصادی ، هزینه های غیر قابل پیش بینی لحاظ میشود..
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضازارعیان |   1399/04/17 23:49:24   |
0     0
بله. مخصوصا زمان هایی که می خواهم یک خرید بزرگ انجام دهم. مثل خانه یاخودرو
به نوع محصول و قیمت آن، البته باید تورم را هم در نظر گرفت
به خرج و دخل و پس انداز و سرمایه گذاری و شرایط
زندگی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سپیده دهقان |   1399/04/18 01:47:47   |
0     0
قبل از بودجه بندی بنظرم در ابتدا باید تفاوت نیاز و خواسته رو بررسی کنیم. تو مرحله سوم بودجه بندی که میخوایم هزینه ها رو برآورد کنیم، هزینه ها رو ترجیحأ نیازهامون تشکیل بدن نه خواسته هامون. چون خواسته هامون تمومی نداره و بودجه مون تراز نمیشه هیچ وقت :)
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ریحانه زارع |   1399/04/18 18:12:52   |
0     0
خیر
در بودجه بندی باید به میزان درآمد،هزینه ها و پس انداز توجه کرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
behzad hajihoseini |   1399/04/19 10:22:00   |
0     0
همان برنامه ریزی کردن برای خرج کردن درامد و همچنین پس انداز مقداری از درامد می باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه جعفری |   1399/04/19 22:00:12   |
0     0
بله
به مسائلی هم چون میزان درامد,مخارج ضروروحتی مخارجی که ممکن است به طورناگهانی به وجودبیاید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مطهره صولتی |   1399/04/19 23:34:01   |
0     0
بله
در بودجه بندی به درآمدها ، هزینه ها ، شرایط اقتصادی، میزان پس انداز، هزینه های احتمالی و... توجه می کنیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زینب دریس |   1399/04/22 15:50:19   |
0     0
یکی از مراحل مهم مدیریت پول ، آن است که بدانیم چگونه آن را بودجه بندی کنیم با مدیریت مراحل بودجه هم در زمینه هزینه رابه خوبی انجام بدهیم تا به هدف خود برسیم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید گلزارفر |   1399/04/23 10:31:23   |
0     0
بله
به درآمد و مصارف هزینه ها
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بیتا ناظمی |   1399/04/25 14:39:49   |
0     0
بله .برنامه ریزی دخل و خرج انجام دادم و برنامه ریزی برای ماه اینده که هزینه هارو کاهش بدم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نغمه لطف محمدی |   1399/04/25 15:35:12   |
0     0
به مقدار پولی که برای خرج کردن یا پس انداز در دسترس است، چه مبلغ از آن را پس انداز خواهید کرد و چه مبلغ از آن را خرج خواهید کرد. همچنین باید کالاها و خدماتی که قصد دارید بابت آنها پول خرج کنید را مشخص کنید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد فاطمی |   1399/04/25 20:28:08   |
0     0
سلام
هدف که دارم
مثل خرید خانه
موتور .
.‌

.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید جمال الدین طباطبایی مزرعه نو |   1399/04/26 09:44:08   |
0     0
بله
حتما برایم پیش آمده و از ابتدا برنامه ریزی و بودجه یندی داشتم نه اینکه خیلی جزء باشد
برای خرید یا بدست آوردن یک دارایی و رسیدن به آن هدف نیاز به برنامه ریزی است که بودجه بندی یک برنامه جتمع و کامل می باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا مرادی مزرعه نو |   1399/04/26 11:32:42   |
0     0
بله
درآمد ، هزینه ها،
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ولی نامجو |   1399/04/26 20:52:55   |
0     0
بودجه بندی هزینه روزانه سبب میشودهزینه ها به شکل بهبود یافته درایدوبه دنبال هرگونه انحراف علت بررسی ومرتفع گردد.مثلا اگر هزینه روزمره یک ماه یک خانواده Aریال باشدبرداشت بیشتر از ان باید بررسی ودلیل ان مشخص گردداینگونه مدیریت هزینه روزمره شخص راهوشیار میکندتاهزینه ای زائد انجام نگردد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد خوشنام |   1399/04/27 20:21:06   |
0     0
برای بودجه بندی باید .1.درآمد را به دطور هفتگی ماهانه سالانه برآورد کنیم .2.پس انداز را برای آن چه که میخواهیم خرج کنیم طرح ریزی کنیم .3.هزینه که باید هزینه های ثابت مثل اجاره خانه وهزینه های متغیر مثل حمل ونقل که به خاطر افزایش سود هست را بر آورد کنیم.4.تراز بودجه کل پس انداز وهزینه ها را با درآمد مقایسه کنیم هم تراز نبود یا باید درآمد را افزایش بدیم یا هزینه ها را کاهش بدیم .5.فرم تجزیه وتحلیل بودجه برای این که انحرافات هزینه ودرآمد مشخص بشه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهین خواجوی |   1399/04/29 11:06:50   |
0     0
بله
درآمدها و هزینه ثابت و متغیررا برآورد کرده _پس اندازها را طرح ریزی میکنیم_کل پس انداز و هزینه ها را با درآمد مقایسه میکنیم_فرمی از تجزیه و تحلیل درآمد و هزینه و پس‌انداز تهیه میکنیم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهین خواجوی |   1399/04/29 11:07:11   |
0     0
بله
درآمدها و هزینه ثابت و متغیررا برآورد کرده _پس اندازها را طرح ریزی میکنیم_کل پس انداز و هزینه ها را با درآمد مقایسه میکنیم_فرمی از تجزیه و تحلیل درآمد و هزینه و پس‌انداز تهیه تهیه میکنیم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد فاطمی |   1399/04/29 12:10:12   |
0     0
بله ، با توجه به ماهیت و شغل حرفه ای خود و فعالیتهای اجتماعی ، اقتصادی و مالی در هر لحظه از زمان و ابتدای سال برنامه ریزی مالی ، بودجه بندی و اهداف همان سال به عنوان اهداف کوتاه مدت و بعضا" در جهت رسیدن به اهداف بلند مدت برنامه ریزی صورت گرفته و در حال تکمیل یا رسیدن به آن می باشم.
پاسخ سوال دوم ؛ توجه به عوامل ذیل می باشد:
1) اهداف و استراتژیهای کوتاه و بلند مدت .
2) شرایط تورمی و رکودی جامعه .
3) نگاه جامع و شرایط فرهنگی و نیاز عموم مردم .
4) افزایش درآمد و کنترل هزینه ها.
5) انعطاف پذیری بودجه ریزی و میزان جابه جای بین اهداف ( فصول) شخصی و...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضا مظفری دهشیری |   1399/04/29 13:01:45   |
0     0
بله . عواملی مانند مبلغی که در اختیار داریم، مبلغ چک هایی که باید بپردازیم، مبلغ صورتحساب قبوض آب، برق، گاز، تلفن و...، پرداخت شهریه و ....که ضروری هستند و مبلغ باقیمانده پس انداز می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
پوریا سلیمانی چالی |   1399/04/29 14:58:41   |
0     0
بله
درآمد، مخارج ثابت، مخارج که ممکن بطور ناگهانی اتفاق بیافتند، پس انداز و هدف پیش رو
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه زارعی |   1399/04/29 20:03:54   |
0     0
بودجه بندی و مدیریت پول یک رابطه مستقیم دارند. در اکثر موارد بودجه داشته ام و دخل و خرج را تعیین می نماییم تا با مشکلات مالی نداشته باشم.
برای خرید یا بدست آوردن یک دارایی و رسیدن به آن هدف نیاز به برنامه ریزی است که بودجه بندی یک برنامه جتمع و کامل می باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
افسانه محمدى ساغندى |   1399/04/29 23:29:43   |
0     0
من سعى میکنم بودجه خود را مدیریت کنیم ونسبت به دخل وخرجى که در زندگى وکارهاى روزمره برام پیش مى آید تصمیم گیرى کنم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مسعودتاجیک |   1399/04/31 14:41:09   |
0     0
باید همیشه برای زندگی بهتر برنامه ریزی مالی مطلوبی داشت. بودجه بندی نیز نوعی برنامه ریزی مالی است که بخش مهمی از مدیریت پول را شامل می شود
من سعى میکنم بودجه خود را مدیریت کنیم ونسبت به دخل وخرجى که در زندگى وکارهاى روزمره برام پیش مى آید تصمیم گیرى کنم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
درویشی |   1399/05/01 02:34:30   |
0     0
بله
به میزان درامد و هزینه برنامه ریزی شده پیش بروم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیده بنت الهدی مرتضوی |   1399/05/02 16:41:30   |
0     0
بله
به شرایط اقتصادی،شرایط زندگی،درآمدها،هزینه ها و پس انداز ها توجه میکنیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فرزانه توحیدفر |   1399/05/02 17:58:28   |
0     0
بودجه درآمدها و هزینه های برآوردی را برای کمک به ایجاد یک طرح مالی فهرست می کند. هدف ایجاد یک طرح مالی است تا بتوان برای رسیدن به مخارج و پس اندازهای روزانه و آینده ی خود بر مبنای درآمدهای مورد انتظار آماده شد بنابراین به به اندازه درآمد و هزینه برنامه ریزی شده باید پیش برویم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سمانه دهقان منشادی |   1399/05/02 18:31:52   |
0     0
بودجه بندی یعنی برنامه ریزی مالی تعیین اهداف کوتاه مدت و کسب اطلاعات کامل
درباره فعالیت مورد نظر باتوجه به شرایط اقتصادی جامعه در بودجه بندی باید میزان درآمد و هزینه ها و پس انداز توجه کرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهروز باستانی اله آبادی |   1399/05/06 10:06:54   |
0     0
بله
میزان درآمد کاهش هزینه ها غیر ضروری شرایط اقتصادی توجه نمود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل شهاب |   1399/05/06 23:15:36   |
0     0
بله
به میزان درامد و هزینه ها شرایط اقتصادی سرمایه گذاری
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمیدرضا منصوری محمد ابادی |   1399/05/08 11:10:34   |
0     0
بله در شرایط خاصی برای خودم برنامه ریزی مالی و بودجه بندی داشته ام
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرتضی جلالی فر |   1399/06/08 14:52:19   |
0     0
مراحل تهیه بودجه ابتدا درامدرا براورد کرده بعد پس انداز وبعد هزینه ها تا بودجه تراز شود اگر بودجه واقعی با بودجه تراز شده مطابقت نداشت باید در هزینه ها تجدیدنظر کرد تا بودحه واقعی بدست اید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهنام گشتاسبی |   1399/06/13 00:16:42   |
0     0
بله
درآمد ، هزینه ها
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics