دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

استخدام حسابدار در یزد

کارجویان محترم، تیم متفکران توین مالی به منظور دسترسی هر چه بهتر شما به آگهی های استخدامی مورد نیازتان، این خدمت را ارائه داده تا شما بتوانید دسترسی راحت تری به آگهی های استخدامی داشته باشید. هدف ما فراهم نمودن بستر ارتباطی میان کارفرمایان و کارجویان است. لذا هیچ گونه مسئولیتی فراتر از این موضوع متوجه ما نمی باشد.

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/26
 • عنوان شغل: حسابدار

 • شرکت: گروه نرم افزاری نویان

 • جنسیت:-------
 • تعداد:-------
 • شرایط استخدام: 
 1. تسلط کامل به مفاهیم و عملیات حسابداری
 2. تجربه کار با نرم افزارهای حسابداری
 3. دارای تجربه در امور مالیاتی و بیمه
 4. آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی
 5. حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
 6. دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد
 7. تسلط به نرم افزارهای آفیس (ICDL)

 

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 03537261023
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/26
 • عنوان شغل: حسابدار

 • شرکت: شرکت معتبر واقع در شهرک صنعتی

 • جنسیت: خانم/آقا
 • تعداد: 2 نفر
 • شرایط استخدام: 
 1. آشنا به زبان انگلیسی
 2. تحصیلات کارشناسی به بالا

 

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 09133774244
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/26
 • عنوان شغل: حسابدار

 • شرکت: شرکت ساختمانی و تولیدی یزد ثمین

 • جنسیت: خانم/آقا
 • تعداد: 1 نفر
 • شرایط استخدام: 
 1. حداکثر 30 سال

 

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 03538267315
 • پیامک: 10001010202000
 • آدرس: یزد-بلوار دانشجو،جنب سرپرستی سابق بانک کشاورزی،طبقه فوقانی بازرگانی اخوان،شرکت یزد ثمین
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/26
 • عنوان شغل: حسابدار

 • شرکت: شرکت پالمو

 • جنسیت:  ------
 • تعداد:-----
 • شرایط استخدام: -----

 

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 03537275810(داخلی 24)
 • ایمیل: office@palmo.ir
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/25
 • عنوان شغل: حسابدار

 • شرکت: شرکت معتبر

 • جنسیت: خانم/آقا
 • تعداد: 2 نفر
 • شرایط استخدام: 
 1. آشنا به زبان انگلیسی
 2. تحصیلات کارشناسی به بالا

 

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 09133774244
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/25
 • عنوان شغل: حسابدار

 • شرکت: شرکت ساختمانی و تولیدی یزد ثمین

 • جنسیت: خانم/آقا
 • تعداد: 1 نفر
 • شرایط استخدام: 
 1. حداکثر 30 سال

 

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 03538267315
 • پیامک: 10001010202000
 • آدرس: یزد-بلوار دانشجو،جنب سرپرستی سابق بانک کشاورزی،طبقه فوقانی بازرگانی اخوان،شرکت یزد ثمین
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/25
 • عنوان شغل: حسابدار

 • شرکت: گروه نرم افزاری نویان

 • جنسیت: -----
 • تعداد: -----
 • شرایط استخدام: 
 1. تسلط کامل به مفاهیم و عملیات حسابداری
 2. تجربه کار با نرم افزارهای حسابداری
 3. دارای تجربه در امور مالیاتی و بیمه
 4. آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی
 5. حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
 6. دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد
 7. تسلط به نرم افزارهای آفیس (ICDL)

 

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 03537261023
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/25
 • عنوان شغل: انباردار

 • شرکت: شرکت معتبر تولیدی

 • جنسیت: -----
 • تعداد: -----
 • شرایط استخدام: 
 1. لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری
 2. حداکثر سن 30 سال

 

    #اطلاعات تماس

 • ایمیل: personnel@rokaceram.com
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/25
 • عنوان شغل: حسابدار و مدیرمالی

 • شرکت: شرکت پالمو

 • جنسیت: -----
 • تعداد: -----
 • شرایط استخدام: ----

 

    #اطلاعات تماس

 • ایمیل: office@palmo.ir
 • تلفن تماس: 03537275810(داخلی 24)
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/22
 • عنوان شغل: انباردار

 • شرکت: شرکت معتبر تولیدی

 • جنسیت: -----
 • تعداد: -----
 • شرایط استخدام: 
 1. لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری
 2. حداکثر سن 30 سال

    #اطلاعات تماس

 • ایمیل: personnel@rokaceram.com
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/22
 • عنوان شغل: حسابدار

 • شرکت: شرکت معتبر واقع در شهرک صنعتی

 • جنسیت: آقا/خانم
 • تعداد: 2 نفر
 • شرایط استخدام: 
 1. آشنا به زبان انگلیسی
 2. تحصیلات کارشناسی به بالا

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 09133774244
 • تلگرام: 09133774244
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/22
 • عنوان شغل: حسابدار

 • شرکت: شرکت ساختمانی و تولیدی یزد ثمین

 • جنسیت: آقا/خانم
 • تعداد: 1 نفر
 • شرایط استخدام: 
 1. حداکثر 30 سال

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 03538267315
 • پیامک: 10001010202000
 • آدرس: یزد-بلوار دانشجو،جنب سرپرستی سابق بانک کشاورزی،طبقه فوقانی بازرگانی اخوان،شرکت یزد ثمین
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/22
 • عنوان شغل: حسابدار

 • شرکت: شرکت پالمو

 • جنسیت: آقا/خانم
 • تعداد: ----
 • شرایط استخدام: ----

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 03537275810(داخلی 24)
 • سایت:office@palmo.ir
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/22
 • عنوان شغل: کمک حسابدار

 • جنسیت: آقا
 • تعداد:----
 • شرایط استخدام: 
 1. آشنا به نوسا

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 09133538690 
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/19
 • عنوان شغل: مدیر فروش

 • شرکت: شرکت ساختمانی و تولیدی یزد ثمین

 • جنسیت: آقا/خانم
 • تعداد: 2 نفر
 • شرایط استخدام: 
 1. حداکثر 30 سال

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 03538267315
 • آدرس: یزد-بلوار دانشجو،جنب سرپرستی سابق بانک کشاورزی،طبقه فوقانی بازرگانی اخوان،شرکت یزد ثمین
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/19
 • عنوان شغل: حسابدار

 • شرکت: شرکت ساختمانی و تولیدی یزد ثمین

 • جنسیت: آقا/خانم
 • تعداد: 1 نفر
 • شرایط استخدام: 
 1. حداکثر 30 سال

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس:03538267315
 • آدرس: یزد-بلوار دانشجو،جنب سرپرستی سابق بانک کشاورزی،طبقه فوقانی بازرگانی اخوان،شرکت یزد ثمین
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/18
 • عنوان شغل: انباردار

 • شرکت: شرکت معتبر تولیدی

 • جنسیت: ----
 • تعداد: ----
 • شرایط استخدام: 
 1. لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری
 2. حداکثر سن 30 سال

    #اطلاعات تماس

 • ایمیل: personnel@rokaceram.com
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/18
 • عنوان شغل: حسابدار

 • شرکت: شرکت معتبر واقع در شهرک صنعتی یزد

 • جنسیت: خانم/آقا
 • تعداد: 2 نفر
 • شرایط استخدام: 
 1. آشنا به زبان انگلیسی
 2. تحصیلات کارشناسی به بالا

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 09133774244
 • تلگرام: 09133774244
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/18
 • عنوان شغل: حسابدار

 •  گروه نرم افزاری نویان

 • جنسیت: ----
 • تعداد: ----
 • شرایط استخدام: 
 1. تسلط کامل به مفاهیم و عملیات حسابداری
 2. تجربه کار با نرم افزارهای حسابداری
 3. دارای تجربه در امور مالیاتی و بیمه
 4. آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی
 5. حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
 6. دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد
 7. تسلط به نرم افزارهای آفیس (ICDL)

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 03537261023
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/12
 • عنوان شغل: انبار دار

 • شرکت: شرکت معتبر تولیدی واقع در شهرک صنعتی

 • جنسیت: آقا
 • تعداد: ----
 • شرایط استخدام: 
 1. حسابداری
 2. لیسانس / فوق لیسانس
 3. حداکثر سن ۳۰ سال
 4. دارای کارت پایان خدمت سربازی
 5. بومی و ساکن یزد

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 03537275680 (الی 9)(داخلی 25)
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/12
 • عنوان شغل: حسابدار

 • جهت کابینت گنجه

 • جنسیت: خانم
 • تعداد: ----
 • شرایط استخدام: -----

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 09130716603 
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/12
 • عنوان شغل: حسابدار

 • شرکت: جهت همکاری با رستوران

 • جنسیت: خانم
 • تعداد: ----
 • شرایط استخدام: -----

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 09129463525
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/12
 • عنوان شغل: حسابدار یا کمک حسابدار

 • شرکت: شرکت تولیدی

 • جنسیت: خانم
 • تعداد: ----
 • شرایط استخدام:
 1. مجرد

   

#اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 09133543137 
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/12
 • عنوان شغل: حسابدار

 • شرکت: یزد ثمین

 • جنسیت: آقا / خانم
 • تعداد: 1 نفر
 • شرایط استخدام: 
 1. حداکثر ۳۰ سال

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 03538267315
 • آدرس:  یزد-بلوار دانشجو،جنب سرپرستی بانک کشاورزی،طبقه فوقانی بازرگانی اخوان،شرکت یزد ثمین
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/04
 • عنوان شغل: انباردار

 • شرکت: شرکت معتبر در زمینه تولید کاشی های سه بعدی

 • جنسیت: ----
 • تعداد: ----
 • شرایط استخدام: 
 1. فوق دیپلم
 2. سن زیر ۲۷

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 09120913565
 • ایمیل: ho3ein_dehghan@yahoo.com
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/04
 • عنوان شغل: حسابدار

 • شرکت: شرکت معتبر در زمینه تولید کاشی های سه بعدی

 • جنسیت: خانم
 • تعداد: ----
 • شرایط استخدام: 
 1. آشنا به حسابداری صنعتی
 2. ۱ سال سابقه کار

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 09120913565
 • ایمیل: ho3ein_dehghan@yahoo.com
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/04
 • عنوان شغل: حسابدار

 • شرکت: گروه نرم افزاری نویان

 • جنسیت: ----
 • تعداد: ----
 • شرایط استخدام: 
 1. تسلط کامل به مفاهیم و عملیات حسابداری
 2. تجربه کار با نرم افزارهای حسابداری
 3. دارای تجربه در امور مالیاتی و بیمه
 4. آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی
 5. حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط
 6. دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد
 7. تسلط به نرم افزارهای آفیس (ICDL)

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 03537261023
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/04
 • عنوان شغل: کارشناس حسابداری

 • شرکت: یک گروه بازرگانی معتبر

 • جنسیت: ----
 • تعداد: ----
 • شرایط استخدام: 
 1. با سابقه کاری حداقل ۱ سال و تحصیلات حسابداری

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 03538274911,(داخلی 14)0353309
 • ایمیل: skystar.company@gmail.com
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/12/04
 • عنوان شغل: انبار دار

 • شرکت: شرکت معتبر تولیدی واقع در شهرک صنعتی

 • جنسیت: آقا
 • تعداد: ----
 • شرایط استخدام: 
 1. حداکثر سن ۳۰ سال
 2. دارای کارت پایان خدمت سربازی
 3. بومی و ساکن یزد
 4. مدرک حسابداری

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 03537275680 (الی 9)(داخلی 25)
 • منبع: ای استخدام

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/11/29
 • عنوان شغل: انباردار

 • شرکت: شرکت معتبر تولید کاشی

 • جنسیت: ----
 • تعداد: ----
 • شرایط استخدام: 
 1. فوق دیپلم

 2. سن زیر ۲۷

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 09120913565
 • ایمیل: ho3ein_dehghan@yahoo.com

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/11/29
 • عنوان شغل: حسابدار

 • شرکت: شرکت معتبر تولید کاشی

 • جنسیت: خانم
 • تعداد: ----
 • شرایط استخدام: 
 1. آشنا به حسابداری صنعتی

 2. ۱ سال سابقه کار

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 09120913565
 • ایمیل: ho3ein_dehghan@yahoo.com

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/11/29
 • عنوان شغل: انباردار

 • شرکت: شرکت معتبر در زمینه تولید کاشی های سه بعدی

 • جنسیت: ----
 • تعداد: ----
 • شرایط استخدام: 
 1. فوق دیپلم

 2. سن زیر ۲۷

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 09120913565
 • ایمیل: ho3ein_dehghan@yahoo.com
 • آدرس: میبد، شهرک صنعتی جهان آباد

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/11/29
 • عنوان شغل: مدیر فروش

 • نام شرکت: شرکت هوشمان نگار رابین

 • جنسیت: ----
 • تعداد: ----
 • شرایط استخدام: 
 1. آشنا به امور دفتری

 2. انجام برخی امور دفتری به همراه برنامه‌ریزی ارائه‌ی طرح فروش و انجام هماهنگی با مشتریان جهت فروش هر یک از محصولات و خدمات شرکت.

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 03538303919 (پاسخگو از 9 صبح الی 5 بعد از ظهر)
 • ایمیل: info@mimfa.net
 • وب سایت: www.mimfa.net
 • آدرس: دانشگاه یزد، مرکز نوآوری و فناوری
   

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/11/28
 • عنوان شغل:انباردار

 • نام شرکت: تولید کاشی های سه بعدی

 • جنسیت: ----
 • تعداد: ----
 • شرایط استخدام: 
 • فوق دیپلم
 • سن زیر ۲۷

    #اطلاعات تماس

 • آدرس: میبد، شهرک صنعتی جهان آباد

 • تلفن تماس: 09120913565
 • ایمیل: ho3ein_dehghan@yahoo.com

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/11/28
 • عنوان شغل: حسابدار

 • نام شرکت: تولید کاشی های سه بعدی

 • جنسیت: خانم
 • تعداد: -----
 • شرایط استخدام: 
 • آشنا به حسابداری صنعتی
 • ۱ سال سابقه کار

    #اطلاعات تماس

 • آدرس: میبد، شهرک صنعتی جهان آباد

 • تلفن تماس: 09120913565
 • ایمیل: ho3ein_dehghan@yahoo.com

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/11/28
 • عنوان شغل: مدیر فروش

 • نام شرکت: هوشمان نگار رابین

 • جنسیت: ----
 • تعداد: ----
 • شرایط استخدام:
 • آشنا به امور دفتری

    #اطلاعات تماس

 • آدرس: دانشگاه یزد، مرکز نوآوری و فناوری
 • تلفن تماس: 03538303919 (پاسخگو از 9 صبح الی 5 بعد از ظهر)
 • ایمیل: info@mimfa.net

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/11/27
 • عنوان شغل: حسابدار

 • نام شرکت: شرکت معتبر تولیدی

 • جنسیت: خانم
 • تعداد: 1 نفر
 • شرایط استخدام: 
 • مسلط به همکاران سیستم

    #اطلاعات تماس

 • ایمیل: Kavirceram@gmail.com

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/11/20
 • عنوان شغل: حسابدار

 • نام شرکت: یزد ثمین

 • جنسیت: خانم/آقا
 • تعداد: 1 نفر
 • شرایط استخدام: 
 • حداکثر ۳۰ سال

    #اطلاعات تماس

 • آدرس:  یزد-بلوار دانشجو،جنب سرپرستی بانک کشاورزی،طبقه فوقانی بازرگانی اخوان،شرکت یزد ثمین
 • تلفن تماس: 03538267315

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/11/20
 • عنوان شغل:  حسابدار

 • نام شرکت:  سیمین آداک 

 • جنسیت: هر دو
 • تعداد: 8 نفر
 • شرایط استخدام:
 •  اشنا به ورد و اکسل، اشنا با حسابداری

    #اطلاعات تماس

 

 • کانال تلگرام:siminadak@

 • شماره تماس: 0444526870

 •  ایمیل siminadak@yahoo.com

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/11/20
 • عنوان شغل: حسابدار

 • نام شرکت:  شرکت یزد ثمین

 • جنسیت: هر دو
 • تعداد: 1 نفر
 • شرایط استخدام:
 • دارای فن بیان و توانایی برقراری ارتباط موثر با افراد
 • حداکثر ۳۰ سال

    #اطلاعات تماس

 • شماره پیامک : ۱۰۰۰۱۰۱۰۲۰۲۰۰۰
 • آدرس: یزد-بلوار دانشجو،جنب سرپرستی بانک کشاورزی،طبقه فوقانی بازرگانی اخوان
 • تلفن: 03538267315

 


 

 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/11/20
 • عنوان شغل:مدیر مالی

 • نام شرکت: گروه پخش صنایع غذایی کاله

 • جنسیت: نا مشخص
 • تعداد: 1نفر
 • شرایط استخدام:
 • حقوق ثابت
 • اضافه کاری
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی

    #اطلاعات تماس

 • وب سایت: bonnychow.ir
 • آدرس: یزد- میدان ولایت به سمت اشکذر-سمت راست-انتهای اولین جاده خاکی-شرکت کاله
 • آدرس ایمیل: s.mosavifar@bonnychow.ir
 • تلفن: 03535270370(داخلی 107),09169623080

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/11/16
 • عنوان شغل: حسابدار

 • نام شرکت:   پخش رازی

 • جنسیت: نامشخص
 • تعداد: 3نفر
 • شرایط استخدام: اشنا به ورد و اکسل، اشنا با حسابداری
 •  مدرک لیسانس

    #اطلاعات تماس

 • اطلاعات تماس : hrpharma97@gmail.com
 • فکس : 02166750463
 • مهلت : 1397/11/22

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/11/7
 • عنوان شغل:  حسابدار

 • نام شرکت:  شیرینی فروشی

 • جنسیت: خانم
 • تعداد: 1 نفر
 • شرایط استخدام:
 •  اشنا به ورد و اکسل، اشنا با حسابداری

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 09133537518

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/11/6
 • عنوان شغل: حسابدار

 • نام شرکت:  معتبر

 • جنسیت: هر دو
 • تعداد: 1 نفر
 • شرایط استخدام:
 • دارای فن بیان و توانایی برقراری ارتباط موثر با افراد
 • آشنایی با کامپیوتر و مباحث عمومی آن
 • سن زیر 35

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 38275394

 


 

 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/10/26
 • عنوان شغل:مدیر مالی

 • نام شرکت: ایکس

 • جنسیت: هر دو
 • تعداد: 6 نفر
 • شرایط استخدام: اشنا به ورد و اکسل، اشنا با حسابداری

    #اطلاعات تماس

 • آدرس: شهرک صنعتی - از 3- بلوار لادن - لادن 5,
 • تلفن تماس:37275810 داخلی 24

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/10/26
 • عنوان شغل: حسابدار

 • نام شرکت:  شرکت معتبر تولیدی واقع در شهرک صنعتی

 • جنسیت: هر دو
 • تعداد: 3نفر
 • شرایط استخدام: اشنا به ورد و اکسل، اشنا با حسابداری
 •  مدرک لیسانس

    #اطلاعات تماس

 • آدرس: شهرک صنعتی - از 3- بلوار لادن - لادن 5,
 • تلفن تماس:37275810 داخلی 24

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/10/25
 • عنوان شغل: کارشناس مالی و حسابداری

 • نام شرکت:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

 • جنسیت: هر دو
 • تعداد: 1 نفر
 • شرایط استخدام:
 •  اشنا به ورد و اکسل، اشنا با حسابداری
 • حداقل لیسانس در رشته‌های حسابداری و اقتصاد
 • دارای حداقل ۳ سال تجربه کاری برای سطح کارشناسی  و ۵ سال برای سطح مدیریتی 

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 03538260801(الی 5)(داخلی 217, 215)

 


 

استخدام مالی حسابداری

#تاریخ درج آگهی: 1397/10/25
 • عنوان شغل: حسابدار

 • نام شرکت:  گروه نرم افزاری نویان در یزد

 • جنسیت: هر دو
 • تعداد: 1 نفر
 • شرایط استخدام:
 • دارای فن بیان و توانایی برقراری ارتباط موثر با افراد
 • آشنایی با کامپیوتر و مباحث عمومی آن
 • حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط

    #اطلاعات تماس

 • تلفن تماس: 03537261023

 


 

 

منبع خبر: جمعی از نویسندگان تیم
 
 

 

لحظه نگر مالی حسابداری

اخبار مالی حسابداری

مهدی محمودی |   1395/07/09 13:59:36   |
0     0
کارشناسی حسابداری دانشگاه یزد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آیت اللهی |   1397/03/06 14:11:05   |
0     0
سپاس از تیم متفکران .
پنجره استخدام قابل تقدیر است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح اله برزگری بافقی |   1397/11/03 15:15:43   |
0     0
سلام ممنون بابت این آگهی ها ولی حقوق ها پایینه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics