تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

انجمن ها، مراجع و مدارک حرفه ای مالی و حسابداری و حسابرسی: مروری بر رخدادها و حواشی

انجمن ها و مراجع حرفه ای مالی، حسابداری وحسابرسی در جهت اعتلای سطح آگاهی و تخصص حرفه‌ای؛ همچنین مشارکت هر چه بیش‌تر افراد باصلاحیت؛ و تأمین خودکفایی در زمینه خدمات حسابداری و حسابرسی مورد نیاز جامعه گام بر می دارند. به عبارتی مأموریت اصلی این انجمن ها و مراجع حرفه ای فراهم کردن شرایط و فرصت‌هایی مناسب برای رشد و توسعه حرفه حسابداری و حسابداران است. در این بخش به اخبار ویژه انجمن ها و مراجع حرفه ای حسابداری پرداخته می شود. حسابداران و علاقه مندان با رصد کردن روزانه این صفحه، در جریان آخرین رخدادها و سیر موضوعات مرتبط با انجمن ها و مراجع حرفه ای حسابداری قرار گرفته و از خدمات ارائه شده آنها در جهت موفقیت مالی و شغلی خود گام بر می دارند.


 

 

 مروری بر عناوین مهم خبری تا 1400/04/11: 

 

 

 مروری بر عناوین مهم خبری تا 1400/03/31: 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1400/02/31: 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1400/01/31: 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/12/30: 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/11/30: 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/10/30: 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/09/30: 

 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/04/31: 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/03/31: 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/02/31: 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/01/31: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1397/9/30: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/04/31: 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/12/30: 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/01/31: 

منبع خبر: جمعی از نویسندگان تیم
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

ندازارع شحنه |   1399/02/28 17:26:39   |
0     0
تراز نامه
تنها اعداد و ارقام را در ستون بدهکار و بستانکار نشان می‌دهد و مانده آخر کار را بدهکار یا بستانکار می کند.
سود و زیان
دارایی هارا و بدهی های حاصله از ترازنامه را از هم کم می کند و سود و یا زیان را نشان می‌دهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ندازارع شحنه |   1399/02/28 17:32:07   |
0     0
شرکت ها
کارگاه ها
کارخانه ها
و.... باتوجه به فعالیتی که در داخل و خارج دولت انجام می‌دهند می بایست طبق قانون مالیات یک در صدی را تت‌ عنوان نرخ مالیات به اداره مالیات و دارایی پرداخت کنن
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سپیده دهقان |   1399/03/05 21:51:34   |
0     0
ن خودکفایی در زمینه خدمات حسابداری و حسابرسی مورد نیاز جامعه گام بر می دارند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا ابراهیمی |   1399/03/17 12:47:47   |
0     0
تفاوت اصلی بین صورتحساب سود و زیان و ترازنامه در تطابق مربوط به زمان آن ها می باشد. ترازنامه وضعیت مالی یک شرکت را برای یک نقطه خاص در زمان خلاصه می کند. صورتحساب سود و زیان درآمدها و هزینه ها را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. طول مدت زمان تحت پوشش در صورتحساب سود و زیان ممکن است متفاوت باشد، اما فواصل معمول شامل سه ماه و اظهارانامه های سالیانه باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه پورقاسمی |   1399/04/24 20:33:34   |
0     0
ترازنامه صورت حسابی است که وضعیت مالی یعنی دارائی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه شرکت را در پایان دوره مالی نشان می‌دهد.صورت حسابی است که خلاصه و نتیجه عملیات یک سال مالی شرکت یعنی درآمدها، هزینه‌ها و سود (زیان) شرکت را نشان می‌دهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه پورقاسمی |   1399/04/24 20:42:52   |
0     0
صورت سود و زیان
ترازنامه
صورت جریان وجه نقد
صورت سود و زیان جامع
یادداشت‌های همراه صورت های مالی، شامل خلاصه‌ای از خط ‌مشی‌های حسابداری
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Fatemeh shayegh |   1399/04/31 10:44:51   |
0     0
0 0
صورت سود و زیان
ترازنامه
صورت جریان وجه نقد
صورت سود و زیان جامع
یادداشت‌های همراه صورت های مالی، شامل خلاصه‌ای از خط ‌مشی‌های حسابداری
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Fatemeh shayegh |   1399/04/31 10:47:41   |
0     0
0 0
صورت سود و زیان
ترازنامه
صورت جریان وجه نقد
صورت سود و زیان جامع
یادداشت‌های همراه صورت های مالی، شامل خلاصه‌ای از خط ‌مشی‌های حسابداری
......
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
یوسف موحدی فر |   1399/05/06 14:33:36   |
0     0
تفاوت اصلی بین صورتحساب سود و زیان و ترازنامه در تطابق مربوط به زمان آن ها می باشد. ترازنامه وضعیت مالی یک شرکت را برای یک نقطه خاص در زمان خلاصه می کند. صورتحساب سود و زیان درآمدها و هزینه ها را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. طول مدت زمان تحت پوشش در صورتحساب سود و زیان ممکن است متفاوت باشد، اما فواصل معمول شامل سه ماه و اظهارانامه های سالیانه باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
یوسف موحدی فر |   1399/05/06 14:39:48   |
0     0
فواید صورت مالی
• شفافیت مالی
• ارزیابی بدهی مالیاتی.
• کاهش خطاها
• اعتمادسازی
• بهبود چرخه پرداخت
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
یوسف موحدی فر |   1399/05/07 09:29:56   |
0     0
گواهینامه های رسمی حرفه ای در رشته حسابداری
۱-گواهینامه (حسابدار رسمی) جامعه حسابداران رسمی ایران
مرجع صدور گواهی پس ازآزمون :هئیت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی مستقردر وزارت اموراقتصادی ودارایی
عنوان رسمی دارنده گواهینامه :حسابدار رسمی (حسابرس)
امتیازات قانونی :دارای صلاحیت اظهارنظرو امضای گزارشات حسابرسی صورتهای مالی اساسی ، تاسیس موسسه حسابرسی با حسابداران رسمی
شرایط شرکت درآزمون و اخذ گواهینامه حسابداران رسمی :
۱)تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۲)نداشتن سابقه محکومیت موثرکیفری.
۳)حسن شهرت به رعایت موازین شرعی و اجتماعی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۴)نداشتن سوابق سوء حرفه ای،مالی و اداری.
۵)داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی (لیسانس) از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در رشته حسابداری یا رشته های مشابه یا مدارک حرفه ای شناخته شده از مجامع معتبر بین المللی.
تبصره۱: منظور از رشته های مشابه رشته هایی هستند که با تایید هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی،حداقل ۱۸واحد از دروس آنها ،حسابداری،حسابرسی ومدیریت مالی باشد.
تبصره۲:مجامع حرفه ای بین المللی مورد پذیرش عبارت است از:انجمن حسابداران خبره انگلستان وویلز(ICAEW)انجمن حسابداران رسمی انگلستان(ACCA)وانجمن حسابداران رسمی آمریکا(AICPA)انجمن حسابداران کانادا(CGA)،پذیرش مدارک عضویت در سایر مجامع حرفه ای به منظور برخورداری از معافیت آزمونهای حسابدای وحسابرسی یا جایگزینی مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری یا رشته های مشابه منوط به طرح موضوع در هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی واتخاذ تصمیم در مورد آن است.
تبصره۳:مدارک تحصیلی معادل مورد پذیرش نمی باشد.
۶)داشتن حداقل شش سال سابقه کار تمام وقت حسابرسی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط(لیسانس)که حداقل دو سال آن در داخل کشور باشد (اشخاصی که سابقه کار حسابرسی آنان حداقل سه سال باشد ،در صورتیکه به تشخیص هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی دارای تجارب مفیدی در امور حسابداری،خدمات مالی،طراحی سیستم،مدیریت مالی،تدریس حسابداری و حسابرسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سایر تجارب مفید باشند ،هر دو سال سابقه کار تمام وقت آنان در امور فوق می تواند معادل یک سال سابقه کار حسابرسی مورد قبول قرار گیرد)
تبصره ۱:در مواردی که مدرک تحصیلی کارشناسی(لیسانس)متقاضی غیر مربوط باشد ،اما مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)یا دکتری مرتبط باشد ،سوابق کار مفید از تاریخ اخذ اولین مدرک تحصیلی مرتبط ملاک عمل خواهد بود.به هر حال پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر از کارشناسی(لیسانس)منوط به گذراندن حداقل ۱۸ واحد دروس حسابداری،حسابرسی ومدیریت مالی در طول دوره های تحصیلی یاد شده است.
تبصره۲:داوطلبانی که حداقل سه سال بصورت تمام وقت سابقه کار حسابرسی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس)در سازمان حسابرسی یا نزد موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دارا هستند و همچنین سایر داوطلبانی که تجارب مفید آنها در امور یاد شده در این بند حداقل به مدت۶ سال باشد ،به شرط دارا بودن سایر شرایط ،می توانند در آزمون شرکت نمایند و در صورت قبولی ،کمبود سابقه کار خود را تکمیل نمایند.
۲-گواهینامه (مشاور رسمی مالیاتی )جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
مرجع صدورگواهی پس از قبولی در آزمون :هئیت تشخیص صلاحیت جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران مستقر در وزارت امور اقتصادی ودارایی
عنوان رسمی دارنده گواهینامه : مشاور رسمی مالیاتی
امتیازات قانونی و وظایف مشاور رسمی مالیاتی :
۱ -تهیه و تنظیم برگه نمایندگی مشاوران رسمی مالیاتی و نیز نمونه های لوایح دفاعی و دادخواهی موردنیاز مؤدیان
برای ارایه به مراجع مالیاتی.
۲-تعامل و همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام خدمات مالیاتی
۳-بهبود و گسترش خدمات حرفه ای مشاوره مالیاتی
شرایط الزامی برای شرکت درآزمون و اخذ گواهینامه مشاور رسمی مالیاتی :
۱ -دارا بودن تابعیت ایرانی.
۲ -اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
۸ -حسن شهرت به رعایت موازین شرعی، اخلاقی، رفتاری و مالی.
۴ -دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در امور حقوقی، اقتصادی، بازرگانی، مالی و مالیاتی و سایر رشته
های مرتبط با موافقت هیئت تشخیص.
۵ -نداشتن رابطه استخدام رسمی یا غیررسمی دائم یا موقت با دستگاههای اجرایی موضوع ماده۵(قانون مدیریت
خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶)
۶ -داشتن حداقل ده سال سابقه اشتغال تمام وقت در یکی از امور مالیاتی، حسابرسی، حقوقی، مالی و محاسباتی و
تدریس امور مالیاتی، مالی محاسباتی و اقتصادی در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی.
۷ -قبولی در آزمون ویژه عضویت در جامعه
۸ -نداشتن محکومیت کیفری مؤثر
۳-گواهینامه (کارشناسی رسمی دادگستری) کانون کارشناسان رسمی دادگستری ومرکز امورمشاوران قوه قضائیه
مرجع صدور۱ : شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری
مرجع صدور۲ : مرکز امور مشاوران قوه قضائیه
عنوان رسمی دارنده گواهینامه : کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی
امتیازات قانونی دارنده پروانه فعالیت :
پس از اخذ پروانه کارشناسی رسمی دارای صلاحیت اظهارنظر کارشناسی در موضوع ارجاع شده از طرف مراجع قضایی و طرفین دعوا
شرایط شرکت درآزمون و اخذ پروانه فعالیت کارشناسی رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی :
متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری، بر طبق ماده ۱۵ قانون علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند.
۱-۳ -متدین به دین اسلام ، یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی
۲-۳ -داشتن تابعیت ایرانی
۳-۳ -نداشتن پیشینه کیفری
۴-۳ -عدم اعتیاد به مواد مخدر
۵-۳ -نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری درگروههای غیرقانونی، یا مخالف اسلام
۶-۳ -داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر،- نه معادل-، در رشته مورد تقاضا از یکی از دانشگاههای معتبر
داخلی اعم از دولتی یا غیردولتی، یا خارجی مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
۷-۳ -داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار تجربی در رشته حسابداری ،حسابرسی بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور در روز ثبت نام،
۸-۳-داشـتن حـداقل ۲۵سال سن.
۹-۳ داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی )برای آقایان
۱۰-۳داشتن سلامت جسمی الزامی که شخصاً بتواند امور کارشناسـی را بدون نیاز به کمک دیگران انجام دهد.
پذیرفته شدگان کارشناسی رسمی باید بمدت ۶ ماه نزد یکی از کارشناسان رسمی در رشته مـربوط که حـداقل ۵ سـال سـابقه کـارشنـاسی داشـته باشد یا بهر نحوی که هیأت موضوع ماده ۲ مصلحت بداند کارآموزی نماید. در رشته های جدید کارشناسی، شخص پذیرفته شده از کارآموزی معاف خواهد بود، مگر آن که هیأت مذکور در ماده ۲ ترتیب دیگری را مقرر نماید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد فاطمی |   1399/05/07 13:37:38   |
0     0
صورت سود و زیان
ترازنامه
صورت جریان وجه نقد
صورت سود و زیان جامع
یادداشت‌های همراه صورت های مالی، شامل خلاصه‌ای از خط ‌مشی‌های حسابداری
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضا زارعشاهی |   1399/05/07 22:39:04   |
0     0
صورتحساب جریان نقدی یکی از صورتهای مالی است که در آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی نحوه تحلیل آن را یاد می‌گیرید. همانطور که از نام آن پیدا است، این صورتحساب پول‌هایی که به حساب ریخته می‌شود یا از حساب خارج می‌شود را محاسبه می‌کند. صورتحساب جریان نقدی توانایی مالی شرکت در پرداخت بدهی‌های خود در یک مقطع زمانی را نشان می‌دهد. برخی از شرکت‌ها درآمدهای ادواری دارند و از طرف دیگر هزینه‌ها ثابت است که به همین خاطر باید برای پرداخت هزینه‌های ثابت خود چاره‌ای بیندیشند. تامین هزینه‌ها در سه ماهه اول سال برای مدیران کسب‌وکار و برای مدیریت منابع مالی مهم است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضا زارعشاهی |   1399/05/07 22:44:47   |
0     0
1 – تراز آزمایشی دو ستونی

ساده‌ترین شکل، تراز دو ستونی است که در آن مانده تمام حساب‌های دفتر کل در دو ستون بدهکار و بستانکار زیر هم ثبت می‌شوند. هرچند تراز ممکن است در سطوح مختلف حساب (گروه، کل، معین و تفصیل) تهیه شود. در نهایت باید جمع ستون مانده بدهکار و ستون مانده بستانکار در تراز برابر باشد یا اصطلاحاً تراز باشد.

در صورت برابری دو ستون می‌توان به این نتیجه رسید که کلیه اسناد حسابداری ما تراز بوده و بطور کامل در دفتر کل ثبت شده است.

باید توجه داشت در صورتی که تراز در سطح تفصیل تهیه شود ممکن است جمع نهایی دو ستون با هم برابر نباشد دلیل نابرابری به این دلیل است که تمام حساب‌ها سطح تفصیلی ندارند به همین دلیل حساب‌هایی که در سطح معین بسته شده‌اند در تراز تفصیلی درج نمی‌شوند.

2 – تراز آزمایشی چهارستونی

تراز آزمایشی چهار ستونی در چهار ستون تهیه می‌شود که دو ستون آن مانند تراز دو ستونی مانده حساب و دو ستون دیگر آن گردش حساب می‌باشد. از دو ستون بدهکار و بستانکار مانده در هر سطر فقط یکی پر می‌شود اما ستون‌های گردش هر دو همزمان می‌توانند مقدار داشته باشند.

در صورت ثبت صحیح اسناد و دفتر کل در تراز چهار ستونی، مانده دو ستون گردش با هم برابر است و مانده دو ستون مانده نیز با هم برابر می‌باشد.

تراز چهار ستونی به دلیل نشان دادن گردش حسابها در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی بیشتر می‌تواند کمک کند.

3 – تراز آزمایشی شش ستونی

در تراز شش ستونی دو ستون دیگر برای نشان دادن گردش حساب اضافه می‌شود و گردش حساب پیش از دوره و طی دوره در این تراز نمایش داده می‌شود به همین دلیل تراز آزمایشی شش ستونی بر خلاف تراز آزمایشی دو ستونی و چهار ستونی که تا یک تاریخ مشخص تهیه می شدند در یک بازه تاریخی تهیه می‌شود

بطور مثال اگر شما تراز آزمایشی شش ستونی را در بازه زمانی یکم مهر ماه تا سی ام مهر ماه تهیه کنید دو ستون اول گردش حساب از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۷/۱ دو ستون بعد گردش حساب از تاریخ ۷/۱ تا ۷/۳۰ می‌باشد. و دو ستون آخر نیز مانده حساب می‌باشد.

جمع دو ستون اول با دو ستون دوم در تراز آزمایشی شش ستونی برابر است با دو ستون اول تراز آزمایشی چهار ستونی.

4 – تراز آزمایشی هشت ستونی

در بعضی موارد مانده ابتدای دوره نیز در دو ستون مجزا نمایش داده می‌شود. این رقم در اصل همان مبالغ درج شده در تراز افتتاحیه می‌باشد. ترازی که به این شکل تهیه شود تراز هشت ستونی می‌باشد.

5 – تراز سلسله مراتبی

در این تراز سطوح پایین تر حساب‌ها نیز نمایش داده می‌شود؛ مثلا سطح کل در بالا و زیر آن سطح معین و اگر معین دارای تفصیلی باشد گردش تفصیلی آنها نیز نمایش داده می‌شود.

6 – تراز ده ستونی

در این تراز دو ستون جهت نمایش گردش کل به تراز هشت ستونی اضافه می شود یعنی جمع شش ستون اول تراز هشت ستونی در این ستون درج می‌شود.

7 – تراز هشت ستونی با گردش کل

این تراز مانند تراز ده ستونی از روی تراز شش ستونی تهیه می شود و دو ستون جمع کل که جمع چهار ستون اول تراز شش ستونی است به تراز شش ستونی اضافه می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدعلی حسنی پور |   1399/05/09 00:59:39   |
0     0
اطلاعات مالی پس از شناسایی و ثبت و طبقه بندی در قالب گزارش مالی در اختیار تصمیم گیرندگان مالی قرار می گیرد. تراز نامه و یا بیلان یکی از مهم ترین این گزارشهاست که وضعیت دارایی ها و بدهی ها و سرمایه یک واحد تجاری را در یک زمان مشخص نشان می دهد.صورت سود و زیان

یکی دیگر از گزارشهایی که اطلاعات مالی را در اختیار استفاده کنندگان از این اطلاعات قرار می دهد صورت سود و زیان است که چگونگی و نتیجه عملکرد مالی یک موسسه یا واحد تجاری را در طی یک دوره مالی مشخص نشان می دهد که نتیجه آن وجود سود یا زیان در عملکرد مالی موسسه در طی دوره مالی خاص است .صورت سود و زیان جهت مشخص نمودن سود یا زیان یک واحد تجاری تهیه می شود و شامل خلاصه ای از درآمد ها و هزینه های یک موسسه است که در صورت فزونی درآمد به هزینه سود و در صورت فزونی هزینه بر درآمد زیان حاصل می شود. منظور از عملکرد مالی ،فعالیتهایی است که به نوعی باعث تغییر در دارایی ،بدهی ها و سرمایه گردد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدعلی حسنی پور |   1399/05/09 01:06:26   |
0     0
همه‌ی شرکت‌های تجاری و سازمان‌های بزرگ خصوصی به صورت دوره‌ای صورت‌های مالی را تجزیه تحلیل و آماده می‌کنند . از مزایای آموزش صورتهای مالی این است که می‌توانیم وضعیت مالی هر شرکت را در یک دوره خاص ارزیابی کنیم . کار به کاربران کمک می‌کند اطلاعات مالی برای تجزیه و تحلیل و مقایسه سلامت یک شرکت با دیگر شرکت‌ها را بدست آورند. در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت اطلاعاتی مثل سودآوری، نقدینگی و بازده عملیاتی ارائه می‌شود.

در آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، سرمایه گذاران، مدیران و حسابداران با سه نوع صورتحساب مالی که تجزیه و تحلیل می‌شوند آشنا می‌گردند. این سه صورتحساب مالی ترازنامه، صورتحساب درآمد و صورتحساب جریان نقدی هستند. ترازنامه تصویر آنی از وضعیت مالی شرکت است. ترازنامه تمام دارایی‌ها و بدهی‌های یک شرکت را نشان می‌دهد. صورتحساب درآمد به کل سال نگاهی می‌اندازد. با درآمدها شروع می‌شود و سپس هزینه‌ها را از درآمد خالص کسر می‌کند. صورتحساب جریان نقدی نشان می‌دهد که پول نقد شرکت از کجا حاصل شده و با تقسیم جریان نقدی بر وجه نقد حاصل از عملیات‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی جواب بدست می‌آید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا فرمانی |   1399/05/09 14:18:09   |
0     0
تفاوت اصلی بین صورتحساب سود و زیان و ترازنامه در تطابق مربوط به زمان آن ها می باشد. ترازنامه وضعیت مالی یک شرکت را برای یک نقطه خاص در زمان خلاصه می کند. صورتحساب سود و زیان درآمدها و هزینه ها را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. طول مدت زمان تحت پوشش در صورتحساب سود و زیان ممکن است متفاوت باشد، اما فواصل معمول شامل سه ماه و اظهارانامه های سالیانه باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا فرمانی |   1399/05/09 14:19:48   |
0     0
صورتحساب جریان نقدی یکی از صورتهای مالی است که در آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی نحوه تحلیل آن را یاد می‌گیرید. همانطور که از نام آن پیدا است، این صورتحساب پول‌هایی که به حساب ریخته می‌شود یا از حساب خارج می‌شود را محاسبه می‌کند. صورتحساب جریان نقدی توانایی مالی شرکت در پرداخت بدهی‌های خود در یک مقطع زمانی را نشان می‌دهد. برخی از شرکت‌ها درآمدهای ادواری دارند و از طرف دیگر هزینه‌ها ثابت است که به همین خاطر باید برای پرداخت هزینه‌های ثابت خود چاره‌ای بیندیشند. تامین هزینه‌ها در سه ماهه اول سال برای مدیران کسب‌وکار و برای مدیریت منابع مالی مهم است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا فرمانی |   1399/05/09 14:20:57   |
0     0
تفاوت اصلی بین صورتحساب سود و زیان و ترازنامه در تطابق مربوط به زمان آن ها می باشد. ترازنامه وضعیت مالی یک شرکت را برای یک نقطه خاص در زمان خلاصه می کند. صورتحساب سود و زیان درآمدها و هزینه ها را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. طول مدت زمان تحت پوشش در صورتحساب سود و زیان ممکن است متفاوت باشد، اما فواصل معمول شامل سه ماه و اظهارانامه های سسسالیانه باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد عابدی شمس آبادی |   1399/05/10 13:44:33   |
0     0
مشارکت هر چه بیش‌تر افراد باصلاحیت؛ و تأمین خودکفایی در زمینه خدمات حسابداری و حسابرسی مورد نیاز جامعه گام بر می دارند. به عبارتی مأموریت اصلی این انجمن ها و مراجع حرفه ای فراهم کردن شرایط و فرصت‌هایی مناسب برای رشد و توسعه حرفه حسابداری و حسابداران است. در این بخش به اخبار وی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد عابدی شمس آبادی |   1399/05/10 13:45:40   |
0     0
ها و مراجع حرفه ای فراهم کردن شرایط و فرصت‌هایی مناسب برای رشد و توسعه حرفه حسابداری و حسابداران است. در این بخش به اخبار ویژه انجمن ها و مراجع حرفه ای حسابداری پرداخته م
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مسعود تاجیک |   1399/05/16 15:41:56   |
0     0
انجمن ها، مراجع و مدارک حرفه ای مالی و حسابداری و حسابرسی: مروری بر رخدادها و حواشی
مأموریت اصلی یک انجمن حسابداری و حسابرسی، اعتلا، گسترش و تأمین استقلال حرفه حسابداری و حسابرسی؛ فراهم کردن شرایط و فرصت های مناسب برای رشد و خودسازی معنوی حسابداران گردآوری و تجهیز امکانات؛ تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حرفه ای؛ اعتلای سطح آگاهی و تخصص حرفه ای؛ مشارکت هر چه بیش تر افراد باصلاحیت؛ و تأمین خودکفایی در زمینه خدمات حسابداری و حسابرسی مورد نیاز جامعه است. . بنابراین آگاهی و آگاهی بخشی در ارتباط با انجمن ها، مراجع و مدارک حرفه ای مالی و حسابداری و حسابرسی از ضروریات امروز است. در این راستا مروری بر اخرین رخدادهای خبری انجمن ها، مراجع و مدارک حرفه ای مالی و حسابداری و حسابرسی در بخش لحظه نگر حسابداری و حسابرسی ارائه شده است.

در این خبر ویژه با ارائه اخبار مرتبط با انجمن ها، مراجع و مدارک حرفه ای مالی و حسابداری و حسابرسی، به مروری بر انجمن ها، مراجع و مدارک حرفه ای مالی و حسابداری و حسابرسی منتشر شده در رسانه های معتبر کشور پرداخته می شود. با رصد کردن روزانه این صفحه، در جریان آخرین رخدادها و سیر موضوعات مرتبط قرار گرفته و با استفاده از فرصتهای بهینه در بازار و همچنین مدیریت تهدیدها و ریسک های احتمالی در این زمینه در جهت موفقیت مالی و شغلی خود گام بردارید. در قسمت عناوین مهم تا امروز, کلیه رویدادهای خبری مرتبط تا تاریخ روز ارائه شده و بخش های دیگر خبر, بیانگر مروری بر مهم ترین ها در ماههای قبل می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ندازارع شحنه |   1399/06/06 13:43:15   |
0     0
همراه با انتخاب دقیق و کارآمد حسابدار و سپس حسابرس می‌توان کمک کرد که به علم حسابداری پیشرفت داشته وکارامدی را در جامعه بالا ببریم.
تفاوت میان سود و زیان و ترازنامه در زمان آنها است که انجام فعالیت را دقیقا ثبت می کند....
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics