تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

شناسنامه اعتباری چیست؟

شناسنامه اعتباری، سابقه اعتباری شما را در چند سال گذشته نشان می دهد. این شناسنامه نشان می دهد شما چه تسهیلاتی را دریافت کرده اید و چگونه اقساط آن را پرداخت کر ده اید. بانک ها و موسسات اعتباری با بررسی شناسنامه اعتباری شما و سایر بررسی های خود، به شما تسهیلات می دهند. بنابراین شما می توانید با مشاهده شناسنامه اعتباری خود و مدیریت آن وضعیت اعتباریتان را بهبود داده و از شهرت اعتباری برخوردار شوید.

شناسنامه اعتباری، نشان می دهد که هر شخصی چه تسهیلاتی را از بانک ها و موسسات اعتباری دریافت کرده اند و چگونه نسبت به پرداخت اقساط آن اقدام نموده است. اگر شخص اقساط خودش را به موقع پرداخت کرده باشد شناسنامه اعتباری او مثبت و اگر در پرداخت اقساط تاخیر داشته باشد شناسنامه اعتباری او دارای سابقه اعتباری منفی خواهد بود. بنابراین شخص می تواند با پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی اش باعث اصلاح شناسنامه اعتباری و ایجاد «شهرت اعتباری» برای خودش بشود.
 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

در حقیقت، شناسنامه اعتباری شخص، معرفی نامه ای است که کارنامه و عملکرد اعتباری شخص را در زمینه پایبندی او به ایفای تعهدات نشان می دهد. از این رو وقتی این شخص برای دریافت تسهیلات به شعبه بانک مراجعه کند، متصدی شعبه با دریافت و ارزیابی شناسنامه اعتباری او متوجه خواهد شد این شخص تا چه میزان به تعهداتش پایبند بوده است. به عنوان مثال آیا این شخص اقساط تسهیلات قبلی خود را سر موعد تعیین شده پرداخت نموده یا این که آن را دیر پرداخت می کرده است.
 
مزایای شناسنامه اعتباری
شناسنامه اعتباری، میزان پایبندی شما در ایفای تعهداتان را برای استفاده کنندگان از شناسنامه منعکس نموده و به عنوان عاملی مهم در پرداخت تسهیلات به شما مورد توجه قرار می گیرد. به این معنی که شما با مدیریت پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی تان می توانید زمینه کسب شهرت اعتباری را برای خود فراهم کنید.
 
این موضوع از دونظر دارای اهمیت است: یکی اینکه هرچه شما از شهرت اعتباری بالاتری برخوردار باشید راحت تر و سریع تر می توانید در مواقع لزوم تسهیلات دریافت کنید. از سوی دیگر بانک ها و موسسات اعتباری نیز با اطمینان بیش تر تسهیلات را به شما پرداخت خواهند نمود. وقتی بانک ها چند مشتری را به صورت همزمان مورد ارزیابی قرار می دهند، آن شخص که از شناسنامه اعتباری مناسب تری برخوردار باشد، شانس بیشتری برای دریافت تسهیلات خواهد داشت. بنابراین مثبت نگهداشتن شناسنامه اعتباری اهمیت بالایی دارد.
 
برخورداری از یک شناسنامه اعتباری مثبت از ارزش فراوانی برخوردار است. در کشورهای دیگر افراد برای انجام هرگونه معاملات اعتباری مثل خریدهای نسیه، اجاره واحد مسکونی، خرید اقساطی بیمه نامه، دریافت وام های خرد از صندوق ها و موسسات مالی خرد، انعقاد قراردادهای لیزینگ، تکمیل پرونده استخدام و از این قبیل، شناسنامه اعتباری خود را از سامانه اعتبارسنجی دریافت و به طرف دیگر ارائه می نمایند.
 
چه بخش هایی در شناسنامه اعتباری وجود دارد؟
شناسنامه اعتباری دارای چهاربخش کلی است:
اطلاعات هویتی: شامل کدملی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، جنسیت، تاریخ تولد، محل تولد، وضعیت تاهل، شماره تماس، نشانی.
سابقه اعتباری: سابقه اعتباری، بخش اصلی شناسنامه اعتباری را تشکیل می دهد. این بخش حاوی اطلاعات تسهیلات دریافتی، نحوه بازپرداخت اقساط آن و سایر سوابق مثبت و منفی در عمل به تعهدات مستقیم و غیرمستقیم است.
آمار استعلام: نشان می دهد که شما به چه میزان در معرض استعلام از سامانه اعتبارسنجی قرار داشته اید.
اطلاعات تعهدات عمومی: این بخش حاوی اطلاعات در زمینه سوابق منفی نزد سازمان های دیگر از جمله چک برگشتی، بدهی به مالیات و بدهی به گمرک می باشد.
 
هر شخص دارای یک رتبه و نمره اعتباری در سامانه می باشد که با استفاده از اطلاعات موجود در شناسنامه اعتباری و به صورت سیستمی تولید می گردد.
 
چطور می توانید شناسنامه اعتباری خود را مشاهده نمایید؟
زمانی که برای دریافت تسهیلات به شعبه بانک یا موسسه اعتباری عضو سامانه مراجعه می کنید، با پر کردن فرم تقاضای تسهیلات و رضایت نامه دریافت گزارش، متصدی شعبه، شناسنامه اعتباری شما را از سامانه اعتبارسنجی دریافت خواهد کرد. در این هنگام شما می توانید با مشاهده شناسنامه اعتباری خود از اطلاعات موجود در شناسنامه مطلع شوید.
 
چطور سابقه اعتباری خود را بهبود دهیم؟
برای دستیابی به این مهم توصیه می شود موارد زیر را مدنظر قرار دهید:
1- شناسنامه اعتباری هر شخص بیان کننده وضعیت اعتباری وی تلقی شده و ملاک ارزیابی متقاضیان تسهیلات در کشور می باشد. لذا بکوشید تا شناسنامه اعتباری خود را مثبت و بدون سابقه منفی نگهدارید.
2- اقساط تسهیلات اعتباری دریافتی خود را به موقع پرداخت نمایید و در صورتی که در مواقعی برخی از اقساط را به موقع بازپرداخت ننموده اید به نوعی برنامه ریزی کنید تا اقساط آتی تسهیلات موجود را به موقع و بدون تاخیر واریز گردد. رعایت در پرداخت به موقع و مستمر اقساط موجب وضعیت شناسنامه اعتباری شما خواهد شد.
3- در پذیرش ضمانت تسهیلات دیگر نهایت دقت به عمل آید چرا که در هر گونه تاخیر در بازپرداخت تسهیلات از سوی شخصی که شما ضامن وی شده اید موجب خواهد شد تا شناسنامه اعتباری شما کاهش یابد.
4- اگر تسهیلاتی را دریافت نموده اید و مدت زیادی است که اقساط آن را پرداخت ننموده اید، با مراجعه به بانک خود و ضمن تسویه اقساط معوق و ادامه روند منظم خود در پرداخت اقساط موجب بهبود شناسنامه اعتباری تان شوید.
5- به صورت دوره ای (حداقل سالی یکبار) شناسنامه اعتباری خود را از بانک ها و موسسات اعتباری عضو سامانه دریافت و اطلاعات آن را مورد بررسی قرار دهید.
6- در صورتی که در اطلاعات موجود در شناسنامه اعتباری خود موارد مغایرت وجود داشت، با اعلام موضوع به شعبه بانک آن را مورد بررسی قرار دهید.
7- در پایبندی و ایفای بموقع به تعهدات خود از جمله چک های برگشتی، بدهی های مالیاتی و سایر بدهی های خود کمال دقت را داشته باشند.
 
چه کارهایی شناسنامه اعتباری شما را مخدوش می کند؟
1- عدم دقت و تاخیر در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی
2- سوابق منفی در ایفای تعهدات به بخش های مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک و ایجاد چک های برگشتی
3- مراجعات متعدد و درخواست های زیاد از شعب مختلف بانک ها برای دریافت تسهیلات اعتباری
4- دریافت تسهیلات اعتباری با اقساط زیاد خارج از توان مالی خود
 
چطور می توان نسبت به اصلاح موارد مغایرت احتمالی اقدام نمود؟
ممکن است هنگام مشاهده شناسنامه اعتباری خود با مواردی مواجه شوید که با اطلاعات ذهنی شما مغایر باشد. برای بررسی موارد مغایرت، می توانید موضوع را از طریق متصدی بانک پیگیری نمایید.
فرایند کار به این صورت است که متصدی بانک موضوع مغایرت را از طریق راهبر سامانه بررسی می نماید. در صورتی که مشخص شود که اطلاعات نادرست بوده است نسبت به اصلاح اطلاعات شناسنامه اقدام خواهد شد.
 
چه اطلاعاتی در شناسنامه اعتباری وجود دارد؟
اطلاعاتی که در شناسنامه اعتباری وجود دارد بدون توجه به نوع گزارش، مشتمل بر موارد زیر می باشد:
1- ترسیم کامل وضعیت اطلاعات هویتی مشتری در بانک های مختلف بر مبنای تاریخ به روز رسانی اطلاعات در هر بانک
2- تشریح کامل روند بازپرداخت کلیه تسهیلات دریافتی توسط مشتری در کل نظام بانکی کشور به تفکیک هر قرارداد
3- ترسیم وضعیت تعهدات آتی مشتری.
4- ترسیم وضعیت تعهدات سررسید گذشته و معوق مشتری.
5- ترسیم وضعیت تعهدات غیر مستقیم مشتری.
6- فراهم نمودن امکان اخذ گزارش کامل وضعیت اعتباری ضامن های قراردادهای مختلف مشتری.
7- ارائه گزارش به روز آمار مراجعات مشتری به بانک های مختلف تحت عنوان گزارش آمار استعلام.
8- ارائه گزارش تفصیلی در خصوص تغییرات اطلاعات مهم مرتبط با مشتری مانند تغییرات اطلاعات آدرس مشتری در بانک های مختلف، تغییرات مربوط به اطلاعات هویتی، تغییرات مربوط به انواع وضعیت های منفی مشتری و...
9- متصل بودن کلیه موارد فوق الذکر به یک شناسه منحصر به فرد ملی. فراهم بودن امکان اخذ استعلام و دریافت گزارش اعتباری در خصوص کلیه ذینفعان یک درخواست اعتباری (به عنوان مثال استعلام در خصوص وضعیت اعتباری سهامداران، مدیران و ....).
10- فراهم بودن امکان اتصال سامانه به سایر بانک های اطلاعاتی موجود در کشور جهت درج سوابق منفی هویتی مشتری
11- در حال حاضر علاوه بر اطلاعات تسهیلاتی بانک ها، اطلاعات مرتبط با ضمانت نامه ها، چک های برگشتی، بدهکاران مالیاتی، بدهکاران ماده 14 گمرک نیز دریافت شده و در سامانه بارگذاری شده است.
منبع خبر: تولید محتوای حَسمان
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

ادمین سواد مالی . |   1399/01/01 12:23:26   |
1     0
شناسنامه اعتباری یا کارنامه اعتباری سوابق گذشته شخص را از لحاظ مالی مورد بررسی قرار می دهد. اینکه شخص چه میزان دارایی، درآمدو بدهی دارد در تصمیم گیری بسیاری ازموسسات جهت دادن وام و تسهیلات اعتباری به شخص مورد بررسی و اعتبار سنجی قرار می گیرد.

- تا کنون تسهیلات مالی از بانک یا موسسه ای دریافت نموده اید؟
- جهت اعتبار سنجی شما بانک ها و موسسات چه کار یا اقدامی انجام داده اند؟
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Mona |   1399/03/03 17:09:08   |
شناسنامه اعتباری، سابقه اعتباری شما را در چند سال گذشته نشان می دهد. این شناسنامه نشان می دهد شما چه تسهیلاتی را دریافت کرده اید و چگونه اقساط آن را پرداخت کر ده اید.
زهرا افتخاری |   1399/03/05 18:16:49   |
بله
میزان دارایی ها ،گردش حساب بانکی،استعلام چک برگشتی،استعلام میزان درامد، تسهیلات قبلی ،تسهیلات تسویه نشده مورد بررسی قرار گرفت .
مسعود زارع بیدکی |   1399/03/07 11:07:44   |
شناسنامه اعتباری شخص، معرفی نامه ای است که کارنامه و عملکرد اعتباری شخص را در زمینه پایبندی او به ایفای تعهدات نشان می دهد. از این رو وقتی این شخص برای دریافت تسهیلات به شعبه بانک مراجعه کند، متصدی شعبه با دریافت و ارزیابی شناسنامه اعتباری او متوجه خواهد شد این شخص تا چه میزان به تعهداتش پایبند بوده است.برای اعتبار سنجی بررسی حسابها - استعلام چک برگشتی یا اقساط عقب افتاده - بررسی فیش حقوقی و ..تاییدیه های بانکی
فرزانه جنتی |   1399/03/10 16:17:11   |
بله
فیش حقوقی. ومیزان درامد. تسهیلات گذشته. استعلام چک. گردش حساب ها

شناسنامه اعتباری شخص، معرفی نامه ای است که کارنامه و عملکرد اعتباری شخص را در زمینه پایبندی او به ایفای تعهدات نشان می دهد. از این رو وقتی این شخص برای دریافت تسهیلات به شعبه بانک مراجعه کند، متصدی شعبه با دریافت و ارزیابی شناسنامه اعتباری او متوجه خواهد شد این شخص تا چه میزان به تعهداتش پایبند بوده است
مرتضی ندافی |   1399/03/21 15:57:40   |
برای گرفتن وام از بانک حساب شخص اعتبار سنجی میشود
شناسنامه اعتباری ، وام های دریافتی و نحوه پرداخت های شمارا نشان می دهد
که بانک ها بعد از اعتبار سنجی به شما وام میدهند
الناز بهروزی |   1399/04/12 20:34:01   |
بانک جهت اعتبار سنجی هر فرد توانایی بازپرداخت شخص ، درآمد ، وام های دریافتی ، بدهی ها و قدرت مالی شخص را در نظر میگیرد
مهدی رضایی بیداخویدی |   1399/04/17 22:48:38   |
بله تقریبا تمام افراد جامعه از تسهیلات بانکی استفاده میکنند
نوع شغل و فعالیت
بررسی شناسنامه اعتباری
مقدار درآمد ماهانه
محدثه دهقان طزرجانی |   1399/04/20 02:24:36   |
در حال حاضر یکی از ضعف های موجود در ارزیابی صحیح مشتریان بانکی فقدان یک مکانیزم اعتبارسنجی آن هم بنا به دلایل متعدد است. شناسایی شاخص های مالی و غیرمالی و استفاده از مدل های آماری برای شناسایی متغیرهای مورد نیاز و مدلسازی فرآیند، یا در همه بانک ها انجام نشده یا با ضعف هایی مواجه است.
مدل اعتبارسنجی بهینه مدلی است که قادر باشد هم تمایل و هم توان مشتریان را در عمل به تعهداتشان ارزیابی کند. ارزیابی تمایل با بررسی رفتار اعتباری مشتری در گذشته و ارزیابی توانایی وی بر پایه شاخص های مالی و سایر شاخص های کمی و کیفی استوار است.
نیم نگاهی به ادبیات اعتبارسنجی نشان می دهد که هرچند رویکردها و مدل های متفاوتی برای اعتبارسنجی در نظر گرفته می شود(5c، 6p و LAAP و ...) ولیکن محور مشترک ابعاد اعتبارسنجی را می توان به شرح ذیل برشمرد:
1- شخصیت
2- وثیقه
3- سرمایه
4- شرایط
5- ظرفیت وقدرت
6- چشم انداز
7- رفتار اعتباری
8- وضعیت درآمدها و دارایی ها
9- و ...
اخیرا در کشور ما سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه بندی ایران راه اندازی و در شبکه بانکی مستقر شده و مکررا بانک مرکزی طی بخشنامه های مختلف بانک ها را مکلف به استفاده از گزارش های این سامانه کرده است. کاربران این سامانه مطلع اند که این سامانه چهار نوع گزارش که موید رفتار اعتباری است، تولید می کند و گزارش های با سطح بالاتر محتوای اطلاعات گزارش های با سطح پایین هستند که در بالاترین سطح مبین رفتار اعتباری فرد در گذشته بوده و بر اساس آن به فرد، رتبه و امتیاز اعتباری تخصیص داده می شود. رتبه و امتیازی که تنها براساس یک معیار (رفتار اعتباری فرد در گذشته) تخصیص داده می شود. بدیهی است بانک ها در کنار استفاده از درجات اعتباری شرکت مشاوره رتبه بندی ایران، لازم است تا سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی ویژه خودشان را هم ایجاد یا حفظ کنند و با مدنظر قراردادن رتبه های اعتباری داخلی و خارجی به مدیریت کارآتر منابع خود بپردازند. شاید برای بانک هایی که خود از مدل اعتبارسنجی داخلی استفاده می کنند، نتایج حاصل از گزارش های این سامانه به عنوان یک ورودی در مدل اعتبارسنجی داخلی بانک ها و در کنار سایر متغیرها معنادار شود، اما برای سایر بانک هایی که فاقد هرگونه الگوی اعتبارسنجی هستند گزارش های ماخوذه از سامانه که صرفا تمایل فرد را ارزیابی می کند نمی توانند به طور کامل کمک دهنده تصمیم گیری های اعتباری باشد. سوالی که مطرح می شود این است که انواع و اقسام گزارش های تعریف شده در سیستم به چه معناست و چه کاربردی دارد؟ آیا شاخص های موجود در گزارش ها منطبق با کشور ماست؟ تفسیر یک گزارش کامل از سامانه مزبور به چه شکل است؟ اهمیت این سوال بیشتر از آن برای آشکار می شود که بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود، کلیه بانک ها و موسسات مالی را ملزم ساخته که ضمن انعقاد قرارداد عضویت بانک ها در این سامانه بابت کلیه تسهیلات خود، اقدام به اخذ گزارش از سامانه مزبور کرده و بابت هر گزارش نیز هزینه بالایی بپردازند که تا این لحظه نیز مشخص نشده که پرداخت این هزینه بر عهده چه کسی است؟ بانک یا متقاضی تسهیلات؟ هزینه ای که در حد هزینه یک گزارش اعتبارسنجی استاندارد در دنیاست. فارغ از آنکه در سایر کشورهای دنیا گزارش اعتبارسنجی افراد مشتمل بر تمامی اطلاعات وی، رفتار اعتباری و به نوعی آلبومی از رفتار گذشته فرد در تمامی سازمان ها، نهادها، مراجع از جمله مراجع قضایی، ثبت احوال، اسناد، راهنمایی و رانندگی، نظام بانکی، مراکز اجتماعی، مراکز اقتصادی، سیاسی و ... است.بدیهی است پرداخت چنین هزینه ای بابت چنین گزارشی گزاف نمی باشد. این در حالی است برای این سامانه فعلی عملاگزارش های آن به طور کامل بازگوی رفتار اعتباری مشتری نیست هم هزینه بالایی پرداخت می شود. ضمن آنکه برای سامانه این شرکت علاوه بر موارد فوق محدودیت های ذیل نیز متصور است:
1- گسست اطلاعاتی که به دلیل عدم وجود سیستم جامع و یکپارچه کربنکینگ بانک ها در ارائه اطلاعات به شرکت ایجاد شده است.
2- عدم تطابق این الگو با وضع موجود. الگوهای اعتباری جوامع مختلف با توجه به فرهنگ های آنها متفاوت است؛ به طور مثال الگوی اعتباری ایتالیا با ایران تفاوت دارد؛ بنابراین لازم است الگوی فعلی منطبق بر ساختار اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بانکی کشور باشد.
3- نبود اطلاعات و شاخص های مربوط به صنایع مختلف؛ در اعتبارسنجی داشتن اطلاعات مختلف مثل صنایع نیز ضروری است؛ به عنوان مثال اگر قرارباشد به یک صنعت وام تعلق گیرد، باید مشخص شود وضعیت آن رو به رشد است یا خیر.
4- محدودیت اطلاعات مشتریان شبکه بانکی از یک مقطع زمانی خاص
5- عدم پیوستن تمامی نهادهای مالی به این ساختار؛ به این معنی که با وجود حدود سه سال از آغاز فعالیت این سامانه هنوز برخی نهادهای مالی تمایلی به استفاده از خدمات این سامانه ندارند.
6- فقدان گزارش عملکرد رفتاری مشتریان در سایر مراجع قانونی
7- وجود مغایرت در اطلاعات درخواستی و اطلاعات خروجی سامانه؛ موارد متعددی از عدم انطباق کد ملی وارد شده با اطلاعات موجود در گزارش های خروجی، مغایرت در مندرجات هویتی، تسهیلاتی و رفتار اعتباری متقاضی که در گزارش ها مشاهده شده است؛ خود عملکرد یک سامانه آنهم سامانه ای تحت عنوان «سامانه ملی اعتبارسنجی» را مورد نقد قرار می دهد.
8- و ....
که موجب شده است در عمل گزارش های موجود نتواند به طور کامل گویای رفتار اعتباری یک فرد و نیز ملاک تصمیم گیری واقع شود. در حالی که هزینه هر گزارش معادل هزینه استاندارد آن در دنیا است!
ماحصل تفسیر اطلاعات این گزارش ها حاکی از آن است که مشتری در گذشته خوب عمل کرده است یا نه - بگذریم از عمده اشتباهات سیستمی که ممکن است برای مشتری بنا به دلایل متعدد رخ دهد و وی محکوم به داشتن سابقه منفی شود. (به عنوان مثال فرد اقساط وام را پرداخت کرده ولی در سیستم ثبت نشده است. (مصداق آن در گزارش بدهکاران کلان که چند سال گذشته منتشر شد و به اشتباه فردی را در حالی که فاقد هر گونه بدهی بود، به عنوان بزرگ ترین بدهکار بانکی معرفی کرده بود، می توان دید)- اینکه سابقه عملکرد مشتری به چه شکل بوده است، تا چه حد می تواند ما را به هدف اعتبارسنجی نزدیک کند؟ و اصولاچند درصد از وزن نمره و درجه اعتباری که نتیجه این گزارش است، به بحث سابقه عملکرد و رفتار مشتری مرتبط می شود؟ آیا وزن شاخصه هایی چون «توانمندی »، «ظرفیت مالی»، «وثیقه»، «دارایی ها»، «درآمدها»، «نسبت های مالی »، «تحلیل بازار و صنعت»، «وضعیت شرکت»، «سوابق تخصصی مدیران»، «اهلیت» کمتر از سابقه عملکرد اعتباری مشتری است؟
بنابراین بهتر است که به جای عملکرد دستوری بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، مسائلی از این دست که عموما در بانک های دنیا تحت عنوان «best practices» یاد می شود، یعنی بهترین رویه ها و تجربه ای که در این زمینه کسب شده است، در تعامل موثر با بانک ها و نهادهای مالی شکل گرفته و ایجاد شود نه به صورت دستوری و انحصاری آن هم توسط شرکت یا شرکت هایی که عموما نرم افزارهای خارجی را خریداری کرده و به صورت غیربومی در سطح نظام بانکی کشور به کار می گیرند. این مساله، خود ریسک عملیاتی بسیار بالایی را برای کلیه نظام بانکی فراهم خواهد ساخت.
و آخر اینکه:

وظیفه سامانه چیست؟!
سامانه اعتبارسنجی تا به حال تا چه میزان برای نظام بانکی موثر واقع شده است و نقاط ضعف آن کجاست؟ بانک های کشور سالانه حدود 7 میلیون فقره تسهیلات به مشتریانشان پرداخت می کنند آیا حدود 19000 شعبه بانک ها که طبق اظهارات مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری ایران به سامانه مجهزند، از سامانه اعتبارسنجی به خوبی استفاده می کنند؟ یا استفاده و استعلام بانک ها از سامانه اعتبارسنجی به صورت نمادین است؟! آیا واقعا بانک ها پس از استعلام از سامانه اعتبارسنجی چنانچه مشتریان فاقد شرایط باشد، به آنها تسهیلات نمی دهند؟! تصمیم گیرندگان اعتباری تا چه میزان نتیجه این استعلام ها را در روند اعطای تسهیلات موثر می دانند؟!
شواهد عینی نشان می دهد اگر بانک ها روزانه 12 هزار مورد از سامانه اعتبارسنجی استعلام می گیرند پس دلیل روند افزایش معوقات بانکی چیست؟ سوءاستفاده های اخیر چند هزار میلیاردی در حوزه شبکه بانکی و بیمه ای کشور چگونه صورت گرفته است؟! آیا تاکنون اثربخشی این سیستم مورد ارزیابی واقع شده است؟ آیا روند به کارگیری این سامانه ماحصل تاثیر مثبت آن در فرآیند اعطای تسهیلات است یا بانک ها صرفا بنا به الزام بانک مرکزی به عنوان یک مقام ناظر مکلف به استفاده از آن هستند؟ آیا گزارش های اخذ شده توسط این سامانه عملابه تصمیم گیری های اعتباری بانک ها کمک می کند؟ آیا بانک مرکزی به عنوان یک مقام ناظر تاکنون نسبت به ارزیابی عملکرد این سامانه پرداخته و نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی و راهکارهایی اجرایی لحاظ کرده است؟ تاکنون که به صورت رسمی بیش از سه سال از آغاز به کار این سامانه می گذرد چند درصد از مطالبات بانک ها کاهش یافته است؟
اگر بنا باشد روزانه تعداد بسیار زیادی گزارش از این سامانه اخذ و صرفا در پرونده مشتریان ثبت و بابت آن هزینه زیادی پرداخت شود این موضوع نه تنها به مقوله پراهمیت اعتبارسنجی جایگاه ارزشی نمی دهد، بلکه خود موجب ایجاد ریسک اعتباری می گردد. بنابراین به نظر می رسد تنها پاسخ این سوال توجه نکردن بانک ها به نتیجه استعلام ها از سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانکی است. پاسخ به این سوالات می تواند ابعاد این ماجرا را روشن کند
زهرا غنی زاده زارچ |   1399/04/22 11:08:14   |
بله. آن ها شناسنامه اعتباری را که حاوی اطلاعات زیر هستند را بررسی می کنند: اطلاعات هویتی، سابقه اعتباری، آمار استعلام، اطلاعات تعهدات عمومی. داشتن شهرت اعتباری و مثبت نگه داشتن شناسنامه اعتباری اهمیت بالایی دارد.
اطلاعات تسهیلات بانکی مانند ضمانت نامه ها، چک های برگشتی، بدهکاران مالیاتیو بدهکاران ماده۱۴ گمرک اهمیت دارد.
محمدصالح شکیبا |   1399/04/26 15:35:41   |
بانک جهت اعتبار سنجی هر فرد توانایی بازپرداخت شخص ، درآمد ، وام های دریافتی ، بدهی ها و قدرت مالی شخص را در نظر میگیرد
حسین فتوحی اردکانی |   1399/04/26 19:00:37   |
بله میزان دارایی ها ،گردش حساب بانکی،استعلام چک برگشتی،استعلام میزان درامد، تسهیلات قبلی ،تسهیلات تسویه نشده مورد بررسی قرار میگیرد.
مهدی کاظمی |   1399/04/28 10:22:14   |
بله
درسایت اطلاعا تکمیل نموده مثلا فیش حقوقی ارسال نمودم
پوریا گراشی |   1399/04/28 13:06:28   |
شناسنامه اعتباری، سابقه اعتباری شما را در چند سال گذشته نشان می دهد. این شناسنامه نشان می دهد شما چه تسهیلاتی را دریافت کرده اید و چگونه اقساط آن را پرداخت کر ده اید
سیدسعید حسینی منش |   1399/04/28 18:02:00   |
خیر
عدم بازپرداخت و بی‌تعهدی مشتریان نسبت به بدهی‌های بانکی و عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های بانک‌هاست که شاید باعث سخت شدن شرایط پرداخت تسهیلات نیز شده است. با توجه به همین معضل بزرگ، نیاز به اعتبارسنجی متقاضی تسهیلات بیش‌ازپیش اهمیت پیداکرده تا ریسک بانک‌ها و مؤسسات مالی برای پرداخت تسهیلات کمتر شود. در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بانک رسالت، سامانه مرآت نقش اعتبارسنجی و دادن رتبه اعتباری به متقاضیان حقیقی تسهیلات را بر عهده دارد و ظرفیت بدهی آن‌ها را مشخص می‌کند.
علیرضا آزاد |   1399/04/28 19:21:27   |
بله
بررسی معرف،مدارک شناسایی،عدم وجود چک برگشتی،گردش حساب،میزان درآمد،میزان ضمانت و...
مرجان السادات خداپرست |   1399/04/30 12:50:50   |
بله
استعلام حساب خود و ضامنین،اینکه فرد قسط معوق نداشته باشد
کارکرد حساب را میسنجند.اینکه توان بازپرداخت اقساط را دارد
یا نه .ضامن معتبر
صادق زاده ربیعی |   1399/04/30 14:13:26   |
شناسنامه اعتباری، سابقه اعتباری شما را در چند سال گذشته نشان می دهد. این شناسنامه نشان می دهد شما چه تسهیلاتی را دریافت کرده اید و چگونه اقساط آن را پرداخت کر ده اید.
مهدیه السادات موسوی |   1399/04/31 16:46:46   |
بانک جهت اعتبار سنجی هر فرد توانایی بازپرداخت شخص ، درآمد ، وام های دریافتی ، بدهی ها و قدرت مالی شخص را در نظر میگیرد
وحید احمد باریکزهی |   1399/04/31 17:18:43   |
بله. آن ها شناسنامه اعتباری را که حاوی اطلاعات زیر هستند را بررسی می کنند: اطلاعات هویتی، سابقه اعتباری، آمار استعلام، اطلاعات تعهدات عمومی. داشتن شهرت اعتباری و مثبت نگه داشتن شناسنامه اعتباری اهمیت بالایی دارد.
مرجان عباسی نسب |   1399/04/31 21:54:12   |
بله - و در اعتبار سنجی اگر وامی قبلا دریافت شده و اگر قسطی معوق باشد مشخص میشود - و همچنین در صورت داشتن دسته چک اگر چک برگشتی نیز داشته بتشی در این استعلام مشخص می شود
محمد پوراکبری |   1399/05/02 17:02:27   |
خیر .
میزان دارایی فرد ، سابقه و گردش مالی حساب فرد ، استعلام چک ها ، استعلام تسهیلات ک در گذشته دریافت شده در صورت بودن و ...
مریم دهقان بنادکی |   1399/05/03 18:21:43   |
بله..در زمانه الان خیلی ها مجبور به گرفتن وام میشوند..
جهت اعتبار سنجی هر فرد توانایی بازپرداخت شخص ، درآمد ، وام های دریافتی ، بدهی ها و قدرت مالی شخص را در نظر میگیرد
مهدیه گلشائیان |   1399/05/04 00:47:28   |
خیر
محمد حسین بخت جو |   1399/05/04 23:48:02   |
خیر
شناسنامه اعتباری شخص، معرفی نامه ای است که کارنامه و عملکرد اعتباری شخص را در زمینه پایبندی او به ایفای تعهدات نشان می دهد
سعید دامگی علی آباد |   1399/05/10 10:55:31   |
خیر . میزان دارایی فرد ، سابقه و گردش مالی حساب فرد ، استعلام چک ها ، استعلام تسهیلات ک در گذشته دریافت شده در صورت بودن و ...
محمد رحیمی |   1399/05/11 20:26:30   |
بله
هیچ اقدامی جز ضامن
محمد مهدی کمالی |   1399/06/06 12:27:27   |
بله
فیش حقوقی. ومیزان درامد. تسهیلات گذشته. استعلام چک. گردش حساب ها
شناسنامه اعتباری شخص، معرفی نامه ای است که کارنامه و عملکرد اعتباری شخص را در زمینه پایبندی او به ایفای تعهدات نشان می دهد.
مبینا دشتی |   1399/06/06 12:28:19   |
بله
استعلام حساب خود و ضامنین،اینکه فرد قسط معوق نداشته باشدکارکرد حساب را میسنجند.اینکه توان بازپرداخت اقساط را دارد
شاوردی |   1399/02/21 08:20:16   |
0     0
من هم چندین بار تسهیلات مالی دریافت نموده ام . که برای گرفتن این تسهیلات راه های زیادی رفته ام.برای اعتبار سنجی بررسی حسابها - استعلام چک برگشتی یا اقساط عقب افتاده - بررسی فیش حقوقی و ...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
تشکری |   1399/02/27 16:19:19   |
0     0
به نظرم شناسنامه اعتباری هر شخص بیانگر وضعیت و اهلیت اعتباری وی در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی و ایفای تعهدات وی است.
بنابر اعلام رتبه‌بندی اعتباری ایران، شناسنامه اعتباری، گزارشی است که حاوی اطلاعات هویتی و اعتباری شخص بوده و توسط سامانه ملی اعتبارسنجی صادر می‌شودقطعاً تاکنون شنیده‌اید که فلان شخص دارای اعتبار زیادی است و دریافت چک از وی مطمئن است و یا می‌توان به وی پول قرض داد.در دنیا راهکاری مدرن برای شناخت اعتبار افراد وجود دارد که از آن به اعتبارسنجی یاد می‌شود. اساس کار اعتبارسنجی، ثبت اطلاعات اعتباری افراد در شناسنامه اعتباری هر شخص است.شناسنامه اعتباری، گزارشی است که حاوی اطلاعات هویتی و اعتباری شخص بوده و توسط سامانه ملی اعتبارسنجی صادر می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
zahra azodi |   1399/02/29 13:24:56   |
0     0
شناسنامه اعتباری هر شخص بیانگر وضعیت و اهلیت اعتباری وی در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی و ایفای تعهدات وی است. بنابر اعلام رتبه‌بندی اعتباری ایران، شناسنامه اعتباری، گزارشی است که حاوی اطلاعات هویتی و اعتباری شخص بوده و توسط سامانه ملی اعتبارسنجی صادر می‌شود. مناسب بودن وضعیت شخص در گزارش اعتباری‌اش بیانگر این موضوع است که با توجه به سابقه خوب وی درگذشته به‌احتمال فراوان به تعهدات آتی خود در زمینه‌های مختلف عمل خواهد کرد. این گزارش در واقع نشان‌دهنده اعتبار و مسئولیت‌پذیری افراد در روزگار مدرنی است که کسب شناخت صحیح از افراد، کار دشواری است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دهقان |   1399/02/29 23:22:56   |
0     0
خیر
با استفاده از استعلام بانکی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محبوبه سرخیان |   1399/03/02 16:29:16   |
0     0
شناسنامه اعتباری، نشان می دهد که هر شخصی چه تسهیلاتی را از بانک ها و موسسات اعتباری دریافت کرده اند و چگونه نسبت به پرداخت اقساط آن اقدام نموده است. اگر شخص اقساط خودش را به موقع پرداخت کرده باشد شناسنامه اعتباری او مثبت و اگر در پرداخت اقساط تاخیر داشته باشد شناسنامه اعتباری او دارای سابقه اعتباری منفی خواهد بود. بنابراین شخص می تواند با پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی اش باعث اصلاح شناسنامه اعتباری و ایجاد «شهرت اعتباری» برای خودش بشود.
در حقیقت، شناسنامه اعتباری شخص، معرفی نامه ای است که کارنامه و عملکرد اعتباری شخص را در زمینه پایبندی او به ایفای تعهدات نشان می دهد. از این رو وقتی این شخص برای دریافت تسهیلات به شعبه بانک مراجعه کند، متصدی شعبه با دریافت و ارزیابی شناسنامه اعتباری او متوجه خواهد شد این شخص تا چه میزان به تعهداتش پایبند بوده است.
فقط استعلام بانکی ....
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد پری زاد |   1399/03/02 19:06:42   |
0     0
اعتبار سنجی مشتری یک فعالیت همه جانبه می باشد. از جمله اقدامات بانک ها اخذ استعلام از سامانه های بانک مرکزی برای چک برگشتی و سامانه سمات است.
مورد بعدی رتبه اعتبار سنجی است که میزان آن از A تا C- متغیر است. البته در بسیار ی از بانک ها رتبه C مورد قبول نمی باشد.

همچنین میزان تسهیلات گذشته، میزان دارایی ها و بدهی هایی که مربوط به بانک نمی باشد هم مد نظر قرار می گیرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرضیه انتظارقائم |   1399/03/02 22:52:31   |
0     0
شناسنامه اعتباری، گزارشی است که حاوی اطلاعات هویتی و اعتباری شخص بوده و توسط سامانه ملی اعتبارسنجی صادر می‌شود.
این گزارش هر شخص بیانگر وضعیت و اهلیت اعتباری وی در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی و ایفای تعهدات وی هست.
مناسب بودن وضعیت شخص در گزارش اعتباری‌اش بیانگر این موضوع است که با توجه به سابقه خوب وی درگذشته به‌احتمال فراوان به تعهدات آتی خود در زمینه‌های مختلف عمل خواهد کرد.
این گزارش در واقع نشان‌دهنده اعتبار و مسئولیت‌پذیری افراد در روزگار مدرنی است که کسب شناخت صحیح از افراد، کار دشواری است.
در شناسنامه اعتباری اطلاعاتی وجود دارد که بتوان هویت افراد و همچنین وضعیت پرداخت دیون افراد را مورد شناسایی قرار داد.
این اطلاعات عبارت‌اند از اطلاعات هویتی شخص، مشخصات تسهیلات دریافتی شخص از بانک‌های مختلف، چگونگی پرداخت اقساط تسهیلات اعتباری دریافتی، سوابق منفی در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی بانکی، سوابق منفی در زمینه چک‌های برگشتی، پرداخت بدهی مالیاتی و پرداخت بدهی گمرکی و امتیاز اعتباری شخص.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سارازارع منشادی |   1399/03/04 14:28:55   |
0     0
عبارت است از سوابق یک شخص در گرفتن تسهیلاتی متفاوت از بانک ها و به موقع پرداخت کردن اقساط و نداشتن بدهی به بانک ها و نداشتن چک برگشتی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا دهقان |   1399/03/04 19:09:33   |
0     0
بله
استعلام برگشتی یا اقساط عقب افتاده ،داشتن ضامن، فیش حقوقی و بررسی حسابها
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدی سامعی |   1399/03/04 19:34:31   |
0     0
از بانک های زیادی تسهیلاتی در قالب حقیقی و حقوقی دریافت کرده ام و بانک برای اعتبارسنجی از طریق گرفتن استعلام های مختلف و سنجش دارایی ها این مورد را مشخص کردند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین علی پناه |   1399/03/04 20:54:00   |
0     0
بله ، اولین اقدام بانکها اعتبار سنجی از روی مدارک اولیه ،تضامین ، میزان سپرده و از طریق سیستم بانکی ، استعلام از بانک مرکزی جهت عدم وجود چک برگشتی و اقاسط معوق سایر بانکها یا اصالت پول در خصوص مبارزه با قانون پولشوئی و تعیین حد اعتباری می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید حسین بخشایش |   1399/03/05 10:31:08   |
0     0
در کشور ما برای اینکه بتوانید تسهیلاتی دریافت کنید نیاز به استعلام از بانک مرکزی است که هم شرایط شما از بابت اقساط معوق وهم از نظر چک برگشتی وضمانتهایی که از افراد دیگر انجام دادید بررسی می گردد حسن کار به نوعی به این است که اگر شما بنا به هر دلیلی اقساط معوق یا چک برگشتی داشتید واقساط را به روز کنید واثر چک برگشتی را رفع کنید دیگر شما مشکلی از نظر سیستم بانکی نخواهید داشت .البته شرایط اقتصادی کشور هم این مساله را دامن میزند که اثرات سوء پس از پایان تسهیلات از بین برود وگرنه وضعیت تسهیلات بگیران اعم از شخص حقیقی و حقوقی با مشکل مواجه میشد که شرایط زاییده دست دولت می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهنام رقاقی |   1399/03/05 12:53:46   |
0     0
بهتر بود شناسه اعتباری به جای شناسنامه اعتباری عنوان می شد. شناسه اعتباری در اصل عملکرد مالی افراد را در سیستم مالی و اعتباری ثبت کرده و در آینده از همین بانک های اطلاعاتی توان باز پرداخت و اهلیت وام گیرنده مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد.
در سال های اخیر این سامانه های سنجش اعتباری رو به افزایش است.

بهنام رقاقی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آزاده السادات تراب زاده بافقی |   1399/03/05 18:37:04   |
0     0
بله
با اخذ استعلام از بانک مرکزی اطلاعات چکهای برگشتی و اقساط وام های دریافتی از سیستم بانکی را بررسی می کنند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
احمد واحدیان اردکانی |   1399/03/11 20:32:49   |
0     0
شناسنامه اعتباری، گزارشی است که حاوی اطلاعات هویتی و اعتباری شخص بوده و توسط سامانه ملی اعتبارسنجی صادر میگردد.
شناسنامه اعتباری هر شخص به منزله کارنامه اعتباری شخص بوده و بیانگر وضعیت و اهلیت اعتباری وی در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی و ایفای تعهدات وی میباشد.
مثبت بودن شناسنامه اعتباری یک شخص بیانگر این موضوع است که وی به احتمال فراوان به تعهدات خود در زمینه های مختلف عمل خواهد نمود.
سیستم بانکی از طریق استعلام چک برگشتی _استعلام سمات( تسهیلات )و اعتبار سنجی ایرانیان استفاده می کند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
mrz |   1399/03/24 18:33:25   |
0     0
بله
شناسنامه اعتباری، نشان می دهد که هر شخصی چه تسهیلاتی را از بانک ها و موسسات اعتباری دریافت کرده اند و چگونه نسبت به پرداخت اقساط آن اقدام نموده است. اگر شخص اقساط خودش را به موقع پرداخت کرده باشد شناسنامه اعتباری او مثبت و اگر در پرداخت اقساط تاخیر داشته باشد شناسنامه اعتباری او دارای سابقه اعتباری منفی خواهد بود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید سرایانی |   1399/03/25 16:10:16   |
0     0
بله تسهیلات مالی از بانک دریافت نموده ام
- جهت اعتبار سنجی بانک گردش حساب و استعلام عدم وجود چک برگشتی و تسهیلات دریافتی سابق را انجام دادند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا ابراهیمی |   1399/03/25 18:26:09   |
0     0
شناسنامه اعتباری، گزارشی است که حاوی اطلاعات هویتی و اعتباری شخص بوده و توسط سامانه ملی اعتبارسنجی صادر میگردد.
شناسنامه اعتباری هر شخص به منزله کارنامه اعتباری شخص بوده و بیانگر وضعیت و اهلیت اعتباری وی در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی و ایفای تعهدات وی میباشد.
مثبت بودن شناسنامه اعتباری یک شخص بیانگر این موضوع است که وی به احتمال فراوان به تعهدات خود در زمینه های مختلف عمل خواهد نمود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
fatemeh tak |   1399/03/25 19:12:55   |
0     0
شناسنامه اعتباری هر شخص نشا ن می دهد که وضعیت و اهلیت اعتباری وی در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی و ایفای تعهدات وی چگونه است. بنابر اعلام رتبه‌بندی اعتباری ایران، شناسنامه اعتباری، گزارشی است که حاوی اطلاعات هویتی و اعتباری شخص بوده و توسط سامانه ملی اعتبارسنجی صادر می‌شود. مناسب بودن وضعیت شخص در گزارش اعتباری‌اش بیانگر این موضوع است که با توجه به سابقه خوب وی درگذشته به‌احتمال فراوان به تعهدات آتی خود در زمینه‌های مختلف عمل خواهد کرد. این گزارش در واقع نشان‌دهنده اعتبار و مسئولیت‌پذیری افراد در روزگار مدرنی است که کسب شناخت صحیح از افراد، کار سختی است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حشمت الله اسدی زیدابادی |   1399/03/26 09:09:48   |
0     0
رتبه اعتباری مقیاسی است که بر اساس رفتار‌های اعتباری پیشین هر شخص حقیقی یا حقوقی در 105 مجموعه داخل کشور شامل بانک‌ها، موسسات اعتباری، شرکت های بیمه، کارگزاری‌ها، لیزینگ و ... که با استفاده از فرمول‌های استاندارد اعتبارسنجی تخمینی از میزان ریسک اعتباری اشخاص را ارائه می‌دهد. پرداخت به‌موقع صورت حساب‌ها و اقساط تسهیلات دریافت شده باعث می‌شود رتبه اعتباری مناسبی به افراد تعلق گیرد و عدم پرداخت به‌موقع اقساط و یا وجود نقاط منفی مانند چک برگشتی تاثیر زیادی بر گزارش اعتباری اشخاص خواهد داشت. در حال حاضر سابقه رفتار اعتباری 8 سال اخیر اشخاص در سامانه اعتبارسنجی موجود می‌باشد و بر رتبه اعتباری و گزارش اعتباری ایشان اثر می‌گذارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Morteaza Poursoleiman |   1399/03/30 18:08:15   |
0     0
تا کنون تسهیلات مالی از بانک یا موسسه ای دریافت نموده اید؟ باه
- جهت اعتبار سنجی شما بانک ها و موسسات چه کار یا اقدامی انجام داده اند؟1. بررسی گردش مالی، استعلام بانک مرکزی، بررسی رفتار اعتباری گذشته در سامانه بانکی، بررسی توان مالی در بازپرداخت
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رویا زیلوباف |   1399/03/31 15:54:50   |
0     0
خیر
میزان دارایی ها ،گردش حساب بانکی،استعلام چک برگشتی،استعلام میزان درامد، تسهیلات قبلی ،تسهیلات تسویه نشده مورد بررسی قرار میگیرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعیده دهقان |   1399/04/02 21:10:09   |
0     0
شناسنامه اعتباری، رفتار اعتباری افراد را در همه جا (بانک ها، مالیات، گمرک، بانک مرکزی و ...) رصد می نماید و این امکان را فراهم می نماید تا وضعیت مالی افراد همیشه قابل استعلام باشد.
بانک ها از شناسنامه اعتباری افراد برای تعیین اهلیت اعتباری آنان در راستای اعطای وام یا سایر خدمات اعتباری استفاده می نمایند.
شناسنامه اعتباری برای ارزیابی توانایی افراد در مدیریت بهینه منابع مالی بسیار مفید است و اصطلاحا روزمه دوم نامیده می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد سجاد حجتی پور |   1399/04/03 19:56:59   |
0     0
بله
با استفاده از استعلام بانکی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیدعلی حسینی |   1399/04/06 23:01:29   |
0     0
بله میزان دارایی ها ،گردش حساب بانکی،استعلام چک برگشتی،استعلام میزان درامد، تسهیلات قبلی ،تسهیلات تسویه نشده مورد بررسی قرار گرفت .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح اله خزاعی |   1399/04/08 13:05:13   |
0     0
این موضوع از دونظر دارای اهمیت است: یکی اینکه هرچه شما از شهرت اعتباری بالاتری برخوردار باشید راحت تر و سریع تر می توانید در مواقع لزوم تسهیلات دریافت کنید. از سوی دیگر بانک ها و موسسات اعتباری نیز با اطمینان بیش تر تسهیلات را به شما پرداخت خواهند نمود. وقتی بانک ها چند مشتری را به صورت همزمان مورد ارزیابی قرار می دهند، آن شخص که از شناسنامه اعتباری مناسب تری برخوردار باشد، شانس بیشتری برای دریافت تسهیلات خواهد داشت. بنابراین مثبت نگهداشتن شناسنامه اعتباری اهمیت بالایی دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
afkhami |   1399/04/10 01:12:27   |
0     0
خیر
میزان دارایی ها ،گردش حساب بانکی،استعلام چک برگشتی،استعلام میزان درامد، تسهیلات قبلی ،تسهیلات تسویه نشده مورد بررسی قرار میگیرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا صالحی نیا |   1399/04/10 13:35:34   |
0     0
-شناسنامه اعتباری شخص، معرفی نامه ای است که کارنامه و عملکرد اعتباری شخص را در زمینه پایبندی او به ایفای تعهدات نشان می دهد
-برای اعتبار سنجی بررسی حسابها - استعلام چک برگشتی یا اقساط عقب افتاده - بررسی فیش حقوقی و ..تاییدیه های بانکی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا دوستی |   1399/04/14 12:39:40   |
0     0
بله
اولین اقدام بانکها اعتبار سنجی از روی مدارک اولیه ،تضامین ، میزان سپرده و از طریق سیستم بانکی ، استعلام از بانک مرکزی جهت عدم وجود چک برگشتی و اقساط معوق سایر بانکها یا اصالت پول در خصوص مبارزه با قانون پولشوئی و تعیین حد اعتباری می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل |   1399/04/14 15:19:52   |
0     0
شناسنامه اعتباری شخص، معرفی نامه ای است که کارنامه و عملکرد اعتباری شخص را در زمینه پایبندی او به ایفای تعهدات نشان می دهد. از این رو وقتی این شخص برای دریافت تسهیلات به شعبه بانک مراجعه کند، متصدی شعبه با دریافت و ارزیابی شناسنامه اعتباری او متوجه خواهد شد این شخص تا چه میزان به تعهداتش پایبند بوده است.برای اعتبار سنجی بررسی حسابها - استعلام چک برگشتی یا اقساط عقب افتاده - بررسی فیش حقوقی و ...تاییدیه های بانکی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Hamidreza Mirmohammadi |   1399/04/15 12:40:56   |
0     0
معرفی نامه ای است که کارنامه وعملکرد اعتباری شخص را درزمینه پایبندی به القای تعهدات نشان می دهد
مرکزی برای هویت عدم وجود چک برگشتی واقساط معوق سایر بانکهایا اصالت مبارزه باقانون
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا کبیری |   1399/04/16 22:55:57   |
0     0
خیر
استعلام برگشتی یا اقساط عقب افتاده ،داشتن ضامن، فیش حقوقی و بررسی حسابها
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا حاجی زاده |   1399/04/17 00:27:31   |
0     0
شناسنامه اعتباری شخص، معرفی نامه ای است که کارنامه و عملکرد اعتباری شخص را در زمینه پایبندی او به ایفای تعهدات نشان می دهد. از این رو وقتی این شخص برای دریافت تسهیلات به شعبه بانک مراجعه کند، متصدی شعبه با دریافت و ارزیابی شناسنامه اعتباری او متوجه خواهد شد این شخص تا چه میزان به تعهداتش پایبند بوده است.برای اعتبار سنجی بررسی حسابها - استعلام چک برگشتی یا اقساط عقب افتاده - بررسی فیش حقوقی و ..تاییدیه های بانکی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
لعیا حیدری |   1399/04/17 01:05:34   |
0     0
خیر
عبارت است از سوابق یک شخص در گرفتن تسهیلاتی متفاوت از بانک ها و به موقع پرداخت کردن اقساط و نداشتن بدهی به بانک ها و نداشتن چک برگشتی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سمیرا |   1399/04/17 23:38:55   |
0     0
خیر
میزان دارایی ها ،گردش حساب بانکی،استعلام چک برگشتی،استعلام میزان درامد، تسهیلات قبلی ،تسهیلات تسویه نشده مورد بررسی قرار میگیرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین یزدی یوسفی |   1399/04/18 14:36:47   |
0     0
خیر
استعلام برگشتی یا اقساط عقب افتاده ،داشتن ضامن، فیش حقوقی و بررسی حسابها
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سپیده دهقان |   1399/04/18 17:11:22   |
0     0
این موضوع از دونظر دارای اهمیت است: یکی اینکه هرچه شما از شهرت اعتباری بالاتری برخوردار باشید راحت تر و سریع تر می توانید در مواقع لزوم تسهیلات دریافت کنید. از سوی دیگر بانک ها و موسسات اعتباری نیز با اطمینان بیش تر تسهیلات را به شما پرداخت خواهند نمود. وقتی بانک ها چند مشتری را به صورت همزمان مورد ارزیابی قرار می دهند، آن شخص که از شناسنامه اعتباری مناسب تری برخوردار باشد، شانس بیشتری برای دریافت تسهیلات خواهد داشت. بنابراین مثبت نگهداشتن شناسنامه اعتباری اهمیت بالایی دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه مستانی |   1399/04/18 21:26:02   |
0     0
خیر
میزان دارایی ها ،گردش حساب بانکی،استعلام چک برگشتی،استعلام میزان درامد، تسهیلات قبلی ،تسهیلات تسویه نشده مورد بررسی قرار میگیرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
behzad hajihoseini |   1399/04/19 11:53:54   |
0     0
بله
شناسنامه اعتباری، نشان می دهد که هر شخصی چه تسهیلاتی را از بانک ها و موسسات اعتباری دریافت کرده اند و چگونه نسبت به پرداخت اقساط آن اقدام نموده است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ریحانه زارع |   1399/04/19 14:29:26   |
0     0
خیر
میزان دارایی ها ،گردش حساب بانکی،استعلام چک برگشتی،استعلام میزان درامد، تسهیلات قبلی ،تسهیلات تسویه نشده مورد بررسی قرار گرفت .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا سلیمانی |   1399/04/19 19:44:40   |
0     0
شناسنامه اعتباری، نشان می دهد که هر شخصی چه تسهیلاتی را از بانک ها و موسسات اعتباری دریافت کرده اند و چگونه نسبت به پرداخت اقساط آن اقدام نموده است. اگر شخص اقساط خودش را به موقع پرداخت کرده باشد شناسنامه اعتباری او مثبت و اگر در پرداخت اقساط تاخیر داشته باشد شناسنامه اعتباری او دارای سابقه اعتباری منفی خواهد بود. بنابراین شخص می تواند با پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی اش باعث اصلاح شناسنامه اعتباری و ایجاد «شهرت اعتباری» برای خودش بشود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
- |   1399/04/20 10:14:14   |
0     0
خیر.سابقه اعتباری: سابقه اعتباری، بخش اصلی شناسنامه اعتباری را تشکیل می دهد. این بخش حاوی اطلاعات تسهیلات دریافتی، نحوه بازپرداخت اقساط آن و سایر سوابق مثبت و منفی در عمل به تعهدات مستقیم و غیرمستقیم است.هم چنین داشتن حداقل دوضامن معتبرنیزلازم است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جمال سالاری |   1399/04/20 13:43:05   |
0     0
بله
بانکها جهت این مهم از طریق چند استعلام مهم عمل میکنند . ابتدا استعلام ثبت احوال و احراز هویت ، استعلام بانک مرکزی جهت استهلال چک برگشتی و اقساط معوق ، اعتبار سنجی از طریق سایت اعتبار سنجی ایرانیان که ریز اطلاعات تسهیلاتی و ضمانت شخص را نمایش داده و ملاک تصمیم گیری خواهد بود .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه جعفری |   1399/04/20 17:57:52   |
0     0
عبارت است از سوابق یک شخص در گرفتن تسهیلاتی متفاوت از بانک ها و به موقع پرداخت کردن اقساط و نداشتن بدهی به بانک ها و نداشتن چک برگشتیخیر.سابقه اعتباری: سابقه اعتباری، بخش اصلی شناسنامه اعتباری را تشکیل می دهد. این بخش حاوی اطلاعات تسهیلات دریافتی، نحوه بازپرداخت اقساط آن و سایر سوابق مثبت و منفی در عمل به تعهدات مستقیم و غیرمستقیم است.هم چنین داشتن حداقل دوضامن معتبرنیزلازم است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید گلزارفر |   1399/04/23 18:34:34   |
0     0
بله
نوع شغل و فعالیت مقدار درآمد ماهانه اقساط عقب افتاده - بررسی فیش حقوقی استعلام بانکی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مژگان محمدی یزدی |   1399/04/24 22:47:44   |
0     0
بله

شناسنامه اعتباری، نشان می دهد که هر شخصی چه تسهیلاتی را از بانک ها و موسسات اعتباری دریافت کرده اند و چگونه نسبت به پرداخت اقساط آن اقدام نموده است. اگر شخص اقساط خودش را به موقع پرداخت کرده باشد شناسنامه اعتباری او مثبت و اگر در پرداخت اقساط تاخیر داشته باشد شناسنامه اعتباری او دارای سابقه اعتباری منفی خواهد بود. بنابراین شخص می تواند با پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی اش باعث اصلاح شناسنامه اعتباری و ایجاد «شهرت اعتباری» برای خودش بشود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نغمه لطف محمدی |   1399/04/25 19:36:31   |
0     0
بله.
ارائه گزارش تفصیلی در خصوص تغییرات اطلاعات مهم مرتبط با مشتری مانند تغییرات اطلاعات آدرس مشتری در بانک های مختلف، تغییرات مربوط به اطلاعات هویتی، تغییرات مربوط به انواع وضعیت های منفی مشتری .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
معصومه یاری علی ابادی |   1399/04/25 22:55:22   |
0     0
شناسنامه اعتباری به بانکها نشان می دهد مشتری چک برگشتی دارد یا ته تعهدات مشتری چه مستقیم وچه غیر مستقیم نشان می دهد تعداد قراردادهای. مشتری وتعداد قراردادهایی که ضمن شده‌است .مبلغ وامی که از هر کدام از بانکها همراه یا اقساط ان نشان می دهد حتی وضعیت ان از لحاظ جاری معوق سررسید گذشته ومشکوک نشان می دهدو رتبه اعتباری اورا از a تا d بررسی می کند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهلا زارع |   1399/04/26 16:34:29   |
0     0
خیر
میزان دارایی ها ،گردش حساب بانکی،استعلام چک برگشتی،استعلام میزان درامد، تسهیلات قبلی ،تسهیلات تسویه نشده مورد بررسی قرار میگیرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضازارعیان |   1399/04/26 19:49:03   |
0     0
خیر
میزان دارایی ها ،گردش حساب بانکی،استعلام چک برگشتی،استعلام میزان درامد، تسهیلات قبلی ،تسهیلات تسویه نشده مورد بررسی قرار گرفت
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا مرادی مزرعه نو |   1399/04/26 21:01:03   |
0     0
شناسنامه اعتباری، گزارشی است که حاوی اطلاعات هویتی و اعتباری شخص بوده و توسط سامانه ملی اعتبارسنجی صادر میگردد.
میزان دارایی ها ،گردش حساب بانکی،استعلام چک برگشتی،استعلام میزان درامد، تسهیلات قبلی ،تسهیلات تسویه نشده مورد بررسی قرار گرفت
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید جمال الدین طباطبایی مزرعه نو |   1399/04/26 21:49:32   |
0     0
بله حتما
شناسنامه اعتباری، نشان می دهد که هر شخصی چه تسهیلاتی را از بانک ها و موسسات اعتباری دریافت کرده اند و چگونه نسبت به پرداخت اقساط آن اقدام نموده است. اگر شخص اقساط خودش را به موقع پرداخت کرده باشد شناسنامه اعتباری او مثبت و اگر در پرداخت اقساط تاخیر داشته باشد شناسنامه اعتباری او دارای سابقه اعتباری منفی خواهد بود.
برای اعتبار سنجی بررسی حسابها - استعلام چک برگشتی یا اقساط عقب افتاده - بررسی فیش حقوقی و ..تاییدیه های بانکی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جواد زارع |   1399/04/27 16:02:37   |
0     0
شناسنامه اعتباری، گزارشی است که حاوی اطلاعات هویتی و اعتباری شخص بوده و توسط سامانه ملی اعتبارسنجی صادر میگردد.
شناسنامه اعتباری هر شخص به منزله کارنامه اعتباری شخص بوده و بیانگر وضعیت و اهلیت اعتباری وی در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی و ایفای تعهدات وی میباشد.
مثبت بودن شناسنامه اعتباری یک شخص بیانگر این موضوع است که وی به احتمال فراوان به تعهدات خود در زمینه های مختلف عمل خواهد نمود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مطهره صولتی |   1399/04/27 17:16:25   |
0     0
بله
احراز هویت شخص، میزان دارایی ها ،گردش حساب بانکی،استعلام چک برگشتی،استعلام میزان درامد، تسهیلات قبلی ،تسهیلات تسویه نشده،فیش حقوقی، کنترل و بررسی مدارک ضامن ،مورد بررسی قرار می دهند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زینب دریس |   1399/04/27 18:50:33   |
0     0
بله
مشخصات تسهیلات دریافتی
مشخصات تسهیلات دریافتی شخص از بانکهای مختلف وچگونگی پرداخت اقساط تسهیلات اعتباری دریافتی
سوابق منفی در پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی بانکی
سوابق منفی در زمینه چکهای برگشتی
پرداخت بدهی مالیاتی
پرداخت بدهی گمرکی رتبه و امتیاز اعتباری شخص
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ولی نامجو |   1399/04/27 19:45:46   |
0     0
موسسه اعتبار سنجی ایرانیان که به کمک وهماهنگی بانکها ایجاد گردیده اطلاعات تسهیلات هر فرد ایرانی رابررسی و به ان امتیاز میدهد البته فقط تسهیلات بانکی نیست بلکه کلا رفتار فرد درپرداخت بدهی را بررسی وبه هر شخص یک رتبه اعتباری میدهد هرشخص خود میتواند وارد سایت شرکت شده وباپرداخت هزینه استعلام رتبه خودرا حتی برای دیگران مستقیم ازخود سایت بفرستد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی دهقانیزاده |   1399/04/27 23:44:22   |
0     0
بله زیاد
نوعی اهلیت برای وام است و شناسنامه اعتباری هر شخص بیانگر وضعیت و اهلیت اعتباری وی در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی و ایفای تعهدات وی است. بنابر اعلام رتبه‌بندی اعتباری ایران، شناسنامه اعتباری، گزارشی است که حاوی اطلاعات هویتی و اعتباری شخص بوده و توسط سامانه ملی اعتبارسنجی صادر می‌شود. مناسب بودن وضعیت شخص در گزارش اعتباری‌اش بیانگر این موضوع است که با توجه به سابقه خوب وی درگذشته به‌احتمال فراوان به تعهدات آتی خود در زمینه‌های مختلف عمل خواهد کرد. این گزارش در واقع نشان‌دهنده اعتبار و مسئولیت‌پذیری افراد در روزگار مدرنی است که کسب شناخت صحیح از افراد، کار دشواری است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح الله بخشی |   1399/04/28 15:55:29   |
0     0
خیر...
بانک معمولا مانده حساب، امتیاز حساب ، گردش ماهانه حساب و .. بررسی میکنند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
کیانوش بمانی نژاد |   1399/04/28 17:34:00   |
0     0
خیر.
سابقه افراد را در بازپرداخت تسهیلاتی که از بانک دریافت کرده اند را بررسی میکنیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد خوشنام |   1399/04/29 07:18:23   |
0     0
بهتر بود شناسه اعتباری به جای شناسنامه اعتباری عنوان میشد .شناسه اعتباری در اصل عملکرد مالی افراد را درسیستم مالی واعتباری ثبت کرده ودر آینده ازهمین بانکهای اطلاعاتی توان باز پرداخت واهمیت وام گیرنده مورد ارزیابی دقیق قرار میگیرد.
در سال های اخیر این سامانه های سنجش اعتباری روبه افزایش است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد فاطمی |   1399/04/29 12:56:16   |
0     0
عبارت است از سوابق یک شخص در گرفتن تسهیلاتی متفاوت از بانک ها و به موقع پرداخت کردن اقساط و نداشتن بدهی به بانک ها و نداشتن چک برگشتی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضا مظفری دهشیری |   1399/04/29 18:27:12   |
0     0
بله
گردش مالی حساب بانکی ، استعلام چک برگشتی و وام معوق ، معدل حساب بانکی و ...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه زارعی |   1399/04/29 22:54:40   |
0     0
شناسنامه اعتباری هر شخص نشا ن می دهد که وضعیت و اهلیت اعتباری وی در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی و ایفای تعهدات وی چگونه است. بنابر اعلام رتبه‌بندی اعتباری ایران، شناسنامه اعتباری، گزارشی است که حاوی اطلاعات هویتی و اعتباری شخص بوده و توسط سامانه ملی اعتبارسنجی صادر می‌شود. مناسب بودن وضعیت شخص در گزارش اعتباری‌اش بیانگر این موضوع است که با توجه به سابقه خوب وی درگذشته به‌احتمال فراوان به تعهدات آتی خود در زمینه‌های مختلف عمل خواهد کرد. این گزارش در واقع نشان‌دهنده اعتبار و مسئولیت‌پذیری افراد در روزگار مدرنی است که کسب شناخت صحیح از افراد، کار سختی است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
افسانه محمدى ساغندى |   1399/04/30 19:41:32   |
0     0
بله
استعلام چک هاى برگشتى،تسویه تسهیلات قبلى ،تسهیلات قبلى و..مورد ارزیابى قرار مى گیرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد زارع |   1399/04/30 20:59:33   |
0     0
شناسنامه اعتباری، گزارشی است که حاوی اطلاعات هویتی و اعتباری شخص بوده و توسط سامانه ملی اعتبارسنجی صادر می‌شود.

این گزارش هر شخص بیانگر وضعیت و اهلیت اعتباری وی در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی و ایفای تعهدات وی هست.

مناسب بودن وضعیت شخص در گزارش اعتباری‌اش بیانگر این موضوع است که با توجه به سابقه خوب وی درگذشته به‌احتمال فراوان به تعهدات آتی خود در زمینه‌های مختلف عمل خواهد کرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
sajad zare |   1399/04/31 00:00:02   |
0     0
مشخصات تسهیلات دریافتی
مشخصات تسهیلات دریافتی شخص از بانکهای مختلف وچگونگی پرداخت اقساط تسهیلات اعتباری دریافتی
سوابق منفی در پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی بانکی
سوابق منفی در زمینه چکهای برگشتی
پرداخت بدهی مالیاتی
پرداخت بدهی گمرکی رتبه و امتیاز اعتباری شخص.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مسعودتاجیک |   1399/05/01 00:29:27   |
0     0
بله .میزان دارایی ها ،گردش حساب بانکی،استعلام چک برگشتی،استعلام میزان درامد، تسهیلات قبلی
چک هاى برگشتى،تسویه تسهیلات قبلى ،تسهیلات قبلى و..مورد ارزیابى قرار مى گیرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهین خواجوی |   1399/05/01 14:18:22   |
0     0
بله
1-تاریخچه پرداخت

تاریخچه پرداخت مهمترین ماده در امتیاز دهی اعتبار و تعیین رتبه اعتباری است و حتی یک وجه و قسط پرداخت نشده نیز می‌تواند تاثیر منفی بر نمره و رتبه اعتباری‌تان بگذارد. وام دهندگان می‌خواهند مطمئن باشند که شما بدهی خود را به موقع بازپرداخت می‌کنید یا خیر، هنگامی که درخواست و تقاضای دریافت وام و تسهیلات جدید می‌دهید.

2-اعتبار به کار گرفته شده

نسبت استفاده اعتبار شما با تقسیم کل اعتبار گردشی که در حال حاضر استفاده می‌کنید با کل اعتبارات گردشی محاسبه می‌شود. این نسبت به میزان اعتبار شما در حال استفاده است و می تواند به شما نشان دهد که چقدر به صندوق های غیر نقدی متکی هستید.

3-ترکیب اعتباری

افرادی که دارای نمرات برتر اعتباری هستند، اغلب دارای سبد متنوعی از اعتبارات هستند. مدل‌های امتیازدهی اعتبار انواع حساب‌ها و تعداد هرکدام از آنها را در نظر بگیرید. وام دهندگان از این ترکیب اعتباری برای درک تجربیات بدهی گذشته و نحوه برخورد با آنها استفاده می‌کنند.

4-استعلام جدی و دقیق

هر بار که وام دهنده گزارش اعتباری خود را به عنوان بخشی از فرآیند تصمیم گیری خود درخواست کند، از اعتبار بانکی او استعلام جدی و دقیق گرفته می‌شود و در پرونده اعتباری فرد ثبت می‌شود. نتایج این استعلام‌های دقیق و جدی تا دو سال در پرونده اعتبار فرد باقی می‌ماند و در برخی موارد می تواند تاثیر منفی بر نمرات اعتباری آنها بگذارد.

5-اطلاعات منفی

پرداخت‌های دیرهنگام یا از دست رفته، سلب حق بیمه، حساب‌های بسته شده و تاخیر در پرداخت اقساط و بازپرداخت‌ها نمونه‌هایی از اطلاعات منفی هستند که می‌توانند در پرونده اعتباری ظاهر شوند و بر رتبه اعتباری تاثیر منفی بگذارند. اینها معمولا نشان می‌دهد که شما در گذشته از بازپرداخت به موقع اقساط وام خودداری کرده‌اید و می‌توانید ریسک اعتباری برای وام دهندگان باشید که به دنبال تایید اعتبار جدید هستند. تاثیر اطلاعات منفی بر روی اعتبار بستگی به مشخصات اعتبار کلی شما و نوع ثبت آن دارد. این سوابق به طور معمول حداقل برای مدت هفت سال در پرونده شما باقی می‌مانند، بنابراین بهتر است در صورت امکان از هرگونه نقض منفی جلوگیری کنید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
پوریا سلیمانی چالی |   1399/05/01 17:46:41   |
0     0
خیر و بدین جهت اعتبار سنجی نیز در رابطه با من انجام نشده است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
درویشی |   1399/05/01 18:34:55   |
0     0
برای گرفتن وام از بانک حساب شخص اعتبار سنجی میشود
شناسنامه اعتباری ، وام های دریافتی و نحوه پرداخت های شمارا نشان می دهد
که بانک ها بعد از اعتبار سنجی به شما وام میدهند
مناسب بودن وضعیت شخص در گزارش اعتباری‌اش بیانگر این موضوع است که با توجه به سابقه خوب وی درگذشته به‌احتمال فراوان به تعهدات آتی خود در زمینه‌های مختلف عمل خواهد کرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بیتا ناظمی |   1399/05/02 20:16:58   |
0     0
بانک جهت اعتبار سنجی هر فرد توانایی بازپرداخت شخص ، درآمد ، وام های دریافتی ، بدهی ها و قدرت مالی شخص را در نظر میگیرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فرزانه توحیدفر |   1399/05/03 20:53:21   |
0     0
شناسنامه نشان می دهد شما چه تسهیلاتی را دریافت کرده اید و چگونه اقساط آن را پرداخت کر ده اید. بانک ها و موسسات اعتباری با بررسی شناسنامه اعتباری شما و سایر بررسی های خود، به شما تسهیلات می دهند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهروز باستانی اله ابادی |   1399/05/07 08:36:34   |
0     0
ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرى ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرى ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد. در اﺑﺘﺪاى اﻣﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴـﺎت ﻣﺎﻟﻰ ﮐﻪ در آن ﺣﺴـﺎب دارﯾﺪ و ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ، اﻃﻼﻋﺎﺗﺘﺎن را ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻰ ارﺳﺎل ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻃﻼﻋﺎت ﭼﮏ ﻫﺎى ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ ، ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎى ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ و ﮔﻤﺮﮐﻰ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻮض ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﮐﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪى ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ را ﮔﺮدآورى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎرى از ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ. در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرى ﺷـﻤﺎ آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ از ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻰ MyCredit ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیده بنت الهدی مرتضوی |   1399/05/08 01:46:35   |
0     0
شناسنامه اعتباری نشان میدهد که هر فردی چه اعتباراتی را از بانک ها دریافت کرده و اقساط آن را چگونه پرداخت کرده است.اگر اقساط را به موقع پرداخت کرده باشد دارای سابقه اعتباری مثبت است و بلعکس.
بانک با گرفتن گردش حساب،استعلام عدم وجود چک برگشتی،بررسی فیش حقوقی،اعتماد به حرف معرفان شناخته شده از نظر بانک اعتبار سنجی میکند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل شهاب |   1399/05/08 12:21:55   |
0     0
بله
بانک اطلاعات هویتی سابقه اعتباری توانایی بازپرداخت شخص درامد وام های دریافتنی بدهی ها اطلاعات تعهدات عمومی و غیره را بررسی می کند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمیدرضا منصوری محمد ابادی |   1399/05/10 12:55:50   |
0     0
شناسنامه اعتباری، گزارشی است که حاوی اطلاعات هویتی و اعتباری شخص بوده و توسط سامانه ملی اعتبارسنجی صادر میگردد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرتضی جلالی فر |   1399/06/08 16:12:44   |
0     0
بله .میزان دارایی ها ،گردش حساب بانکی،استعلام چک برگشتی،استعلام میزان درامد، تسهیلات قبلی
چک هاى برگشتى،تسویه تسهیلات قبلى ،تسهیلات قبلى و..مورد ارزیابى قرار مى
گیرد
شناسنامه اعتباری، میزان پایبندی شما در ایفای تعهداتان را برای استفاده کنندگان از شناسنامه منعکس نموده و به عنوان عاملی مهم در پرداخت تسهیلات به شما مورد توجه قرار می گیرد. به این معنی که شما با مدیریت پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی تان می توانید زمینه کسب شهرت اعتباری را برای خود فراهم کنید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics