تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

بودجه مطلوب بر چه پایه هایی استوار است ؟

بودجه، بودجه و باز هم بودجه. چرا بر این فرایند به ظاهر ساده تا این حد تأکید می شود؟ دلیل این اصرار، بسیار ساده است. بدون بودجه بندی مطلوب، موفقیتی در کار نخواهد بود. هیچ فرد موفقی در هیچ کجای جهان و در هیچ مقطعی از تاریخ بدون برنامه ریزی مالی پیشرفت نکرده است ممکن است شما از اصطلاح «بودجه» استفاده نکنید یا آن را بیش از حد پیچیده بدانید؛ اما برای موفقیت، از روح کلی برنامه ریزی و بودجه بندی گریزی نیست بودجه بندی زندگی مالی شما را منظم می کند و امکان برنامه ریزی و تأمین نیازها را در کنار تلاش برای تحقق اهداف فراهم می سازد درباره اهمیت بودجه و شیوه های موفقیت در آن بسیار با شما گفتگو کرده ایم و از این پس نیز چنین خواهیم کرد. زیرا مباحث مرتبط با بودجه بندی به لحاظ اهمیت در رأس مسائل مالی قرار دارند.

اما در این مقاله قصد داریم به جنبه های پنهان تر بودجه بندی بپردازیم. زیرا این کار نیز همانند دیگر فعالیتهای بشری، در کنار روش های آشکار، فوت وفنهای پنهانی دارد که آگاهی از آنها پیشرفت امور را بسیار ساده تر خواهد کرد ترفندهای کوچکی که اثرات بسیار بزرگی به همراه دارند و میتوانید با تکیه بر آنها بودجه بندی را آسان تر انجام دهید و در مسیر موفقیت قرار گیرد موارد زیر از جمله مهمترین ترفندهای اجرایی در یک بودجه بندی مناسب است.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

آنها را مطالعه کنید به کار بگیرید. مطمئن باشید که ظرف چند هفته تأثیر خود را نشان خواهند داد نخستین ترفند در طراحی و اجرای مطلوب بودجه، رویکرد روانی مناسب به پول است. پول را به عنوان عاملی دردسرساز نگاه نکنید، بلکه آن را ابزاری برای موفقیت و خوشبختی بدانید. باید از درون پول را دوست بدارید و هر نوع نگاه منفی نسبت ه آن را از ذهن و روان خود پاک کنید. این رویه را می توانید در عمل نیز به کار بگیرد. به طور مثال، هر ریال از پول تان را به مانند یک دارایی ارزشمند رصد کنید. ببینید پول از کجا می آید و در کجا کنید از این کار لذت ببرید و احساس دلپذیری را نسبت به کنترل مالی پیدا کنید. با این روش می توانید مقدمات بودجه بندی معقول را فراهم سازید و از آن مهم تر، با پول خود دوست شوید. تجربه افراد موفق نشان می دهد که پول دوست وفاداری است و اگر رابطه خود را با آن تقویت کنید، همه جا به دنبال شما خواهد آمد.


از کوچک شروع کنید
در زمان اجرای بودجه، افراطی عمل نکنید به طور مثال، اگر برای صرفه جویی برنامه ریزی می کنید، کار را بیش از حد سخت نگیرید. سعی کنید گامهای خود را کوچک اما پیوسته بردارید ماه زمینهای خاص را مورد توجه قرار دهید و ضمن کنترل هزینه ها، وفاداری به بودجه را در ان حکم فرما کنید. به طور مثال، اگر زیاد نوشابه می خورید و می دانید که این کار به جیب و جسم شما آسیب می زند، برای صرفه جویی در همین یک کالا برنامه ریزی هرگز عجله نکنید و به خودتان اجازه د هید آرام آرام با بودجه تطبیق یابید. از این راه می توانید با سرعتی مناسب بودجه خود را مستقر کنید.


با بودجه خود قرار ملاقات بگذارید
زمانی خاص را در ابتدا یا انتهای هر ماه برای بررسی بودجه اختصاص دهید. این زمان را به ما ند یک قرار کاری مهم تلقی کنید و به هیچ عنوان از آن تخطی نماید. می توانید برای تأکید بیشتر ساعت ملاقات با بودجه را نیز تعیین کنید و در همان را آغاز نمایید. اگر ازدواج کرده اید، همسر شما نیز به این ملاقات دعوت خواهد بود؛ زیرا بدون حضور او بررسی شرایط به درستی پیش نمی رود. بادقت روند بودجه، میزان وفاداری به آن و تغییرات ضروری را بررسی کنید. اگر نیاز به اصلاح در بودجه وجود دارد، در تغییر آن تردید نکنید اگر این قرار ملاقات را پشت میز و در جلسه ای دوستانه با چای و شیرینی همراه کنید، تأثیر روانی مطلوبی ایجاد خواهد شد .


خلاقیت نشان دهید
بودجه بندی هیچ ارتباطی به محدودیت و قربانی کردن خواسته های شما ندارد، بلکه فرایندی برای برخورد خلاقانه با زندگی است بودجه مطلوب بودجه ای است که در آن بتوانید تمام نیازهای خود را برآورده سازید، بدون آن که منابع مالی را هدر دهید. طبیعی است که این کار نیازمند خلاقیت از سوی شماست. به طور مثال، می توانید برای خرید اقلام ضروری، فروشگاه های مناسب تری را بیابید، موارد بیهوده را حذف نمایید و راه هایی برای کاستن از هزینه های ثابت پیدا کنید. خلاقیت کلید این گونه بودجه بندی است و همه شما توانایی آن را دارید. تنها باید برای آشکار شدن آن تلاش کنید. مطمئن باشید که با اندکی خلاقیت، بودجه بندی به یکی از دلپذیرترین فعالیت های زندگی بدل خواهد شد. فعالیتی که در آن خلاقیت برای زندگی بهتر استفاده خواهید کرد .


بودجه شما را می رهاند : 
شاید از واژه بودجه بترسید. ممکن است به یاد فرایندهای پیچیده مالی بیفتید که تنها از عهده دولتها و شرکتها برمیآید. یا آن که تصور کنید، بودجه بندی روشی است برای محدود کردن زندگی و کاستن از کیفیت آن؛ در حالی که تمام این تصورات نادرست است و فقط شما را از موفقیتی که لیاقتش را دارید دور نگاه می دارد. بودجه بندی در حقیقت نه ابزاری رای ایجاد محدودیت، بلکه روشی برای رهاسازی است، رهایی شیرین و لذت بخشی که اگر آن را تجربه کنید، هرگز از بودجه بندی دست نخواهید کشید. بیای ید به عرصه های ی از زندگی که بودجه موجب رهایی خواهد شد نگاه بیندازیم.


بودجه شما را از بار تصمیم گیری رها می کند
تصمیم گیری بخشی دشوار از زندگی انسان هاست. به نحوی که بسیاری از افراد برای گریختن از آن دست به هر کاری می زنند. به طور مثال، فردی که با مقدار خاصی از پول برای خرید دو کالای متفاوت برنامه ریزی می کند، بدون شک در برابر تصمیمی دشوار قرار گرفته است؟ آیا باید هدیه ای گران برای تولد خواهرزاده اش خریداری کند، یا پول مدرسه ماه بعد فرزندش را کنار بگذارد. ظاهر چنین تصمیماتی بسیار ساده است؛ اما اگر در موقعیت قرار بگیرید، سختی آن را احساس خواهید کرد. حال اگر بودجه بندی مناسب وجود داشته باشد، تصمیم به سادگی و حتی خودکار گرفته می شود. برای نمونه در مورد مثال پیش، این پدر یا مادر براساس بودجه خود تصمیم خواهد گرفت که پول را پس انداز کند و هدیه ای ارزان برای خواهرزاده خود بخرد از آنجا که این تصمیم ها را در ابتدای ماه گرفته است، روزانه با فشارهای احساسی روبه رو نخواهد شد. انرژی روانی اسیر شده در تصمیمات بیهوده با بودجه بندی آزاد می شود و توانایی کاری شما را بیشتر می کند .


بودجه شما را از بحث و جدل درباره پول رها می کند
بسیاری از خانواده ها دائم با بحث و دعوا بر سر پول مواجه اند. والدین درباره روش خرج شدن پول با یکدیگر درگیرند. به علاوه فرزندان نیز هر روز مطالباتی تازه را مطرح این نزاع می افزایند. این در حالی است که با بودجه بندی، جدال بر سر پول کاهش می یابد و همه چیز در مدار معقول و منطقی حرکت می کند. بودجه ای که با مشارکت مادر، پدر و فرزندان تدوین شده باشد، میزان هزینه و پول اختصاص یافته برای هر مورد را از پیش تعیین کرده است. در این شرایط، بحث ها و نظرات همه اعضای خانواده در همان ابتدا شنیده می شود و تصمیم گیری به صورت جمعی انجام می شود طبیعی است که با این کار، اختلاف نظرهای مقطعی با ارجاع به بودجه خانواده برطرف می شود و رضایت نسبی در خانواده به وجود خواهد آمد


بودجه شما را از سرگردانی رها می کند
بسیاری از افراد زندگی مالی خود را با نوعی سردر کمی ادامه میدهند. آنها کار می کنند پول به دست می آورند و حتی پس انداز می کنند  بدون آن که بدانند در نهایت به کجا خواهد رفت. این بی برنامگی البته ممکن است دلایل زیادی داشته باشد. اما نبود بودجه بندی نیز در این میان بی تاثیر نیست. البته بودجه به طور مستقیم در انتخاب اهداف مالی نقشی ایفا نمی کند. اما در زمان تدوین یک بودجه موارد هزینه ای، پس انداز و سرمایه گذاری تعیین می شود و این به شخص کمک میکند تا آینده را بهتر بشناسد و اهداف را بر پایه رویکردی معقول انتخاب کند بودجه، شما را از سرزنش های درونی و بیرونی رها می کند در کنار تعیین اهداف، بودجه شما را از ناکامیها نیز حفظ می کند، ناکامی هایی که دلیل سرزنش و ملامت شما خواهد بود. به طور مثال، اگر هدف شما خرید یک خودروی زیبا باشد و نتوانید به آن دست یابید، احتمالا در معرض ملامت همسر و فرزندانتان قرار خواهید گرفت. حتی اگر چنین نشود و آنها شرایط شما را درک کنند، سرزنش درونی دست از سرتان برنمیداره. این در جالب است که با بودجه بندی مناسب می توانید هزینه ها را تأمین کنید و برای تحقق اهداف خود برنامه ریزی نمایید. طبیعی است که با رسیدن به اهداف، ضمن احساس خوشایند موفقیت، سرزنش درونی هم پایان خواهد یافت آینده را بهتر بشناسد و اهداف را بر پایه رویکردی معقول انتخاب کند بودجه، شما را از سرزنش های درونی و بیرونی رها می کند در کنار تعیین اهداف، بودجه شما را از ناکامیها نیز حفظ می کند، ناکامی هایی که دلیل سرزنش و ملامت شما خواهد بود. به طور مثال، اگر هدف شما خرید یک خودروی زیبا باشد و نتوانید به آن دست یابید، احتمالا در معرض ملامت همسر و فرزندانتان قرار خواهید گرفت. حتی اگر چنین نشود و آنها شرایط شما را درک کنند، سرزنش درونی دست از سرتان برنمیداره. این در جالب است که با بودجه بندی مناسب می توانید هزینه ها را تأمین کنید و برای تحقق اهداف خود برنامه ریزی نمایید. طبیعی است که با رسیدن به اهداف، ضمن احساس خوشایند موفقیت، سرزنش درونی هم پایان خواهد یافت.

 

منبع خبر: تولید محتوای حَسمان
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

ادمین سواد مالی . |   1399/01/19 12:58:27   |
2     0
بودجه بندی نوعی برنامه ریزی مالی است که در آن درآمدها محاسبه شده و سپس مقدار هزینه هایی که می توان بدون ایجاد مشکل متحمل نمود مشخص می گردد.

- منظور از بودجه مطلوب چیست؟
- بودجه مطلوب بر چه پایه هایی استوار است؟
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Mona |   1399/02/31 22:21:51   |
بودجه ی مطلبوب بودجه ایه که باعث کاهش هزینه میشه و بودجه ی واقعیه و میتونه نیازهای اقتصادیمونو پوشش بده
مسعود زارع بیدکی |   1399/03/06 02:14:09   |
بودجه مطلوب بردجه ای لست که باعث کاهش هزینه ها و افزایش درآمد شود و برای این مورد بایدذهن خود را نشان خواهند داد نخستین ترفند در طراحی و اجرای مطلوب بودجه، رویکرد روانی مناسب به پول است. پول را به عنوان عاملی دردسرساز نگاه نکنید، بلکه آن را ابزاری برای موفقیت و خوشبختی بدانید. باید از درون پول را دوست بدارید و هر نوع نگاه منفی نسبت ه آن را از ذهن و روان خود پاک کنید. این رویه را می توانید در عمل نیز به کار بگیرد. به طور مثال، هر ریال از پول تان را به مانند یک دارایی ارزشمند رصد کنید. ببینید پول از کجا می آید و در کجا کنید از این کار لذت ببرید و احساس دلپذیری را نسبت به کنترل مالی پیدا کنید. با این روش می توانید مقدمات بودجه بندی معقول را فراهم سازید و از آن مهم تر، با پول خود دوست شوید. تجربه افراد موفق نشان می دهد که پول دوست وفاداری است و اگر رابطه خود را با آن تقویت کنید، همه جا به دنبال شما خواهد آمد.
و بودجه مطلوب را باید از اهداف کوچک شروع کرد-قرار ملاقات گذاشتن با بودجه خود-خلاقیت نشان دادن-بودجه شما را میرهاند-بودجه شما را از بارتصمیم گیری رها خواهد کرد - بودجه شما را از بخی و جدل رها خواهد کرد- از سرگردانی رها خواهد کرد
زهرا افتخاری |   1399/03/06 12:06:59   |
بودجه مطلوب بودجه ایست که باعث توازن بین هزینه و درآمد می شود.و به بودجه واقعی فرد نزدیکتر است.
بودجه مطلوب بر داشتن درک مناسب از درامد ها و هزینه ها ی شخصی، داشتن هوش مالی استوار است.
فرزانه جنتی |   1399/03/07 14:23:31   |
بودجه مطلوب بودجه ای است که بر اساس واقعیت و شرایط موجود تهیه شده باشد و قابلیت اجرایی داشته باشد
بر دانش، نیازها و توقعات فرد استواراست
مرتضی ندافی |   1399/03/20 20:33:34   |
بودجه مطلوب بودجه ای است که منطبق با شرایط و درآمد ها باشد و هزینه ها را کاهش داده و سرمایه گذاری را افزایش بدهد
بر اساس هوش و سواد مالی ، داشتن دقیق اطلاعات درباره ی درآمد ها و هزینه ها ،بربرنامه ریزی مناسب و درست ، پیش بینی های عاقلانه و آینده نگد
مرتضی ندافی |   1399/03/20 20:34:48   |
بودجه مطلوب بودجه ای است که منطبق با شرایط و درآمد ها باشد و هزینه ها را کاهش داده و سرمایه گذاری را افزایش بدهد
بر اساس هوش و سواد مالی ، داشتن دقیق اطلاعات درباره ی درآمد ها و هزینه ها ،بربرنامه ریزی مناسب و درست ، پیش بینی های عاقلانه و آینده نگر استوار است
الناز بهروزی |   1399/03/20 20:35:22   |
بودجه مطلوب بودجه ای است که با توجه به شرایط هزینه ها را کاهش داده و به سرمایه گذاری بپردازد
‌درپایه دانستن دقیق درامدها و هزینه ها برنانه ریزی درست در طول مدت دااشتن سواد مالی و رفتار مالی استوار است
مرجان السادات خداپرست |   1399/04/03 21:49:36   |
باعث رسیدن ب تعادل بین هزینه و درامد شود،بودجه مطلوب ینی پول خوبه
و نباید دید منفی نسبت به ان داشت بلکه باید انرا در جهت درست و برای رسیدن به اهدافمون استفاده کنیم
محدثه دهقان طزرجانی |   1399/04/13 16:13:28   |
بودجه ی مطلوب بودجه‌ای است که تناسب میان درآمد و هزینه را برقرار کند، بر پایه تفکر اقتصادی، هوش مالی،
محاسبه دقیق استوار است
مهدی رضایی بیداخویدی |   1399/04/14 18:56:41   |
بودجه مطلوب بودجه ای است که منطبق با شرایط و درآمد ها باشد و هزینه ها را کاهش داده و پس انداز را افزایش بدهد بر اساس واقعیت باشد

بودجه مطلوب می بایست بر پایه واقعیت بنا شده باشد هر چه بودجه فاصله اش با واقعیت بیشتر باشد ضمانت و قابلیت اجرای کمتری دارد.
زهرا غنی زاده زارچ |   1399/04/14 19:43:28   |
بودجه مطلوب میزان درآمد و هزینه رامشخص کرده و سطح اهمیت انهارا هم مشخص می کند.وبا توجه به آن مخارج خود را انجام می دهیم.
سیدسعید حسینی منش |   1399/04/22 12:08:42   |
بودجه مطلوب بودجه ای است کهدوره مالی را پوششش دهد و تداخلی هم در برنامه بوجود نیاید . بعنوان مثال در مجلس جهت نظم مالی در تمام سازمانهابودجه سالیانه را پیش بینی میکنند برای هر سازمان موجود در کشور یک ردیف بودجه در نظر گرفته میشود . تصویب و اختصاص دادن بودجه از ارکان هر موسسه یا سازمان میباشد تا بتواند با تخصصیص بودجه به اهداف خود برسد .
بودجه مطلوب بودجه ای است که قبل از تخصیص تمام جوانب را برای آن کد یا ردیف در نظر گرفت بمعنای دیگر اینکه بودجه مطلوب بودجه ای است که سازمان تا پایان دوره مالی با کمبود یا مازاد غیز متعارف مواجه نگردد از این رو اگر بودجه متناسب و کامل باشد افراد مشمول ردیف بودجه با مشکل مواجه نمیگردند. هر چند در کشور مابه اشتباه ء اگر در ردیفی با کسری بودجه مواجه گردند با جابجا کردن بودجه از ردیف یا کد های دیگر کسری بودجه را ترمیم میکنند.
علیرضا آزاد |   1399/04/24 18:57:12   |
بودجه ای که بین دخل و خرج ،توازن و تناسب برقرار کند و باعث کاهش خرج و هزینه های غیرضروری شود و درآخر باعث افزایش سرمایه و سپرده شود را مطلوب گویند.
بودجه مطلوب بر برنامه ریزی جامع،تفکر افراد،خلاقیت افراد در خرج کردن و شرایط جامعه و بازار استوار است.
حسین فتوحی اردکانی |   1399/04/26 00:29:52   |
تنظیم کردن یک بودجه مالی برای خانواده مساله‌ای است که تمامی خانواده‌ها باید در نظر داشته باشند، هرچه شما به عنوان یک خانواده سازمان یافته‌تر عمل کنید، مخارجی که شما انجام می‌دهید کنترل شده‌تر و نتایج مالی که برای خانواده شما ایجاد می‌شود بهتر هستند، اما تنظیم بودجه مالی مطلوب مساله‌ای دشوار و پیچیده به نظر می‌رسد.
راهی ساده برای مدیریت مخارج و هزینه‌ها وجود دارد و بنابراین خانواده ها قادر خواهند بود به صورت دقیق در هر ماه یک بودجه عالی تنظیم کنند.
یک: مبالغی که هر ماه هزینه می‌کنید گردآوری کنند
دو: قبوض و صورتحساب‌های ماهیانه خود را جمع‌آوری کنند
سه: قدرت محاسباتی خود را ارتقا دهند
چهار: حساب پس‌انداز خانواده افتتاح کنند
محمدصالح شکیبا |   1399/04/26 14:00:07   |
بودجه مطلوب بودجه ای است که منطبق با شرایط و درآمد ها باشد و هزینه ها را کاهش داده و سرمایه گذاری را افزایش بدهد
بر اساس هوش و سواد مالی ، داشتن دقیق اطلاعات درباره ی درآمد ها و هزینه ها ،بربرنامه ریزی مناسب و درست ، پیش بینی های عاقلانه و آینده نگد
مهدی کاظمی |   1399/04/27 09:24:12   |
بودجه ای که درامد رابیشتر کند
مرجان عباسی نسب |   1399/04/28 00:09:50   |
بودجه ای ک انحراف ان کم باشد و در کاهش هزینهها و تصمیمالت مالی تاثیر بیشتری داشته باشد. برپایه دانش سواد مالی و نیازهای فرد
پوریا گراشی |   1399/04/28 12:30:01   |
بودجه مطلوب بردجه ای لست که باعث کاهش هزینه ها و افزایش درآمد شود و برای این مورد بایدذهن خود را نشان خواهند داد نخستین ترفند در طراحی و اجرای مطلوب بودجه، رویکرد روانی مناسب به پول است. پول را به عنوان عاملی دردسرساز نگاه نکنید، بلکه آن را ابزاری برای موفقیت و خوشبختی بدانید. باید از درون پول را دوست بدارید و هر نوع نگاه منفی نسبت ه آن را از ذهن و روان خود پاک کنید. این رویه را می توانید در عمل نیز به کار بگیرد. به طور مثال، هر ریال از پول تان را به مانند یک دارایی ارزشمند رصد کنید. ببینید پول از کجا می آید و در کجا کنید از این کار لذت ببرید و احساس دلپذیری را نسبت به کنترل مالی پیدا کنید. با این روش می توانید مقدمات بودجه بندی معقول را فراهم سازید و از آن مهم تر، با پول خود دوست شوید. تجربه افراد موفق نشان می دهد که پول دوست وفاداری است و اگر رابطه خود را با آن تقویت کنید، همه جا به دنبال شما خواهد آمد.
و بودجه مطلوب را باید از اهداف کوچک شروع کرد-قرار ملاقات گذاشتن با بودجه خود-خلاقیت نشان دادن-بودجه شما را میرهاند-بودجه شما را از بارتصمیم گیری رها خواهد کرد - بودجه شما را از بخی و جدل رها خواهد کرد- از سرگردانی رها خواهد کرد
وحید احمد باریکزهی |   1399/04/30 11:59:21   |
بودجه ایی که باعث افزایش درامد و کاهش هزینه ها میشود
بر پایه سواد و دانش مالی استوار است
صادق زاده ربیعی |   1399/04/30 12:56:47   |
بودجه مطلوب بودجه ایست که باعث توازن بین هزینه و درآمد می شود.و به بودجه واقعی فرد نزدیکتر است.
بودجه مطلوب بر داشتن درک مناسب از درامد ها و هزینه ها ی شخصی، داشتن هوش مالی استوار است.
مهدیه السادات موسوی |   1399/04/30 16:21:46   |
بودجه ای که باعث کاهش هزینه ها وافزایش درامدهامیشود
داشتن هوش مالی ودرک ازهزینه هاودرامدها
نجمه السادات زارع |   1399/04/30 19:01:44   |
منظور از بودجه مطلوب برنامه ریزی دقیق و عاقلانه ای است و لی نه سختگیرانه برای درامد یا همان دخل هرماه که در ماه دچار چالشهای متفاوتی نشیم و ترس و نگرانی به سراعمان نیاید و حتی میتوان به خواسته ها رسید و به این معنی نیست که خواسته های خود را کنار بگذاریم
بودجه مطلوب برپایه تصمیم گیری درست درک کردن صحیح عاقلانه استوار است
محمد پوراکبری |   1399/04/30 21:20:48   |
بودجه ای ک بر اساس واقعیت و شرایط موجود تهیه شده باشد و قابل اجرا باشد یعنی بتوان ان را عملی کرد و غیر از بتواند ب گونه ای باشد ک بتواند هزینه های غیر ضروری را کاهش داده و کنترل کند .
دانش و اطلاعات ، واقعیات موجود و همچنین نیاز ها و توقعات فرد استوار باشد .
مریم دهقان بنادکی |   1399/04/31 21:34:46   |
بودجه مطلوب بودجه ای که باعث کاهش هزینه شود وبودجه ای است که وجود دارد ومیتواند به اقتصاد خانواده کمک کند
مهدیه گولشائیان |   1399/05/02 17:02:33   |
بودجه مطلوب بودجه ای است که کمترین انحراف را درتخمین هزینه هاو درامد داشته باشد.
بودجه مطلوب بر پایه ی واقعیت هااستوار است .
محمد حسین بخت جو |   1399/05/03 14:54:18   |
بودجه مطلوب بودجه ایست که باعث توازن بین هزینه و درآمد می شود و به بودجه واقعی فرد نزدیکتر است و بر اساس واقعیت و شرایط موجود تهیه شده و قابلیت اجرایی دارد
درپایه دانستن دقیق درامدها و هزینه ها برنانه ریزی درست در طول مدت دااشتن سواد مالی و رفتار مالی استوار است و و نباید دید منفی نسبت به ان داشت
مهدیه گلشائیان |   1399/05/05 23:49:13   |
بودجه مطلوب بودجه ای است که کمترین انحراف را درتخمین هزینه هاو درامد داشته باشد.
بودجه مطلوب بر پایه ی واقعیت هااستوار است .
سارا محمودآبادی |   1399/05/07 19:26:43   |
بودجه ی مطلبوب بودجه ایه که باعث کاهش هزینه میشه و بودجه ی واقعیه و میتونه نیازهای اقتصادیمونو پوشش بده
بودجه مطلوب بر داشتن درک مناسب از درامد ها و هزینه ها ی شخصی، داشتن هوش مالی استوار است.
محمد رحیمی |   1399/05/08 10:21:52   |
بودجه ای متناسب با درامد و هزینه هاباشد و پسانداز خوبی نتیجه داده باشد و رفع نیازها را به خوبی انجام دهد
رفع نیازها و پس انداز خوب
مبینادشتی |   1399/05/08 14:22:04   |
بودجه مطلوب را باید از اهداف کوچک شروع کرد,قرار ملاقات گذاشتن با بودجه خود-خلاقیت نشان دادن,بودجه شما را میرهاند,بودجه شما را از بارتصمیم گیری رها خواهد کرد ,بودجه شما را از بخی و جدل رها خواهد کرد- از سرگردانی رها خواهد کرد
سعید دامگی علی آباد |   1399/05/09 20:21:15   |
بودجه ای ک بر اساس واقعیت و شرایط موجود تهیه شده باشد و قابل اجرا باشد یعنی بتوان ان را عملی کرد و غیر از بتواند ب گونه ای باشد ک بتواند هزینه های غیر ضروری را کاهش داده و کنترل کند .
دانش و اطلاعات ، واقعیات موجود و همچنین نیاز ها و توقعات فرد استوار باشد .
محمد مهدی کمالی |   1399/06/06 10:39:45   |
باعث توازن بین هزینه و درآمد می شود.
بر پایه تفکر اقتصادی، هوش مالی،محاسبه دقیق استوار است
بهنام گشتاسبی |   1399/06/09 13:33:59   |
بودجه‌ای که �ابق هزینه‌های یک سازمان تهیه شود
کلیه هزینه ها و مخارج واقعی سازمان دیده بشه و مبنای پیش بینی بودجه قرار
دهقان |   1399/02/16 09:21:43   |
0     0
بودجه ای مطلوب بودجه ای است که تا حد امکان از اطلاعات واقعی جهت برآوردها استفاده نماید و در نهایت انحرف چندانی با وقعیت نداشته باشد.بودجه بندی مطلوب، یکی از عوامل موفقیت مالی است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
شاوردی |   1399/02/20 08:09:46   |
0     0
نظر شخصی من در مور بودجه مطلوب «پیش بینی و طــرح ریزی دوره زمانی بعدی بــا استفاده از تجــربه قبلی و گرایش های بازار و موقعیت فعلی».
و بر پایه های بررسی وتعیین اهداف بلندمدت و اهداف کمی استوار است
*تجزیه و تحلیل خروجی برنامه ها براساس اهداف از پیش تعیین شده
*محاسبه مجموع هزینه های برنامه ها
*تهیه برنامه های هزینه ای
*تجزیه و تحلیل روش های جایگزین برای یافتن کار امدترین و اثربخش ترین ابزار دستیابی به اهداف برنامه ها
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه کریمی |   1399/02/20 12:57:05   |
0     0
بودجه مطلوب یعنی مخارج جاری را با هزینه های کمتر اما کیفیت بهتر و مشابه بخریم و پول بیشتری را پس انداز کنیم.
مقدار یا درصد پس انداز اشخاص به چه عواملی مثل: درآمد ماهانه، چگونگی زندگی کردن، میزان مخارج ماهانه بستگی دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
تشکری |   1399/02/24 01:09:08   |
0     0
به نظرم بودجه بندی مطلوب زندگی مالی شما را منظم می کند و امکان برنامه ریزی و تأمین نیازها را در کنار تلاش برای تحقق اهداف فراهم می سازد،در بودجه شخصی یا خانوادگی همه منابع درآمد (ورودی) شناسایی شده و هزینه (خروجی) با هدف تطبیق خروجی به ورودی برنامه‌ریزی شده‌است.بودجه بندی مطلوب، یکی از عوامل موفقیت مالی نیز به حساب می آید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهنام رقاقی |   1399/02/27 16:31:18   |
0     0
با سلام
بودجه بندی مطلوب، بودجه ای است که نیاز های اقتصادی آتی ما را پوشش دهد.
بودجه مطلب، بودجه ای است که هزینه ها و درآمد های آتی را پیش بینی کرده و قابلیت و انعطاف پذیری بالایی داشته باشد.
بطور مثال بودجه بندی بر مبانی صفر می تواند از انعطاف بالایی برخوردار باشد.
بهنام رقاقی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
zahra azodi |   1399/02/28 14:39:01   |
0     0
بودجه ای مطلوب است که به واقعیت نزدیک تر باشد وبتواند نیازهای اقتصادی اینده ما را پوشش دهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدی سامعی |   1399/02/28 22:13:22   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که براساس منابع درآمدی موجود ، هزینه های ضروری را چنان برنامه ریزی کند که باعث بالاترین رضایت مندی شود.
بودجه مطلوب بر پایه شناخت هر چه بهتر منابع و مصارف و متناسب نمودن این دو رکن با هم که باعث بالاترین رضایت مندی شود استوار است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دهقان |   1399/02/29 22:44:26   |
0     0
اصل سالانه بودن بودجه-اصل کاملیت یا جامعیت بودجه-اصل تخمینی بودن درآمدها-اصل تقدم درآمد بر مخارج-
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محبوبه سرخیان |   1399/02/31 19:55:11   |
0     0
بودجه مطلوب که نظم و ترتیب مناسبی است برای هزینه ها و درآمدها
ونیازهای اقتصادی ما را به نحو احسن پذیراست.
آگاهی از برنامه های فوق .....ایجاد برنامه ای برای پیشرفت
کنترل هزینه ها...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رویا زیلوباف |   1399/03/01 12:42:51   |
0     0
بودجه مطلوب یعنی ساماندهی به هزینه ها و میزان درامد یعنی بتواند نیاز های اقتصادی مارا در اینده پوشش بدهد
برنامه ریزی دقیق
کنترل هزینه و درامد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سارازارع منشادی |   1399/03/01 23:29:28   |
0     0
بر پایه نزدیکی به واقعیت باشد و در تمام موارد مساوات رعایت شود و همچنین در مواردی که نیاز بیشر احساس میشود الویت بندی شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرضیه انتظارقائم |   1399/03/02 10:38:37   |
0     0
هر نوع برنامه ریزی باید با یک هدفی باشه. برنامه ریزی مالی هم همینطوره. این هدف میتونه پرداخت کردن قسط‌های یک وام معمولی تا پایان سال و یا خرید یک خونه در پنج سال آینده باشه. حتی میتونه یک هدف پیوسته مثلا ذخیره ی ماهی پونصدهزار تومن پول باشه. پس یادتون باشه که حتما یک هدف برای خودتون بذارید.

در کنار هدفی که دارید، ممکنه دلتون بخواد پول زیادی رو صرف چیزی بکنید. چیزی که در لحظه توانایی مالیش رو ندارید اما میتونید در بلند مدت (از یک ماهه تا چند ساله) براش پول جمع کنید. مثلا ممکنه دلتون بخواد یک جفت کفشی بخرید که خیلی گرونه و یا دلتون میخواد تابستون یک سفر کوتاه به جنوب ایران برید که هزینه هاش در حال حاضر توی حساب بانکیتون نیست.

این خرج ها ممکنه به اندازه ی خرید یک خونه جدی نباشن اما ما آدمها نیاز داریم که بتونیم از زندگیمون لذت ببریم. پس حواستون باشه که چنین لذت هایی رو از زندگیتون به طور کامل حذف نکنید بلکه سعی کنید به طور منطقی اونا رو مدیریت کنید و برای رسیدن بهشون تلاش کنید.

برای جمع کردن پول برای چنین چیزهایی میتونید یک صفحه ی جدا داشته باشید و چند وقت یکبار که مقداری پول رو براش کنار میذارید توی اون صفحه علامت بزنید تا هم حواستون به پیشرفتتون باشه و هم از این مشاهده ی ذره ذره ی این پیشرفت خوشحال باشید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد پری زاد |   1399/03/02 13:03:03   |
0     0
بودجه مطلوب یعنی تناسب بین هزینه و درآمد. به طوری که میزانی از درآمد نیز پس انداز شود.

بر دانش، نیازها و توقعات فرد استوار است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آزاده السادات تراب زاده بافقی |   1399/03/02 16:19:51   |
0     0
تنظیم کردن یک بودجه مالی برای خانواده مساله‌ای است که تمامی خانواده‌ها باید در نظر داشته باشند، هرچه شما به عنوان یک خانواده سازمان یافته‌تر عمل کنید، مخارجی که شما انجام می‌دهید کنترل شده‌تر و نتایج مالی که برای خانواده شما ایجاد می‌شود بهتر هستند، اما تنظیم بودجه مالی مطلوب مساله‌ای دشوار و پیچیده به نظر می‌رسد.
راهی ساده برای مدیریت مخارج و هزینه‌ها وجود دارد و بنابراین خانواده ها قادر خواهند بود به صورت دقیق در هر ماه یک بودجه عالی تنظیم کنند.
یک: مبالغی که هر ماه هزینه می‌کنید گردآوری کنند
دو: قبوض و صورتحساب‌های ماهیانه خود را جمع‌آوری کنند
سه: قدرت محاسباتی خود را ارتقا دهند
چهار: حساب پس‌انداز خانواده افتتاح کنند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید حسین بخشایش |   1399/03/03 19:34:52   |
0     0
نگاه خاص به بودجه بندی در خانواده می تواند افراد را از سردرگمی نجات دهد و در جهت برنامه ریزی مطلوب کمک کند بودجه بندی مشارکتی می تواند همکاری کل خانواده را بدنبال داشته باشد وزمان گذاشتن برای بودجه بندی مطلوب علاوه بر اینکه اتلاف وقت نیست بلکه درجهت صرفه جویی د وقت وهزینه کمک شایانی می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین علی پناه |   1399/03/04 01:59:18   |
0     0
بودجه مطلوب ، بودجه ای است که ابتدا" براساس مبنای واقعی هزینه ها و درآمدها ی کسب شده پیش بینی و از انعطاف پذیری بالای برخوردار باشدو در بودجه ریزی تمام شرایط قبلی ، آتی (تورم ) و اهداف پیش بینی و برای هریک از منابع و مصارف زیر سیستم ها و یا زیرشاخه ها تعریف و نظارت گردد.
پتسخ سوال دوم ؛ پایه های بودجه مطلوب عبارتند از :
1) منعطف بودن بودجه ریزی .
2) در رویکرد هزینه ای توجه به هزینه های واقعی انجام شده و در رویکرد درآمدی یا منابعی نگاه به کسب درآمد و قابلیت وصول آن.
3) تغییر بین فصول و ردیف بودجه ها.
4) بودجه ریزی توسط خبرگان و اقتصاددانان و در نهایت رعایت تخصص گرایی .
5) تهیه بودجه با رعایت رویکرد یا روش قیاسی و استقرایی با توجه به رویکرد سازمانها و خانواده ها و...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا دهقان |   1399/03/04 14:37:34   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که براساس منابع درآمدی موجود ، هزینه های ضروری را چنان برنامه ریزی کند که باعث بالاترین رضایت مندی شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیدعلی حسینی |   1399/03/05 20:06:00   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای هست که واقعی و دست یافتنی باشه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید سرایانی |   1399/03/06 03:16:06   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که بر اساس واقعیت و شرایط موجود تهیه شده باشد و قابلیت اجرایی داشته باشد
بودجه مطلوب می بایست بر پایه واقعیت بنا شده باشد هر چه بودجه فاصله اش با واقعیت بیشتر باشد ضمانت و قابلیت اجرای کمتری دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا سلیمانی |   1399/03/07 17:24:57   |
0     0
بودجه ی مطلوب به این معناست که بتوان هزینه ها و درآمدها را برای آینده پوشش داد ب طوری که بتوان از آن رضایت بخشی کامل را به دست آورد.
در واقع یک بودجه ی مطلوب به دانش فرد، خواسته ها و امیال او بستگی دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
احمد واحدیان اردکانی |   1399/03/08 21:45:00   |
0     0
برای بودجه بندی پول باید هوش مالی بالایی داشته باشید. می‌توان گفت بودجه بندی هنر پیش بینی هزینه‌ها و درآمدتان و اختصاص آن درآمدها به هزینه هاست که به صورت بهینه باید صورت پذیرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سمیرا |   1399/03/09 00:45:19   |
0     0
بودجه بندی مطلوب، بودجه ای است که نیاز های اقتصادی را به بدون کمبود پوشش دهد.
برواقعیت، دانش و نیازهای فرد استوار هست .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مژگان محمدی یزدی |   1399/03/19 02:26:32   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای هست که ما را از بحث و جدل برای درآمد بیشتر و پول رها کند و دیگر استرس پول نداشته باشیم
بر پایه بنا نهادن بودجه روی دانش و مهارت فرد متخصص باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد سجاد حجتی پور |   1399/03/20 11:55:57   |
0     0
بودجه مطلوب بردجه ای لست که باعث کاهش هزینه ها و افزایش درآمد شود.
بودجه مطلوب می بایست بر پایه واقعیت بنا شده باشد هر چه بودجه فاصله اش با واقعیت بیشتر باشد ضمانت و قابلیت اجرای کمتری دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
mrz |   1399/03/24 19:04:33   |
0     0
بودجه مطلوب بردجه ای لست که باعث کاهش هزینه ها و افزایش درآمد شود
بودجه مطلوب بر داشتن درک مناسب از درامد ها و هزینه ها ی شخصی، داشتن هوش مالی استوار است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا ابراهیمی |   1399/03/25 16:51:29   |
0     0
بطور کلی اهداف بودجه را می توان از لحاظ زمانی به کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم نمود. اهداف بودجه در کوتاه مدت شامل ثبات قیمت ها، وضعیت اشتغال کامل، و بالاخره تعادل تراز پرداخت ها می باشند در حالی که اهداف بودجه در بلندمدت شامل موارد زیر خواهند بود:
1- رشد اقتصادی
2- تخصیص منابع(اختصاص منابع بطور کارا بین بخش های دولتی و خصوصی)
3- برخورداری یا حمایت از محرومیت زدائی
4- افزایش سطح رضایت مندی جامعه(بودجه های رفاهی و یارانه برای مردم و بخش های تولیدی)
5- اصلاح الگوی مصرف
6- توزیع درآمد و ثروت
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حشمت الله اسدی زیدابادی |   1399/03/25 18:44:29   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ایست بر طبق درآمد باشد و هزینه ها را کاهش داده و سرمایه گذاری را افزایش داد.
بر اساسدرآمد ها و هزینه ها واقعی سالهای قبل ریخته شود و پیش بینی های آگاهانه ای داشته باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
fatemeh tak |   1399/03/25 19:28:25   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که منطبق با شرایط و درآمد ها باشد و هزینه ها را کاهش داده و سرمایه گذاری را افزایش بدهد همچنین بر اساس هوش مالی ، داشتن دقیق اطلاعات درباره ی درآمد ها و هزینه ها ،بربرنامه ریزی مناسب و درست ، پیش بینی های عاقلانه و آینده نگر استوار است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
معصومه یاری علی ابادی |   1399/03/25 23:11:41   |
0     0
بودجه بندی باعث می شودبه خیلی چیزهای که نمی توانیم برسیم برسیم ما تا بودجه بندی درستی نداشته باشیم نمی توانیم به خونه دلخوا ه یا ماشین مورد علاقه خود برسیم باید برای اهداف بلندمدت خودبرنامه ریزی کرد اگر پولی که بیهوده خرج می کنیم بتواند گره ای از زندگی ما باز کند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعیده دهقان |   1399/03/26 22:29:05   |
0     0
بودجه ایست که با توجه به سطح درآمد و هزینه هر خانواده ای طرح ریزی می شود، بدون اینکه فشار روی خانواده ها بیاورد. با توجه به مقاصدی که از قبل برای آن برنامه ریزی شده است، به آن ها می رسیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Morteaza Poursoleiman |   1399/03/28 20:10:53   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه است که با در نظر گرفتن مقدار واقعی در امدها و هزینه ها تنظیم شده باشد. این برنامه باید انعطاف پذیر بوده و در آن مسائل پیش بینی نشده نیز در نظر گرفته شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
afkhami |   1399/04/02 23:05:21   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که بر اساس واقعیت و شرایط موجود تهیه شده باشد و قابلیت اجرایی داشته باشد.
بودجه مطلوب بر داشتن درک مناسب از درامد ها و هزینه ها ی شخصی، داشتن هوش مالی استوار است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین یزدی یوسفی |   1399/04/03 23:05:40   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که از اطلاعات واقعی برخوردار باشد و درصد خطای آن خیلی کم باشد به حدی که با واقعیت تفاوت چندانی نکند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا صالحی نیا |   1399/04/06 01:31:04   |
0     0
بودجه مطلوب یعنی ساماندهی به هزینه ها و میزان درامد و بر پایه نزدیکی به واقعیت باشد و در تمام موارد مساوات رعایت شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح اله خزاعی |   1399/04/07 08:43:02   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ایست که بر پایه واقعیت ها و کمی محتاطانه انجام گیرد. این موضوع خود باعث ساماندهی به روابط و مخارج و انتظارات خواهد شد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا دوستی |   1399/04/09 17:50:24   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه است که باعث تناسب بین هزینه و درآمد می شود.و به بودجه واقعی فرد نزدیک است. بودجه مطلوب می بایست بر پایه واقعیت بنا شده باشد هر چه بودجه فاصله اش با واقعیت بیشتر باشد قابلیت اجرای کمتری دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا کبیری |   1399/04/09 23:04:46   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که بر اساس واقعیت باشد و به بودجه واقعی نزدیک تر باشد و هچنین بتواند هزینه ها را کاهش دهد.
بودجه مطلوب بر داشتن درک مناسب از درامد ها و هزینه هاو،نیاز های فرد و دانش مالی فرد استوار است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا حاجی زاده |   1399/04/10 00:03:40   |
0     0
باعث کاهش هزینه های غیرضروری و افزایش درامد و سرمایه گذاری شود و به واقعیت نزدیک تر باشد.
بودجه مطلوب بر داشتن درک مناسب از درامد ها و هزینه ها ی شخصی، داشتن هوش مالی استوار است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
لعیا حیدری |   1399/04/10 00:59:07   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که در آن بتوانیم تمام نیاز های خود را برآورده سازیم ، بدون انکه منابع مالی را هدر دهیم ، راهی برای کاستن هزینه های ثابت پیدا کنیم .
بودجه مطلوب بر پایه خلاقیت در بودجه بندی و شناخت هزینه ها و درامد شخصی استوار است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جمال سالاری |   1399/04/13 12:37:59   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که با منابع محدود و معین مخارج و هزینه های ما پوشش داده شود .
بودجه مطلوب بر دانش بودجه ریز ، اولویت بندی هزینه ها و زمان خرج کرد بودجه و نیز نیازهای ما استوار است .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Hamidreza Mirmohammadi |   1399/04/13 22:46:29   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ایست که بر پایه واقعیت ها وکمی محتا طانجام میگیرد ودر تمام موارد مساوات رعایت شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل |   1399/04/14 10:46:22   |
0     0
بودجه ای مطلوب بودجه ای است که تا حد امکان از اطلاعات واقعی جهت برآوردها استفاده نماید و در نهایت انحرف چندانی با وقعیت نداشته باشد.بودجه بندی مطلوب، یکی از عوامل موفقیت مالی می باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه مستانی |   1399/04/17 20:58:45   |
0     0
-بودجه مطلوب بودجه ای است که به واقعیت نزدیک تر باشد، منطبق با درآمد باشد و هزینه ها را کاهش دهد و باعث افزایش درآمد و سرمایه گذاری شود.
-بودجه مطلوب بر شناخت و داشتن درک مناسب از درآمدها و هزینه ها، پیش بینی های آگاهانه و هوش مالی استوار است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح الله بخشی |   1399/04/17 22:00:36   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که به کاهش هزینه ها و افزایش درآمد کمک کنه..
بودجه ای که درک مالی درست از هزینه ها و درآمدها داشته باشه و فرد هوش مالی درستی داشته باشه استوار است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضازارعیان |   1399/04/17 23:43:42   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ایست که باعث توازن بین هزینه و درآمد می شود.و به بودجه واقعی فرد نزدیکتر است
بودجه مطلوب بر پایه شناخت هر چه بهتر منابع و مصارف و متناسب نمودن این دو رکن با هم که باعث بالاترین رضایت مندی شود استوار است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سپیده دهقان |   1399/04/18 01:44:36   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که در آن بتوانیم تمام نیاز های خود را برآورده سازیم ، بدون انکه منابع مالی را هدر دهیم ، راهی برای کاستن هزینه های ثابت پیدا کنیم .
بودجه مطلوب بر پایه خلاقیت در بودجه بندی و شناخت هزینه ها و درامد شخصی استوار است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ریحانه زارع |   1399/04/18 18:03:58   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که منطبق با شرایط و درآمد ها باشد و هزینه ها را کاهش داده و سرمایه گذاری را افزایش بدهد
بر اساس هوش و سواد مالی ، داشتن دقیق اطلاعات درباره ی درآمد ها و هزینه ها ،بربرنامه ریزی مناسب و درست ، پیش بینی های عاقلانه و آینده نگر استوار است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه جعفری |   1399/04/19 21:48:32   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که بر اساس واقعیت باشد و به بودجه واقعی نزدیک تر باشد و هچنین بتواند هزینه ها را کاهش دهد..بودجه مطلوب بر پایه خلاقیت در بودجه بندی و شناخت هزینه ها و درامد شخصی استوار است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مطهره صولتی |   1399/04/19 22:40:59   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که میان درآمد و هزینه تناسب برقرار کند و بودجه ای است که باعث کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها می شود و بتوانیم تمام نیاز های زندگی را برطرف نماییم. مثلا برای خرید فروشگاه های مناسبی را انتخاب کنیم.و اقلامی که بهشون نیاز نداریم و بیهوده هستند را حذف کنیم.
براساس برنامه ریزی درست، پیش بینی و آینده نگری بازار، خلاقیت در بودجه بندی، هوش و سواد مالی، کنترل هزینه و درامد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
behzad hajihoseini |   1399/04/21 18:33:46   |
0     0
شامل برآورد فروش, هزینه ها, تولید و غیره می باشد. بودجه بندی برای مشخص کردن نتایج مورد انتظار کسب و کار و خطوط عملیاتی ممکنی که در آینده باید برای دست یابی به این نتایج پیموده شود انجام می شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زینب دریس |   1399/04/22 15:36:58   |
0     0
هر فردی برای دست یابی به موفقیت علاوه بر برنامه ریزی دقیق مناسب باید بتواند بودجه را نیز کنترل کند تا بتواند توازن بین هزینه درامد ایجاد کند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید گلزارفر |   1399/04/23 10:00:23   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که سازمان تا پایان دوره مالی با کمبود یا مازاد غیز متعارف مواجه نگردد از این رو اگر بودجه متناسب و کامل باشد افراد مشمول ردیف بودجه با مشکل مواجه نمیگردند به عبارتی بودجه مطلوب بودجه ای است که بر اساس واقعیت و شرایط موجود تهیه شده باشد و قابلیت اجرایی داشته باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بیتا ناظمی |   1399/04/25 13:23:57   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که بر اساس واقعیت و شرایط موجود تهیه شده باشد و قابلیت اجرایی داشته باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نغمه لطف محمدی |   1399/04/25 15:25:18   |
0     0
بودجه بندی در حقیقت نه ابزاری رای ایجاد محدودیت، بلکه روشی برای رهاسازی است، رهایی شیرین و لذت بخشی که اگر آن را تجربه کنید، هرگز از بودجه بندی دست نخواهید کشید. بیای ید به عرصه های ی از زندگی که بودجه موجب رهایی خواهد شد نگاه بیندازیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد فاطمی |   1399/04/25 20:22:38   |
0     0
بودجه ی مطلبوب بودجه ایه که باعث کاهش هزینه میشه و بودجه ی واقعیه و میتونه نیازهای اقتصادیمونو پوشش بده
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید جمال الدین طباطبایی مزرعه نو |   1399/04/25 23:56:02   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که منطبق با شرایط و درآمد ها باشد و هزینه ها را کاهش داده و سرمایه گذاری را افزایش بدهد
بودجه مطلوب بر پایه شناخت هر چه بهتر منابع و مصارف و متناسب نمودن این دو رکن با هم که باعث بالاترین رضایت مندی استوار است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا مرادی مزرعه نو |   1399/04/26 11:29:02   |
0     0
ودجه مطلوب بردجه ای لست که باعث کاهش هزینه ها و افزایش درآمد شود
بودجه مناسب بر پایه درک مناسب از هزینه ها و بر اساس شرایط موجود و واقعیت تهیه شده باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ولی نامجو |   1399/04/26 20:35:16   |
0     0
بودجه بندی مطلوب بودجه بندی است که واقع بینانه وجامع باشد.درواقع تمام هزینه های ریز ودرشت حتی کوچکترین آنها مورد بررسی قرارگیرد.قابلیت انجام واقعی وریز به ریزبودجه سبب بهبود ان درمراحل بعدی خواهد شد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی دهقانیزاده |   1399/04/26 20:54:46   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که باعث افزایش هزینه ها و همچنین کاهش منافع مالی نشود
پبودجه مطلوب بر پایه شناخت هر چه بهتر منابع و مصارف و متناسب باشد و نیازهای تقتصادی ما را بشناسد
ب
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد خوشنام |   1399/04/27 19:14:49   |
0     0
بودجه ایکه مارا از هر چیزی رها کند وخلاقانه باشد وبررسی بودجه در زمان خاص و ما را برای صرفه جوییدر مصرف کالا آرام آرام با بودجه تطبیق دهد و درباره ی بحث وجدل پول خود به خود تصمیم میگیریمکه رضایت نسبی در خانوائده به وجود میاد و بودجه ای که موارد هزینه وپس انداز وسرمایه گذاری را برای ما مشخص میکند ومارا از ناکامی ها وسرزنش های درونی وبیرنی حفظ ورها میکند این بودجه بندی مطلوب است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهین خواجوی |   1399/04/27 21:46:23   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای هست که بین درآمد و هزینه توازن برقرار باشد و هزینه ها کاهش و سرمایه گذاری را افزایش دهد و بر پایه واقعیت یا به واقعیت نزدیک باشد
پیش بینی عاقلانه، محاسبه دقیق، خلاقیت افراد در نتیجه مدیریت درآمدها و هزینه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
کیانوش بمانی نژاد |   1399/04/28 05:35:04   |
0     0
منظور از بودجه مطلوب بودجه ای است که می تواند هزینه های پیش بینی نشده را پوشش دهد.
بودجه مطلوب: تصمیم گیری بر اساس پیش بینی های آینده طبق اطلاعاتی که از گذشته جمع آوری شده است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد فاطمی |   1399/04/29 12:08:26   |
0     0
بودجه ی مطلوب به این معناست که بتوان هزینه ها و درآمدها را برای آینده پوشش داد ب طوری که بتوان از آن رضایت بخشی کامل را به دست آورد.
در واقع یک بودجه ی مطلوب به دانش فرد، خواسته ها و امیال او بستگی دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضا مظفری دهشیری |   1399/04/29 12:54:23   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که بر اساس واقعیت و شرایط موجود تهیه شده باشد و قابلیت اجرایی داشته باشد.
بودجه مطلوب بر داشتن درک مناسب از درامد ها و هزینه ها ی شخصی، داشتن هوش مالی استوار است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
پوریا سلیمانی چالی |   1399/04/29 14:45:28   |
0     0
بودجه ی مطلوب بودجه ای که بر اساس واقعیت ها و شرایط درآمد و هزینه بنا شده باشد و بتواند منجر به کنترل هزینه ها شود.
بودجه ی مطلوب بر اساس واقعیت ها، خلاقیت، اطلاعات جمع آوری شده و نیاز های ما تعیین می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه زارعی |   1399/04/29 19:59:22   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که قبل از تخصیص تمام جوانب را برای آن کد یا ردیف در نظر گرفت بمعنای دیگر اینکه بودجه مطلوب بودجه ای است که سازمان تا پایان دوره مالی با کمبود یا مازاد غیز متعارف مواجه نگردد از این رو اگر بودجه متناسب و کامل باشد افراد مشمول ردیف بودجه با مشکل مواجه نمیگردند. هر چند در کشور مابه اشتباه ء اگر در ردیفی با کسری بودجه مواجه گردند با جابجا کردن بودجه از ردیف یا کد های دیگر کسری بودجه را ترمیم میکنند.بودجه ی مطلوب بر اساس واقعیت ها، خلاقیت، اطلاعات جمع آوری شده و نیاز های ما تعیین می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
افسانه محمدی ساغندی |   1399/04/29 23:21:32   |
0     0
بودجه مقدار پولی است که در اختیار ما است وبرای اینکه بودجه را در مسیر درست به پیش ببریم وبتوانیم تصمیم درست برای سرمایه گذاری داشته باشیم باید بتوانیم بودجه خود را کنترل کنیم واز هزینه های اضافی بکاهیم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مسعودتاجیک |   1399/04/31 14:37:10   |
0     0
بودجه ای که بین دخل و خرج ،توازن و تناسب برقرار کند و باعث کاهش خرج و هزینه های غیرضروری شود و درآخر باعث افزایش سرمایه و سپرده شود را مطلوب گویند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
درویشی |   1399/05/01 02:26:11   |
0     0
بودجه ای که تمامی جوانب را در نظر بگیرد
و بر پایه شناخت درست هزینه ها ودرامد ها میباشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیده بنت الهدی مرتضوی |   1399/05/02 13:42:51   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که باعث میشود بین درآمد و هزینه تعادل برقرار شود و به بودجه واقعی نزدیک تر باشد،قابلیت اجرایی شدن داشته باشد،باعث کاهش هزینه ها و افزایش سرمایه گذاری ها شود.
بودجه مطلوب بر دانش،هوش و سواد مالی،داشتن اطلاعات در مورد درآمدها و هزینه ها،برنامه ریزی درست و آینده نگری استوار است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فرزانه توحیدفر |   1399/05/02 17:50:52   |
0     0
فرایندی برای برخورد خلاقانه با زندگی است بودجه عالی بودجه ای است که در آن بتوانید تمام نیازهای خود را برآورده سازید، بدون آن که منابع مالی را هدر دهید. طبیعی است که این کار نیازمند خلاقیت از سوی شماست.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فرزانه توحیدفر |   1399/05/02 17:53:10   |
0     0
بودجه بندی مخارج به معنای این نیست که ما از خیلی از خواسته هایمان چشم پوشی کنیم بلکه درست خرج کردن و به اندازه خرج کردن و نتیجه ی مطلوب گرفتن هدف بودجه بندی مخارج هست.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سمانه دهقان منشادی |   1399/05/02 18:12:43   |
0     0
بودجه مطلوب :بودجه ای که باعث توازن بین هزینه درامد و به بودجه واقعی نزدیک است
داشتن اطلاعات دقیق درباره ی درامد هزینه وبرنامه ریزی مناسب و داشتن هوش مالی استوار است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهروز باستانی اله آبادی |   1399/05/06 10:04:25   |
0     0
بودجه مطلوب باعث کاهش هزینه میشود بودجه ای که هزینه ها و درآمد
آینده را پیش میکند و با برنامه ریزی درست و آینده نگری استوار است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل شهاب |   1399/05/06 23:01:25   |
0     0
بودجه ای ایده ال و مطابق میل شخص که با عث کاهش هزینه و افزایش سرمایه می شود
باید بر اساس واقعیت بنا شده باشد و برنامه ریزی جامع و دقیق در جهت تحقق اهداف عمل کند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمیدرضا منصوری محمد ابادی |   1399/05/08 11:06:02   |
0     0
بودجه بندی مطلوب، بودجه ای است که نیاز های اقتصادی را به بدون کمبود پوشش دهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرتضی جلالی فر |   1399/06/08 14:51:14   |
0     0
بودجه مطلوب بودجه ای است که با توجه به شرایط هزینه ها را کاهش داده و به سرمایه گذاری بپردازد
‌درپایه دانستن دقیق درامدها و هزینه ها برنانه ریزی درست در طول مدت دااشتن سواد مالی و رفتار مالی استوار است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics