تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق

برای آموزش نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و حقوق سال 98، مبلغ و نرخ مالیات حقوق کارگران 98، محاسبه مالیات پلکانی حقوق سال 98 و آشنایی با اقلام مشمول حقوق و درآمد سال 98 و سقف و میزان حقوق مشمول معافیت مالیاتی سال 98 ادامه مطلب را مطالعه کنید.

طبق ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم درآمد حقوقی که مشمول این نوع مالیات می‌شود عبارت است از:
«درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار – خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.»

 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

کسر مبلغ مالیات از درآمد یا حقوق دریافتی ماهیانه دارای شرایط و محاسبه مشخصی می‌باشد که در ادامه به صورت کامل به آن پرداخته شده.

مبلغ و نرخ مالیات حقوق کارگران 98
برای کسر مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی در بند الف از تبصره 6 قانون بودجه 98 کل کشور الگوی کسر مالیات به صورت زیر تعریف شده است.

 

جدول پلکانی مالیات حقوق و درآمد کارگران 98

 

 

مالیات پلکانی حقوق سال 98

نکته دیگر این بند از تبصره 6 آن است که حقوق بیشتر از ماهانه 2 میلیون و  750 هزارتومان به‌صورت پلکانی مشمول مالیات می‌شود. بر مبنای تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه که بدون تغییر در صحن علنی به تصویب رسید، 5 پله برای مالیات حقوق و دستمزد درنظر گرفته شده که شامل مالیات 10 تا 35 درصد است.

پله اول مالیات پلکانی حقوق سال 98 یعنی حقوق و دستمزد تا یک و نیم برابر سقف معافیت مالیاتی (ماهانه تا 4 میلیون و 125 هزار تومان) که 10 درصد مالیات به آن تعلق می‌گیرد.

در پله دوم مالیات پلکانی حقوق سال 98، حقوق دستمزد یک و نیم برابر سقف معافیت مالیاتی تا دو ونیم برابر یعنی ماهانه از 4 میلیون و 125 هزار تومان تا 6 میلیون و 875 هزار تومان مشمول مالیات 15 درصدی می‌شود.

در پله سوم مالیات پلکانی حقوق سال 98، مالیات حقوق دو و نیم برابر سقف معافیت مالیاتی تا 4 برابر یعنی ماهانه از 6 میلیون و 785 هزار تومان تا 11 میلیون تومان، 20 درصد تعیین شده است.

در پله چهارم مالیات پلکانی حقوق سال 98 نیز به حقوق 4 برابر سقف معافیت مالیاتی تا 6 برابر یعنی ماهانه از 11 میلیون تومان تا 16 میلیون و 500 هزار تومان، مالیات 25درصد تعلق می‌گیرد. همچنین حقوق مازاد 6 برابر سقف معافیت مالیاتی یعنی بالای ماهانه 16 میلیون و 500 هزار تومان مشمول مالیات 35 درصد می‌شود. البته دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس، دو پله برای مالیات بر حقوق در نظر گرفته بود که نمایندگان علاوه‌بر تغییر سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، پله‌های مالیاتی را نیز شفاف‌تر کردند.

 

مثالی برای شفاف‌تر شدن محاسبه مالیات پلکانی حقوق سال 98

اگر حقوق کارگری ماهانه 6,55,000 ریال باشد با توجه به معافیت 2,750,000 ریال مازاد بر این مبلغ تا 4,125,000 ریال مشمول 10 درصد است یعنی 137,500 و مازاد بر 4,125,000 تا حقوق مشمول 20 درصد .

 

 اقلام حقوق و درآمد سال 98 که مشمول مالیات می‌شوند

اقلامی از حقوق که مشمول مالیات بر درآمد حقوق می شوند نیز در ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم به ترتیب زیر هستند:

درآمد نقدی مزد یا مقرری یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از وضع کسور معافیت‌ها مقرر در این قانون.

درآمد غیر نقدی مسکن، اتومبیل و سایر مزایا.

معافیت مالیاتی در سال 98

درآمدهایی از حقوق کارگران در سال 98 که معاف از مالیات است

طبق ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم موارد زیر از مالیات حقوق کارگران معاف هستند :

سنوات پایان خدمت

خسارت اخراج و بازخرید خدمت

حق سنوات

حقوق ایام مرخصی استفاده نشده

هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل

مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی محل کارخانه یا خارج از آن

مبالغ حاصل از بیمه جبران خسارت بدنی ومعالجه و امثال آن.

عیدی و پاداش پایان سال تا سقف یک دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه

منازل سازمانی در اختیار ماموران کشوری

مبالغ پرداختی از جانب کارفرما برای معالجه کارکنان یا افراد تحت تکلف آنان که به پزشک یا بیمارستان پرداخت می‌شود و باید اسناد و مدارک آن ارائه شود.

مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان تا سقف دو دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه مبلغ معادل اقلام

 

سقف و میزان حقوق مشمول معافیت مالیاتی سال 98

با توجه به تغییرات سالانه حقوق و درآمد کارگران و کارمندان در خود قانون مالیات‌های مستقیم این مبلغ به صورت ریالی مشخص نشده است. طبق ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق در قانون بودجه سنواتی هر سال با لایحه دولت درمجلس شورای اسلامی تصویب می شود. مالیات حقوق ۹۸ کارگران و کارمندان نیز در بند 1 تبصره 6 قانون بودجه 1398 کل کشور مصوب 1397/12/21مجلس شورای اسلامی مشخص و تصویب شده است.

در این قانون مالیات حقوق 98 کارگران و کارمندان سالیانه مبلغ 330,000,000 ریال (سی صد و سی میلیون ریال) تعیین شده است.

مفهوم سقف مالیاتی حقوق 98 این است که اگر درآمد حقوق سالیانه یک فرد از مبلغ 330 میلیون ریال بیشتر باشد باید برای درآمد حقوق مازاد بر آن طبق الگویی که برای مالیات بر درآمد حقوق اعلام می‌شود مبلغ مالیات از حقوق کارگر یا کارمند کسر شده و به عنوان مالیات پرداخت شود.

چون حقوق کارگران و کارمندان ماهیانه پرداخت می شود بنابراین معافیت مالیاتی ماهیانه حقوق نیز از تقسیم مبلغ فوق بر 12 محاسبه و معیار پرداخت مالیات درآمد حقوق کارگران و کارمندان در نظر گرفته می‌شود

منبع خبر: تولید محتوای حَسمان
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

ادمین سواد مالی . |   1399/01/01 14:07:10   |
3     0
افرادی که مشغول به کار بوده و حقوق دریافت می نمایند با در نظر گرفتن معافیت های موجود در صورت شمول مالیات باید بخشی از حقوق دریافتی خود را به عنوان مالیات حقوق به وزرات اقتصاد و دارایی پرداخت نمایند.

- آیا در فیش حقوقی شما مبلغی به عنوان مالیات حقوق کسر شده است؟
- مالیات حقوق چگونه محاسبه می شود؟
- سقف معافیت مالیات حقوق سالیانه در حال حاضر چقدر است؟
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا افتخاری |   1399/03/03 22:35:10   |
بله ....مالیات حقوق براساس معافیت حقوق و سقف های تعیین شده محاسبه می شود...درآمد هر فرد به مبلغ مازاد بر معافیت براساس سقف های تعیین شده محاسبه می شود...البته برخی از ایتم های حقوقی معاف از مالیات هستند...که از درآمد مشمول مالیات کسر میشود.
میعود زارع بیدکی |   1399/03/06 18:38:23   |
بله
نحوه محاسبه مالیات کل هزینه حقوق پس از کسر معافیتها که طبق ماده ٩١ق.م .م اگر از مبلغ بالای ٣٣٠ میلیون ریال سالانه باشد طبق ماده ٨٢ و جدول مالیاتی ارائه شده توسط بودجه کشور محاسبه و از حقوق فرد کسر خواهد گردید
Mona |   1399/03/06 19:04:00   |
مالیات بر درآمد نوعی مالیاتی است که دولت به نسبت درآمد اشخاص حقیقی و شرکتها به استناد قانون اخذ میکند.عموماً مقدار این نوع مالیات برابر درصدی از درآمد مشمول مالیات است. معمولاً نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به صورت جدولی و تصاعدی است ولی معمولاً نرخهای مالیات بر درآمد شرکتها ثابت است. در ایران نرخ مالیات بر درآمد شرکتها به استناد ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم بیست و پنج درصد (25%) است.
ماده ۱۳۱ :

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است:
1ـ تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)
2ـ نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)
3ـ نسبت به مازاد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)
فرزانه جنتی |   1399/03/10 23:03:30   |
🔰 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور، نحوه محاسبه مالیات حقوق را اعلام کرد:

🔘 بر اساس بخشنامه مورخ ۲۶/ ۱/ ۹۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی موضوع معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۹ وفق مقررات جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر مشخص  شد.

🔹۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون ( ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال تعیین می‌شود.

🔹۲- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد( ۱۰) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد( ۲۰) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵) می باشد.

🔺اشخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده ۸۴ قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی‌شوند.

🔹۳- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۶ مشمول مالیات به نرخ ده درصد( ۱۰٪) خواهد بود.

🔹۴- براساس ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر ده درصد( ۱۰) به عنوان مالیات کسر خواهد شد.

🔺با توجه به اینکه در جزء (۲) بند (الف) تبصره ۱۲ مذکور عبارت "کارانه " خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کاراته دریافتی توسط اعضای هیأت علمی (با رعایت بخشنامه ۲۰۰/۹۸۵۱۸ مورخ ۹۸/۱۱/۲۱ مشمول نرخ ده درصد ۱۰ نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود، اعمال می‌شود.
مرتضی ندافی |   1399/04/01 02:42:56   |
درآمد افراد تا یک سقف معینی که سالانه مشخص میگردد معاف از مالیات است که بزای سال ۹۹ این مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال (۳۶۰۰۰۰۰۰۰ریال) می باشد
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد( ۱۰) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد( ۲۰) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵) می باشد
الناز بهروزی |   1399/04/13 01:08:53   |
درآمد افراد تا یک سقف معینی که سالانه مشخص میگردد معاف از مالیات است که بزای سال ۹۹ این مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال (۳۶۰۰۰۰۰۰۰ریال) می باشد
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد( ۱۰) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد( ۲۰) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵) می باشد
محدثه دهقان طزرجانی |   1399/04/18 17:31:56   |
مالیات به طور کلی وجه مشخص شده ایست، که از طرف دولت جهت تأمین امکانات مشابه برای همه مردم اخذ می شود. هر فردی بنا به توان مالی که دارد موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده ای می باشد. در این بین مالیات حقوق، مختص افرادی است که شاغل بوده و از حقوقی که دریافت می کنند باید با توجه به توان مالی خود مقداری مشخص به دولت پرداخت کنند. در واقع مالیات حقوق وجهی است که تمامی پرسنل که مبلغ حقوق آن‌ها بیش از معافیت مالیاتی باشد، باید بخشی از حقوق دریافتی خود را به وزارت دارایی پرداخت نمایند.،، - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360،000،000) ریال تعیین می شود
زهرا غنی زاده زارچ |   1399/04/23 08:25:37   |
- بله.
- مالیات حقوق به این صورت است که ابتدا مبلغ کل حقوق منهای مبلغ معافیت ماهانه می شود و بعد مابقی مبلغ ضربدر نرخ ۱۰ درصد می شود.
- سقف مالیات حقوق ماهانه ۳۰۰۰۰۰۰ تومان و معافیت سالانه ۳۶۰۰۰۰۰۰ تومان است.
مصطفى عربى |   1399/04/25 21:44:57   |
بله
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ سقف مالیات حقوق سالیانه تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد( ۱۰) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد( ۲۰) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵) می باشد.
سقف معافیت مالیات حقوق سال ۹۹ سیصد و شصت میلیون ریال (۳۶۰۰۰۰۰۰۰ریال) می باشد.
محمدصالح شکیبا |   1399/04/26 15:59:43   |
بله
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ سقف مالیات حقوق سالیانه تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد( ۱۰) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد( ۲۰) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵) می باشد.
سقف معافیت مالیات حقوق سال ۹۹ سیصد و شصت میلیون ریال (۳۶۰۰۰۰۰۰۰ریال) می باشد.
حسین فتوحی اردکانی |   1399/04/26 19:34:33   |
مالیات بر درآمد نوعی مالیاتی است که دولت به نسبت درآمد اشخاص حقیقی و شرکتها به استناد قانون اخذ میکند.عموماً مقدار این نوع مالیات برابر درصدی از درآمد مشمول مالیات است. معمولاً نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به صورت جدولی و تصاعدی است ولی معمولاً نرخهای مالیات بر درآمد شرکتها ثابت است. در ایران نرخ مالیات بر درآمد شرکتها به استناد ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم بیست و پنج درصد (25%) است.
همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۹ گفت : سقف معافیت مالیاتی در سال جاری به صورت سالانه ۳۶ میلیون تومان و به صورت ماهانه سه میلیون تومان می باشد.
مهدی رضایی بیداخویدی |   1399/04/27 00:49:59   |
بله
به صورت پلکانی
سقف معافیت مالیاتی در سال جاری به صورت سالانه ۳۶ میلیون تومان و به صورت ماهانه سه میلیون تومان است.
مرجان السادات خداپرست |   1399/04/28 10:30:00   |
بله .درامد افراد تا یک سقف معینی که سالانه مشخص میگردد معاف از مالیات است که برای سال ۹۹ این مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال (۳۶۰۰۰۰۰۰۰ریال) می باشد

مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد( ۱۰) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد( ۲۰) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵) می باشد
نجمه السادات زارع |   1399/04/28 13:14:22   |
مالیات حقوق برمبنای مزایای مستمر و غیرمستمر دریافتی ان شخص تعیین میگردد
۳۳۰ میلیون سقف معافیت مالیت سالیانه است
علیرضا آزاد |   1399/04/29 02:02:49   |
مالیات های حقوقی افراد پس از کسر معافیت های حقوقی مشخص محاسبه میشود.
در سال 99 این معافیت،30میلیون ریال در ماه است.
مهدی کاظمی |   1399/04/29 20:23:59   |
بله
سه میلیون تومان
مرجان عباسی نسب |   1399/04/30 00:48:59   |
بله - میزان درامد معاف سالانه اعلام می شود و مبلغ درامدی ک مشمول می شود مشخص و پلکان اعلام شده 10 ال ی15 الی 20 درصد بعد از کسر معافیت و به ترتیب محاسبه و کسر می شود. 3 م ماهانه معاف
صادق زاده ربیعی |   1399/04/30 14:41:01   |
نحوه محاسبه مالیات کل هزینه حقوق پس از کسر معافیتها که طبق ماده ٩١ق.م .م اگر از مبلغ بالای ٣٣٠ میلیون ریال سالانه باشد طبق ماده ٨٢ و جدول مالیاتی ارائه شده توسط بودجه کشور محاسبه و از حقوق فرد کسر خواهد گردید
مهدیه السادات موسوی |   1399/04/31 17:35:06   |
بله
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ سقف مالیات حقوق سالیانه تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد( ۱۰) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد( ۲۰) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵) می باشد.
سقف معافیت مالیات حقوق سال ۹۹ سیصد و شصت میلیون ریال (۳۶۰۰۰۰۰۰۰ریال) می باشد.
وحید احمد باریکزهی |   1399/04/31 18:44:53   |
بله.
- مالیات حقوق به این صورت است که ابتدا مبلغ کل حقوق منهای مبلغ معافیت ماهانه می شود و بعد مابقی مبلغ ضربدر نرخ ۱۰ درصد می شود.
- سقف مالیات حقوق ماهانه ۳۰۰۰۰۰۰ تومان و معافیت سالانه ۳۶۰۰۰۰۰۰ تومان است.
محمد پوراکبری |   1399/05/04 10:07:29   |
من فیش حقوقی دریافت نمیکنم ولی افرادی ک با ان سر و کار دارند قطما درصدی ب عنوان مالیات کسر میشود .
سقف معافیت فرد از ان کم میشود و ما بقی طبق تعرفه و قانون کسر میشود .
درصد های مختلفی با تبصره های متفاوت وجود دارد ولی سقف درصد ٢٥ درصد میباشد .
مریم دهقان بنادکی |   1399/05/04 13:08:26   |
بله در واقع مالیات حقوق وجهی است که تمامی پرسنل که مبلغ حقوق آن‌ها بیش از معافیت مالیاتی باشد، باید بخشی از حقوق دریافتی خود را به وزارت دارایی پرداخت نمایند.،، - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360،000،000) ریال تعیین می شود
مهدیه گلشائیان |   1399/05/04 13:47:16   |
بله
حقوق تا یک سقفی معاف از مالیات میباشد و مبلغ مازاد بر ان مشمول مالیات میشود.
سقف حقوق معاف از مالیات سالانه سی وشش میلیون تومان است یعنی ماهانه سه میلیون تومان
سعید دامگی علی آباد |   1399/05/10 12:18:05   |
بله کسر میشود
نحوه محاسبه مالیات کل هزینه حقوق پس از کسر معافیتها که طبق ماده ٩١ق.م .م اگر از مبلغ بالای ٣٣٠ میلیون ریال سالانه باشد طبق ماده ٨٢ و جدول مالیاتی ارائه شده توسط بودجه کشور محاسبه و از حقوق فرد کسر خواهد گردید
محمد رحیمی |   1399/05/12 09:19:51   |
بله
بصورت پله کانی از مازاد معافیت
۲۷۵۰۰۰۰۰
سمانه دهقان منشادی |   1399/05/29 20:05:31   |
بله ب نسبت حقوق ماهیانه مالیات کسر میشود.
نرخ مالیات بر کل درآمد و کارانه مازاد بر مبلغ تا یک و نیم آن مشمول مالیات سالانه و مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر
سقف مالیات ٣٦میلیون و ب صورت ماهانه ٣میلیون تومان
بهنام گشتاسبی |   1399/06/09 19:24:51   |
بله
پلکانی نرخ های ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵
سه میلیون تومان
بهنام گشتاسبی |   1399/06/13 01:41:37   |
بله
پله کانی به نرخ های ۱۰ ۱۵ ۲۵
۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال
فاطمه کریمی |   1399/02/21 08:34:39   |
0     0
مالیات حقوق اینگونه محاسبه می شود که هر فردی بنا به توان مالی که دارد موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده ای می باشد. در این بین مالیات حقوق، مختص افرادی است که شاغل بوده و از حقوقی که دریافت می کنند باید با توجه به توان مالی خود مقداری مشخص به دولت پرداخت کنند. در واقع مالیات حقوق وجهی است که تمامی پرسنل که مبلغ حقوق آن‌ها بیش از معافیت مالیاتی باشد، باید بخشی از حقوق دریافتی خود را به وزارت دارایی پرداخت نمایند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
تشکری |   1399/02/27 16:43:16   |
0     0
هر ساله در قانون بودجه سنواتی میزان معافیت مالیاتی تدوین و تصویب می شود مالیات بر درآمد حقوق افراد در هر سال بر مبنای معافیت تصویب شده در قانون بودجه همان سال محاسبه می شود.البته این نکته را نیز نباید از قلم انداخت که در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق، علاوه بر در نظر گرفتن میزان معافیت مشخص شده در قانون بودجه، دو هفتم حق بیمه پرداختی بیمه شدگان تامین اجتماعی نیز بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور از مالیات بر درآمد حقوق معاف است و در هنگام محاسبه مالیات این معافیت نیز لحاظ می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
zahra azodi |   1399/02/29 14:33:41   |
0     0
مالیات بر درآمد حقوق، درآمدی است که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال بر حسب مدت یا کار انجام شده، به طور نقد یا غیر نقد به دست می‌آورد و برخی از درآمد‌ها همچون حقوق بازنشستگی، عیدی سالانه، وجوه حاصل از بیمه و... معاف از این نوع مالیات هستند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دهقان |   1399/02/29 23:38:04   |
0     0
هرسال میزان این مالیات در لایحه بودجه توسط دولت به مجلس ارائه و پس از تصویب توسط نمایندگان در آن سال قابل اجرا خواهد بود. پس نحوه محاسبه مالیات حقوق و میزان معافیت مالیات حقوق با سالهای دیگر متفاوت خواهد بود.
امسال قانون گذار در بند ۲ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ جمع حقوق دریافتی را در ۴ پایه برای اعمال ضرایب مالیاتی مشخص کرده است.
پایه معافیت: هر کسی که سال ۹۹ جمعا مبلغ ۳۶میلیون تومان حقوق دریافت کند از پرداخت مالیات حقوق معاف می باشد.
پایه اول: هرکسی که در سال ۹۹ جمعا مبلغ ۹۰ میلیون تومان (۱٫۵ برابر مبلغ پایه معافیت) حقوق دریافت کند مشمول ۱۰ درصد مالیات نسبت به مازاد حقوق پایه معافیت می شود.
۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰=۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰-۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۵٫۴۰۰٫۰۰۰=۱۰%×۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰
مالیات کسی که سال ۹۹ جمعا مبلغ ۹۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند.
در سال ۱۳۹۹ ، نرخ مالیات بر حقوق با در نظر گرفتن معافیت تا ۳ میلیون تومان حقوق

تا ۱.۵ برابر مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد
نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر مشمول مالیات ۱۵ درصد
نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر مشمول مالیات ۲۰ درصد
نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد
نسبت به مازاد شش برابر مشمول مالیات ۳۵ درصد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهنام رقاقی |   1399/03/01 22:46:49   |
0     0
با سلام
مالیات حقوق یکی از پایه های مالیاتی و درآمدی سازمان امور مالیاتی است. طبق معافیت های اعلام شده از طرف سازمان امور مالیاتی اگر کارمندی مبلغی مازاد بر نرخ مالیات اعلام شده داشته باشد با ضرایب مشخص شده باید مالیات حقوق خود را پرداخت کند.
قابل ذکر است پرداخت مالیات حقوق بعهده واحد مالی سازمان های اقتصادی است. بطوری که واحد مالی قبل از پرداخت حقوق و دستمزد مالیات حقوق را در قالب کسورات حقوق و دستمزد کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی در زمان مشخص شده واریز می نماید.

بهنام رقاقی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد پری زاد |   1399/03/02 13:39:53   |
0     0
بله. بنده یک کارمندم واین مورد را 10 سال است که هر ماه مشاهده می کنم

ابتدا معافیت مالیاتی از درآمد فرد کسر شده و باقی مانده طبق جدول محاسبات، اندازه گیری می شود.

در سال 99 سی میلیون
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محبوبه سرخیان |   1399/03/02 20:54:10   |
0     0
نحوه محاسبه مالیات حقوق در هر سال متفاوت می باشد و بر اساس قوانین جدید به این موضوع رسیدگی خواهد شد. بر اساس قانون دریافت مالیات برای کارمندان بخش دولتی و غیر دولتی افرادی که کمتر از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه درآمد دارند، شامل معافیت مالی شده‌اند. کسانی که سه برابر آن حقوق داشته مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد سه برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد می باشند. همچنین افرادی که چهار برابر تا شش برابر آن حقوق دارند، مشمول مالیات سالانه ۲۵ درصد بوده و آخرین دسته که شش برابر به بالا حقوق دارند، باید سالانه ۳۵ درصد از حقوق خود را برای مالیات حقوق پرداخت نمایند.
و سقف معافیت مالیات حقوق سال 99 ....سی و شش میلیون
است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرضیه انتظارقائم |   1399/03/04 09:22:09   |
0     0
سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین ‌شد.
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استثنای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (۲۵%) می‌باشد
میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (۲۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین شد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا دهقان |   1399/03/04 15:30:38   |
0     0
هرسال میزان این مالیات در لایحه بودجه توسط دولت به مجلس ارائه و پس از تصویب توسط نمایندگان در آن سال قابل اجرا خواهد بود. پس نحوه محاسبه مالیات حقوق و میزان معافیت مالیات حقوق با سالهای دیگر متفاوت خواهد بود.
امسال قانون گذار در بند ۲ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ جمع حقوق دریافتی را در ۴ پایه برای اعمال ضرایب مالیاتی مشخص کرده است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سارازارع منشادی |   1399/03/04 18:31:45   |
0     0
محاسبه مالیات برحقوق براساس مقدار حقوقی است که فرد دریافت می کند
حقوق های حداقلی از مالیات معاف می باشند وحقوق های بالاتصاعدی باید مالیات پرداخت کنند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین علی پناه |   1399/03/05 16:15:12   |
0     0
بله ، مالیات حقوق از جمله مالیاتهای مستقیم قابل وصول از حقوق و مزایای مشمول کارمند و کارگر به استناد ماده ۸۴ و۸۵ ق م م ا پس از کسر معافیتهای ماهانه اعلامی وزارت کار و وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر معافیتهای ( ۲/۷بیمه سهم کارمند، فوق العاده ماموریت و...) و نیز به استناد همان قانون مالیتهای حقوق از ۱۰ تا ۲۰ ٪ قابل محاسبه و وصول میباشد. درسال ۹۹ معافیت ماهانه ۳۰ میلیون ریال می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید حسین بخشایش |   1399/03/05 20:20:20   |
0     0
یکی از اقشاری که مالیات خود را به موقع و بافرمول مشخص و بدون فرار مالیاتی پرداخت میکنند کارگران وکارمندان می باشند ولی در تقسیم بندی منافعی که از جانب دولت به اقشار میرسد این دوقشر هستند که کمترین منافع نصیبشان می شود امیدوارم همانطور که این دوقشر متعهد به پرداخت مالیات به موقع ودقیق می باشند اقشار دیگر نیز در پرداخت مالیات ودرکل ساختن سرنوشت خود شریک وسهیم باشند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آزاده السادات تراب زاده بافقی |   1399/03/06 04:13:02   |
0     0
سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۳۹۹ مبلغ ماهیانه ۳ میلیون تومان است.
نحوه محاسبه مالیات حقوق در هر سال متفاوت می باشد و بر اساس قوانین جدید به این موضوع رسیدگی خواهد شد. بر اساس قانون دریافت مالیات برای کارمندان بخش دولتی و غیر دولتی افرادی که کمتر از36 میلیون تومان در سال درآمد دارند، شامل معافیت مالی شده‌اند. از 36 میلیون تومان تا 90 میلیون تومان مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و از 90 میلیون تومان تا 126 میلیون تومان مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد می باشند. از 126 میلیون تومان تا 180 میلیون تومان، مشمول مالیات سالانه 20 درصد بوده و آخرین دسته که بیش ار 180 میلیون بالا حقوق دارند، باید سالانه 25 درصد از حقوق خود را برای مالیات حقوق پرداخت نمایند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدی سامعی |   1399/03/06 21:29:22   |
0     0
مالیات حقوق پس از کسر معافیت مقرر در قانون ( معادل 360 میلیون ریال برای سال 99 ) به صورت پلکانی قابل محاسبه می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سمیرا |   1399/03/09 02:17:56   |
0     0
بله ؛ابتدا معافیت مالیاتی از درآمد فرد کسر شده و باقی مانده طبق جدول محاسبه میشود.. درسال ۹۹ معافیت ماهانه ۳۰ میلیون ریال می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رویا زیلوباف |   1399/03/10 10:26:42   |
0     0
سقف معافیت مالیاتی درسال ۱۳۹۹ ماهانه ۳میلیون تومان و سالانه ۳۶ میلیون تومان است .
نحوه محاسبه مالیات حقوق در هرسال متفاوت و براساس قوانین جدید به این موضوع رسیدگی میشود.
محاسبه مالیات بستگی به میزان درامد دریافتی فرد داردو
که ابتدامعافیت مالیاتی طبق قانون از حقوق فرد کسر وباقی مانده طبق جدول محاسبه میشود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
احمد واحدیان اردکانی |   1399/03/11 22:05:45   |
0     0
۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
mrz |   1399/03/22 21:05:00   |
0     0
بله
مالیات حقوق براساس معافیت حقوق و سقف های تعیین شده محاسبه می شود...درآمد هر فرد به مبلغ مازاد بر معافیت براساس سقف های تعیین شده محاسبه می شود همچنین در بعضی از سقف ها فرد معاف از مالیات است
سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون ( ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال تعیین می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید سرایانی |   1399/03/25 17:14:14   |
0     0
بله در فیش حقوقی کسر گرذیده است.
.مالیات حقوق براساس سقف تعیین شده هر سال و معافیت ها محاسبه می شود.
با توجه به مقررات جزء (2) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360،000،000) ریال تعیین گردیده است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
fatemeh tak |   1399/03/25 18:53:54   |
0     0
بر اساس قانون دریافت مالیات برای کارمندان بخش دولتی و غیر دولتی افرادی که کمتر از 3 میلیون تومان در ماه درآمد دارند، شامل معافیت مالی شده‌اند.( سقف معافیت مالیاتی 36000000 ریال ) کسانی که سه برابر آن حقوق داشته مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد 3 برابر تا 4 برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد می باشند. همچنین افرادی که چهار برابر تا 6 برابر آن حقوق دارند، مشمول مالیات سالانه ۲۵ درصد بوده و آخرین دسته که شش برابر به بالا حقوق دارند، باید سالانه ۳۵ درصد از حقوق خود را برای مالیات حقوق پرداخت نمایند.نحوه محاسبه مالیات حقوق در هر سال متفاوت می باشد و بر اساس قوانین جدید به این موضوع رسیدگی خواهد شد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا ابراهیمی |   1399/03/25 19:21:14   |
0     0
- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون ۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین می‌شود.

۲- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد( ۱۰) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد( ۲۰) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵) می باشد.

اشخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده ۸۴ قانون | مذکور مطابق مقررات این جزء نمی‌شوند.

۳- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۶ مشمول مالیات به نرخ ده درصد( ۱۰٪) خواهد بود.

۴- براساس ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر ده درصد( ۱۰) به عنوان مالیات کسر خواهد شد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حشمت الله اسدی زیدابادی |   1399/03/25 23:12:18   |
0     0
مالیات حقوق براساس معافیت حقوق و سقف های تعیین شده محاسبه می شوددرآمد هر فرد به مبلغ مازاد بر معافیت براساس سقف های تعیین شده محاسبه می شوداو برخی از ایتم های حقوقی معاف از مالیات هستندکه از درآمد مشمول مالیات کسر میشوند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Morteaza Poursoleiman |   1399/03/31 13:19:56   |
0     0
بله از حقوق ماهیانه من مالیات کسر می شود.
سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۳۹۹ مبلغ ماهیانه ۳ میلیون تومان است
دکتر امید علی پارسا ، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ، در تاریخ سه شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۹ با اعلام میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۹ گفت : سقف معافیت مالیاتی در سال جاری به صورت سالانه ۳۶ میلیون تومان و به صورت ماهانه سه میلیون تومان می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعیده دهقان |   1399/04/04 21:18:46   |
0     0
کلیه افرادی که که به هر شکلی مشغول به کار هستند و حقوق دریافت می کنند و بیمه تامین اجتماعی برای آنها لحاظ میشود باید بخشی از حقوق دریافتی خود را به عنوان مالیات حقوق به وزرات اقتصاد و دارایی پرداخت نمایند . میزان مالیات حقوق در هر سال متفاوت بوده و طبق بخشنامه هایی به کلیه کارفرماها و بنگاههای اقتصادی ارسال میشود و کارفرما موظف است مالیات تعلق گرفته به حقوق و مزایای کارکنان خود را کسر کرده و به حساب مشخص شده وزرات امور اقتصادی و دارایی واریز نماید .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا صالحی نیا |   1399/04/10 14:56:21   |
0     0
- بله
- بر اساس موقعیت و درامد و سقف های تعیین شده برای آن محاسبه میشود (معادل 360 میلیون ریال برای سال 99)
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح اله خزاعی |   1399/04/11 09:23:37   |
0     0
هرساله در اغاز سال مبلغی از حقوق که شامل معافیت مالیات ی است اعلام می گردد و مبلغ مازاد بر ان طبق یک جدول پلکانی محاسبه و پرداخت می گردد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیدسعید حسینی منش |   1399/04/13 19:27:47   |
0     0
بعله
با توجه به مقررات جزء تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360،000،000)
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل |   1399/04/14 18:18:48   |
0     0
مالیات حقوق یکی از پایه های مالیاتی و درآمدی سازمان امور مالیاتی است. طبق معافیت های اعلام شده از طرف سازمان امور مالیاتی اگر کارمندی مبلغی مازاد بر نرخ مالیات اعلام شده داشته باشد با ضرایب مشخص شده باید مالیات حقوق خود را پرداخت کند.
قابل ذکر است پرداخت مالیات حقوق بعهده واحد مالی سازمان های اقتصادی است. بطوری که واحد مالی قبل از پرداخت حقوق و دستمزد مالیات حقوق را در قالب کسورات حقوق و دستمزد کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی در زمان مشخص شده واریز می نماید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد سجاد حجتی پور |   1399/04/14 23:43:19   |
0     0
مالیات بر درآمد نوعی مالیاتی است که دولت به نسبت درآمد اشخاص حقیقی و شرکتها به استناد قانون اخذ میکند.عموماً مقدار این نوع مالیات برابر درصدی از درآمد مشمول مالیات است. معمولاً نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به صورت جدولی و تصاعدی است ولی معمولاً نرخهای مالیات بر درآمد شرکتها ثابت است. در ایران نرخ مالیات بر درآمد شرکتها به استناد ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم بیست و پنج درصد (25%) است.
همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۹ گفت : سقف معافیت مالیاتی در سال جاری به صورت سالانه ۳۶ میلیون تومان و به صورت ماهانه سه میلیون تومان می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Hamidreza Mirmohammadi |   1399/04/16 14:13:48   |
0     0
بله
پرداخت مالیات حقوق بعهده واحد های سازمان های اقتصادی است بطوری که واحد مالی قبل از پرداخت حقوق ودستمزد ومالیات حقوق را در قالب کسورات حقوق ودستمزد کسر وبه حساب واریز می شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا کبیری |   1399/04/16 23:43:57   |
0     0
بله. مالیات حقوق پس از کسر معافیت مقرر در قانون ( معادل 360 میلیون ریال برای سال 99 ) براساس درآمد محاسبه می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا حاجی زاده |   1399/04/17 01:26:03   |
0     0
هر ساله در قانون بودجه سنواتی میزان معافیت مالیاتی تدوین و تصویب می شود مالیات بر درآمد حقوق افراد در هر سال بر مبنای معافیت تصویب شده در قانون بودجه همان سال محاسبه می شود.البته این نکته را نیز نباید از قلم انداخت که در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق، علاوه بر در نظر گرفتن میزان معافیت مشخص شده در قانون بودجه، دو هفتم حق بیمه پرداختی بیمه شدگان تامین اجتماعی نیز بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور از مالیات بر درآمد حقوق معاف است و در هنگام محاسبه مالیات این معافیت نیز لحاظ می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
لعیا حیدری |   1399/04/17 12:00:24   |
0     0
بله . مالیات حقوق بگونه ای محاسبه می شود که هر فرد بنا به توان مالی که دارد موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده ای می باشد. در این بین مالیات حقوق، مختص افرادی است که شاغل بوده و از حقوقی که دریافت می کنند باید با توجه به توان مالی خود مقداری مشخص به دولت پرداخت کنند.
طبق قانون مالیاتهای مستقیم :
1ـ تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)
2ـ نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)
3ـ نسبت به مازاد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)
درآمد افراد تا یک سقف معینی که سالانه مشخص میگردد معاف از مالیات است که برای سال ۹۹ این مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
behzad hajihoseini |   1399/04/17 21:10:54   |
0     0
مبلغی که دولت در لایحه بودجه به عنوان درآمد مالیاتی مشخص کرده 195 هزار میلیارد تومان است. طبق روال مشخص شده مالیات حقوق سال 99 برای حقوق های 3 میلیون تومان و کمتر از آن صفر درصد و دارای معافیت خواهد بود. نکته دیگری که در مورد مالیات سال 99 مشخص شده این است که معافیت مالیاتی در سال 99 با سقف 36 میلیون تومان خواهد بود.

نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (25%) می باشد.

طبق جزئیات مشخص شده از مالیات حقوق 99، سقف معافیت مالیاتی کارکنان، بر اساس قانون مالیات مستقیم در سال 99، 36 میلیون تومان خواهد بود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین یزدی یوسفی |   1399/04/18 14:53:29   |
0     0
مالیات بر درآمد حقوق، درآمدی است که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال بر حسب مدت یا کار انجام شده، به طور نقد یا غیر نقد به دست می‌آورد و برخی از درآمد‌ها همچون حقوق بازنشستگی، عیدی سالانه، وجوه حاصل از بیمه و... معاف از این نوع مالیات هستند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سپیده دهقان |   1399/04/18 17:38:05   |
0     0
مالیات بر درآمد نوعی مالیاتی است که دولت به نسبت درآمد اشخاص حقیقی و شرکتها به استناد قانون اخذ میکند.عموماً مقدار این نوع مالیات برابر درصدی از درآمد مشمول مالیات است. معمولاً نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به صورت جدولی و تصاعدی است ولی معمولاً نرخهای مالیات بر درآمد شرکتها ثابت است. در ایران نرخ مالیات بر درآمد شرکتها به استناد ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم بیست و پنج درصد (25%) است.
همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۹ گفت : سقف معافیت مالیاتی در سال جاری به صورت سالانه ۳۶ میلیون تومان و به صورت ماهانه سه میلیون تومان می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه مستانی |   1399/04/18 19:55:57   |
0     0
مالیات حقوق اینگونه محاسبه می شود که هر فردی بنا به توان مالی که دارد موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده ای می باشد. در این بین مالیات حقوق، مختص افرادی است که شاغل بوده و از حقوقی که دریافت می کنند باید با توجه به توان مالی خود مقداری مشخص به دولت پرداخت کنند. در واقع مالیات حقوق وجهی است که تمامی پرسنل که مبلغ حقوق آن‌ها بیش از معافیت مالیاتی باشد، باید بخشی از حقوق دریافتی خود را به وزارت دارایی پرداخت نمایند.هرسال میزان این مالیات در لایحه بودجه توسط دولت به مجلس ارائه و پس از تصویب توسط نمایندگان در آن سال قابل اجرا خواهد بود. پس نحوه محاسبه مالیات حقوق و میزان معافیت مالیات حقوق با سالهای دیگر متفاوت خواهد بود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ریحانه زارع |   1399/04/19 22:07:38   |
0     0
بله
درآمد افراد تا یک سقف معینی که سالانه مشخص میگردد معاف از مالیات است
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد( ۱۰) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد( ۲۰) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵) می باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
afkhami |   1399/04/20 01:57:24   |
0     0
سقف معافیت مالیاتی درسال ۱۳۹۹ ماهانه ۳میلیون تومان و سالانه ۳۶ میلیون تومان است .
نحوه محاسبه مالیات حقوق در هرسال متفاوت و براساس قوانین جدید به این موضوع رسیدگی میشود.
محاسبه مالیات بستگی به میزان درامد دریافتی فرد داردو
که ابتدامعافیت مالیاتی طبق قانون از حقوق فرد کسر وباقی مانده طبق جدول محاسبه میشود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه جعفری |   1399/04/20 11:55:50   |
0     0
نحوه محاسبه مالیات حقوق در هر سال متفاوت می باشد و بر اساس قوانین جدید به این موضوع رسیدگی خواهد شد. بر اساس قانون دریافت مالیات برای کارمندان بخش دولتی و غیر دولتی افرادی که کمتر از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه درآمد دارند، شامل معافیت مالی شده‌اند. کسانی که سه برابر آن حقوق داشته مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد سه برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد می باشند. همچنین افرادی که چهار برابر تا شش برابر آن حقوق دارند، مشمول مالیات سالانه ۲۵ درصد بوده و آخرین دسته که شش برابر به بالا حقوق دارند، باید سالانه ۳۵ درصد از حقوق خود را برای مالیات حقوق پرداخت نمایند.کسانی که حقوق دریافتی آن‌ها کمتر از ۲۳ میلیون ریال در ماه باشد، از پرداخت مالیات حقوق معاف هستند. همچنین این معافیت مالیات حقوق نیز شامل مناطق آزاد تجاری از جمله منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد بندر انزلی، منطقه آزاد قشم، منطقه آزاد ارس، منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد کیش، منطقه آزاد سلفچگان و منطقه آزاد ماکو می‌شود. افرادی نیز در معافیت مالیات حقوق قرار می گیرند که شامل جانبازان، فرزند شهید، آزاده، نیروهای مسلح نظامی و انتظامی هستند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا سلیمانی |   1399/04/21 08:09:31   |
0     0
هرسال میزان این مالیات در لایحه بودجه توسط دولت به مجلس ارائه و پس از تصویب توسط نمایندگان در آن سال قابل اجرا خواهد بود. پس نحوه محاسبه مالیات حقوق و میزان معافیت مالیات حقوق با سالهای دیگر متفاوت خواهد بود.
محاسبه مالیات بستگی به میزان درامد دریافتی فرد داردو
که ابتدامعافیت مالیاتی طبق قانون از حقوق فرد کسر وباقی مانده طبق جدول محاسبه میشود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جمال سالاری |   1399/04/22 12:03:53   |
0     0
- بله
- با توجه به معافیت ها و طبق جدول ارائه شده سازمان امور مالیاتی
- 360.000.000 ریال سقف سالانه معاف است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید گلزارفر |   1399/04/24 11:14:09   |
0     0
بله
مالیات به طور کلی وجه مشخص شده ایست، که از طرف دولت جهت تأمین امکانات مشابه برای همه مردم اخذ می شود. هر فردی بنا به توان مالی که دارد موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده ای می باشد. در این بین مالیات حقوق، مختص افرادی است که شاغل بوده و از حقوقی که دریافت می کنند باید با توجه به توان مالی خود مقداری مشخص به دولت پرداخت کنند. در واقع مالیات حقوق وجهی است که تمامی پرسنل که مبلغ حقوق آن‌ها بیش از معافیت مالیاتی باشد، باید بخشی از حقوق دریافتی خود را به وزارت دارایی پرداخت نمایند.
360.000.000 ریال سال 99
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مژگان محمدی یزدی |   1399/04/25 18:27:58   |
0     0
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (25%) می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نغمه لطف محمدی |   1399/04/25 21:51:03   |
0     0
بله.
مالیات بر درآمد نوعی مالیاتی است که دولت به نسبت درآمد اشخاص حقیقی و شرکتها به استناد قانون اخذ میکند.عموماً مقدار این نوع مالیات برابر درصدی از درآمد مشمول مالیات است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهلا زارع |   1399/04/26 15:50:20   |
0     0
مالیات حقوق اینگونه محاسبه می شود که هر فردی بنا به توان مالی که دارد موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده ای می باشد. در این بین مالیات حقوق، مختص افرادی است که شاغل بوده و از حقوقی که دریافت می کنند باید با توجه به توان مالی خود مقداری مشخص به دولت پرداخت کنند. در واقع مالیات حقوق وجهی است که تمامی پرسنل که مبلغ حقوق آن‌ها بیش از معافیت مالیاتی باشد، باید بخشی از حقوق دریافتی خود را به وزارت دارایی پرداخت نمایند.هرسال میزان این مالیات در لایحه بودجه توسط دولت به مجلس ارائه و پس از تصویب توسط نمایندگان در آن سال قابل اجرا خواهد بود. پس نحوه محاسبه مالیات حقوق و میزان معافیت مالیات حقوق با سالهای دیگر متفاوت خواهد بود.
پاسخ
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا دوستی |   1399/04/26 17:27:22   |
0     0
بله.
مالیات حقوق به این صورت است که ابتدا مبلغ کل حقوق منهای مبلغ معافیت ماهانه می شود و بعد مابقی مبلغ ضربدر نرخ ۱۰ درصد می شود.
سقف مالیات حقوق ماهانه ۳۰۰۰۰۰۰ تومان و معافیت سالانه ۳۶۰۰۰۰۰۰ تومان است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نادر گندمکار |   1399/04/26 22:37:31   |
0     0
برای آموزش نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و حقوق سال 98، مبلغ و نرخ مالیات حقوق کارگران 98، محاسبه مالیات پلکانی حقوق سال 98 و آشنایی با اقلام مشمول حقوق و درآمد سال 98 و سقف و میزان حقوق مشمول معافیت مالیاتی سال 98 ادامه مطلب را مطالعه کنید.

طبق ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم درآمد حقوقی که مشمول این نوع مالیات می‌شود عبارت است از:
«درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار – خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.»گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید
کسر مبلغ مالیات از درآمد یا حقوق دریافتی ماهیانه دارای شرایط و محاسبه مشخصی می‌باشد که در ادامه به صورت کامل به آن پرداخته شده.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید جمال الدین طباطبایی مزرعه نو |   1399/04/27 00:36:49   |
0     0
مالیات بر درآمد نوعی مالیاتی است که دولت به نسبت درآمد اشخاص حقیقی و شرکتها به استناد قانون اخذ میکند.عموماً مقدار این نوع مالیات برابر درصدی از درآمد مشمول مالیات است. معمولاً نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به صورت جدولی و تصاعدی است ولی معمولاً نرخهای مالیات بر درآمد شرکتها ثابت است. - با توجه به معافیت ها و طبق جدول ارائه شده سازمان امور مالیاتی
360.000.000 ریال سقف سالانه معاف است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جواد زارع |   1399/04/27 16:23:24   |
0     0
فرمول محاسبه مالیات حقوق سال ۱۳۹۹
اگر فردی دارای حقوق ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ماه باشد:
۱۲*۳۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مبلغ در سال می باشد
این فرد از مالیات معاف است.


اگر فردی دارای حقوق ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ماه باشد مالیاتش بصورت زیر محاسبه می گردد:


تا مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از مالیات معاف است این مبلغ را باید کسر کرد و مابقی را در ضریب مربوطه ضرب می کنیم.
۳۰.۰۰۰.۰۰۰ – ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ = ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال = جز گروه پایه اول است و ۱۰ درصد به آن مالیات تعلق می گیرد
۳۲.۰۰۰.۰۰۰*۱۰% = ۳.۲۰۰.۰۰۰ ریال = مالیات حقوق بصورت ماهیانه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا مرادی مزرعه نو |   1399/04/27 21:37:26   |
0     0
مالیات به طور کلی وجه مشخص شده ایست، که از طرف دولت جهت تأمین امکانات مشابه برای همه مردم اخذ می شود. هر فردی بنا به توان مالی که دارد موظف به پرداختپرداخت مالیات حقوق بعهده واحد های سازمان های اقتصادی است بطوری که واحد مالی قبل از پرداخت حقوق ودستمزد ومالیات حقوق را در قالب کسورات حقوق ودستمزد کسر وبه حساب واریز می شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ولی نامجو |   1399/04/27 22:45:43   |
0     0
حقوق ودرامد مشمول مالیات میگردد.معافیت مالیاتی برای سال 99 ماهیانه 30.000.000ریال است که مازاد ان به صورت پلکانی وحداقل 10درصد مالیات کسر میگردد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهلا زارع |   1399/04/28 11:32:59   |
0     0
مالیات حقوق اینگونه محاسبه می شود که هر فردی بنا به توان مالی که دارد موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده ای می باشد. در این بین مالیات حقوق، مختص افرادی است که شاغل بوده و از حقوقی که دریافت می کنند باید با توجه به توان مالی خود مقداری مشخص به دولت پرداخت کنند. در واقع مالیات حقوق وجهی است که تمامی پرسنل که مبلغ حقوق آن‌ها بیش از معافیت مالیاتی باشد، باید بخشی از حقوق دریافتی خود را به وزارت دارایی پرداخت نمایند.هرسال میزان این مالیات در لایحه بودجه توسط دولت به مجلس ارائه و پس از تصویب توسط نمایندگان در آن سال قابل اجرا خواهد بود. پس نحوه محاسبه مالیات حقوق و میزان معافیت مالیات حقوق با سالهای دیگر متفاوت خواهد بود.
پاسخ
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
پوریا گراشی |   1399/04/28 13:27:07   |
0     0
هر ساله در قانون بودجه سنواتی میزان معافیت مالیاتی تدوین و تصویب می شود مالیات بر درآمد حقوق افراد در هر سال بر مبنای معافیت تصویب شده در قانون بودجه همان سال محاسبه می شود.البته این نکته را نیز نباید از قلم انداخت که در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق، علاوه بر در نظر گرفتن میزان معافیت مشخص شده در قانون بودجه، دو هفتم حق بیمه پرداختی بیمه شدگان تامین اجتماعی نیز بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور از مالیات بر درآمد حقوق معاف است و در هنگام محاسبه مالیات این معافیت نیز لحاظ می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی دهقانیزاده |   1399/04/28 23:48:47   |
0     0
بله ، مالیات حقوق از جمله مالیاتهای مستقیم قابل وصول از حقوق و مزایای مشمول کارمند و کارگر به استناد ماده ۸۴ و۸۵ ق م م ا پس از کسر معافیتهای ماهانه اعلامی وزارت کار و وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر معافیتهای ( ۲/۷بیمه سهم کارمند، فوق العاده ماموریت و...) و نیز به استناد همان قانون مالیتهای حقوق از ۱۰ تا ۲۰ ٪ قابل محاسبه و وصول میباشد. درسال ۹۹ معافیت ماهانه ۳۰ میلیون ریال می باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد خوشنام |   1399/04/29 09:56:50   |
0     0
مالیات حقوق پس از کسر معافیت مقرر در قانون معادل 360میلیون ریال برای سال 99 به صورت پلکانی قابل محاسبه میباشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد فاطمی |   1399/04/29 13:18:41   |
0     0
بله
به صورت پلکانی
سقف معافیت مالیاتی در سال جاری به صورت سالانه ۳۶ میلیون تومان و به صورت ماهانه سه میلیون تومان است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زینب دریس |   1399/04/29 13:50:41   |
0     0
نرخ مالیات بر حقوق با در نظر گرفتن معافیت تا ۳ میلیون تومان حقوق
سال ۱۳۹۹
تا ۱.۵برابر مشمول مالیات سالانه ۱۰٪
نسبت به مازاد ۱.۵برابر تا ۲.۵برابر مشمول مالیات ۱۵٪
نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر مشمول مالیات ۲۰٪
نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵٪
نسبت به مازاد شش برابر مشمول مالیات ۳۵٪
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
کیانوش بمانی نژاد |   1399/04/29 15:36:54   |
0     0
بله . مالیات حقوق بگونه ای محاسبه می شود که هر فرد بنا به توان مالی که دارد موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده ای می باشد. در این بین مالیات حقوق، مختص افرادی است که شاغل بوده و از حقوقی که دریافت می کنند باید با توجه به توان مالی خود مقداری مشخص به دولت پرداخت کنند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح الله بخشی |   1399/04/29 20:50:16   |
0     0
بله...
مالیات حقوق به صورت جدول پلکانی است و تا یه مبلغی معاف است و از اون مبلغ به بعد در جدول قرار میگیرد و مالیات محاسبه میشود.
سقف معافیت مالیاتی امسال ۳ میلیون تومان در ماه است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضا مظفری دهشیری |   1399/04/29 21:30:44   |
0     0
طبق ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم درآمد حقوقی که مشمول این نوع مالیات می‌شود عبارت است از:
«درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار – خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.»
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مطهره صولتی |   1399/04/29 23:11:43   |
0     0
بله
به صورت پلکانی
در سال 99 این معافیت،30میلیون ریال در ماه است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضازارعیان |   1399/04/30 00:00:01   |
0     0
بله.
- مالیات حقوق به این صورت است که ابتدا مبلغ کل حقوق منهای مبلغ معافیت ماهانه می شود و بعد مابقی مبلغ ضربدر نرخ ۱۰ درصد می شود.
- سقف مالیات حقوق ماهانه ۳۰۰۰۰۰۰ تومان و معافیت سالانه ۳۶۰۰۰۰۰۰ تومان است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه زارعی |   1399/04/30 01:49:14   |
0     0
درآمد افراد تا یک سقف معینی که سالانه مشخص میگردد معاف از مالیات است که بزای سال ۹۹ این مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال (۳۶۰۰۰۰۰۰۰ریال) می باشد
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد( ۱۰) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد( ۲۰) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵) می باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد زارع |   1399/04/30 21:44:22   |
0     0
مبنا و ماخذ مالیات حقوق سالیانه است. بدین معنی که برای محاسبه مالیات حقوق ، جمع حقوق دریافتی در تمام ۱۲ ماه سال ۹۹ مبنا قرار می گیرد. آنچه که به صورت ماهیانه محاسبه می شود صرفا علی الحساب مالیات بوده و در آخر سال کل حقوق دریافتی یک فرد محاسبه و بر مبنای آن مالیات کسر می شود. دلیل این روش محاسبه هم آن است که قانون گذار میزان معافیت را به صورت سالیانه تعیین کرده است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
sajad zare |   1399/04/30 23:41:20   |
0     0
مالیات به طور کلی وجه مشخص شده ایست، که از طرف دولت جهت تأمین امکانات مشابه برای همه مردم اخذ می شود. هر فردی بنا به توان مالی که دارد موظف به پرداختپرداخت مالیات حقوق بعهده واحد های سازمان های اقتصادی است بطوری که واحد مالی قبل از پرداخت حقوق ودستمزد ومالیات حقوق را در قالب کسورات حقوق ودستمزد کسر وبه حساب واریز می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
افسانه محمدى ساغندى |   1399/04/31 09:22:26   |
0     0
بله-مالیات خقوق براساس سقف هاى تعیین شده وبراساس معافیت حقوق محاسبه مى شود
طبق ماده ٩١ق.م.م ازمبلغ بالاى٣٣٠میلیون ریال سالانه مالیات محاسبه وزیر این مبلغ معاف از مالیات است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بیتا ناظمی |   1399/04/31 22:55:12   |
0     0
نه.چون حقوق اداره کار معاف از مالیات هست و مالیات حقوق به صورت جدول پلکانی است و تا یه مبلغی معاف است و از اون مبلغ به بعد در جدول قرار میگیرد و مالیات محاسبه میشود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
درویشی |   1399/05/02 06:58:49   |
0     0
مالیات بر درآمد نوعی مالیاتی است که دولت به نسبت درآمد اشخاص حقیقی و شرکتها به استناد قانون اخذ میکند.عموماً مقدار این نوع مالیات برابر درصدی از درآمد مشمول مالیات است. معمولاً نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به صورت جدولی و تصاعدی است ولی معمولاً نرخهای مالیات بر درآمد شرکتها ثابت است. در ایران نرخ مالیات بر درآمد شرکتها به استناد ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم بیست و پنج درصد (25%) است.
ماده ۱۳۱ :

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است:
1ـ تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)
2ـ نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)
3ـ نسبت به مازاد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهین خواجوی |   1399/05/02 13:06:01   |
0     0
بله
مثال برای محاسبه مالیات حقوق در سال ۹۹
برای روشن شدن موضوع یک مثال مطرح می کنیم:

فرض کنید حقوق دریافتی یک کارگر در فروردین ماه سال ۹۹ مبلغ ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان حقوق دریافت کرده است. برای محاسبه علی الحساب مالیات حقوق به جدول نگاه کنید.

این حقوق از سقف حقوق پایه اول بزرگتر و از سقف حقوق پایه دوم کوچکتر است. پس در پایه دوم قرار می گیرد.

علی الحساب مالیات تا پایه اول مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰ تومان می شود. برای محاسبه مالیات پایه دوم یعنی مابه التفاوت حقوق نسبت به پایه اول اینطور محاسبه می شود:

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان = ۷٫۵۰۰٫۰۰۰-۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰ تومان = ۱۵% × ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ مالیات مازاد نسبت به پایه اول

علی الحساب مالیات حقوق فروردین ماه = مالیات پایه اول + مالیات پایه دوم

۶۰۰٫۰۰۰= ۴۵۰٫۰۰۰+۱۵۰٫۰۰۰

علی الحساب مالیات حقوق فروردین ماه ۹۹ این فرد مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ تومان می شود.

برای محاسبه مالیات قطعی سال ۹۹ باید در پایان سال ، جمع حقوق دریافتی ۱۲ ماه را طبق جدول سالیانه به همین شکل محاسبه کرد.
سقف معافیت مالیاتی در سال جاری به صورت سالانه 36 میلیون تومان معاف هستند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
معصومه یاری علی ابادی |   1399/05/02 19:17:54   |
0     0
مالیات حقوق برای کسانی که برای ارگانی کار می کنند ودستمزد می گیرند که براساس مبلغ حقوق مالیات ۱۰ درصد ۱۴درصد۲۰ و۲۵درصد تعلق می گیردوبعضی از موارد مثل پاداش وعیدی یک دوازدهم معافیت مالیاتی به ان مالیات تعلق نمی گیرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
پوریا سلیمانی چالی |   1399/05/02 19:27:49   |
0     0
مالیات حقووق پس از کسر معافیت های قانونی به نرخ های مقرر در قانون و بسته به مقدار حقوق محاسبه خواهد شد.
سقف معافیت مالیاتی امسال سه میلیون تومان می‌باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مسعودتاجیک |   1399/05/02 20:37:25   |
0     0
مالیات بر درآمد نوعی مالیاتی است که دولت به نسبت درآمد اشخاص حقیقی و شرکتها به استناد قانون اخذ میکند.عموماً مقدار این نوع مالیات برابر درصدی از درآمد مشمول مالیات است. معمولاً نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به صورت جدولی و تصاعدی است ولی معمولاً نرخهای مالیات بر درآمد شرکتها ثابت است.
نرخ مالیات بر حقوق با در نظر گرفتن معافیت تا ۳ میلیون تومان حقوق
سال ۱۳۹۹
تا ۱.۵برابر مشمول مالیات سالانه ۱۰٪
نسبت به مازاد ۱.۵برابر تا ۲.۵برابر مشمول مالیات ۱۵٪
نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر مشمول مالیات ۲۰٪
نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵٪
نسبت به مازاد شش برابر مشمول مالیات ۳۵٪
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فرزانه توحیدفر |   1399/05/03 21:32:55   |
0     0
مالیات بر درآمد نوعی مالیاتی است که دولت به نسبت درآمد اشخاص حقیقی و شرکتها به استناد قانون اخذ میکند.عموماً مقدار این نوع مالیات برابر درصدی از درآمد مشمول مالیات است. معمولاً نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به صورت جدولی و تصاعدی است .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیده بنت الهدی مرتضوی |   1399/05/09 03:33:08   |
0     0
کلیه افرادی که که به هر شکلی مشغول به کار هستند و حقوق دریافت می کنند و بیمه تامین اجتماعی برای آنها لحاظ میشود باید بخشی از حقوق دریافتی خود را به عنوان مالیات حقوق به وزرات اقتصاد و دارایی پرداخت نمایند.کارفرما موظف است مالیات تعلق گرفته به حقوق و مزایای کارکنان خود را کسر کرده و به حساب مشخص شده وزرات امور اقتصادی و دارایی واریز نماید .سقف معافیت مالیاتی در سال جاری به صورت سالانه ۳۶ میلیون تومان و به صورت ماهانه سه میلیون تومان است.نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهروز باستانی اله ابادی |   1399/05/09 08:34:33   |
0     0
این مالیات از نوع مالیات تکلیفی می باشد لذا پرداخت مالیات حقوق پرسنل بر عهده پرداخت کننده حقوق می باشد. طبق ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم کلیه افرادی که مشغول به کار هستند و بیمه تامین اجتماعی برای آن ها لحاظ می گردد و حسب مدت کار انجام شده مبلغی به طور نقد و یا غیر نقد دریافت می کنند مشمول مالیات بر درآمد حقوق می شود. میزان مالیات حقوق در هر سال متغیر می باشد و طبق بخشنامه های ابلاغی به کارفرماها و بنگاه های اقتصادی محاسبات انجام می گیرد و وجه مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.
با کسر کردن آیتم های معاف از مالیات حقوق از جمع کل آیتم های دریافتی درآمد مشمول مالیات بدست می‌آید. سپس با توجه به جدول معافیت مالیات حقوق و نوع سازمان و پرسنل مالیات حقوق محاسبه می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل شهاب |   1399/05/09 12:12:15   |
0     0
بله در فیش حقوقی هر کسی که مشمول مالیات حقوق باشد این مبلغ کسر می شود
نحوه ی محاسبه ی مالیات کل هزینه حقوق پس از کسر معافیت ها طبق ماده ۹۱ ق م م اگر از مبلغ بالای ۳۳۰ میلیون ریال باشد طبق ماده ۸۲ و جدول مالیاتی ارائه شده توسط بودجه کشور محاسبه و از حقوق فرد کسر خواهد شد
سقف معافیت ماالیاتی موضوع ماده ۸۴ درسال ۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمیدرضا منصوری محمد ابادی |   1399/05/12 19:05:50   |
0     0
مالیات بر درآمد نوعی مالیاتی است که دولت به نسبت درآمد اشخاص حقیقی و شرکتها به استناد قانون اخذ میکند.عموماً مقدار این نوع مالیات برابر درصدی از درآمد مشمول مالیات است. معمولاً نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به صورت جدولی و تصاعدی است ولی معمولاً نرخهای مالیات بر درآمد شرکتها ثابت است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرتضی جلالی فر |   1399/06/08 15:03:48   |
0     0
درآمد افراد تا یک سقف معینی که سالانه مشخص میگردد معاف از مالیات است که بزای سال ۹۹ این مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال (۳۶۰۰۰۰۰۰۰ریال) می باشد
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد( ۱۰) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد( ۲۰) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵) می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics