تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

اهداف مالی: راه هوشمندانه برای کم کردن هزینه ها

برای پیدا کردن راهی برای کم کردن هزینه های قابل تغییر، خیلی خوب است که هدفی در ذهن داشته باشید و هر ماه طبق آن پس انداز کنید. برای داشتن چنین هدفی باید هوشمندانه رفتار کنید:

- خاص و مشخص اهداف هوشمندانه به اندازه خاص و مشخص هستند که بتوانند عملی را پیشنهاد دهند. مثلاً، «به اندازه ای پس انداز کن که بتوانی برای تعطیلات به کیش بروی»، نه اینکه فقط «پس انداز کن».
 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

- قابل اندازه گیری باید بدانید که کی به هدفتان رسیده اید یا چقدر به آن نزدیک شده اید. مثال:سفر به کیش با تور 4میلیون تومان هزینه دارد و تا امروز 2میلیون پس انداز کرده اید.
 
 
- قابل حصول قدم هایی که به سمت رسیدن به هدفتان برمی دارید باید منطقی و امکانپذیر باشند. مثال:می دانم که می توانم برای رفتن به آن سفر به کیش هر هفته به اندازه کافی پول پس انداز کنم. 
 
- مرتبط بودن هدفتان باید عقلانی باشد. مطمئناً نمی خواهید به سمت هدفی حرکت کنید که با نیازهایتان همخوانی ندارد. مثال:می خواهیم در سفر کیش در هتل چهارستاره اقامت کنیم.
 
- زمان بندی باید یک زمان هدف مشخص تنظیم کنید. مثال:نوروز آینده می خواهم به سفر کیش بروم. 
منبع خبر: تولید محتوای حَسمان
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

ادمین سواد مالی . |   1399/01/01 14:18:32   |
1     0
با کم کردن هزینه های قابل اجتناب، می توانید هدفی برای پس انداز بیشتر داشته باشید.

- فکر میکنید از چه هزینه هایی میتوانید صرف نظر کنید؟
- آیا با کاهش هزینه ها می توانید مبلغ بیشتری را صرفه جویی و پس انداز نمایید؟
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا غنی زاده زارچ |   1399/04/23 12:20:00   |
- هزینه های مازاد و اضافی مانند هزینه رفت به تعطیلات و سفرهای پرهزینه.
-بله. اما نیازهای ضروری و واجب را باید رفع کرد.
رویا زیلوباف |   1399/04/23 13:51:18   |
0     0
هزینه های غیر ضروری و اضافی مثل سفرهای پرهزینه
بله البته باید هزینه ها را اولویت بندی کرد و هزینه های اضافی را رفع کرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
fatemeh pourghasemi |   1399/04/25 11:28:10   |
0     0
برای پیدا کردن راهی برای کم کردن هزینه های قابل تغییر، خیلی خوب است که هدفی در ذهن داشته باشید و هر ماه طبق آن پس انداز کنید. برای داشتن چنین هدفی باید هوشمندانه رفتار کنید:
خاص و مشخص اهداف هوشمندانه به اندازه خاص و مشخص هستند که بتوانند عملی را پیشنهاد دهند. مثلاً، «به اندازه ای پس انداز کن که بتوانی برای ماه عسل به ایتالیا بروی»، نه اینکه فقط «پس انداز کن». قابل اندازه گیری باید بدانید که کی به هدفتان رسیده اید یا چقدر به آن نزدیک شده اید. مثال:سفر به ایتالیا 2000 دلار هزینه دارد و تا امروز 800$ پس انداز کرده اید. قابل حصول قدم هایی که به سمت رسیدن به هدفتان برمی دارید باید منطقی و امکانپذیر باشند. مثال:می دانم که می توانم برای رفتن به آن سفر به ایتالیا هر هفته به اندازه کافی پول پس انداز کنم. مرتبط بودن هدفتان باید عقلانی باشد. مطمئناً نمی خواهید به سمت هدفی حرکت کنید که با نیازهایتان همخوانی ندارد. مثال:می خواهیم در سفر ایتالیا در هتل چهارستاره اقامت کنیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics