تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

تورم چیست؟

تورم چیست؟ چند دهه قبل، میتوانستید یک لیتر شیر را به قیمتی کمتر از ۱ تومان، یک خودروی جدید ان قیمت کمتر از ۲۰,۰۰۰ تومان، و یک خانه را به قیمتی حدود ۲۵۰,۰۰۰ تومان خریداری کنید نه تنها باید برای این اقلام، پول بیشتری پرداخت کنید، بلکه برای تهیه ی سایر اقلام نیز این چنین است این امر به دلیل تورم است. تورم افزایش در سطح عمومی قیمت های کالاها و خدمات است. تورم نشا می دهد که قیمت ها چقدر افزایش یافته اند.

اندازه گیری تورم

تورم توسط دو نهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران اندازه گیری می شود و برای این اندازه گیری از ابزار اندازه گیری شاخص سطح عمومی قیمت مصرف کننده استفاده می شود. شاخص سطح عمومی قیمت ها، تغییر در قیمت خرده فروشی کالاها و خدماتی را اندازه گیری می کند که به شکل متداول توسط مصرف کنندگان خریداری می شوند، که از این جمله می توان غذا، سوخت، بهداشت، پوشاک، و وسایل نقلیه را نام برد.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

این اقلام، سید بازار نامیده می شوند. شاخص سطح عمومی قیمت ها قیمت های کالاها و خدمات سید بازار را کند تا تعی ین شود که از یک سال به سال بعد چه تغییری کرده اند. برای مثال، اگر قیمت یک کالا در سال گذشته ۱,۰۰۰ تومان باشد، و در حال حاضر به قیمت ۱,۱۲۰ تومان معامله شود، افزایش قیمت ۱۲ درصدی را تجربه کرده است اگر افزایش مشابه در تمام کالاها و خدمات سبد بازار اتفاق افتد، نرخ تورم سال برابر با 12 درصد خواهد شد می توانید اطلاعات سبد بازار را از درگاه اینترنتی مرکز آمار مشاهده کنید.

 

نمایه ی ۳-۱. ۱ نرخهای تورم اندازه گیری شده بر مبنای شاخص عمومی قیمت ها را طی ۲۰ سال گذشته نشان میدهد تغییرات در نرخ تورم عمدتا به دلیل سیاستهای پولی دولت اتفاق می افتند.

 

تورم در برابر قدرت خرید

قدرت خرید ارزش زمانی پول است که در قالب میزان کالاها و خدماتی که می توان خریداری کرد، اندازه گیری می شود. ارزش هر تومان در شرایط وجود تورم ثابت باقی نمی ماند. با افزایش تورم، قدرت خرید واقعی هر تومان کاهش می یابد چون قدرت خرید در گذر زمان و با افزایش تورم، کاهش می یابد، پولی که کارگران کسب می کنند، در زمان افزایش قیمت ها قدرت خرید کمتری خواهد داشت. این بدان معنی است که برای حفظ استاندارد زندگی پیشین باید بتوانید درآمد بیشتری کسب کنید. اگر در آمد بیشتری کسب نکنید، استاندارد زندگی شما کاهش خواهد.

 

و نمایان اغلب بابت صلاحیت های بالاتر کارکنان، پاداش یا افزایش حقوق می دهند. این افزایش درآمده قدرت خرید بیشتری فراهم می کند از کارکنان علاوه بر افزایش حقوق و پاداش، کارانه و کمک هزینه های ی دریافت می کنند تا بتوانند با تورم هماهنگ شوند. این کمک هزینه ها، قدرت خرید را افزایش نمی دهند، بلکه صرفا کمک می کنند افراد قدرت خرید قبلی خود را حفظ کنند در دوران تورم، باید این امر را در نظر بگیرید که ارزش زمانی پول چه تاثیری بر قدرت خرید شما دارد. ارزش زمانی پول مفهومی است که بیان می کند یک تومان دریافتی در آینده، کمتر از یک تومان امروز ارزش دارد. این مفهوم فرض می کند که قیمت ها در حال افزایش هستند. برای مثال، فرض کنید که وامی ۲۰,۰۰۰ تومانی به دوست خود می دهید. دوست شما قول می دهد مبلغ را پس از یک سال به شما عودت دهد. پول دریافت شده بعد از یک سال، ارزشی مشابه با پول وام داده شده در ابتدای سال ندارد. علت این است که به دلیل تورم، قیمت ها بالاتر رفته اند و ۲۰۰۰۰۰ تومان پس از یک سال قادر نیست کالاها و خدمات مشابه با ابتدای سال برای شما خریداری کند.

 

تورم در برابر تولید ناخالص داخلی

روش متداول استفاده شده برای اندازه گیری عملکرد اقتصادی کشور، تولید ناخالص داخلی است. تولید ناخالص داخلی ارزش تمام کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور، در یک دوره ی زمانی خاص، برای مثال یک سال می باشد این شاخص شامل کالاها و خدمات جدیدی می شود که مصرف کن ندگان خریداری می کن ند، از قبیل خودروها، تلفن های هوشمند، پوشاک، و خدمات پیرایشی. این شاخص همچنین شامل مخارج دولتی در حوزه هایی از قبیل جاده ها و بزرگرا ه ها و تجهیزات نظامی و ارتشی می شود. محصولات تولید شده در کشور که به سایر کشورها صادر می شوند نیز در تولید ناخالص داخلی محاسبه می شوند. بزرگترین بخش تولید ناخالص داخلی، مخارج مصرف کنندگان است مقایسه تولید ناخالص داخلی طی چند سال، نماگر خوبی از قدرت و ضعف اقتصاد به دست میدهد. وقتی تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است، کشور کالاها و خدمات بیشتری تولید می کند که عموما به اشتغال راه بیشتر مصرف کنندگان برای خرج کردن، و استاندارد زندگی بالاتر منتهی میشود. سمت دیگر ماجرا زمانی نمایان میشود که تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. در زمان ارزشیابی تولید ناخالص داخلی، تورم یکی از عوامل است. اگر قیمتها در حال افزایش باشند، افزایش تولید ناخالص داخلی ممکن است به جای اینکه ماحصل سطوح بالاتر باشد ماحصل تورم باشد .برای مثال ، اگر تولید ناخالص داخلی به میزان 4 درصد طی یک سال رشد کند اما سطح عمومی قیمتها به میزان 2 درصد افزایش یابند، تنها 2 درصد کالاها و خدمات بیشتری تولید شده اند این محاسبه تولید ناخالص داخلی تعدیل شده بابت تورم را نشان می  دهد. 

 

توقف و تفکر

تورم چگونه بر استاندارد زندگی افراد تأثیر می گذارد؟

 

انواع تورم چیستند

کسب و کارها، تصمیمات قیمت گذاری را تا حدودی بر مبنای آنچه مصرف کن ندگان خریداری می کنند و خریداری نمی کنند، اتخاذ می کنند. تغییرات در قیمتها ممکن است الگوهای متفاوتی در گذر زمان را نشان دهند ین الگوها به انواع مختلف تورم منجر می شوند.

 

تورم کاهشی

تورم کاهشی افزایش قیمت ها با شیب کاهنده می باشد. سرعت افزایش قیمت در بعضی محصولات و خدمات کمتر از افزایش قیمت سایر موارد است. تورم کاهشی در میان محصولات و خدماتی که با رقابت شدید رونو هستند و جایگزین های متعدد دارند، بیشتر مشاهده می شود. ممکن است قیمت ها همچنان بالا و قاندون اما با نرخی آهسته تر افزایش یابند.

 

کاهش قیمت ها

کاهش قیمتها کاهش در سطح عمومی قیمت های کالا و خدمات را نشان می دهد این تعریف در تضاد با تعریف تورم قرار دارد به عبارت دیگر، قیمت ها در حال کاهش هتند. کاهش قیمت ها زمانی رخ می دهد که تولید کنندگان مایل به ارائدی محصولات و خدمات به قیمت های پایین تر ه نند و قادرند این کار را انجام دهند، اما بنا به دلایل خاص مصرف کنندگان مقادیر کمتری خریداری می کنند. کاهش قیمت ها اغلب به بیکاری منجر می شود، چرا که سطوح پایین تر تقاضا در اقتصاد مشاهده میشود. ممکن است در صورتی که کسب و کارها سودآور نباشند، شرکتها مجبور به تعطیلی با تعدیل نیرو شوند.

 

تورم چندباره

تورم چندباره زمانی رخ می دهد که قیمت های بالا، به قیمت های پایین تر، و سپس به سطوح قبلی و قیمت های بالاتر منجر می شوند. شاید در گزارشهای خبری با اخباری که قیمت های کاهش قیمتها چگونه بر کسب و کارها و مصرف کنندگان تاثیر می گذارد؟ نفت را بازگو می کنند روبرو شده باشید تورم چندباره زمانی می تواند رخ دهد که عرضهی موجود یک محصول از و نفت خام، بالا و پایین می شود.

 

ابر تورم

ابر تورم نشان دهنده افزایش سریع قیمتها است که خارج از کنترل اتفاق میافت ند با ابو توره مصرف کنندگان وجوه خود را در اولین فرصت هزینه می کنند، چون از قیمتهای سریعا فزاینده هراس دارند. این مخارج به تورم بیشتر منجر میشود در نتیجه افراد قادر نخواهند بود کالاهای ی که برای زندگی راحث نیاز دارند را تهیه کنند اگرچه پدیده ابر تورم هر ساله در کشورها رخ نمی دهد، اما دوره هایی در کشور ما وجود داشته اند که تورم دو رقمی 10% یا بالاتر تجربه شده است با این حال، نرخ ابرتورم بسیار بالاتر از این ارقام است. با اینکه هیج قانون از پیش تعیین شده ای وجود ندارد، بسیاری از اقتصاددانان نرخ های تورم ۵۰ یا بالاتر را ابر تورم در نظر می گیرند بعضی کشورها نرخهای تورم چند صد در صدی در ماه را نیز تجربه کردماند. برای مثال، تورم ماهانهی المان در های بعد از جنگ جهانی اول به بیش از ۳۰۰ درصد رسید.

 

توقف و تفکر

تفاوت بین تورم کاهشی و ابر تورم را توصیف کنید

هدف یادگیری : علل و اثرات تورم چیستند؟

تورم ممکن است به دلیل عوامل مختلفی در اقتصاد رخ دهد. ممکن است مصرف کن ندگان تمایل داشته باشند تا کالاها و خدمات بیش از آنچه در دسترس است را خریداری کن ند، در نتیجه قیمت ها افرایش می یابد ممکن است تولید کنندگان مجبور شوند. برای تحصیل منابع مورد نیاز برای تولید محصولات مبالغ بالاتری را پرداخت کنند و در نتیجه به افزایش قیمت ها منتهی شود. هر دو موقعیت میتوانند به تورم منتهی شوند.

 

تورم ناشی از تقاضا

تورم ناشی از تقاضا به قیمت های بالاتر به دلیل تمایل مصرف کنندگان به خرید کالاها و خدمات بیشتر از مقادیری که تولید کن ندگان قادر به عرضه هستند، اطلاعات می شود. مصرف کنندگان به محض کسب درآمد، آن را خرج می کن ند و همچنین ممکن است تمایل داشته باشند با درآمدهای آنی )اعتبار( را نیز خرج کنند. این خرج کردن باعث می شود کسب و کارها تقلا کنند تا بتوانند تقاضا محصولات را تامین کنند. چون محصولات به سرعت فروش می روند، کسب و کارها قادر می شوند با قیمتها هند تا عرضه را با تقاضا تطبیق دهند و ودهای بالاتر کسب کن ند. این نوع از تورم، اغلب با عبارت پول های زیاد به دنبال کالاهای اندک هستند« توصیف می شود.

 

تورم ناشی از بهای تولید

تورم ناشی از بهای تولید زمانی رخ می دهد که قیمتها به دلیل افزایش هزینه های تولید، افزایش می یابند برای مثال، وقتی دستمزدها افزایش می یابند، هزینه ی تولید افزایش مییاید. تولیدکنندگان در نتیجه مجبور به افزایش قیمت می شوند . اگر تولیدکنندگان قیمت ها را افزایش ندهند، سود کاهش خواهد یافت .

 

تورم ناشی از بهای تولید تحت تاثیر بهره وری قرار دارد. بهره وری معیاری از کارایی در تولید کالاها و خدمات (مقایسه کل برونداد با درونداد) ارائه می کند بهره وری کل برون داد (میزان کالاها یا خدمات تولید شده) را با کل درون داد (میزان منابع مصرف شده از قبیل نیروی کار، زمین با تجهیزات) مقایسه می کند وقتی بهای درون دادها از قبیل دستمزد یا هزینه ی تجهیزات جدید با برون داد بالاتر از قبیل مقادیر بالاتر تولید محصولات تهاتر می شوند، بهره وری افزایش می یابد. بهره وری بالاتر، هزینه تولید هر واحد محصول را کاهش می دهد هزینه های پایین تر تولید، تولید کننده را قادر می سازد تا همان سطوح قیمتی را حفظ کند. در این حالت، تورم ناشی از بهای تولید (افزایش قیمت ها) رخ نمی دهد. در عوض، محصولات بیشتری در همان سطح قیمتی تولید می شوند تهی شدن منابع طبیعی یکی از دلایل رشد تورم بهای تولید است. در گذر زمان، منابعی که با تقاضای زیادی هستند، با مشکل در عرضه روبرو می شوند. با نادر شدن منابع یا س خت تر شدن تهیه ی آنها، قیمتها افزایش می یابد. برای مثال، ماهی گیری بیش از حد، عرضه ی غذای دریایی را در آینده کاهش می دهد که باعث افزایش قیمت ها می شود.

 

تورم بر اشتغال تاثیر می گذارد

اقتصاددانان بر این باورند که رابطه مستقیمی بین تورم و اشتغال وجود دارد. قیمت های فزاینده اغلب نتیجه ی افزایش تقاضا هستند که به معنی این است که افراد بیشتری در حال خرج کردن هستند و تولید کنندگان پول یشتری کسب می کنند. تولیدکنندگان در تلاش برای تامین تقاضا، افراد بیشتری استخدام می کن ند. در نتیجه افزایش قیمت ها با نرخهای بالاتر اشتغال در ارتباط است. وقتی تورم کاهش می یابد و قیمت ها افزایش می یابد، این فرایند رخ می دهد، تقاضای کمتر و سودهای کمتر، باعث می شود تولید کنندگان اقدام به اخراج کارگران کنند. به این امر موازی تورم اشتغال گفته می شود. در نتیجه، تورم ملایم ۲ یا ۳ درصدی برای اقتصاد خوب است.

چرا در دوران تورم استخدام بیشتری در کارخانه ها انجام میشود؟

 

تورم بر مخارج، پس انداز و سرمایه گذاری تاثیر می گذارد

بعضی مشاغل صرفا یکبار در سال یا کمتر، اقدام به افزایش حقوق می کنند . کارکنانی که افزایش حقوق کافی برای مقابله با تورم دریافت نمی کنند، قدرت خرید خود را از دست می دهند. بازنشستگانی که مبالغ ثابتی را ماهانه دریافت می کنند، با افزایش قیمت ها قدرت خرید خود را از دست می دهند. در چنین مواردی، مصرف کنندگان با دو انتخاب روبرو هستند: می توانند کمتر خرید کنند یا می توانند برای حفظ استاندارد قبلی زندگی خود به پس اندازهای خود رجوع کنند یا اقدام به استقراض کنند. در هر حال، برای خرید کالاها و خدمات مشابه با قبل، باید پول بیشتری مصرف کنند.

 

تورم همچنین بر میزان پولی که مصرف کنندگان قادر به پس انداز هستند نیز تاثیر می گذارد. در مواقع مصرف کنندگان ممکن است مجبور شوند بخش بیشتری از درآمد در دسترس خود را صرف خرید کالاها و خدمات کند. ممکن است وجوه کمتری برای پس انداز باقی بماند مصرف کنندگان باید نرخ مورد انتظار تورم را در زمان انتخاب سرمایه گذاریهای خود در نظر بگیرند. آنها می خواهند تا وجوه خود را به نحوی سرمایه گذاری کنند که بازدهی بزرگتر از نرخ تورم فراهم کند. برای مثال ، کنید که تورم طی ۵ سال گذشته، ۵ درصد باشد. سرمایه گذاری هایی از قبیل حساب های پس انداز، سهام، یا اوراق قرضه باید حداقل ۵ درصد بازدهی داشته باشند تا قدرت خرید سرمایه گذار حفظ شود.

منبع خبر: تولید محتوای حَسمان
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

ادمین سواد مالی . |   1399/01/01 21:19:37   |
2     0
تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است.

- به نظر شما تورم چه اثری بر ارزش پول دارد؟
- از نظر شما علت افزایش تورم کشور ایران طی 2 سال اخیر چه بوده است؟
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Mona |   1399/03/03 16:58:23   |
تورم سبب کاهش ارزش پول میشود .و با افزایش تورم ارزش پول هم کاسته می شود ....افزایش کالا و خدمات .کاهش عرضه سبب افزایش تورم میشود
زهرا افتخاری |   1399/03/03 21:37:12   |
تورم باعث پایین آمدن ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید پول میشود....افزایش تورم در ایران بخاطر برگشتن تحریم ها و عدم خودکفایی صنایع ما و نیاز مند بودن به تامین مواد اولیه از کشورهای خارجی است ....علت دیگر این است که در ایران تولید وجو ندارد وبیشتر صنایع ما مونتاژ کار هستند....عدم وجود قوانین و مقررات بازدارنده‌ در زمینه بی ثباتی در قیمت گذاری ....سیاست های غلط دولت ها در مهار تورم ...از جمله عواملی هستند که باعث افزایش تورم در سالهای اخیر شده است.
سید حسین بخشایش |   1399/03/05 09:53:43   |
دوست عزیز متن بسیار با غلط و نامفهوم می باشد لطفا اصلاح بفرمایید.
fatemeh tak |   1399/03/06 00:49:44   |
تورم سبب کم شدن ارزش پول یک کشور خواهد شد بدین معنی که اگر برای تهیه کالای مشخص باید بهای آ پرداخته شود ، پس از گذشت یکسال با تورم ، برای تهیه همان کالای مشخص باید مبلغی بیشتر از آ پرداخت شود
تورم در ایران علل زیادی دارد که از ان میتوان به تحریم ها و خوابیدن کسب و کار ها ، افزایش قیمت جهانی نفت و سیاست های غلط دولت های سرکارامده اشاره کرد
مسعود زارع بیدکی |   1399/03/07 18:22:25   |
تورم و یا به عبارت دیگر افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و کاهش مستمر قدرت خرید پول، چه ناشی از افزایش تقاضا باشد و چه ناشی از افزایش هزینه های تولید، همواره به عنوان یکی از حادترین مشکلات اقتصادی جوامع ـ و به ویژه کشور ما ـ مطرح بوده است.اولین تاثیر تورم، کاهش قدرت خرید است. تورم، کاهش قدرت خرید یک ارز به خاطر افزایش قیمت‌ها در اقتصاد یک کشور است.
افزایش ناموزون و بیش از حد نقدینگی در گردش نسبت به رشد اقتصادی علت اصلی افزایش تورم سالهای اخیر در ایران می باشد.
فرزانه جنتی |   1399/03/10 16:00:24   |
تورم باعث کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید میشه
تورم ایران به دلیل تحریم ها و عدم خود کفایی در مواد اولیه. چون مواد اولیه رو از کشورهای خارجی میگیرن و مونتاژ میکنن. عدم صنایع قوی و کارامد. تولید ضعیف و بی کیفیت و عدم تخصص و حرفه ای نبودن مسئولین
مرتضی ندافی |   1399/03/21 15:47:36   |
تورم باعث کاهش ارزش پول میشود
افزایش نامتوازن پول در دست مردم و سیاست های نادرست ، تحریم ها
الناز بهروزی |   1399/04/12 20:21:02   |
تورم باعث کاهش ارزش پول میشود . در کشور ایران دلایل متعددی وجود دارد تحریم ها و شرایط اقتصادی و سیاسی از جمله این شرایط است
مهدی رضایی بیداخویدی |   1399/04/17 22:39:31   |
تورم باعث کاهش ارزش پول میشود
تورم به معنی مالیات غیر مستقیم از تمام مردم به میزان متفاوت است به نحوی که بیشترین هزینه آن بر دوش مستضعفین و فقرا و کمترین هزینه بر دوش ثروتمندان است به عبارتی حتی می شود گفت تورم مالیات غیر مستقیم از کارگران و تهی دستان به نفع ثروتمندان (یا مالیات از مستضعفین برای آسایش بیشتر قشر مرفه جامعه است )
تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش، با عرضهٔ خدمات و کالاهاست.
محدثه دهقان طزرجانی |   1399/04/20 02:13:42   |
، رابطه میان پول و تورم یک بحث کلیدی و مهم در اقتصاد است. بسیاری از اقتصاددانان تورم را یک پدیده پولی می‌شناسند و معتقدند برای مهار آن باید عرضه پول کنترل شود. طبعاً اولین سوالی که سیاست‌گذار پولی با آن مواجه است این است که از میان کل‌های پولی، کدام یک با تورم رابطه نزدیک‌تری دارد؟ سؤال بعدی این است که کنترل کدام یک از کل‌های پولی تحت اختیار و مدیریت مقام پولی است؟ آنچه پاسخ به این سؤالات و ابهامات مربوط به مدیریت عرضه پول را دشوار می‌کند، پیچیدگی‌های رفتاری و ناپایداری تقاضا برای پول است که می‌توان از آن به عنوان اصلی‌ترین چالش مقام پولی در مدیریت نقدینگی تعبیر کرد. در اقتصاد برای انواع مختلف نقدینگی که به آن کل‌های پولی گفته می‌شود، تقاضایی وجود دارد. تقاضا برای پول، یعنی تمایل و اراده جامعه به نگهداری انواع پول که بر اساس تعاریف رایج در اقتصاد ایران شامل اسکناس، مسکوک و انواع سپرده‌های بانکی است.

تقاضا برای پول به مفهوم وسیع آن را می‌توان به دو بخش تفکیک کرد: تقاضا برای اسکناس و مسکوک، سپرده‌های دیداری و سپرده‌های کوتاه‌مدت را می‌توان در یک طبقه و تقاضا برای سپرده‌های بلندمدت را می‌توان در طبقه دیگر قرار داد. ماهیت این دو نوع تقاضا برای پول با یکدیگر متفاوت است. اولی سیال است، سرعت گردش بالایی دارد و برای انجام معاملات بین عموم مردم دست به دست می‌شود و دومی ماندگاری بیشتری دارد و به‌عنوان پس‌انداز و با هدف حفظ و ذخیره ارزش نگهداری می‌شود. به دنبال تحریم‌ها و دشواری‌هایی که در مدیریت بازار ارز پدید آمد، نرخ ارز که به‌صورت تاریخی لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود، از کنترل سیاست‌گذار خارج و موجب اوج‌گیری انتظارات تورمی شد. انتظارات تورمی ترکیب نقدینگی را تغییر داده است به‌طوری که سهم رشد سپرده‌های بلندمدت در رشد نقدینگی به نسبت سایر اجزای نقدینگی کاهش یافته است.

اگر عرضه نقدینگی را ثابت فرض کنیم، تغییر ترکیب نقدینگی از گروه سپرده‌های بلندمدت به گروه اسکناس و مسکوک، سپرده‌های دیداری و سپرده‌های کوتاه‌مدت حاکی از آن است که به دلیل اوج گرفتن انتظارات تورمی در اقتصاد، تمایل مردم به نگهداری پول به شکل سپرده بلندمدت و برای حفظ ارزش دارایی کاهش یافته است و در شرایط فعلی اقتصاد، عموم مردم ترجیح می‌دهند از سایر دارایی‌ها مثل ارز، طلا، زمین و مسکن برای حفظ ارزش استفاده کنند؛ یا مصرف خود را جلو بیندازند. بنابراین، در چنین شرایطی، حتی اگر حجم نقدینگی ثابت باشد، صرف تغییر تقاضا برای انواع پول (تغییر در ترکیب اجزای نقدینگی) می‌تواند بر قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها و در کل اقتصاد تأثیر بگذارد.

از طرف دیگر، مارپیچ انتظارات تورمی و تورم در اقتصاد، تقاضا برای اعتبار را در اقتصاد افزایش می‌دهد. چرا که هم خانوارها و هم بنگاه‌ها وقتی با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شوند و انتظار دارند که قیمت کالاها و خدمات در آینده افزایش یابد، با فرض ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، اعتبار بیشتری را از بانک‌ها تقاضا می‌کنند و اعطای اعتبار توسط بانک‌ها یعنی ایجاد سپرده برای متقاضی تسهیلات یا به بیان دیگر، خلق پول از نوع سیالِ آن. سؤال مهم این است که در مواجهه با این شرایط، موضع مطلوب سیاست‌گذار در قبال نرخ سود بانکی چیست؟ صرف نظر از شیوه هدایت و تعیین نرخ سود بانکی، که در جای خود موضوع بسیار مهمی است، در پاسخ به این سؤال باید گفت به نظر می‌رسد در شرایط حاکم بر اقتصاد، سیاستی که جذابیت سپرده بلندمدت را برای حفظ ارزش کاهش دهد و منجر به افزایش تقاضا برای اعتبار شود، حامل پیامی مبنی بر اهتمام سیاست‌گذار به کنترل تورم نیست.

اگر هدف بانک مرکزی اصلاح ترکیب نقدینگی و کاهش ضریب فزاینده پول است، آنچه نباید در این راستا انجام دهد، کاهش نرخ سود است. کاهش نرخ سود، ترکیب نقدینگی را به زیان سپرده‌های بلندمدت و به نفع آن بخش از اجزای نقدینگی که سیالیت بیشتری داشته و به نظر می‌رسد با تورم قرابت بیشتری دارد، تغییر می‌دهد. از سوی دیگر، اگر کاهش نرخ سود سپرده منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات شود، که خود محل تأمل و تردید است، افزایش تقاضا برای اعتبار منجر به افزایش ضریب تکاثری و خلق پول بیشتر، آن هم از نوع سیال و تورم‌زای آن خواهد شد. نکته دیگر این است که کاهش نرخ سود، از آنجا که هم رشد و هم ترکیب نقدینگی را به نفع جزئی که سیالیت بیشتری دارد، تغییر می‌دهد، لاجرم نیاز بانک‌ها را به پول پایه (پول پرقدرت) برای تسویه بین بانکی افزایش می‌دهد. بنابراین رشد پایه پولی نیز اجتناب‌ناپذیر است. به این ترتیب، موتور رشد نقدینگی از هر دو مسیر ضریب فزاینده و پایه پولی فعال باقی خواهد ماند که می‌تواند در شرایط فعلی - به ویژه اگر تهدیدهای ناشی از ناترازی صورت‌های مالی در شبکه بانکی و کسری بودجه احتمالی دولت هم لحاظ شود - بسیار خطرآفرین باشد و بر وخامت اوضاع بیفزاید.
زهرا غنی زاده زارچ |   1399/04/22 10:37:54   |
تورم کاهشی موجب کاهش ارزش پول و منجر به بیکاری می شود. تورم افزایشی موجب می شود تا قیمت ها به تدریج بالا روند. تورم چند باره موجب می شود تا چندین بار سزح قیمت ها به با لا و پایین برگردد. ابر تورم پدیده است که به طور سریع و غیر قابل کنترل قیمت ها را افزایش می دهد. تورم ناشی از افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت محصول و تورم ناشی از بهای تولید هم موجب بالارفتن قیمت و اشتغال می شود. اگر هم پول زیاد در دسترس باشد وهم قیمت ها ارزان باشد نیروهای کار از محل کارشان اخراج خواهند شد.
_ تحریم شدن کشور ایران، نایاب شدن برخی از اجناس، بالا رفتن نرخ دلار و ارز.
محمدصالح شکیبا |   1399/04/26 15:30:00   |
تورم باعث پایین آمدن ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید پول میشود....افزایش تورم در ایران بخاطر برگشتن تحریم ها و عدم خودکفایی صنایع ما و نیاز مند بودن به تامین مواد اولیه از کشورهای خارجی است ....علت دیگر این است که در ایران تولید وجو ندارد وبیشتر صنایع ما مونتاژ کار هستند....عدم وجود قوانین و مقررات بازدارنده‌ در زمینه بی ثباتی در قیمت گذاری ....سیاست های غلط دولت ها در مهار تورم ...از جمله عواملی هستند که باعث افزایش تورم در سالهای اخیر شده است.
حسین فتوحی اردکانی |   1399/04/26 18:57:01   |
تورم در ذات خود سبب کاهش ارزش پول ملی کشور به مرور خواهد شد اگر تورم به صورت افسار گسیخته عین جامعه ایران باشد به مرور سبب کاهش ارزش پول ملی شده و به دنبال آن تعطیلی مراکز تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و.. می گردد.
تورم باعث کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید افراد می شود.تورم ایران به دلیل تحریم ها و کاهش فروش نفت می باشد.
مهدی کاظمی |   1399/04/28 09:06:35   |
باعث بی ارزشدشدن پول ملی میشود
تحریم
پوریا گراشی |   1399/04/28 13:04:26   |
تورم باعث کاهش ارزش پول میشود
تورم به معنی مالیات غیر مستقیم از تمام مردم به میزان متفاوت است به نحوی که بیشترین هزینه آن بر دوش مستضعفین و فقرا و کمترین هزینه بر دوش ثروتمندان است به عبارتی حتی می شود گفت تورم مالیات غیر مستقیم از کارگران و تهی دستان به نفع ثروتمندان (یا مالیات از مستضعفین برای آسایش بیشتر قشر مرفه جامعه است )
تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش، با عرضهٔ خدمات و کالاهاست.
سیدسعید حسینی منش |   1399/04/28 17:17:41   |
ارزش پولی را کاهش می دهد
علیرضا آزاد |   1399/04/28 19:16:48   |
باعث کاهش ارزش پول ملی و گران شدن اجناس میشود.
وجود برخی از سیاست های نادرست اقتصادی،افزایش بی رویه حجم پول،عدم حمایت از تولید ملی،واردات نامتوازن کالا،وجود تحریم ها و دیگر دلایل.
مرجان السادات خداپرست |   1399/04/29 15:32:15   |
تورم سبب کاهش ارزش پول میشود و همچنین باعث کاهش
قدرت خرید مردم میشود.
در ایران به علت برگشت تحریم .و خودکفا نبودن است
صادق زاده ربیعی |   1399/04/30 14:09:22   |
تورم سبب کاهش ارزش پول میشود .و با افزایش تورم ارزش پول هم کاسته می شود ....افزایش کالا و خدمات .کاهش عرضه سبب افزایش تورم میشود
وحید احمد باریکزهی |   1399/04/30 17:15:49   |
افزایش بی رویه قیمتها باعث ایجاد تورم میشود
در واقع کاهش قدرت خرید پول ملی است
مهدیه السادات موسوی |   1399/04/31 16:44:08   |
تورم سبب کاهش ارزش پول میشود .و با افزایش تورم ارزش پول هم کاسته می شود ....افزایش کالا و خدمات .کاهش عرضه سبب افزایش تورم میشود
مرجان عباسی نسب |   1399/04/31 21:45:55   |
همانگونه که بر همگان روشن است، تورم مزمن پدیده‌ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌های اخیر، مشکل اساسی کشور است. مهمترین عواملی که در اقتصاد ایران بر تورم تأثیرگذار است را می‌توان حجم نقدینگی، میزان واردات، حجم مخارج دولت و کسر ی بودجه و درآمدهای نفتی دانست
محمد پوراکبری |   1399/05/02 12:01:31   |
تورم ارزش پول را کاهش میدهد .
پول در دست عده ای افزایش یافته ک این سبب افزایش تقاضا و افزاش تقاضا خود دلیلی بر تورم و بالا رفتن قیمت هاست زیرا میزان کالا موجود در بازار کاهش یافته و این امر ب همراه افزایش تقاضا سبب تورم میشود .
مریم دهقان بنادکی |   1399/05/03 18:11:28   |
تورم باعث کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید میشه
مهمترین عواملی که در اقتصاد ایران بر تورم تأثیرگذار است را می‌توان حجم نقدینگی، میزان واردات، حجم مخارج دولت و کسر ی بودجه و درآمدهای نفتی دانست
مهدیه گلشائیان |   1399/05/04 00:36:23   |
افزایش تورم باعث میشود ارزش پول کم شود
افزایش قیمت دلار ،سود جویی دلال ها ،نبودن ودر واقع تحریم بودن مواد اولیه
محمد حسین بخت جو |   1399/05/04 23:43:03   |
تورم سبب کاهش ارزش پول میشود و با افزایش تورم ارزش پول هم کاسته می شود
افزایش ناموزون و بیش از حد نقدینگی در گردش نسبت به رشد اقتصادی علت اصلی افزایش تورم سالهای اخیر در ایران می باشد
سعید دامگی علی آباد |   1399/05/10 10:51:30   |
تورم ارزش پول را کاهش میدهد . پول در دست عده ای افزایش یافته ک این سبب افزایش تقاضا و افزاش تقاضا خود دلیلی بر تورم و بالا رفتن قیمت هاست زیرا میزان کالا موجود در بازار کاهش یافته و این امر ب همراه افزایش تقاضا سبب تورم میشود .
محمد رحیمی |   1399/05/11 20:22:20   |
اثر معکوس دارد هرچه تورم بیشتر ارزش پول کمتر میشود
برنگشتن وجه درامدها و تحریمها
سارا محمودآبادی |   1399/05/23 14:03:05   |
تورم باعث افزایش یا کاهش پول میشود و با افزایش تورم ارزش پول هم کاسته میشود
کاهش عرضه سبب افزایش نرخ تورم میشود
محمد مهدی کمالی |   1399/06/06 12:22:21   |
تورم باعث کاهش ارزش پول میشود .و با افزایش تورم ارزش پول هم کاسته می شود
افزایش کالا و خدمات .کاهش عرضه سبب افزایش تورم میشود
مبینا دشتی |   1399/06/06 12:23:24   |
تورم کاهشی موجب کاهش ارزش پول و منجر به بیکاری می شود. تورم افزایشی موجب می شود تا قیمت ها به تدریج بالا روند. تورم چند باره موجب می شود تا چندین بار سزح قیمت ها به با لا و پایین برگردد. ابر تورم پدیده است که به طور سریع و غیر قابل کنترل قیمت ها را افزایش می دهد.
شاوردی |   1399/02/21 07:51:48   |
0     0
مفهوم “ارزش زمانی پول” به زبان ساده یعنی اینکه مقدار پولی که شما الان در اختیار دارید، در آینده چقدر ارزش خواهد داشت. این مفهوم همچنین فرض می‌گیرد که شما پول‌تان را در جایی سرمایه‌گذاری نمی‌کنید و سود بانکی نیز به آن اضافه نمی‌شود. به عبارت دیگر مفهوم “time value of money” یعنی اینکه اگر شما امروز 100 هزارتومان در جیب‌تان دارید، در تاریخ مشخصی در آینده چقدر ارزش خواهد داشت.
تورم، قیمت کالاها و سرویس‌ها را در طول زمان افزایش می‌دهد و به طرزی قابل ملموس، میزان کالاها و سرویس‌هایی که می‌توانید در آینده با مقدار فعلی پول خریداری کنید را کم می‌کند. اگر حقوق و درآمد شما ثابت بماند و تورم باعث افزایش قیمت‌ها شود، شما باید درصد بیشتری از درآمدتان را برای خرید همان کالا و خدمات کنید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه کریمی |   1399/02/21 08:47:43   |
0     0
به نظرم تورم ارزش پول را کم میکند و قدرت خرید را هم کم میکند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
تشکری |   1399/02/27 16:15:15   |
0     0
به نظرم در ادبیات اقتصادی، رشد همه‌گیر، مداوم و نامنظّم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی نسبت به دوره قبلی مشابه است. برای محاسبه تورم، بانک مرکزی و مرکز آمار سبد کالایی را تعریف می‌کنند و روند قیمت آن را رصد می‌کنند. برای تعیین میزان تورم در کشور ما، بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ سبد کالایی با ۳۵۹ قلم کالا و خدمات، در ۷۵ شهر منتخب کشور و در ۱۲ گروه کالایی را تعیین کرد. اما بسته به اینکه برای محاسبه تورم از چه شاخص قیمت و چه دوره زمانی استفاده شود می‌توان به رقم‌های متفاوتی برای نرخ تورم دست یافت.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
zahra azodi |   1399/02/29 13:14:34   |
0     0
تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دهقان |   1399/02/29 23:19:23   |
0     0
اگر حجم پول کاهش پیدا کند، قدرت خرید آن بالا مى رود; در این صورت این پول آن پولى نیست که تحت تأثیر تولید و تقاضا، کم و زیاد شده باشد، بلکه حجم پول، در ارزش آن مؤثر است.
قبل و بعد از انقلاب با این معضل مواجه بوده‌ است. افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۵۳ که افزایش درآمدهای دولت را نیز در برداشته منجر به گسترش نقش دولت شده و بعد از انقلاب اسلامی، تعمیق شکاف میان دریافتی‌های اسمی و پرداختی‌های اسمی دولت به سبب رشد سریع‌تر پرداختی‌های اسمی، علل کسری بودجه به شمار می‌روند. اما مهم‌تر از مسائل فوق، چگونگی تأمین این کسری توسط دولت است که در بعضی از سال‌های بعد از انقلاب بیش از ۹۰ درصد از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها به‌جای گذاشته است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محبوبه سرخیان |   1399/03/02 16:10:21   |
0     0
به طور کلی رشد شدید تورم در کشور ما اغلب ناشی از چهار عامل اصلی است:

اول تکیه و تمرکز اقتصاد ایران بر نفت که موجب شده تا در نتیجه‌ی نوسان قیمت نفت، درآمدهای کشور نیز همواره با بی ثباتی شدید مواجه باشد. دوم رشد شدید قیمت ارز در یک بازه زمانی کوتاه، سوم رشد نقدینگی و چهارم تضعیف تولید و رشد هزینه‌های تولید در اثر فشارهای وارد شده بر حوزه تجارت خارجی کشور. تورم علاوه بر این که موجب تغییر سود و جریانات نقدی کشورها می‌شود؛ نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادی را نیز تغییر می‌دهد. در واقع این اتفاق موجب توزیع دوباره دارایی‌ها و درآمدهای افراد می‌شود. در یک سو بهای سبد دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته باشد از این فرآیند بهره‌مند می‌شوند. اما در سوی دیگر افرادی که ارزش سبد دارایی های آن‌ها به هر دلیلی کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، از متضررین این نرخ هستند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد پری زاد |   1399/03/02 18:57:52   |
0     0
تورم را نمی توان به تنهایی مورد بررسی قرار داد. بایستی میزان عوامل دیگر همچون تولید را نیز دانست. اگر تورم و تولید همزمان رشد کنند، اتفاق خاصی نمی افتد اما اگر تولید ثابت باشد، ارزش پول ملی کاهش می یابد.

سیاست های انبساطی سال های قبل و عدم کنترل نرخ ارز
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرضیه انتظارقائم |   1399/03/02 22:42:56   |
0     0
تورم و یا به عبارت دیگر افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و کاهش مستمر قدرت خرید پول، چه ناشی از افزایش تقاضا باشد و چه ناشی از افزایش هزینه های تولید، همواره به عنوان یکی از حادترین مشکلات اقتصادی جوامع ـ و به ویژه کشور ما ـ مطرح بوده است. نرخ تورم بالا اثرات نامطلوبی بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی دارد. یکی از عوامل بوجود آورنده تورم ناشی از هزینه، افزایش قیمت کالاهای اولیه و واسطه ای وارداتی است. سیاست کاهش ارزش خارجی پول که به منظور بهبود بخشیدن به تراز تجاری کشورها اتخاذ می گردد، ممکن است از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر به افزایش تورم گردد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سارازارع منشادی |   1399/03/04 14:17:41   |
0     0
تورم باعث کاهش ارزش پول و بالا رفتن مبلغ کالاها و خدمات میشود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدی سامعی |   1399/03/04 16:15:11   |
0     0
تورم و یا به عبارت دیگر افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و کاهش مستمر قدرت خرید پول، چه ناشی از افزایش تقاضا باشد و چه ناشی از افزایش هزینه های تولید، همواره به عنوان یکی از حادترین مشکلات اقتصادی جوامع ـ و به ویژه کشور ما ـ مطرح بوده است.
تورم یا کاهش ارزش پول و افزایش سطح عمومی قیمت ها ناشی از علل مختلفی می باشد که توضیح آن نیازمند کارشناسی دقیق است، اما به طور کل مهمترین علل این موضوع به علل عارضی، اقتصادی، ساختاری و روانی تقسیم بندی می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا دهقان |   1399/03/04 19:01:35   |
0     0
به نظرم قدرت خرید ارزش زمانی پول است که در قالب میزان کالاها و خدماتی که می توان خریداری کرد، اندازه گیری می شود. ارزش هر تومان در شرایط وجود تورم ثابت باقی نمی ماند. با افزایش تورم، قدرت خرید واقعی هر تومان کاهش می یابد چون قدرت خرید در گذر زمان و با افزایش تورم، کاهش می یابد، پولی که کارگران کسب می کنند، در زمان افزایش قیمت ها قدرت خرید کمتری خواهد داشت. این بدان معنی است که برای حفظ استاندارد زندگی پیشین باید بتوانید درآمد بیشتری کسب کنید. اگر در آمد بیشتری کسب نکنید، استاندارد زندگی شما کاهش خواهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین علی پناه |   1399/03/04 19:36:19   |
0     0
تورم در ذات خود سبب کاهش ارزش پول ملی کشور به مرور خواهد شد اگر تورم به صورت افسار گسیخته عین جامعه ایران باشد به مرور سبب کاهش ارزش پول ملی شده و به دنبال آن تعطیلی مراکز تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و.. می گردد. یکی از موضوعاتی که هر ایرانی در چند سال اخیر از نیمه دوم سال 1392 یه وضوح هر ساله و ماهه شاهد عینی آن بوده و به واقع لمس می نماید تورم افسارگسیخته و رکود بعضی از موارد البته نسبت به رشد شدید ناشی از تورم می باشد علت اصلی افزایش شدید تورم در ایران گذشته از امل سوء استفاده شده توسط تحریم عبارتند از:
1) عدم وجود نظارت و کنترل دولت ..
2) وجود چند حزبی سیستهای کلان اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و.. در ایران ( جنگ احزاب ها )
3) وجود دلالان نظام ارزی ، توزیع و مصرف و...
4) عدم پایبندی افراد جامعه به اعتقادات و انسانیت ( فروش انواع شیرهای افزودنی غیر مجاز ، خوراکی ها ؛ گوشتها و..).
5) وجود منافع خیلی از سیاست گذاران و فعالان اقتصادی به جهت شرایط تورم و تحریم ها.
6) عدم توجه بیشتر به معقوله اقتصاد و استفاده از نخبگان اقتصادی و مالی و صنعتی و..
7) قحطی رجال باسواد و جوان و استفاده از مردان با نگاه سنتی و افراطی به سیاستها ، اقتصاد و فرهنگ و..
8) انحصار طلبی و علاقه بی رویه به واردات کالاهای اساسی و بی توجهی به تولید ملی و صادرات غیر نفتی و...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید حسین بخشایش |   1399/03/05 09:52:47   |
0     0
تورم همیشه بد نیست برای شکوفایی وپویایی اقتصاد درصد اندک تورم حدود2تا3درصد باعث پویایی می شود و اصل ارزش زمانی پول محقق . اما انواع تورم می تواند با عدم اشنایی با آن مشکلاتی را برای اقتصاد بوجود اورد .همچنین تورم زاییده موارد مختلف است که شامل افزایش تقاضا و یا بالا رفتن هزینه تولید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهنام رقاقی |   1399/03/05 12:06:17   |
0     0
تروم و رکود هر دو از عوامل مهم اقتصادی هستند. ارتباط این دو موضوع و مولفه اقتصادی ارتباط معکوسی با تولید دارد.
اگر تولید و صادرات افزایش یابد تورم کاهش پیدا میکند و اگر تولید صورت نگیرد عرضه کاهش پیدا میکند و دولت ها برای جبران اثر منفی اقتصادی اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه می کنند.
در این صورت تقاضا افزایش پیدا کرده و تورم اقتصادی یا بیماری هلندی اقتصاد بروز پیدا می‌کند.
بهنام رقاقی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آزاده السادات تراب زاده بافقی |   1399/03/05 16:57:48   |
0     0
اولین تاثیر تورم، کاهش قدرت خرید است. تورم، کاهش قدرت خرید یک ارز به خاطر افزایش قیمت‌ها در اقتصاد یک کشور است.
افزایش ناموزون و بیش از حد نقدینگی در گردش نسبت به رشد اقتصادی علت اصلی افزایش تورم سالهای اخیر در ایران می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
احمد واحدیان اردکانی |   1399/03/11 20:07:23   |
0     0
[ هنگامی که در یک زمان مقدار پول در گردش یا تقاضا در یک یا چند بخش نسبت به عرضه فزونی یابد و یا هزینه های تولید بدون افزایش متناسب تولید بالا برود تورم رخ می دهد].
علت اصلی تورم درسالهای اخیر تحریم ها میباشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
mrz |   1399/03/22 23:51:14   |
0     0
تورم باعث پایین آمدن ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید پول میشود
علت اصلی افزایش شدید تورم در ایران گذشته از امل سوء استفاده شده توسط تحریم عبارتند از:
1) عدم وجود نظارت و کنترل دولت ..
2) وجود چند حزبی سیستهای کلان اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و.. در ایران ( جنگ احزاب ها )
3) وجود دلالان نظام ارزی ، توزیع و مصرف و...
4) عدم پایبندی افراد جامعه به اعتقادات و انسانیت ( فروش انواع شیرهای افزودنی غیر مجاز ، خوراکی ها ؛ گوشتها و..).
5) وجود منافع خیلی از سیاست گذاران و فعالان اقتصادی به جهت شرایط تورم و تحریم ها.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید سرایانی |   1399/03/25 16:02:27   |
0     0
وقتی نرخ ارز همزمان با تورم پول در یک کشور دچار نوسان می شود و این امر در افزایش یا کاهش ارزش پول ملی کشورها تاثیر مستقیم دارد.
در 2 سال اخیر تحریم و اقتصاد متکی بر نفت بااعث ایجاد تورم در کشورمان است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا ابراهیمی |   1399/03/25 18:13:41   |
0     0
به طور کلی رشد شدید تورم در کشور ما اغلب ناشی از چهار عامل اصلی است:

اول تکیه و تمرکز اقتصاد ایران بر نفت که موجب شده تا در نتیجه‌ی نوسان قیمت نفت، درآمدهای کشور نیز همواره با بی ثباتی شدید مواجه باشد. دوم رشد شدید قیمت ارز در یک بازه زمانی کوتاه، سوم رشد نقدینگی و چهارم تضعیف تولید و رشد هزینه‌های تولید در اثر فشارهای وارد شده بر حوزه تجارت خارجی کشور. تورم علاوه بر این که موجب تغییر سود و جریانات نقدی کشورها می‌شود؛ نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادی را نیز تغییر می‌دهد. در واقع این اتفاق موجب توزیع دوباره دارایی‌ها و درآمدهای افراد می‌شود. در یک سو بهای سبد دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته باشد از این فرآیند بهره‌مند می‌شوند. اما در سوی دیگر افرادی که ارزش سبد دارایی های آن‌ها به هر دلیلی کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، از متضررین این نرخ هستند.

بنابراین سرمایه‌گذاران که خالص منافع حاصل ازسرمایه گذاری‌های آن‌ها به نرخ تورم بستگی دارد می‌کوشند با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پربازده، ضمن حفظ ارزش دارایی‌های خود، از اثرات تورم نیز بهره‌مند شوند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حشمت الله اسدی زیدابادی |   1399/03/26 09:00:00   |
0     0
تورم باعث کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید افراد می شود.تورم ایران به دلیل تحریم ها و کاهش فروش نفت می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Morteaza Poursoleiman |   1399/03/30 17:55:39   |
0     0
افزایش تورم موجب موجب کاهش ارزش پول می شود
افزایش نرخ تورم کاهش فروش نفت بدلیل تحریم ها، عدم نظارت دولت، کاهش معیارها و شاخص های اخلاقی و اجتماعی در معاملات و وجود فساد اقتصادی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رویا زیلوباف |   1399/03/31 15:49:24   |
0     0
تورم و یا به عبارت دیگر افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و کاهش مستمر قدرت خرید پول، چه ناشی از افزایش تقاضا باشد و چه ناشی از افزایش هزینه های تولید، همواره به عنوان یکی از حادترین مشکلات اقتصادی جوامع ـ و به ویژه کشور ما ـ مطرح بوده است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعیده دهقان |   1399/04/02 15:00:25   |
0     0
از آثار سوء تورم می‌توان به تاثیر آن بر پس‌انداز و نحوه مصرف مردم اشاره کرد. بر اثر کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، تمام افرادی که سرمایه نقدی خود را به صورت پس‌انداز نگهداری می‌کنند متضرر خواهند شد که این امر بر تمایل افراد به پس‌انداز اثر منفی دارد و همان‌طور که ذکر شد، در شرایط تورمی میل به کالاهای بادوام و سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن افزایش پیدا خواهد کرد که می‌تواند نوع مصرف را تحت‌تاثیر قرار دهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد سجاد حجتی پور |   1399/04/03 19:25:04   |
0     0
تورم سبب کم شدن ارزش پول یک کشور خواهد شد بدین معنی که اگر برای تهیه کالای مشخص باید بهای آ پرداخته شود ، پس از گذشت یکسال با تورم ، برای تهیه همان کالای مشخص باید مبلغی بیشتر از آ پرداخت شود .
سیاست های انبساطی سال های قبل و عدم کنترل نرخ ارز.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیدعلی حسینی |   1399/04/06 22:54:24   |
0     0
تورم سبب کاهش ارزش پول میشود .و با افزایش تورم ارزش پول هم کاسته می شودافزایش کالا و خدمات .کاهش عرضه سبب افزایش تورم میشودو علت آن در ایران بی صاحبی مملکت می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح اله خزاعی |   1399/04/08 12:57:21   |
0     0
تورم باعث کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید افراد می شود.تورم ایران به دلیل تحریم ها و کاهش فروش نفت می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
afkhami |   1399/04/10 00:54:58   |
0     0
تورم باعث پایین آمدن ارزش پول ملی و کاهش قدرت
خرید میشود.
افزایش ناموزون و بیش از حد نقدینگی در گردش نسبت به رشد اقتصادی علت اصلی افزایش تورم سالهای اخیر در ایران می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا صالحی نیا |   1399/04/10 13:29:45   |
0     0
- تورم باعث کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید میشود
- افزایش نامتوازن پول در دست مردم و سیاست های نادرست ، تحریم ها
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا دوستی |   1399/04/14 12:28:28   |
0     0
تورم سبب کم شدن ارزش پول یک کشور خواهد شد.
تحریم ها و شرایط اقتصادی و سیاسی.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل |   1399/04/14 15:15:47   |
0     0
تورم باعث کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید میشه
تورم ایران به دلیل تحریم ها و عدم خود کفایی در مواد اولیه. چون مواد اولیه رو از کشورهای خارجی میگیرن و مونتاژ میکنن. عدم صنایع قوی و کارامد. تولید ضعیف و بی کیفیت و عدم تخصص و حرفه ای نبودن مسئولین.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا کبیری |   1399/04/15 11:13:30   |
0     0
تورم سبب کم شدن ارزش پول یک کشور خواهد شد بدین معنی که اگر برای تهیه کالای مشخص باید بهای آ پرداخته شود ، پس از گذشت یکسال با تورم ، برای تهیه همان کالای مشخص باید مبلغی بیشتر از آ پرداخت شود
تورم در ایران علل زیادی دارد که از ان میتوان به تحریم ها و خوابیدن کسب و کار ها ، افزایش قیمت جهانی نفت و سیاست های غلط دولت های سرکارامده اشاره کرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Hamidreza Mirmohammadi |   1399/04/15 11:49:44   |
0     0
تورم ارزش پول را پایین می اورد وقدرت خریدمردم پایین می اید
افزایش نقدینگی باعث میشود تا تقاضا بیشتر باشد تا عرضه نقدینگی پول بدون پشتوانه است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا حاجی زاده |   1399/04/17 00:24:29   |
0     0
تورم سبب کم شدن ارزش پول یک کشور خواهد شد بدین معنی که اگر برای تهیه کالای مشخص باید بهای آ پرداخته شود ، پس از گذشت یکسال با تورم ، برای تهیه همان کالای مشخص باید مبلغی بیشتر از آ پرداخت شود
تورم در ایران علل زیادی دارد که از ان میتوان به تحریم ها و خوابیدن کسب و کار ها ، افزایش قیمت جهانی نفت و سیاست های غلط دولت های سرکارامده اشاره کرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
لعیا حیدری |   1399/04/17 00:46:22   |
0     0
تورم موجب کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید پول میشود.
افزایش تورم در ایران بخاطر برگشتن تحریم ها و عدم خودکفایی صنایع و نیازمند بودن انها به تامین مواد اولیه از کشورهای خارجی است..عدم وجود قوانین و مقررات بازدارنده‌ در زمینه بی ثباتی در قیمت گذاری .سیاست های غلط دولت ها در مهار تورم .از جمله عواملی هستند که باعث افزایش تورم در سالهای اخیر شده است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سمیرا |   1399/04/17 23:34:57   |
0     0
تورم سبب کاهش ارزش پول میشود .و با افزایش تورم ارزش پول هم کاسته می شود .افزایش کالا و خدمات .کاهش عرضه سبب افزایش تورم میشود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین یزدی یوسفی |   1399/04/18 14:34:26   |
0     0
تورم سبب کم شدن ارزش پول یک کشور خواهد شد بدین معنی که اگر برای تهیه کالای مشخص باید بهای آ پرداخته شود ، پس از گذشت یکسال با تورم ، برای تهیه همان کالای مشخص باید مبلغی بیشتر از آ پرداخت شود
تورم در ایران علل زیادی دارد که از ان میتوان به تحریم ها و خوابیدن کسب و کار ها ، افزایش قیمت جهانی نفت و سیاست های غلط دولت های سرکارامده اشاره کرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سپیده دهقان |   1399/04/18 17:07:37   |
0     0
تورم باعث کاهش ارزش پول و بالا رفتن مبلغ کالاها و خدمات میشود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه مستانی |   1399/04/18 21:06:52   |
0     0
تورم سبب کم شدن ارزش پول یک کشور خواهد شد بدین معنی که اگر برای تهیه کالای مشخص باید بهای آ پرداخته شود ، پس از گذشت یکسال با تورم ، برای تهیه همان کالای مشخص باید مبلغی بیشتر از آ پرداخت شود
تورم در ایران علل زیادی دارد که از ان میتوان به تحریم ها و خوابیدن کسب و کار ها ، افزایش قیمت جهانی نفت و سیاست های غلط دولت های سرکارامده اشاره کرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ریحانه زارع |   1399/04/19 14:18:12   |
0     0
تورم باعث کاهش ارزش پول میشود
علت افزایش تورم کشور ایران طی 2 سال اخیر شامل افزایش نامتوازن پول در دست مردم و سیاست های نادرست ، تحریم هاو.... می باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا سلیمانی |   1399/04/19 19:38:53   |
0     0
تورم در ذات خود سبب کاهش ارزش پول ملی کشور به مرور خواهد شد اگر تورم به صورت افسار گسیخته عین جامعه ایران باشد به مرور سبب کاهش ارزش پول ملی شده و به دنبال آن تعطیلی مراکز تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و.. می گردد. 
تورم باعث کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید افراد می شود.تورم ایران به دلیل تحریم ها و کاهش فروش نفت می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه جعفری |   1399/04/20 10:05:15   |
0     0
بعضی مشاغل صرفا یکبار در سال یا کمتر، اقدام به افزایش حقوق می کنند . کارکنانی که افزایش حقوق کافی برای مقابله با تورم دریافت نمی کنند، قدرت خرید خود را از دست می دهند. بازنشستگانی که مبالغ ثابتی را ماهانه دریافت می کنند، با افزایش قیمت ها قدرت خرید خود را از دست می دهند. در چنین مواردی، مصرف کنندگان با دو انتخاب روبرو هستند: می توانند کمتر خرید کنند یا می توانند برای حفظ استاندارد قبلی زندگی خود به پس اندازهای خود رجوع کنند یا اقدام به استقراض کنند. در هر حال، برای خرید کالاها و خدمات مشابه با قبل، باید پول بیشتری مصرف کنند.تورم همچنین بر میزان پولی که مصرف کنندگان قادر به پس انداز هستند نیز تاثیر می گذارد.دراین دوسال به دلیل تحریم های اقتصادی وکمبوددرارائه ی برخی کالاهاتورم ایجادشده است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جمال سالاری |   1399/04/20 12:57:02   |
0     0
تورم باعث کاهش ارزش پول کشور گردیده و قدرت خرید مردم را کاهش داده است .
عدم توانایی دولت در مهار تورم ، کاهش تولید ناخالص داخلی ، کاهش مراودات بین المللی و اشتباهات بانک مرکزی در رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم اثر داشته است .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
behzad hajihoseini |   1399/04/21 18:27:07   |
0     0
مهم‌ترین تاثیر تورم، بر توزیع درآمد و ثروت است. یکی از خصوصیات بارز پدیده تورم، عدم تناسب بین تغییر قیمت‌ها و درآمدها است.
به این ترتیب که قیمت برخی از کالاها و درآمد برخی از طبقات و گروه‌های جامعه با آهنگی تند افزایش می‌یابد در صورتی که این آهنگ برای قشرها و طبقات دیگر جامعه کند است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهلا زارع |   1399/04/22 20:23:56   |
0     0
تورم سبب کم شدن ارزش پول یک کشور خواهد شد بدین معنی که اگر برای تهیه کالای مشخص باید بهای آ پرداخته شود ، پس از گذشت یکسال با تورم ، برای تهیه همان کالای مشخص باید مبلغی بیشتر از آ پرداخت شود
تورم در ایران علل زیادی دارد که از ان میتوان به تحریم ها و خوابیدن کسب و کار ها ، افزایش قیمت جهانی نفت و سیاست های غلط دولت های سرکارامده اشاره کرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید گلزارفر |   1399/04/23 18:23:50   |
0     0
تورم و یا به عبارت دیگر افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و کاهش مستمر قدرت خرید پول، چه ناشی از افزایش تقاضا باشد و چه ناشی از افزایش هزینه های تولید، همواره به عنوان یکی از حادترین مشکلات اقتصادی جوامع ـ و به ویژه کشور ما ـ مطرح بوده است.اولین تاثیر تورم، کاهش قدرت خرید است. تورم، کاهش قدرت خرید یک ارز به خاطر افزایش قیمت‌ها در اقتصاد یک کشور است.
علت افزایش تورم کشور ایران طی 2 سال اخیر شامل افزایش نامتوازن پول در دست مردم و سیاست های نادرست ، تحریم هاو.... می باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مژگان محمدی یزدی |   1399/04/24 22:19:05   |
0     0
تورم باعث کاهش ارزش پول میشود
وقتی پول در جامعه زیاد شود تورم افزایش میابد و تورم ایران هم به همین دلیل است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
معصومه یاری علی ابادی |   1399/04/25 19:17:46   |
0     0
تورم بر تقاضا بر تولیدناخالص ملی بر پس انداز وسرمایه گذاری بر تولید بر استخدام بیشتر کارکنان تاثیر دارد‌وتورم با عث میشود قدرت خرید کاهش یابد م هر سال یک بار افزایش حقوق کارکنان را داریم که اگر نداشته باشیم قدرت خرید انها کاهش می یابد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نغمه لطف محمدی |   1399/04/25 19:31:13   |
0     0
تورم باعث پایین آمدن ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید پول میشود....افزایش تورم در ایران بخاطر برگشتن تحریم ها و عدم خودکفایی صنایع ما و نیاز مند بودن به تامین مواد اولیه از کشورهای خارجی است .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زینب دریس |   1399/04/26 16:54:27   |
0     0
تورم باعث کاهش ارزش پول وقتی تورم افزایش پیدا میکند پول هم کاسته میشود همچنین تورم در کاهش قدرت خرید مردم اثر دارد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضازارعیان |   1399/04/26 19:42:58   |
0     0
اولین تاثیر تورم، کاهش قدرت خرید است. تورم، کاهش قدرت خرید یک ارز به خاطر افزایش قیمت‌ها در اقتصاد یک کشور است.افزایش ناموزون و بیش از حد نقدینگی در گردش نسبت به رشد اقتصادی علت اصلی افزایش تورم سالهای اخیر در ایران می باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا مرادی مزرعه نو |   1399/04/26 20:57:37   |
0     0
تورم و یا به عبارت دیگر افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و کاهش مستمر قدرت خرید پول، چه ناشی از افزایش تقاضا باشد و چه ناشی از افزایش هزینه های تولید، همواره به عنوان یکی از حادترین مشکلات اقتصادی جوامع ـ و به ویژه کشور ما ـ مطرح بوده است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید جمال الدین طباطبایی مزرعه نو |   1399/04/26 21:38:21   |
0     0
“time value of money”یعنی اینکه اگر شما امروز 100 هزارتومان در جیب‌تان دارید، در تاریخ مشخصی در آینده چقدر ارزش خواهد داشت.
تورم باعث پایین آمدن ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید پول میشود
افزایش ناموزون و بیش از حد نقدینگی در گردش نسبت به رشد اقتصادی علت اصلی افزایش تورم سالهای اخیر در ایران می باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جواد زارع |   1399/04/27 15:58:20   |
0     0
تورم (به فرانسوی: Inflation، انفلاسیون)(به انگلیسی: Inflation، اینفلِیشِن) از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود.[۱] تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود، اما، تمامی آن‌ها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان‌دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد.

نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده‌است. کاهش درصد پشتوانه‌دار از پول ملّی نسبت به درصد پول خلق‌شده را تورّم گویند. نکته: بانک مرکزی باید به صورت نقطه به نقطه و وزارت اقتصاد به صورت حدّاقلّی روزانه، کلّیّهٔ شاخص‌ها و پارامترهای مربوط به تورّم را بررسی کند و با تغییر در استراتژی‌های ممکن، آن را به حد مطلوب برساند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مطهره صولتی |   1399/04/27 16:50:57   |
0     0
باعث کاهش ارزش پول کشور می شود.
تحریم ها و شرایط اقتصادی و سیاسی باعث افزایش تورم کشور ایران شده است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ولی نامجو |   1399/04/27 19:28:36   |
0     0
علت اصلی تورم رشد نقدینگی افسار گسیخته است. تورم سبب کاهش ارزش پول ملی میگردد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح الله بخشی |   1399/04/27 21:39:59   |
0     0
باعث کاهش ارزش پول ملی میشود..
تحریم ها، سو مدیریت، افزایش نقدینگی، ناتوانی در اداره کشور
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی دهقانیزاده |   1399/04/27 23:50:50   |
0     0
تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
کیانوش بمانی نژاد |   1399/04/28 17:27:00   |
0     0
ارزش پول را کاهش می دهد.
به علت تحریم های زیاد و داشتن روابط خارجی نامناسب
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد خوشنام |   1399/04/29 06:56:37   |
0     0
تورم باعث کاهش ارزش پول وکاهش قدرت خریدمیشه
تورم ایران به دلیل تحریم ها وعدم خود کفایی درمواد اولیه.چون مواد اولیه را از کشورهای خارجی میگیرن ومنتاژمیکنند.عدم صنایعقوی وکارآمد.تولید ضعیف وبی کیفیت وعدم تخصصوحرفه ای نبودن مسعولین
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد فاطمی |   1399/04/29 12:52:45   |
0     0
تورم را نمی توان به تنهایی مورد بررسی قرار داد. بایستی میزان عوامل دیگر همچون تولید را نیز دانست. اگر تورم و تولید همزمان رشد کنند، اتفاق خاصی نمی افتد اما اگر تولید ثابت باشد، ارزش پول ملی کاهش می یابد.

سیاست های انبساطی سال های قبل و عدم کنترل نرخ ارز
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضا مظفری دهشیری |   1399/04/29 18:20:11   |
0     0
تورم باعث پایین آمدن ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید پول میشود.تحریم ها و شرایط اقتصادی و سیاسی باعث افزایش تورم کشور ایران شده است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه زارعی |   1399/04/29 22:49:17   |
0     0
رابطه میان پول و تورم یک بحث کلیدی و مهم در اقتصاد است. بسیاری از اقتصاددانان تورم را یک پدیده پولی می‌شناسند و معتقدند برای مهار آن باید عرضه پول کنترل شود. طبعاً اولین سوالی که سیاست‌گذار پولی با آن مواجه است این است که از میان کل‌های پولی، کدام یک با تورم رابطه نزدیک‌تری دارد؟ سؤال بعدی این است که کنترل کدام یک از کل‌های پولی تحت اختیار و مدیریت مقام پولی است؟ آنچه پاسخ به این سؤالات و ابهامات مربوط به مدیریت عرضه پول را دشوار می‌کند، پیچیدگی‌های رفتاری و ناپایداری تقاضا برای پول است که می‌توان از آن به عنوان اصلی‌ترین چالش مقام پولی در مدیریت نقدینگی تعبیر کرد. در اقتصاد برای انواع مختلف نقدینگی که به آن کل‌های پولی گفته می‌شود، تقاضایی وجود دارد. تقاضا برای پول، یعنی تمایل و اراده جامعه به نگهداری انواع پول که بر اساس تعاریف رایج در اقتصاد ایران شامل اسکناس، مسکوک و انواع سپرده‌های بانکی است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
افسانه محمدى ساغندى |   1399/04/30 19:06:19   |
0     0
تورم باعث مى شود که ارزش پول کاهش یابد
سیاستهاى اشتباه دولت مردان باعث شده که اقتصاد نابسامان داشته باشیم که این عامل باعث تورم و کاهش ارزش پول ملى ما شده است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد زارع |   1399/04/30 20:56:03   |
0     0
ورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود. به سخن دیگر، تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود؛ اما تمامی آنها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
sajad zare |   1399/04/31 00:01:28   |
0     0
رابطه میان پول و تورم یک بحث کلیدی و مهم در اقتصاد است. بسیاری از اقتصاددانان تورم را یک پدیده پولی می‌شناسند و معتقدند برای مهار آن باید عرضه پول کنترل شود. طبعاً اولین سوالی که سیاست‌گذار پولی با آن مواجه است این است که از میان کل‌های پولی، کدام یک با تورم رابطه نزدیک‌تری دارد؟ سؤال بعدی این است که کنترل کدام یک از کل‌های پولی تحت اختیار و مدیریت مقام پولی است؟ آنچه پاسخ به این سؤالات و ابهامات مربوط به مدیریت عرضه پول را دشوار می‌کند، پیچیدگی‌های رفتاری و ناپایداری تقاضا برای پول است که می‌توان از آن به عنوان اصلی‌ترین چالش مقام پولی در مدیریت نقدینگی تعبیر کرد. در اقتصاد برای انواع مختلف نقدینگی که به آن کل‌های پولی گفته می‌شود، تقاضایی وجود دارد. تقاضا برای پول، یعنی تمایل و اراده جامعه به نگهداری انواع پول که بر اساس تعاریف رایج در اقتصاد ایران شامل اسکناس، مسکوک و انواع سپرده‌های بانکی است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مسعودتاجیک |   1399/05/01 00:03:46   |
0     0
تورم باعث پایین آمدن ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید پول میشود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهین خواجوی |   1399/05/01 12:44:23   |
0     0
-افزایش تورم سبب کاهش ارزش پول می‌شود و بالعکس
_تورم حاصل از فشار تقاضا، تورم حاصل از فشار هزینه، علل ساختاری تورم، انتظارات تورمی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
پوریا سلیمانی چالی |   1399/05/01 17:37:12   |
0     0
افزایش تورم باعث کاسته شدن از ارزش پول می‌شود.
پول ایران به دلیل ناتوانی در صادرات شاهد کم شدن بسیار زیاد ارزش بوده است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
درویشی |   1399/05/01 18:28:27   |
0     0
تورم سبب کاهش ارزش پول میشود .و با افزایش تورم ارزش پول هم کاسته می شود ....افزایش کالا و خدمات .کاهش عرضه سبب افزایش تورم میشود همراه باتولید پول بدون پشوانه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بیتا ناظمی |   1399/05/02 20:20:18   |
0     0
تورم باعث کاهش ارزش پول میشودتورم را نمی توان به تنهایی مورد بررسی قرار داد. بایستی میزان عوامل دیگر همچون تولید را نیز دانست. اگر تورم و تولید همزمان رشد کنند، اتفاق خاصی نمی افتد اما اگر تولید ثابت باشد، ارزش پول ملی کاهش می یابد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فرزانه توحیدفر |   1399/05/03 20:49:46   |
0     0
تورم در ایران علل زیادی دارد که از ان میتوان به تحریم ها و خوابیدن کسب و کار ها ، افزایش قیمت جهانی نفت و سیاست های غلط دولت های سرکارامده اشاره کردهر چند ما در ایران دچار ابر تورم هستیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهروز باستانی اله آبادی |   1399/05/06 20:06:52   |
0     0
تورم با افزایش عرضه پول
چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان عرضه پول به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان عرضه پول افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد(تورم).

کنترل عرضه پول از مهم‌ترین خواسته‌های کشورها است و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور تدوین می‌کنند. برای نمونه افزایش فناوری و تولید درون‌مرزی، که با گردآوری کالای کافی و بسنده، از تورم جلوگیری می‌کند درصورت رشد متناسب عرضه پول و سطح تولید در جامعه، می‌توان تا حدود زیادی از بروز تورم در اقتصاد جلوگیری کرد، این موضوع توسط نظریه مقداری پول (نظریه مبادله‌ای) که به صورت ساده MV=PY مطرح می‌شود و در آن M نشان دهنده حجم عرضه پول، V سرعت گردش پول، P سطح قیمتها و بالاخره Y سطح تولید در اقتصاد است، توجیه می‌شود. در رابطه فوق فرض بر این است که تولید بر مبنای رشد بهره‌وری، با یک نسبت معینی در طول یکسال مالی رشد می‌کند، درصورتیکه رشد حجم عرضه پول متناسب با رشد تولید باشد، با فرض ثبات سرعت گردش پول در طول دوره مالی، سطح قیمتها نیز ثابت می‌ماند اما چنانچه عرضه پول بیشتر از رشد تولید رشد داشته باشد، برای برقراری تساوی در معادله فوق می‌بایست این نابرابری از طریق رشد قیمتها رفع شود و در صورت کمتر بودن رشد عرضه پول از رشد تولید، با توجه به کمبود منابع مالی لازم تقاضا کاهش یافته و بدنبال آن برای جلوگیری از کاهش عرضه می‌بایست سطح قیمتها کاهش یابد تا تساوی برقرار باشد. بدیهی است که در چنین حالتی با افزایش معین سرعت گردش پول در اقتصاد می‌توان بازهم بدون ایجاد تورم تولید را افزایش داد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیده بنت الهدی مرتضوی |   1399/05/07 03:55:58   |
0     0
تورم باعث کاهش ارزش پول میشود،باعث کاهش قدرت خرید میشود،باعث رکود اقتصادی میشود.
تحریم ها،عدم وجود کنترل و نظارت دولت و وجود دلالان ارزی باعث افزایش تورم در ایران شده اند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل شهاب |   1399/05/08 12:06:14   |
0     0
رابطه ی عکس با هم دارند به گونه ای که هر چقدر تورم بالا برود ارزش پول کم می شود و هر چقدر تورم کم شود ارزش پول بالا می رود
بازگشت تحریم ها سیاست های غلط دولت در مهار تحریم ها عدم خود کفایی در مواد اولیه و عوامل دیگر باعث افزایش تورم در ایران شده اند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمیدرضا منصوری محمد ابادی |   1399/05/10 11:21:46   |
0     0
تورم باعث کاهش ارزش پول میشود،باعث کاهش قدرت خرید میشود،باعث رکود اقتصادی میشود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرتضی جلالی فر |   1399/06/08 16:08:43   |
0     0
قدرت خرید ارزش زمانی پول است که در قالب میزان کالاها و خدماتی که می توان خریداری کرد، اندازه گیری می شود.
تورم سبب کاهش ارزش پول میشود .و با افزایش تورم ارزش پول هم کاسته می شود ....افزایش کالا و خدمات .کاهش عرضه سبب افزایش تورم میشود همراه باتولید پول بدون پشوانه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهنام گشتاسبی |   1399/06/14 12:03:38   |
0     0
کاهش ارزش پول
سومدیریت افزایش نقدینگی کاهش تولید ناخالص داخلی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics